โฟลเดอร์ LocalLow อาจไม่สามารถสร้าง บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista SP1 หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 เมื่อมีใช้โปรไฟล์ข้ามเขตในสภาพแวดล้อมของโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955555 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ที่สิ้นสุดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ทำให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ด้วย Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของโปรไฟล์ข้ามเขตสำหรับโดเมน สภาพแวดล้อม
 • คุณเข้าสู่ระบบโดเมนจาก Windows Vista Service Pack 1 (SP1) -ใช้คอมพิวเตอร์หรือ จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ในที่นี้ คอมพิวเตอร์ สร้างโฟลเดอร์ LocalLow
 • คุณเข้าสู่ระบบโดเมนจาก Windows Vista อื่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ SP1 หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
ในสถานการณ์นี้ โฟลเดอร์ LocalLow จะไม่สร้างบนนั้น คอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่เข้าถึงโฟลเดอร์ LocalLow อาจล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ความสำคัญของ Windows Vista โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกันนั้น อย่างไรก็ตาม เดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีรายชื่ออยู่ในหน้า "การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน" เมื่อต้องการ การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์ 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนหน้า

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2008 หรือ Windows Vista Service Pack 1 ติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณจำเป็นต้อง รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน ในการ วันและเวลา สินค้าในการควบคุม แผง

หมายเหตุ แฟ้ม.manifest และแฟ้ม.mum ที่มีการติดตั้งในแต่ละ สภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากในการ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับ ส่วนของ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista" แฟ้มเหล่านี้ และของพวกเขา แฟ้ม.cat ที่เกี่ยวข้อง (แค็ตตาล็อกความปลอดภัย) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะ ของส่วนประกอบมีการปรับปรุง แฟ้ม.cat ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัล ลายเซ็น แอตทริบิวต์ของแฟ้มการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้จะไม่ปรากฏอยู่
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Explorer ppdlic.xrm msไม่ได้ เกี่ยวข้อง3,03425 2009 พฤษภาคม12:35ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Explorer.exe6.0.6001.224372,926,59225 2009 พฤษภาคม10:53x 86
Profprov.dll6.0.6001.2243729,18425 2009 พฤษภาคม12:58x 86
Profsvc.dll6.0.6001.22437155,13625 2009 พฤษภาคม12:58x 86
Userprofilewmiprovider.mofไม่ได้ เกี่ยวข้อง10,70225 2009 พฤษภาคม08:18ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Profprov.dll6.0.6002.2213929,18420 2009 พฤษภาคม10:21x 86
Profsvc.dll6.0.6002.22139155,13620 2009 พฤษภาคม12:32x 86
Userprofilewmiprovider.mofไม่ได้ เกี่ยวข้อง10,70220 2009 พฤษภาคม08:06ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Userenv.dll6.0.6001.22437108,54425 2009 พฤษภาคม12:58x 86
Userenv.dll6.0.6002.22139108,54420 2009 พฤษภาคม12:33x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน 64 บิต ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Explorer ppdlic.xrm msไม่ได้ เกี่ยวข้อง3,03425 2009 พฤษภาคม12:47ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Explorer.exe6.0.6001.224373,079,68025 2009 พฤษภาคม11:11x 64
Profprov.dll6.0.6001.2243733,28025 2009 พฤษภาคม13:08x 64
Profsvc.dll6.0.6001.22437180,73625 2009 พฤษภาคม13:08x 64
Userprofilewmiprovider.mofไม่ได้ เกี่ยวข้อง10,70225 2009 พฤษภาคม08:21ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Profprov.dll6.0.6002.2213933,28020 2009 พฤษภาคม12:34x 64
Profsvc.dll6.0.6002.22139180,73620 2009 พฤษภาคม12:34x 64
Userprofilewmiprovider.mofไม่ได้ เกี่ยวข้อง10,70220 2009 พฤษภาคม08:08ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Userenv.dll6.0.6001.22437137,21625 2009 พฤษภาคม13:09x 64
Userenv.dll6.0.6002.22139137,21620 2009 พฤษภาคม12:35x 64
Explorer.exe6.0.6001.224372,926,59225 2009 พฤษภาคม10:53x 86
Userenv.dll6.0.6001.22437108,54425 2009 พฤษภาคม12:58x 86
Userenv.dll6.0.6002.22139108,54420 2009 พฤษภาคม12:33x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการระบบ Windows Server 2008 Itanium-Based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Explorer ppdlic.xrm msไม่ได้ เกี่ยวข้อง3,03425 2009 พฤษภาคม12:29ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Explorer.exe6.0.6001.224373,906,04825 2009 พฤษภาคม11:02IA-64
Profprov.dll6.0.6001.2243776,28825 2009 พฤษภาคม12:50IA-64
Profsvc.dll6.0.6001.22437405,50425 2009 พฤษภาคม12:50IA-64
Userprofilewmiprovider.mofไม่ได้ เกี่ยวข้อง10,70225 2009 พฤษภาคม08:20ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Profprov.dll6.0.6002.2213976,28820 2009 พฤษภาคม12:29IA-64
Profsvc.dll6.0.6002.22139405,50420 2009 พฤษภาคม12:29IA-64
Userprofilewmiprovider.mofไม่ได้ เกี่ยวข้อง10,70220 2009 พฤษภาคม08:06ไม่ได้ เกี่ยวข้อง
Userenv.dll6.0.6001.22437283,64825 2009 พฤษภาคม12:51IA-64
Userenv.dll6.0.6002.22139283,64820 2009 พฤษภาคม12:30IA-64
Explorer.exe6.0.6001.224372,926,59225 2009 พฤษภาคม10:53x 86
Userenv.dll6.0.6001.22437108,54425 2009 พฤษภาคม12:58x 86
Userenv.dll6.0.6002.22139108,54420 2009 พฤษภาคม12:33x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • สร้างโฟลเดอร์ LocalLow ด้วยตนเอง โดยใช้สคริปต์ ในระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบ
 • ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Active Setup\Installed \Version Components\ {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340 }
  . แล้ว ออกจากระบบ และเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Vista โฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ใหม่ที่แนะนำ โครงสร้าง ก่อนหน้านี้ โพรไฟล์ผู้ใช้ไม่ได้ไม่ทางตรรกะเรียงข้อมูลซึ่งมีอยู่ เก็บไว้ในโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ ดังนั้น มันยากที่จะกำหนด ว่าข้อมูลอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้ Windows Vista ที่อยู่นี้ การตัดสินค้าจากคลัง โดยการสร้างโฟลเดอร์ AppData เดียวที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยที่สามภายใต้ โพรไฟล์ผู้ใช้: ใช้งานข้ามเขต ท้องถิ่น และ LocalLow

ใช้ Windows Vista ท้องถิ่นและโฟลเดอร์ LocalLow สำหรับข้อมูลแอพลิเคชันที่ไม่ roam กับ ผู้ใช้ โดยทั่วไป ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ หรือใหญ่เกินไปสำหรับ roam โฟลเดอร์ AppData\Local ใน Windows Vista จะเหมือนกับเอกสาร และ Settings\ชื่อผู้ใช้\Local Settings\Application ข้อมูล โฟลเดอร์ใน Windows XP

Windows ใช้โฟลเดอร์ที่ใช้งานข้ามเขตสำหรับ ข้อมูลเฉพาะตัวของแอพลิเคชันที่ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ และที่ควร roam กับโพรไฟล์ผู้ใช้ เช่นพจนานุกรมที่กำหนดเอง AppData\Roaming การ โฟลเดอร์ใน Windows Vista จะเหมือนกับเอกสาร และ Settings\ชื่อผู้ใช้โฟลเดอร์ข้อมูล \Application ใน Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=73760

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้ม ชื่อPackage_1_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,442
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_2_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,277
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_3_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,116
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_4_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,449
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_5_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,099
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_6_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,937
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_7_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,937
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,367
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,694
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,713
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,422
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,690
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,701
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,426
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,694
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,713
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,422
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,430
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_0ccd6238fde6cfc42af5c8c3b86d56d4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_f4573467c7d6cf24.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_447314cd578b6da7b68fbcc55e7805ed_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_dd73dcaa2315958a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_72ceb4fc0d5e4ba864f9c7ec8963cf14_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_3ba591264ff57ccc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_92cc960c0d190880cad150852f054dbe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_60ae7238cb12e102.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_bccef76de2db91693f90f775d9d4be61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_7a11d81e94eeed98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_5224dbd192ec0b32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม127,220
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_fc218c2c4bdca81c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,816
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_fe09fea849012fee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,816
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_90b09f3264727615.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,566
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_929911ae6196fde7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,566
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน 64 บิต ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้ม ชื่อAmd64_3d399f8db41b3f30e5a4e814d6411109_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_da81aa781cd87d48.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_48c448827f972bf04699d2d5c88fc44a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_df6a62d53da6bfa2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_779a7dfdd2ccb392cbf91ce886e24469_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_cf38f1db200c5306.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_8abecffb2a960eea009ae02283170c68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_2d73062172bf38d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_a72fc8c9d9c4bac93aa0852d74ac6cfa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_00af4a41946d8297.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,042
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_b40b5f229ab6c8d37550f35b795e7451_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_dfbde5b4157e6293.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_ae4377554b497c68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม127,288
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_584027b0043a1952.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,111
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_5a289a2c015ea124.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,111
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_eccf3ab61ccfe74b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,608
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อAmd64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_eeb7ad3219f46f1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,608
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_1_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,456
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_2_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,726
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_3_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,563
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_4_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,676
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_5_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,334
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_6_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,170
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_7_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,170
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,375
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,706
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,723
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,430
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,702
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,711
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,434
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,706
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,723
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,430
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,438
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_b89821a77faa3e63.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม124,461
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_90b09f3264727615.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,566
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_929911ae6196fde7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,566
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับระบบปฏิบัติการระบบ Windows Server 2008 Itanium-Based ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้ม ชื่อIa64_101d13471a1b8528dd6544fa427a2adb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_f2a8c704005dcd00.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,036
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_1a9e1b486ccc7ebb802f37ed9eb1662e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_e385acae2ca1aa75.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_3a6d0fb5746edb2b1331062b09a5ba03_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_5cb6a6753379729c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_49cfdcbc79b6deeefcd6b1b5092dcb7e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_38af595df09510da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_7e765745efe1c36bfceb1c35db78df3d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_fc2d7be4c1f87c05.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_cad62c26a9867231e41fa1b067fbe9cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_916aff857b51c720.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,036
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_52267fc792ea142e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม127,254
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_fc2330224bdab118.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,087
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_fe0ba29e48ff38ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,087
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_90b2432864707f11.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,587
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อIa64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_929ab5a4619506e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,587
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_1_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,449
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_2_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,553
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_3_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,667
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_4_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,994
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_5_for_kb955555 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,994
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,426
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,530
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,706
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,429
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,534
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,718
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,426
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อPackage_for_kb955555_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,434
วัน (UTC)26 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_b89821a77faa3e63.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม124,461
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22437_none_90b09f3264727615.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,566
วัน (UTC)25 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้ม ชื่อX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22139_none_929911ae6196fde7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,566
วัน (UTC)20 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขเพื่อดูที่บทความต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955555 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB955555 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955555

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com