วิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955499 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft SQL Server 2005 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 909967.
สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 290991.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้อธิบายวิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนของ Microsoft SQL Server 2008 เมื่อคุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ คุณยังเตรียมระบบเพื่อให้คุณสามารถติดตั้ง SQL Server 2008
หมายเหตุ เมื่อต้อง การรักษา หรือ การปรับปรุงอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบภายในที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเป็นการบริการ

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะถอนการติดตั้งอินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนของ SQL Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 ร่วมกับ SQL Server รุ่นก่อนหน้า ตัวจัดการองค์กรและโปรแกรมอื่น ๆ ที่ต้องอาศัย SQL DMO อาจถูกปิดใช้งาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ติดตั้งการรวมของ SQL Server 2008, SQL Server 2000 และ Microsoft SQL Server 7.0 ที่มีอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์เหล่านี้ถูกถอนการติดตั้ง--เคียงข้างกัน
  • การติดตั้ง SQL Server 2000 และ SQL Server 2008 ที่ติดตั้ง SQL Server 2000 หลังจาก SQL Server 2008--เคียงข้างกัน
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการลงทะเบียนไลบรารี COM SQL DMO เซิร์ฟเวอร์ SQL จะถูกเอาออก

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวจัดการองค์กรและโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีการขึ้นต่อกันของ SQL DMO ลงทะเบียน SQL DMO เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  regsvr32.exe sqldmo.dll
 • ก่อนที่จะลบคอมโพเนนต์ของ SQL Server จากคอมพิวเตอร์ที่มียอดเงินต่ำสุดที่จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำกายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดของแฟ้มเพจที่ไม่เพียงพอ ขนาดของแฟ้มเพจที่ต้องเท่ากับสองครั้งหน่วยความจำกายภาพ หน่วยความจำเสมือนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการเอาออกไม่สมบูรณ์ของ SQL Server
 • ใน SQL Server 2008, SQL Server Browser จะติดตั้งแบบแยกต่างหากที่จะดำเนินการโดยอัตโนมัติกับกลไกจัดการฐานข้อมูลหรือบริการการวิเคราะห์ ถ้าคุณมีหลายอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008, SQL Server Browser จะถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออินสแตนซ์สุดท้ายของ SQL Server 2008 ถูกถอนการติดตั้ง
  อย่างไรก็ตาม ถ้า SQL Server 2005 มีอยู่บนระบบร่วมกับอย่าง น้อยหนึ่งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008, SQL Server 2008 เบราว์เซอร์จะไม่ถูกเอาออกโดยอัตโนมัติเมื่ออินสแตนซ์สุดท้ายของ SQL Server 2008 ถูกถอนการติดตั้ง SQL Server 2008 เบราว์เซอร์ที่ติดตั้งพร้อมกับ SQL Server 2008 ยังคงอยู่ในระบบเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005

  คุณสามารถปล่อย SQL Server 2008 Browser ติดตั้งพร้อมกับ SQL Server 2005 SQL Server 2008 เบราว์เซอร์จะยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

  เมื่อต้องการถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ทั้งหมดของ SQL Server 2008 คุณต้องถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2008 Browser โดยใช้คุณลักษณะเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' ถ้าคุณเอาเบราว์เซอร์ SQL Server 2008 เมื่อมีอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2005 เชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 อาจสามารถระหว่างสองวันนั้น ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถติดตั้ง SQL Server 2008 เบราว์เซอร์ โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ซ่อมแซมอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 โดยใช้คุณลักษณะเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'
  • ติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 Database Engine หรือ Analysis Services
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ก่อนที่คุณถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • สำรองข้อมูลของคุณ

  คุณอาจมีฐานข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกในสถานะปัจจุบัน นอกจากนี้คุณอาจต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลระบบ ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองข้อมูลก่อนที่คุณถอนการติดตั้ง SQL Server หรือ บันทึกสำเนาของแฟ้มบันทึกและข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ MSSQL (โฟลเดอร์ MSSQL จะถูกลบในระหว่างกระบวนการถอนการติดตั้ง)

  แฟ้มที่คุณต้องบันทึกรวมแฟ้มฐานข้อมูลต่อไปนี้

  หมายเหตุ แฟ้มเหล่านี้จะถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ SQL Server
  • Distmdl.*
  • Master.*
  • Mastlog.*
  • Model.*
  • Modellog.*
  • Msdbdata.*
  • Msdblog.*
  • Mssqlsystemresource.*
  • Northwind.* (ฐานข้อมูลนี้เป็นการติดตั้งหรือไม่ก็ได้)
  • Pubs.*
  • Pubs_log.*
  • Tempdb.*
  • Templog.*
  • ของ ReportServer [$InstanceName] (แฟ้มนี้คือ ฐานข้อมูลบริการรายงานเริ่มต้น)
  • ของ ReportServer [$InstanceName] TempDB (แฟ้มนี้คือ ฐานข้อมูลชั่วคราวเริ่มต้นของบริการรายงาน)
 • ลบกลุ่มรักษาความปลอดภัยเฉพาะ

  ก่อนที่คุณถอนการติดตั้งการ SQL Server ลบกลุ่มรักษาความปลอดภัยเฉพาะที่สำหรับคอมโพเนนต์ของ SQL Server
 • บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์บริการรายงาน

  ถ้าคุณใช้การติดตั้ง SQL Server ร่วมกับบริการรายงาน บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ต่อไปนี้และโฟลเดอร์ย่อย:
  • ไดรฟ์: \Microsoft SQL Server\MSRS10ชื่ออินสแตนซ์ของ SQL Serverบริการ \Reporting
  หมายเหตุ
  • ในแฟ้มเหล่านี้ ไดรฟ์ คือตัวยึดสำหรับไดรฟ์ติดตั้ง SQL Server 2008
  • ถ้าคุณใช้เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิก SSRS เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการติดตั้ง ชื่ออาจแตกต่างจากชื่อในรายการนี้ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลนั้นอาจอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008
 • ลบไดเรกทอรีเสมือนของบริการรายงาน

  ใช้โปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) เพื่อลบไดเรกทอรีเสมือนดังต่อไปนี้:
  • ของ ReportServer [$InstanceName]
  • รายงาน [$InstanceName]
 • ลบพูลโปรแกรมประยุกต์ของ ReportServer

  ใช้ตัวจัดการ IIS เพื่อลบพูลโปรแกรมประยุกต์ของ ReportServer
 • หยุดบริการ SQL Server ทั้งหมด

  เราขอแนะนำให้ คุณหยุดบริการ SQL Server ทั้งหมดก่อนที่คุณถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ SQL Server การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สามารถป้องกันไม่ให้ถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

  เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการ SQL Server หรือ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์เทียบเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008

หมายเหตุ การตั้งค่า SQL Server เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน การตั้งค่า SQL Server ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์และแฟ้ม DLL จำนวนมาก การติดตั้ง SQL Server นอกจากนี้ติดตั้ง และปรับปรุงรายการการอนุญาตและการบริการการลงทะเบียน

เราทดสอบกระบวนการตั้งค่าของ SQL Server ติดตั้งและการถอนการติดตั้ง ในการตั้งค่าคอนฟิกมาก อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทดสอบการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดเนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นในระดับระบบปฏิบัติการ ดังนั้น คุณอาจพบสถานการณ์ที่ไม่ค่อยที่ป้องกันไม่ให้ติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง SQL Server โดยใช้โปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจาก มี complexities เหล่านี้ ทีมสนับสนุนของเซิร์ฟเวอร์ SQL อาจแนะนำให้ คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการถ้ามีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบทความนี้ไม่สามารถช่วยดำเนินการถอนการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของโปรแกรม SQL Server ช่วยรักษาความเป็นแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดเพื่อติดตั้ง SQL server บนระบบของคุณ
 1. เปิดรายการโปรแกรม และคุณลักษณะในการทำ Panel.To ควบคุมนี้ คลิกเริ่มพิมพ์appwiz.cplในกล่องเริ่มการค้นหาและคลิกappwiz.cplในรายการโปรแกรม
 2. เลือก Servercomponent SQL ถอนการติดตั้ง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลง/เอาออก นี่จะเริ่มตัวช่วยสร้าง ServerInstallation ของ SQL
  สั่งถอนการติดตั้งที่แนะนำ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  • แบบเต็มหน่วยของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • บริการด้านคุณภาพข้อมูล (DQS)
  • เซิร์ฟเวอร์ SQL (Database Engine) การจำลองแบบ
  • Analysis Services ในโหมดแบบครบวงจรของ SharePoint
  • บริการการวิเคราะห์
  • เซิร์ฟเวอร์ SQL (Database Engine) บริการการวิเคราะห์
  • บริการรายงาน
  • เครื่องมือการจัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL – เสร็จสมบูรณ์ ย้อนหลังความเข้ากันได้ SDK การเชื่อมต่อ
  • เครื่องมือการจัดการ SQL Server – Basic
  • Business Intelligence Development Studio
  • บริการการรวม
  • ไคลเอ็นต์คุณภาพข้อมูล
  • ไคลเอ็นต์การเล่นซ้ำแบบกระจาย
  • ตัวควบคุมการเล่นซ้ำแบบกระจาย
  • บริการเว็บ SharePoint เวอร์รายงาน
  • รายงานบริการ SharePoint
  • สมุดบัญชีทางออนไลน์
  • Business Intelligence Development Studio เครื่องมือ SQL Server จัดการ - เสร็จสมบูรณ์
  • Business Intelligence Development Studio เครื่องมือ SQL Server จัดการ - Basic
  • เครื่องมือการจัดการของ SQL Server
  • เซิร์ฟเวอร์ SQL (Database Engine), Business Intelligence Development Studio เครื่องมือการจัดการของ SQL Server
  • Business Intelligence Development Studio บริการการรวม
  • LocalDB
  • ผู้อื่น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ตั้งค่ากฎที่สนับสนุนจะทำงานในการตรวจสอบการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำต่อไป คลิกตกลง
 4. บนหน้าการเลือกอินสแตนซ์ใช้กล่องแบบหล่นลงเพื่อระบุอินสแตนซ์ของ SQL Server เมื่อต้องการเอาออก หรือระบุตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเอาคุณลักษณะ SQL Servershared และเครื่องมือการจัดการเท่านั้น เมื่อต้องการทำต่อไป คลิกถัดไป
 5. บนหน้าการเลือกลักษณะการทำงานให้ระบุลักษณะการทำงานเมื่อต้องการเอาออกจากอินสแตนซ์ที่ระบุของ SQL Server.To ต่อไป คลิกถัดไป
 6. เอากฎจะทำงานเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินงานที่สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์
 7. บนหน้าพร้อมที่จะถอนการติดตั้งตรวจสอบรายการของส่วนประกอบและคุณลักษณะที่จะถอนการติดตั้ง
 8. ความคืบหน้าในการตั้งค่าหน้ากระดาษจะแสดงสถานะการติดตั้ง
 9. บนหน้าเสร็จสิ้นการตั้งค่าคลิกปิดเพื่อออกจากตัวช่วยสร้างการติดตั้ง
 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-9 จนกว่าจะถูกเอาออกคอมโพเนนต์ทั้งหมดของ SQL Server 2008

ถ้าการถอนการติดตั้งล้มเหลว

 1. ถ้ากระบวนการถอนการติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการถอนการติดตั้งล้มเหลว บทความต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุของการถอนการติดตั้งล้มเหลว:
 2. ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขสาเหตุของความล้มเหลวในการถอนการติดตั้ง คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
  ในบางกรณี เช่นการลบโดยไม่ตั้งใจของแฟ้มสำคัญต่าง ๆ ติดตั้งระบบปฏิบัติการอาจจำเป็นก่อนที่จะติดตั้ง SQL Server บนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955499 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2557 - Revision: 16.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbsqlsetup sql2008relnoteuninstall sql2008relnote kbsetup kbuninstall kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB955499 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955499

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com