NPS เซิร์ฟเวอร์ในระบบของ Windows Server 2008 ไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกที่ถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ IAS ในระบบของ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955995 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณส่งออกบางอินเทอร์เน็ตพิสูจน์ตัวจริงของ Service (IAS) การตั้งค่าคอนฟิกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ไปยังแฟ้ม
 • คุณพยายามนำเข้าการตั้งค่าเหล่านี้จากแฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 และที่มีเครือข่ายนโยบาย Server (NPS) ติดตั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้การกำหนดค่าการนำเข้าคำสั่งใน NPS Microsoft Management Console (MMC) สแนปอินบนเซิร์ฟเวอร์ NPS ไม่สามารถอ่านแฟ้มถูกส่งออกจาก IAS ในเซิร์ฟเวอร์ได้

เนื่องจาก นี้เป็นวิธีเดียวเพื่อโยกย้ายการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก IAS เข้า NPS เป็นการ ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ร่วมกับ IAS ปรับรุ่นดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 พร้อมกับ NPS

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก IAS จะถูกเก็บไว้เป็นแฟ้ม.mdb ใน Windows Server 2003 จะไม่ถูกเก็บไว้เป็น.xml (NPS) แฟ้ม ตามที่อยู่ ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Server 2008 รุ่นที่ใหม่กว่า

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 955995 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 พร้อมกับ NPS (เซิร์ฟเวอร์ NPS)
 2. คัดลอกแฟ้ม iasmigreader.exe จากโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต
   %WINDIR%\system32\
  • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต
   %WINDIR%\syswow64\
 3. วางแฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ร่วมกับ IAS (เซิร์ฟเวอร์ IAS)
 4. บนเซิร์ฟเวอร์ IAS ไม่ sooner กว่าหนึ่งนาทีหลังจากที่คุณเปลี่ยนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ IAS เรียกใช้แฟ้ม iasmigreader.exe ซึ่งสร้างแฟ้มการ Ias.txt ในนั้น%WINDIR%\system32\ias โฟลเดอร์ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Ias.txt แฟ้มถูกสร้างขึ้นในรุ่น 64 บิต%WINDIR%\syswow64\ias โฟลเดอร์

  หมายเหตุ:แฟ้ม Ias.txt ที่ส่งออกประกอบด้วยการใช้ร่วมกันลับข้อมูลทั้งหมดจากการกำหนดค่า ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มที่จะเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
 5. คัดลอกแฟ้ม Ias.txt ไปยังเซิร์ฟเวอร์ NPS
 6. ที่พรอมต์ netsh บนเซิร์ฟเวอร์ NPS, netsh nps ที่เรียกใช้คำสั่งนำเข้า และระบุแฟ้ม ias.txt เป็นพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  การนำเข้า netsh nps <path>\ias.txt</path>

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ บริการบทบาทของ NPS ของบทบาทเซิร์ฟเวอร์นโยบายของเครือข่ายและบริการการเข้าถึงต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้ม.manifest และแฟ้ม.mum ที่ติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละแสดงแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้มเหล่านี้และแฟ้ม.cat ที่เกี่ยวข้อง (แค็ตตาล็อกความปลอดภัย) ของตนสำคัญเพื่อรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้ม.cat จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft แอตทริบิวต์ของแฟ้มการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ไม่มีการระบุไว้
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Accessibilitycpl dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,90718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Activedirectory wmireplicationprovider dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,38618 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Adammigrate.dll6.0.6001.2230789,08812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Adfs federationservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,66118 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs federationserviceproxy dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,67818 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs webagentclaims dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,25318 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs webagenttoken dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,74118 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfsmig.dll6.0.6001.22307150,01612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Adminui dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,37118 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-ldap-ส่วนขยาย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,55618 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-ldap-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,44118 2007 ธ.ค.20:58ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi เราเตอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,71018 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-winnt-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Application_experience infrastructure dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,11418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Authui dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,32118 2007 ธ.ค.20:58ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsextensions แบบเซิร์ฟเวอร์คอนโซล-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,38518 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsextensions เซิร์ฟเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,22418 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsmig.dll6.0.6001.2230760,92812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Bridgemigplugin.dll6.0.6001.2230761,95212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Bthmigplugin.dll6.0.6001.2230773,21612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Capi2_certs dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,24318 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
Cmmigr.dll7.2.6001.2230756,32012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Cntrtextmig.dll6.0.6001.22307120,83212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Commandprompt dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,86618 2007 ธ.ค.21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Commig.dll2001.12.6931.2230755,80812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Coreos dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08618 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลประจำตัวของผู้จัดการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,18718 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Crypto_keys dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,79718 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
Cscmig.dll6.0.6001.2230787,55212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Dfsclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,74918 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dfsn serverservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,52318 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dhcpservermigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,32318 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Dhcpsrvmigplugin.dll6.0.6001.22307122,88012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Directoryservices adam dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,30918 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Directoryservices โดเมน dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04418 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Directoryservices-ism-smtp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,85118 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
dns ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,60418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
dns แบบเซิร์ฟเวอร์บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,36018 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Dpapi_keys dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,42118 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
drm dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,47218 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Drmmgrtn.dll11.0.6001.7108284,67212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Ehome-reg-inf-dl.manไม่สามารถใช้งานได้16,05418 2007 ธ.ค.21:34ไม่สามารถใช้งานได้
Escmigplugin.dll7.0.6001.2230741,98412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Etw หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,21318 2007 ธ.ค.21:34ไม่สามารถใช้งานได้
Eventcollector dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,63318 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
ล็อกเหตุการณ์เพื่อดู-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,69918 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Evntagnt dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,67718 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
explorer dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,21918 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Feclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,47218 2007 ธ.ค.21:31ไม่สามารถใช้งานได้
Frs หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,64718 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Gpbase dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,77318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Gpmc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,22018 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Gpmgmt dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,33818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-ผู้ดูแลระบบ-gpedit-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,27718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-ผู้ดูแลระบบ-gpedit-snapin-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-cse-softwareinstallation-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,75318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
http dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,03118 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Iasmigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,08218 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iasmigplugin.dll1.0.0.1454,14412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Icfupgd.dll6.0.6001.2230787,55212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Ieframe dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,29418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.0.6001.22307209,40812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imjpmig.dllไม่สามารถใช้งานได้35,32812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imkrmig.dllไม่สามารถใช้งานได้38,91212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imscmig.dllไม่สามารถใช้งานได้31,74412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imtcmig.dll10.0.6001.2230722,52812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
นานาชาติหลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,04918 2007 ธ.ค.21:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
นานาชาติ timezones dl.manไม่สามารถใช้งานได้15,93818 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Ipsec svc dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,46518 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Isns_service dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,74518 2007 ธ.ค.21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Jet2x3x dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,55118 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetcore dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,35218 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetexcel dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,06918 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetexchlotus dl.manไม่สามารถใช้งานได้8,19218 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jettext dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,37218 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetxbasepdx dl.manไม่สามารถใช้งานได้13,21718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
kerberos-คีย์แบบกระจายศูนย์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,89518 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ldap ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,24818 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaplayer dlmigplugin.dll11.0.6001.7108539,13612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Mediaserver-aspadmin-โยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35918 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaserver โยกย้าย dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,77218 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaserver แบบหลายผู้รับโยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35518 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างบิตไคลเอ็นต์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,39018 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-ca-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,61318 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-camanagement-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23518 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-mscep-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48518 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,84218 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,10818 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-htmlhelp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,52318 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-icm-โพรไฟล์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,42418 2007 ธ.ค.21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-clientnetworkprotocolimplementation-dl.manไม่สามารถใช้งานได้20,99618 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-esc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06018 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-ie-feeds-platform-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-internetexplorer-dl.manไม่สามารถใช้งานได้12,75418 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-asp-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-aspnet-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-basicauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-cgi-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-clientcertificatemappingauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-customlogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-defaultdocument-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-digestauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-directorybrowsing-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ftpmanagement-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ftpserver-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpcompressiondynamic-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpcompressionstatic-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httperrors-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httplogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpredirect-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httptracing-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-iiscertificatemappingauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,14318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ipsecurity-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-isapiextensions-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-isapifilter-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-legacyscripts-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-legacysnapin-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,95018 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-logginglibraries-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementconsole-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementscriptingtools-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,09718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementservice-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-iis-metabase-dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,77518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-netfxextensibility-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03218 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-odbclogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-requestfiltering-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-requestmonitor-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-serversideincludes-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-staticcontent-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-urlauthorization-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-windowsauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-wmicompatibility-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างอี-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,80818 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-mediaplayer-โยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,18218 2007 ธ.ค.21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-netfxcorecomp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้41,35618 2007 ธ.ค.21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-networkbridge-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,50418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,52718 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-sharedaccess-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,82718 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-storagemigration-dl.manไม่สามารถใช้งานได้9,43318 2007 ธ.ค.21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-sxs-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,12218 2007 ธ.ค.21:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-tapisetup-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,48018 2007 ธ.ค.21:44ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wab-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,39018 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-configurationapi-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-netfxenvironment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-processmodel-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wcfcorecomp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,40503 2008 แจ23:43ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wlansvc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48818 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.com.complus.setup.dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,30418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.com.dtc.setup dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,00318 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.removablestoragemanagement บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,69218 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Migrationdisplaygroups dl.manไม่สามารถใช้งานได้7,88618 2007 ธ.ค.21:36ไม่สามารถใช้งานได้
Modemmigplugin.dll6.0.6001.22307143,87212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Mpr dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,66518 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Mqmigplugin.dll6.0.6001.22307122,88012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Msctfmig.dll6.0.6001.22307153,60012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Msdtcstp.dll2001.12.6931.2230759,90412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
msmq-โดเมน-ic-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,55818 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq downlevelclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,51218 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq http dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,27518 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq messagingcoreservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้7,00818 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq-สายงานการผลิต-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq ทริกเกอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,73218 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Muisettings dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94618 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
Mup dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,60918 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ndis dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,27718 2007 ธ.ค.21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22307129,02412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
netlogon dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,87418 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
เชื่อมต่อเครือข่าย-mpssvc-svc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,40318 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Networkloadbalancingfullserver dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,57318 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Nfs clientcore dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,07318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Nfs servercore dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,95318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Nlbmigplugin.dll6.0.6001.22307135,68012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Nlscoremig.dll6.0.6001.2230789,08812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Ntoskrnl dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,09418 2007 ธ.ค.21:35ไม่สามารถใช้งานได้
Odbc32dll dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,80018 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Openportmapper dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Openrpc dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,16118 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Partmgr dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,50818 2007 ธ.ค.21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Pbkmigr.dll7.2.6001.22307125,44012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Peertopeeradmin dl.manไม่สามารถใช้งานได้94918 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeerbase dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,12418 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeergraphing dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,14318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeergrouping dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,24918 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeeridmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้95318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeerpnrp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,44718 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Performancecounterinfrastructure dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28218 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
การพิมพ์ตัวจัดคิวหลัก-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,26618 2007 ธ.ค.21:43ไม่สามารถใช้งานได้
การพิมพ์ตัวจัดคิว-networkclient-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96418 2007 ธ.ค.21:43ไม่สามารถใช้งานได้
Psync dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,83618 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Rasapi dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,54118 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rascmak dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,32518 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasconnectionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,66318 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasmigplugin.dll7.2.6001.22307115,20012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Rasservermigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้15,79518 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasserveroc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,13418 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rights-management-client-v1-api-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,19018 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
rpc http dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,62318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
rpc http_proxy dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,83518 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
rpc ท้องถิ่น dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,83018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
rpc รีโมท dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94418 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Schannel dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,36918 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Schedsvc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,71818 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัยแบบแยกย่อย dl.manไม่สามารถใช้งานได้71118 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัย kerberos dl.manไม่สามารถใช้งานได้71318 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัย ntlm dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48118 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Shell32 dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,81118 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Shmig dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,65418 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Shmig.dll6.0.6001.2230779,87212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Simpletcp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23018 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Smartcardsubsystem dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,36918 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Smss dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,91618 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Smtpsvc ผู้ดูแลระบบ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,10118 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Smtpsvc บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,27018 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Snis dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,52918 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Snmp dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,10918 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
Speechcommon dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,63518 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stormigplugin.dll6.0.6001.22307201,21612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Sua dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,75818 2007 ธ.ค.21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Sxsmigplugin.dll6.0.6001.2230772,70412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Tabletextservicemig.dll6.0.6001.2230731,23212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Tabletpc tabbtn dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,61718 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcinputpanel dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,63618 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcjournal dl.manไม่สามารถใช้งานได้8,73918 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcplatforminput หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้9,03618 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcstickynotes dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,46918 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tapimigplugin.dll6.0.6001.2230798,30412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Tcpip dl.manไม่สามารถใช้งานได้11,74118 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
telnet ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94018 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
telnet เซิร์ฟเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,70618 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices ไดรเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,13418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices licenseserver dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,80018 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices localsessionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35318 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices-rdp-winstationextensions-dl.manไม่สามารถใช้งานได้22,33618 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices remoteconnectionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,32918 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices-sessiondirectory-ไคลเอ็นต์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,21518 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices terminalservicesclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,78418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Textservicesframework โยกย้าย dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
เวลาบริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,53318 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi ทั่วไป dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,43718 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi mig dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,54318 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi.web dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28218 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservices sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,51818 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservicesdatabase sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,30618 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservicesweb sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,31518 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Unimodem กำหนดค่า dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23918 2007 ธ.ค.21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpcontrolpoint dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,45818 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpdevicehost dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,11118 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpssdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,98318 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
วิดีโอ tvvideocontrol dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,16718 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Virtualdiskservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,60431 2008 มีนาคม23:36ไม่สามารถใช้งานได้
Vss dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,73018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wds dl.manไม่สามารถใช้งานได้20,19818 2007 ธ.ค.21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Web-services-for-management-core-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,91418 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Webdavredir dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,58418 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Webdavredir mrxdav dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,71618 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Webenroll dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,46418 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Win32k ตั้งค่า dl.manไม่สามารถใช้งานได้13,46618 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Windowssearchengine dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,09518 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
winlogon dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,99818 2007 ธ.ค.21:30ไม่สามารถใช้งานได้
Wirelessnetworking dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,36418 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wmdmigration dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,42618 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi-snmp-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,26418 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22307372,22412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Wsinfra การอัพเกรด dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,52618 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Wsrm บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้28,57818 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Dnary.xsdไม่สามารถใช้งานได้5,40718 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iasads.dll6.0.6001.2230757,34412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iasdatastore.dll6.0.6001.2230747,10412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iashost.exe6.0.6001.2230717,40812 2008 พฤศจิกายน05:27x86
Iasrecst.dll6.0.6001.22307119,29612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Sdohlp.dll6.0.6001.22307324,60812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iasmigplugin.dll1.0.0.1454,14412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iasmigreader.exe6.0.6001.22307463,87212 2008 พฤศจิกายน05:27x86
Iasmontr.dll6.0.6001.22307100,86412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iasmontr.mofไม่สามารถใช้งานได้88018 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iassdo.dll6.0.6001.22307252,92812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Accessibilitycpl dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,90718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Activedirectory wmireplicationprovider dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,38618 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Adammigrate.dll6.0.6001.22307128,00012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Adfs federationservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,66118 2007 ธ.ค.21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs federationserviceproxy dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,67818 2007 ธ.ค.21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs webagentclaims dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,25318 2007 ธ.ค.21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs webagenttoken dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,74118 2007 ธ.ค.21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Adfsmig.dll6.0.6001.22307165,88812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Adminui dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,37118 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-ldap-ส่วนขยาย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,55618 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-ldap-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,44118 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi เราเตอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,71018 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-winnt-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Application_experience infrastructure dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,11418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Authui dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,32118 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsextensions แบบเซิร์ฟเวอร์คอนโซล-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,38518 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsextensions เซิร์ฟเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,22418 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsmig.dll6.0.6001.2230779,36012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Bridgemigplugin.dll6.0.6001.2230781,92012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Bthmigplugin.dll6.0.6001.2230782,94412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Capi2_certs dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,24318 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
Cmmigr.dll7.2.6001.2230761,95212 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Cntrtextmig.dll6.0.6001.22307132,09612 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Commandprompt dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,86618 2007 ธ.ค.21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Commig.dll2001.12.6931.2230759,90412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Coreos dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08618 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลประจำตัวของผู้จัดการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,18718 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Crypto_keys dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,79718 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
Cscmig.dll6.0.6001.22307108,54412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Dfsclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,74918 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dfsn serverservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,52318 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dhcpservermigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,32318 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Dhcpsrvmigplugin.dll6.0.6001.22307131,58412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Directoryservices adam dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,30918 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Directoryservices โดเมน dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04418 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Directoryservices-ism-smtp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,85118 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
dns ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,60418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
dns แบบเซิร์ฟเวอร์บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,36018 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Dpapi_keys dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,42118 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
drm dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,47218 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Drmmgrtn.dll11.0.6001.7108365,56812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Escmigplugin.dll7.0.6001.2230751,20012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Etw หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,21318 2007 ธ.ค.21:34ไม่สามารถใช้งานได้
Eventcollector dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,63318 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
ล็อกเหตุการณ์เพื่อดู-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,69918 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Evntagnt dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,67718 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
explorer dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,21918 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Feclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,47218 2007 ธ.ค.21:31ไม่สามารถใช้งานได้
Frs หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,64718 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Gpbase dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,77318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Gpmc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,22018 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Gpmgmt dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,33818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-ผู้ดูแลระบบ-gpedit-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,27718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-ผู้ดูแลระบบ-gpedit-snapin-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-cse-softwareinstallation-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,75318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
http dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,03118 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Iasmigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,08218 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iasmigplugin.dll1.0.0.1581,63212 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Icfupgd.dll6.0.6001.22307110,08012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Ieframe dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,29418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.0.6001.22307242,68812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Imjpmig.dllไม่สามารถใช้งานได้39,42412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Imkrmig.dllไม่สามารถใช้งานได้46,08012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Imscmig.dllไม่สามารถใช้งานได้35,84012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Imtcmig.dll10.0.6001.2230724,06412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
นานาชาติหลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,04918 2007 ธ.ค.21:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
นานาชาติ timezones dl.manไม่สามารถใช้งานได้15,93818 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Ipsec svc dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,46518 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Isns_service dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,74518 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
kerberos-คีย์แบบกระจายศูนย์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,89518 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ldap ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,24818 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaserver-aspadmin-โยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35918 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaserver โยกย้าย dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,77218 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaserver แบบหลายผู้รับโยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35518 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างบิตไคลเอ็นต์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,39018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-ca-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,61318 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-camanagement-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23518 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-mscep-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48518 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,84218 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,10818 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-htmlhelp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,52318 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-icm-โพรไฟล์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,42418 2007 ธ.ค.21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-clientnetworkprotocolimplementation-dl.manไม่สามารถใช้งานได้20,99618 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-esc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06018 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-ie-feeds-platform-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15018 2007 ธ.ค.21:15ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-internetexplorer-dl.manไม่สามารถใช้งานได้12,75418 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-asp-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-aspnet-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-basicauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-cgi-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-clientcertificatemappingauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-customlogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-defaultdocument-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-digestauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-directorybrowsing-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ftpmanagement-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ftpserver-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpcompressiondynamic-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpcompressionstatic-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httperrors-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httplogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpredirect-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httptracing-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-iiscertificatemappingauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,14318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ipsecurity-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-isapiextensions-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-isapifilter-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-legacyscripts-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-legacysnapin-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,95018 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-logginglibraries-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementconsole-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementscriptingtools-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,09718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementservice-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-iis-metabase-dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,77518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-netfxextensibility-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03218 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-odbclogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-requestfiltering-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-requestmonitor-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-serversideincludes-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-staticcontent-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-urlauthorization-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-windowsauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-wmicompatibility-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างอี-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,80818 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-netfxcorecomp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้41,35618 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-networkbridge-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,50418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,52718 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-sharedaccess-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,82718 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-storagemigration-dl.manไม่สามารถใช้งานได้9,43318 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-sxs-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,12218 2007 ธ.ค.21:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-tapisetup-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,48018 2007 ธ.ค.21:44ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wab-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,39018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-configurationapi-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-netfxenvironment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-processmodel-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wcfcorecomp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,40504 2008 แจ02:38ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wlansvc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48818 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.com.complus.setup.dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,30418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.com.dtc.setup dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,00318 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.removablestoragemanagement บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,69218 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Migrationdisplaygroups dl.manไม่สามารถใช้งานได้7,88618 2007 ธ.ค.21:36ไม่สามารถใช้งานได้
Modemmigplugin.dll6.0.6001.22307152,06412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Mpr dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,66518 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Mqmigplugin.dll6.0.6001.22307135,16812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Msctfmig.dll6.0.6001.22307198,14412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Msdtcstp.dll2001.12.6931.2230760,92812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
msmq-โดเมน-ic-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,55818 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq downlevelclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,51218 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq http dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,27518 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq messagingcoreservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้7,00818 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq-สายงานการผลิต-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq ทริกเกอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,73218 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Muisettings dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94618 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
Mup dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,60918 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ndis dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,27718 2007 ธ.ค.21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22307137,21612 2008 พฤศจิกายน06:03x64
netlogon dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,87418 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
เชื่อมต่อเครือข่าย-mpssvc-svc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,40318 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Networkloadbalancingfullserver dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,57318 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Nfs clientcore dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,07318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Nfs servercore dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,95318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Nlbmigplugin.dll6.0.6001.22307163,84012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Nlscoremig.dll6.0.6001.2230791,64812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Ntoskrnl dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,09418 2007 ธ.ค.21:35ไม่สามารถใช้งานได้
Odbc32dll dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,80018 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Openportmapper dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Openrpc dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,16118 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Partmgr dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,50818 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Pbkmigr.dll7.2.6001.22307135,68012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Peertopeeradmin dl.manไม่สามารถใช้งานได้94918 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeerbase dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,12418 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeergraphing dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,14318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeergrouping dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,24918 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeeridmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้95318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeerpnrp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,44718 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Performancecounterinfrastructure dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28218 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
การพิมพ์ตัวจัดคิวหลัก-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,26618 2007 ธ.ค.21:43ไม่สามารถใช้งานได้
การพิมพ์ตัวจัดคิว-networkclient-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96418 2007 ธ.ค.21:43ไม่สามารถใช้งานได้
Psync dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,83618 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Rasapi dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,54118 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rascmak dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,32518 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasconnectionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,66318 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasmigplugin.dll7.2.6001.22307153,60012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Rasservermigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้15,79518 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasserveroc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,13418 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rights-management-client-v1-api-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,19018 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
rpc http dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,62318 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
rpc http_proxy dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,83518 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
rpc ท้องถิ่น dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,83018 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
rpc รีโมท dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94418 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Schannel dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,36918 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Schedsvc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,71818 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัยแบบแยกย่อย dl.manไม่สามารถใช้งานได้71118 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัย kerberos dl.manไม่สามารถใช้งานได้71318 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัย ntlm dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48118 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Shell32 dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,81118 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Shmig dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,65418 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
Shmig.dll6.0.6001.2230794,20812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Simpletcp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23018 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Smartcardsubsystem dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,36918 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Smss dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,91618 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Smtpsvc ผู้ดูแลระบบ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,10118 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Smtpsvc บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,27018 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Snis dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,52918 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Snmp dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,10918 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Speechcommon dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,63518 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stormigplugin.dll6.0.6001.22307224,76812 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Sua dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,75818 2007 ธ.ค.21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Sxsmigplugin.dll6.0.6001.22307100,86412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Tabletextservicemig.dll6.0.6001.2230740,96012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Tabletpc tabbtn dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,61718 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcinputpanel dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,63618 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcjournal dl.manไม่สามารถใช้งานได้8,73918 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcplatforminput หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้9,03618 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcstickynotes dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,46918 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Tapimigplugin.dll6.0.6001.22307100,86412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Tcpip dl.manไม่สามารถใช้งานได้11,74118 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
telnet ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94018 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
telnet เซิร์ฟเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,70618 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices ไดรเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,13418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices licenseserver dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,80018 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices localsessionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35318 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices-rdp-winstationextensions-dl.manไม่สามารถใช้งานได้22,33618 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices remoteconnectionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,32918 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices-sessiondirectory-ไคลเอ็นต์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,21518 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices terminalservicesclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,78418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Textservicesframework โยกย้าย dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
เวลาบริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,53318 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi ทั่วไป dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,43718 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi mig dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,54318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi.web dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28218 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservices sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,51818 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservicesdatabase sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,30618 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservicesweb sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,31518 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Unimodem กำหนดค่า dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23918 2007 ธ.ค.21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpcontrolpoint dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,45818 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpdevicehost dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,11118 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpssdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,98318 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
วิดีโอ tvvideocontrol dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,16718 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Virtualdiskservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,60431 2008 มีนาคม23:36ไม่สามารถใช้งานได้
Vss dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,73018 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Wds dl.manไม่สามารถใช้งานได้20,19818 2007 ธ.ค.21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Web-services-for-management-core-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,91418 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Webdavredir dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,58418 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Webdavredir mrxdav dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,71618 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Webenroll dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,46418 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Win32k ตั้งค่า dl.manไม่สามารถใช้งานได้13,46618 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Windowssearchengine dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,09518 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
winlogon dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,99818 2007 ธ.ค.21:30ไม่สามารถใช้งานได้
Wirelessnetworking dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,36418 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wmdmigration dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,42618 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi-snmp-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,26418 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22307427,52012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Wsinfra การอัพเกรด dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,52618 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Wsrm บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้28,57818 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Dnary.xsdไม่สามารถใช้งานได้5,40718 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iasads.dll6.0.6001.2230778,33612 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Iasdatastore.dll6.0.6001.2230765,53612 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Iashost.exe6.0.6001.2230724,57612 2008 พฤศจิกายน06:02x64
Iasrecst.dll6.0.6001.22307192,00012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Sdohlp.dll6.0.6001.22307499,20012 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Iasmigplugin.dll1.0.0.1581,63212 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Iasmontr.dll6.0.6001.22307128,51212 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Iasmontr.mofไม่สามารถใช้งานได้88018 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iassdo.dll6.0.6001.22307344,06412 2008 พฤศจิกายน06:03x64
Accessibilitycpl dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,90718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Activedirectory wmireplicationprovider dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,38618 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Adammigrate.dll6.0.6001.2230789,08812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Adfs federationservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,66118 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs federationserviceproxy dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,67818 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs webagentclaims dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,25318 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfs webagenttoken dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,74118 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Adfsmig.dll6.0.6001.22307150,01612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Adminui dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,37118 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-ldap-ส่วนขยาย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,55618 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-ldap-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,44118 2007 ธ.ค.20:58ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi เราเตอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,71018 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Adsi-winnt-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Application_experience infrastructure dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,11418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Authui dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,32118 2007 ธ.ค.20:58ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsextensions แบบเซิร์ฟเวอร์คอนโซล-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,38518 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsextensions เซิร์ฟเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,22418 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Bitsmig.dll6.0.6001.2230760,92812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Bridgemigplugin.dll6.0.6001.2230761,95212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Bthmigplugin.dll6.0.6001.2230773,21612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Capi2_certs dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,24318 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
Cmmigr.dll7.2.6001.2230756,32012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Cntrtextmig.dll6.0.6001.22307120,83212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Commandprompt dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,86618 2007 ธ.ค.21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Commig.dll2001.12.6931.2230755,80812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Coreos dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08618 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลประจำตัวของผู้จัดการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,18718 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Crypto_keys dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,79718 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
Cscmig.dll6.0.6001.2230787,55212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Dfsclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,74918 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dfsn serverservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,52318 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Dhcpservermigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,32318 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Dhcpsrvmigplugin.dll6.0.6001.22307122,88012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Directoryservices adam dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,30918 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Directoryservices โดเมน dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04418 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Directoryservices-ism-smtp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,85118 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
dns ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,60418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
dns แบบเซิร์ฟเวอร์บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,36018 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Dpapi_keys dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,42118 2007 ธ.ค.21:24ไม่สามารถใช้งานได้
drm dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,47218 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Drmmgrtn.dll11.0.6001.7108284,67212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Ehome-reg-inf-dl.manไม่สามารถใช้งานได้16,05418 2007 ธ.ค.21:34ไม่สามารถใช้งานได้
Escmigplugin.dll7.0.6001.2230741,98412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Etw หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,21318 2007 ธ.ค.21:34ไม่สามารถใช้งานได้
Eventcollector dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,63318 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
ล็อกเหตุการณ์เพื่อดู-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,69918 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Evntagnt dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,67718 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
explorer dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,21918 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Feclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,47218 2007 ธ.ค.21:31ไม่สามารถใช้งานได้
Frs หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,64718 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Gpbase dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,77318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Gpmc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,22018 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Gpmgmt dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,33818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-ผู้ดูแลระบบ-gpedit-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,27718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-ผู้ดูแลระบบ-gpedit-snapin-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Grouppolicy-cse-softwareinstallation-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,75318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
http dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,03118 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Iasmigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,08218 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iasmigplugin.dll1.0.0.1454,14412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Icfupgd.dll6.0.6001.2230787,55212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Ieframe dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,29418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Iismig.dll7.0.6001.22307209,40812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imjpmig.dllไม่สามารถใช้งานได้35,32812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imkrmig.dllไม่สามารถใช้งานได้38,91212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imscmig.dllไม่สามารถใช้งานได้31,74412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Imtcmig.dll10.0.6001.2230722,52812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
นานาชาติหลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,04918 2007 ธ.ค.21:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
นานาชาติ timezones dl.manไม่สามารถใช้งานได้15,93818 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Ipsec svc dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,46518 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Isns_service dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,74518 2007 ธ.ค.21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Jet2x3x dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,55118 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetcore dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,35218 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetexcel dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,06918 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetexchlotus dl.manไม่สามารถใช้งานได้8,19218 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jettext dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,37218 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Jetxbasepdx dl.manไม่สามารถใช้งานได้13,21718 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
kerberos-คีย์แบบกระจายศูนย์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,89518 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ldap ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,24818 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaplayer dlmigplugin.dll11.0.6001.7108539,13612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Mediaserver-aspadmin-โยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35918 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaserver โยกย้าย dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,77218 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mediaserver แบบหลายผู้รับโยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35518 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างบิตไคลเอ็นต์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,39018 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-ca-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,61318 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-camanagement-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23518 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-certificateservices-mscep-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48518 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,84218 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-dot3svc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,10818 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-htmlhelp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,52318 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-icm-โพรไฟล์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,42418 2007 ธ.ค.21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-clientnetworkprotocolimplementation-dl.manไม่สามารถใช้งานได้20,99618 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-esc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06018 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-ie-feeds-platform-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-internetexplorer-dl.manไม่สามารถใช้งานได้12,75418 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-asp-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-aspnet-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-basicauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-cgi-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,00918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-clientcertificatemappingauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-customlogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-defaultdocument-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-digestauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-directorybrowsing-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ftpmanagement-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ftpserver-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpcompressiondynamic-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpcompressionstatic-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httperrors-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httplogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httpredirect-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-httptracing-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-iiscertificatemappingauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,14318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-ipsecurity-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-isapiextensions-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-isapifilter-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-legacyscripts-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-legacysnapin-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,95018 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-logginglibraries-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementconsole-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96818 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementscriptingtools-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,09718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-managementservice-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06718 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-iis-metabase-dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,77518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-netfxextensibility-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03218 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-odbclogging-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,04318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-requestfiltering-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-requestmonitor-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-serversideincludes-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-staticcontent-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-urlauthorization-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05918 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-windowsauthentication-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,08318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-windows-iis-wmicompatibility-deployment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,06318 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างอี-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,80818 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-mediaplayer-โยกย้าย-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,18218 2007 ธ.ค.21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-netfxcorecomp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้41,35618 2007 ธ.ค.21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-networkbridge-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,50418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,52718 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-sharedaccess-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,82718 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-storagemigration-dl.manไม่สามารถใช้งานได้9,43318 2007 ธ.ค.21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-sxs-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,12218 2007 ธ.ค.21:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-tapisetup-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,48018 2007 ธ.ค.21:44ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wab-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,39018 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-configurationapi-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-netfxenvironment-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,07118 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่างถูก-processmodel-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,05518 2007 ธ.ค.21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wcfcorecomp-dl.manไม่สามารถใช้งานได้5,40503 2008 แจ23:43ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-wlansvc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48818 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.com.complus.setup.dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,30418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.com.dtc.setup dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,00318 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.windows.removablestoragemanagement บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,69218 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Migrationdisplaygroups dl.manไม่สามารถใช้งานได้7,88618 2007 ธ.ค.21:36ไม่สามารถใช้งานได้
Modemmigplugin.dll6.0.6001.22307143,87212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Mpr dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,66518 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Mqmigplugin.dll6.0.6001.22307122,88012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Msctfmig.dll6.0.6001.22307153,60012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Msdtcstp.dll2001.12.6931.2230759,90412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
msmq-โดเมน-ic-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,55818 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq downlevelclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,51218 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq http dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,27518 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq messagingcoreservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้7,00818 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq-สายงานการผลิต-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
msmq ทริกเกอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,73218 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Muisettings dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94618 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
Mup dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,60918 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Ndis dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,27718 2007 ธ.ค.21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22307129,02412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
netlogon dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,87418 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
เชื่อมต่อเครือข่าย-mpssvc-svc-dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,40318 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Networkloadbalancingfullserver dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,57318 2007 ธ.ค.21:11ไม่สามารถใช้งานได้
Nfs clientcore dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,07318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Nfs servercore dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,95318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Nlbmigplugin.dll6.0.6001.22307135,68012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Nlscoremig.dll6.0.6001.2230789,08812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Ntoskrnl dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,09418 2007 ธ.ค.21:35ไม่สามารถใช้งานได้
Odbc32dll dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,80018 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Openportmapper dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,03318 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Openrpc dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,16118 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Partmgr dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,50818 2007 ธ.ค.21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Pbkmigr.dll7.2.6001.22307125,44012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Peertopeeradmin dl.manไม่สามารถใช้งานได้94918 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeerbase dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,12418 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeergraphing dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,14318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeergrouping dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,24918 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeeridmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้95318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Peertopeerpnrp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,44718 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Performancecounterinfrastructure dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28218 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
การพิมพ์ตัวจัดคิวหลัก-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,26618 2007 ธ.ค.21:43ไม่สามารถใช้งานได้
การพิมพ์ตัวจัดคิว-networkclient-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,96418 2007 ธ.ค.21:43ไม่สามารถใช้งานได้
Psync dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,83618 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Rasapi dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,54118 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rascmak dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,32518 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasconnectionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,66318 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasmigplugin.dll7.2.6001.22307115,20012 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Rasservermigplugin dl.manไม่สามารถใช้งานได้15,79518 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasserveroc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,13418 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rights-management-client-v1-api-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,19018 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
rpc http dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,62318 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
rpc http_proxy dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,83518 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
rpc ท้องถิ่น dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,83018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
rpc รีโมท dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94418 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Schannel dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,36918 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Schedsvc dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,71818 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัยแบบแยกย่อย dl.manไม่สามารถใช้งานได้71118 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัย kerberos dl.manไม่สามารถใช้งานได้71318 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
ความปลอดภัย ntlm dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,48118 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Shell32 dl.manไม่สามารถใช้งานได้6,81118 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Shmig dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,65418 2007 ธ.ค.21:18ไม่สามารถใช้งานได้
Shmig.dll6.0.6001.2230779,87212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Simpletcp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23018 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Smartcardsubsystem dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,36918 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Smss dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,91618 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Smtpsvc ผู้ดูแลระบบ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,10118 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Smtpsvc บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,27018 2007 ธ.ค.21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Snis dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,52918 2007 ธ.ค.21:42ไม่สามารถใช้งานได้
Snmp dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,10918 2007 ธ.ค.21:19ไม่สามารถใช้งานได้
Speechcommon dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,63518 2007 ธ.ค.21:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stormigplugin.dll6.0.6001.22307201,21612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Sua dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,75818 2007 ธ.ค.21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Sxsmigplugin.dll6.0.6001.2230772,70412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Tabletextservicemig.dll6.0.6001.2230731,23212 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Tabletpc tabbtn dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,61718 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcinputpanel dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,63618 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcjournal dl.manไม่สามารถใช้งานได้8,73918 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcplatforminput หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้9,03618 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tabletpcstickynotes dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,46918 2007 ธ.ค.21:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tapimigplugin.dll6.0.6001.2230798,30412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Tcpip dl.manไม่สามารถใช้งานได้11,74118 2007 ธ.ค.21:09ไม่สามารถใช้งานได้
telnet ไคลเอ็นต์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,94018 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
telnet เซิร์ฟเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,70618 2007 ธ.ค.21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices ไดรเวอร์ dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,13418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices licenseserver dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,80018 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices localsessionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,35318 2007 ธ.ค.21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices-rdp-winstationextensions-dl.manไม่สามารถใช้งานได้22,33618 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices remoteconnectionmanager dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,32918 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices-sessiondirectory-ไคลเอ็นต์-dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,21518 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Terminalservices terminalservicesclient dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,78418 2007 ธ.ค.21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Textservicesframework โยกย้าย dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,15418 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
เวลาบริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้4,53318 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi ทั่วไป dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,43718 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi mig dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,54318 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddi.web dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,28218 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservices sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,51818 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservicesdatabase sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,30618 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Uddiservicesweb sdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,31518 2007 ธ.ค.21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Unimodem กำหนดค่า dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,23918 2007 ธ.ค.21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpcontrolpoint dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,45818 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpdevicehost dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,11118 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Upnpssdp dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,98318 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
วิดีโอ tvvideocontrol dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,16718 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Virtualdiskservice dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,60431 2008 มีนาคม23:36ไม่สามารถใช้งานได้
Vss dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,73018 2007 ธ.ค.21:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wds dl.manไม่สามารถใช้งานได้20,19818 2007 ธ.ค.21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Web-services-for-management-core-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,91418 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Webdavredir dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,58418 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Webdavredir mrxdav dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,71618 2007 ธ.ค.21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Webenroll dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,46418 2007 ธ.ค.21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Win32k ตั้งค่า dl.manไม่สามารถใช้งานได้13,46618 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Windowssearchengine dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,09518 2007 ธ.ค.21:12ไม่สามารถใช้งานได้
winlogon dl.manไม่สามารถใช้งานได้2,99818 2007 ธ.ค.21:30ไม่สามารถใช้งานได้
Wirelessnetworking dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,36418 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wmdmigration dl.manไม่สามารถใช้งานได้3,42618 2007 ธ.ค.21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi หลัก dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,42718 2007 ธ.ค.21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi-snmp-ผู้ให้บริการ-dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,26418 2007 ธ.ค.21:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22307372,22412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Wsinfra การอัพเกรด dl.manไม่สามารถใช้งานได้1,52618 2007 ธ.ค.21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Wsrm บริการ dl.manไม่สามารถใช้งานได้28,57818 2007 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
Dnary.xsdไม่สามารถใช้งานได้5,40718 2007 ธ.ค.21:03ไม่สามารถใช้งานได้
Iasads.dll6.0.6001.2230757,34412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iasdatastore.dll6.0.6001.2230747,10412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iashost.exe6.0.6001.2230717,40812 2008 พฤศจิกายน05:27x86
Iasrecst.dll6.0.6001.22307119,29612 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Sdohlp.dll6.0.6001.22307324,60812 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iasmigplugin.dll1.0.0.1454,14412 2008 พฤศจิกายน05:28x86
Iasmigreader.exe6.0.6001.22307463,87212 2008 พฤศจิกายน05:27x86
Iassdo.dll6.0.6001.22307252,92812 2008 พฤศจิกายน05:28x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File namePackage_1_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,946
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_2_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,954
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_3_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,792
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_4_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,286
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,803
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,382
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_17ddcdf80ab3602ff2afe5a55f1875b6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_448be991d5aaa64a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,124
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_57ba4775e4d6db825de5db4758223a58_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_a0843cdedffa8f0b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม737
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_947484778530a30e72c00265361bf910_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_7a09a6e5aed00d8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม739
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_de1e4a23f569624826f34fd0e4cf9994_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_c1347ac3d91bd309.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-downlevelmanifests_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_0309581b9cb10b54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม269,759
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-n ..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_d1bf33494f1702cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม138,681
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-n ..n_service_migplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_5edf31e663646a31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,058
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-n ..on_service_netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_5889ef4e38171ffc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,831
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-n ..tion_service_iassdo_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_7c2196ff6ce81580.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,295
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameAmd64_127b4dc787f264ede4b8775e36cc8182_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_b52cf3490660fa07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,122
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_7d36c27e2f9f7cb8c24e06e42dee4489_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_57a51ec8c020f024.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม743
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_a4d1a3fdb2b8f86124db4b629af8c2e3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_eee3909c5b0d7e16.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,898
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_ffb378f9f4a026e9af3801746aacecab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_e998b4e203c12b56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,080
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..-downlevelmanifests_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_5f27f39f550e7c8a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม260,521
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-n ..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_2dddcecd07747402.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม138,715
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-n ..n_service_migplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_bafdcd6a1bc1db67.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,138
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:55
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-n ..on_service_netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_b4a88ad1f0749132.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,859
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-n ..tion_service_iassdo_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_d8403283254586b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,325
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_1_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,192
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_2_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,743
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_3_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,579
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_4_for_kb955995 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,300
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,815
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,398
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File namePackage_for_kb955995_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..-downlevelmanifests_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_0309581b9cb10b54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม269,759
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-n ..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_d1bf33494f1702cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม138,681
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-n ..n_service_migplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_5edf31e663646a31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,058
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-n ..tion_service_iassdo_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22307_none_7c2196ff6ce81580.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,295
วันที่ (UTC)12 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955995 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB955995 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955995

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com