วิธีการระบุเรื่องการติดตั้ง SQL Server 2008 ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955396 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ถ้าคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติม การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไซต์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ถ้าปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 คุณสามารถใช้แฟ้มบันทึกของ SQL Server 2008 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา บทความนี้ประกอบด้วยตัวอย่างสถานการณ์สมมติ และอธิบาย ถึง ทีละขั้นตอน วิธีการค้นหาสาเหตุรากของ SQL Server 2008 การตั้งค่าตัดสินค้าจากคลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL มีสร้างแฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์แฟ้มบันทึกมีการลงเวลาใหม่ ล็อกโฟลเดอร์จะอยู่ที่ % programfiles %\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL. ชื่อโฟลเดอร์แฟ้มบันทึกที่มีลงเวลาที่อยู่ในรูปแบบ YYYYMMDD_hhmmss.

การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง SQL Server 2008 คุณอาจต้องค้นหาแฟ้มบันทึกต่าง ๆ เพื่อค้นหาสาเหตุรากของปัญหา ล็อกไฟล์เริ่มต้นอาจมีเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการกำหนดสาเหตุหลักของความล้มเหลว

โดยทั่วไป คุณไม่จำเป็นต้องใช้แฟ้มบันทึกที่อยู่ในโฟลเดอร์ Datastore ย่อยใด ๆ โดยทั่วไป แฟ้มต่อไปนี้ต้องมีการตรวจทาน:
 • ConfigurationFile.ini
 • Summary.txt
 • Detail.txt
 • Detail_ComponentUpdate.txt
 • Sql_common_core_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_common_core_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • Sql_engine_core_inst_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_engine_core_inst_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • Sql_engine_core_shared_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_engine_core_shared_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • Sql_tools_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_tools_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • SqlBrowser_Cpu32_1.log
 • Sqlncli_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
หมายเหตุ ในสภาพแวดล้อมของคุณ ชื่อไฟล์และจำนวนของแฟ้มบันทึกอาจแตกต่างไปจากรายการขึ้นอยู่กับคุณลักษณะการติดตั้งที่เลือกเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008

คำอธิบายของแฟ้มบันทึกของ SQL Server 2008

Summary.txt

ตำแหน่งที่ตั้ง: % ProgramFiles %\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL

วัตถุประสงค์: แฟ้มบันทึกนี้คือ สะอาดและผู้ใช้ที่เป็นมิตรล็อกไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา แฟ้มนี้แสดงพบใดคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL สภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่ระบุไว้ ค่าที่ระบุไว้ และสถานะโดยรวมของแต่ละแฟ้ม MSI และ MSP ที่มีการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น: เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดในแฟ้มนี้ ค้นหา "ข้อผิดพลาด" หรือ "ล้มเหลว" ของคำสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของความล้มเหลว ให้เปิดแฟ้มที่ระบุไว้ในบรรทัดขึ้นต้น ด้วย "ล็อกกับความล้มเหลว"

Summary_<%ComputerName%_YYYYMMDD_HHMMSS>.txt

ตำแหน่งที่ตั้ง: % ProgramFiles%\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\Summary_<%ComputerName%_YYYYMMDD_HHMM>txt

วัตถุประสงค์: แฟ้มบันทึกนี้ประกอบด้วยข้อมูลชนิดเดียวกันกับแฟ้ม Summary.txt แฟ้มบันทึกนี้อาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ใด ๆ ก่อนหน้านี้

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น: การค้นหาข้อผิดพลาดในแฟ้มนี้ คุณสามารถโดยทั่วไปค้นหา "ข้อผิดพลาด" หรือ "ล้มเหลว" ของคำสำคัญได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของความล้มเหลว ให้เปิดแฟ้มที่ระบุไว้ในบรรทัดขึ้นต้น ด้วย "ล็อกกับความล้มเหลว"

Detail.txt

ตำแหน่งที่ตั้ง: % ProgramFiles %\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL<YYYYMMDD_HHMM></YYYYMMDD_HHMM>\Detail.txt

วัตถุประสงค์: แฟ้มบันทึกนี้แสดงแฟ้มบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการ จะมีการจัดระเบียบบนบรรทัดที่ขึ้นต้น ด้วยการประทับเวลาตาม ด้วยนามสกุลที่ผลิตล็อก นี่คือหนึ่งในแฟ้มบันทึกที่สำคัญที่สุดเนื่องจากจะสามารถใช้เพื่อระบุความล้มเหลวที่เกิดขึ้น แฟ้มบันทึกจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเวลา ซึ่งหมายความ ว่า การดำเนินการเข้าสู่ระบบที่นี่ไม่ใช่ โดยส่วนประกอบที่สร้างขึ้นดังกล่าว แต่ ด้วยเวลาที่จะถูกเรียก สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อต้องกำหนดกระบวนการการดำเนินการทีละขั้น ใบสั่งจะมีดำเนินการดำเนินการ และความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการ แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับเวิร์กโฟลว์หลักเช่นการติดตั้ง หรือเวิร์กโฟลว์การปรับรุ่น

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น: ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการเซ็ตอัพ ข้อยกเว้นหรือข้อผิดพลาดในการจะถูกล็อกในตอนท้ายของแฟ้ม เมื่อต้องการค้นหาข้อผิดพลาดในแฟ้มนี้ คุณต้องไปจุดสิ้นสุดของแฟ้ม และอ่านการดำเนินการในการกลับรายการจากด้านล่างไปยังด้านบนเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ยกเว้นหรือข้อผิดพลาดที่ถูกบันทึก ค้นหาบรรทัดที่ขึ้นต้น ด้วย "จบการทำงานสิ่งอำนวยความสะดวกรหัส" ในแฟ้ม Summary.txt แล้วค้นหาข้อผิดพลาด" "ฝากข้อมูล Watson" หรือคำสำคัญ"ข้อยกเว้น"ในแฟ้ม Detail.txt ผลลัพธ์การค้นหาที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกรหัสจบการทำงานจะช่วยให้คุณระบุเวลาและที่ข้อผิดพลาดแรกเกิด

Detail_ComponentUpdate.txt

ตำแหน่งที่ตั้ง: % ProgramFiles%\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\Detail_ComponentUpdate.txt

วัตถุประสงค์: แฟ้มบันทึกนี้คล้ายคลึงกับแฟ้ม Detail.txt แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับเวิร์กโฟลว์การปรับปรุงคอมโพเนนต์

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น: ให้ทำตามขั้นตอนเดียวเป็นท้ายกระดาษในส่วน Detail.txt

Detail_GlobalRules.txt

ตำแหน่งที่ตั้ง: % ProgramFiles %\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\Detail_GlobalRules.txt

วัตถุประสงค์: แฟ้มบันทึกนี้คล้ายคลึงกับแฟ้ม Detail.txt แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับการดำเนินการกฎสากล

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น: แฟ้มบันทึกนี้ถูกใช้ก็ต่อเมื่อแฟ้ม Summary.txt แสดงความล้มเหลวในส่วนของ SystemConfigurationCheck โดยทั่วไป คุณสามารถเปิด และใช้แฟ้ม SystemConfigurationCheck_Report.htm เพื่อขอรับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม การแสดงถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟ้มบันทึกนี้ ค้นหา "กฎการประเมินผลดำเนินการ: ล้มเหลว" วลีในแฟ้มนี้

แฟ้มบันทึกของ MSI:

 • <Feature>_<Architecture>_<Iteration>.log</Iteration></Architecture></Feature>
 • <Feature>_<Architecture>_<Language>_<Iteration>.log</Iteration></Language></Architecture></Feature>
 • <Feature>_<Architecture>_<Iteration>_<workflow>.log</workflow></Iteration></Architecture></Feature>
ตำแหน่งที่ตั้ง: % ProgramFiles %\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\<Name></Name>.log

วัตถุประสงค์: แฟ้มบันทึกเหล่านี้ให้บันทึกรายละเอียดของกระบวนการติดตั้งแพคเกจ แฟ้มบันทึกเหล่านี้จะสร้างขึ้นโดยกระบวน Msiexec.exe เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจที่ระบุ ถ้าการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีข้อผิดพลาด เกิดขึ้น รายการล็อก "ผลิตภัณฑ์:Product_Name-ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ "แสดงขึ้น

แก้ไขปัญหา: เมื่อคุณใช้แฟ้มบันทึกของ MSI ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังดูแหล่งที่มาของปัญหาแทนข้อความแสดงข้อผิดพลาด reactive เดิม ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ล็อกในไดเรกทอรีเดียวกันกับ MSI การเรียงลำดับตามวันเปลี่ยนแปลง
 2. เปิดแต่ละแฟ้มล็อก MSI จากด้านล่างของล็อกไฟล์ไปยังแต่ละบันทึกก่อนหน้านี้ สำหรับแต่ละแฟ้มล็อก ค้นหา "คืนค่า 3" หรือ "@Microsoft" โดยไม่มีเครื่องหมายใบเสนอราคา
 3. หมายเหตุข้อความแสดงข้อผิดพลาดแต่ละแฟ้มจนกว่าคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ ในตอนท้ายของแฟ้มบันทึก บันทึกล่าสุดประกอบด้วยข้อผิดพลาดเดิม เมื่อคุณค้นหาการเกิดขึ้นครั้งแรกในแฟ้มบันทึก คุณต้องพิจารณาว่า รายการมีผลบังคับใช้ได้เนื่องจากข้อผิดพลาด"คืนค่า 3" ทั้งหมดไม่มีปัญหา บางส่วนของข้อผิดพลาดเหล่านั้นเป็นที่คาดไว้ ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดว่า ข้อผิดพลาดไม่ถูกต้อง เราขอแนะนำว่า คุณลองตัวเลือกการสนับสนุนของ Microsoft SQL Server อย่างใดอย่างหนึ่ง

SystemConfigurationCheck_Report.htm

ตำแหน่งที่ตั้ง: % ProgramFiles%\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup ของ SQL<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\SystemConfigurationCheck_Report.htm

วัตถุประสงค์: แฟ้มนี้ประกอบด้วยสถานะการดำเนินการกฎรุ่นที่จำได้ง่ายขึ้น มีคำอธิบายโดยย่อของแต่ละกฎที่มีการดำเนินการด้วย

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น: คุณสามารถเปิดแฟ้ม SystemConfigurationCheck_Report.htm และค้นหาคำสำคัญ "ล้มเหลว" แล้วตรวจสอบว่ารายการใด ๆ "คำเตือน" ถูกนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณได้

อินสแตนซ์ที่มีชื่อสถานการณ์สมมติตัวอย่างของวิธีการใช้แฟ้มบันทึกเพื่อระบุการติดตั้งล้มเหลวของการ SQL Server 2008 แบบสแตนด์อโลน

ในสถานการณ์นี้ ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในการการตั้งค่า Microsoft SQL Server 2008 กล่องโต้ตอบที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ชื่อเรื่อง: การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL 2008

------------------------------

เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL พบข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม Windows Installer

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows Installer: ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุได้

แฟ้ม Windows Installer: C:\Temp\SQL2008Full_ENU\x64\setup\sql_engine_core_inst_msi\sql_engine_core_inst.msi

แฟ้มบันทึกของ Windows Installer: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942\sql_engine_core_inst_Cpu64_1.log

คลิก 'ลองใหม่' เพื่อลองการดำเนินการล้มเหลว หรือคลิก 'ยกเลิก' เพื่อยกเลิกการกระทำนี้ และทำการติดตั้งต่อไป

ขอความช่วยเหลือ คลิก: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=10.0.2531.0&EvtType=0xDC80C325

------------------------------

ปุ่ม:

& RetryCancel
------------------------------

ในสถานการณ์นี้ สมมติว่า คุณไม่เห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ในการการตั้งค่า Microsoft SQL Server 2008 กล่องโต้ตอบ แทน ตั้งค่าของคุณแสดงว่า กระบวนการติดตั้งล้มเหลว

ในสถานการณ์นี้ การค้นหาสาเหตุหลักของความล้มเหลว โดยการใช้แฟ้มบันทึก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหา และเปิดแฟ้ม Summary.txt ที่สอดคล้องกับครั้งสุดท้ายที่คุณรันโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ในตัวอย่างนี้C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942 โฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจริงได้ โฟลเดอร์นี้มีข้อมูลในแฟ้ม Summary.txt ซึ่งมีชื่อแฟ้มในรูปแบบต่อไปนี้:
  Summary_<Machine_Name>_20100521_064942.txt</Machine_Name>
 2. ในแฟ้ม Summary.txt ค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ที่ด้านบนของรายงานเพื่อช่วยคุณในการกำหนดเหตุผลสำหรับความล้มเหลว:
  บทสรุปโดยรวม:

  ผลลัพธ์สุดท้าย: การติดตั้ง SQL Server ล้มเหลว เมื่อต้องการดำเนินต่อไป เหตุผลสำหรับความล้มเหลวในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ถอนการติดตั้ง SQL Server และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL

  ออกจากรหัส (ฐานสิบ): -2068643839

  ออกจากรหัสสิ่งอำนวยความสะดวก: 1203

  จบการทำงานของรหัสข้อผิดพลาด: 1

  ข้อความนำเข้าส่งออก: การติดตั้ง SQL Server ล้มเหลว เมื่อต้องการดำเนินต่อไป เหตุผลสำหรับความล้มเหลวในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ถอนการติดตั้ง SQL Server และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL

  เวลาเริ่มต้น: 2010-05-21 06:50:38

  เวลาสิ้นสุด: 2010-05-21 07:09:19

  การร้องขอการดำเนินการ: ติดตั้ง

  ล็อกกับความล้มเหลว: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942\Detail.txt

  โดยใช้รายละเอียดนี้ รหัสจบการทำงานหรือรหัสจบการทำงานสิ่งอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาจะไม่นำคุณสามารถค้นหาสาเหตุราก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรหัสเหล่านี้ครอบคลุมหลายสถานการณ์ และจะเป็นตัวกำหนดสัดส่วนของความล้มเหลว คีย์ข้อมูลจากส่วนนี้คือ บรรทัดขึ้นต้น ด้วย "ล็อกกับความล้มเหลว"
 3. เปิดแฟ้มบันทึกที่ระบุในบรรทัดขึ้นต้น ด้วย "ล็อกกับความล้มเหลว" ในแฟ้ม Summary.exe ในตัวอย่างนี้ ให้เปิดแฟ้มC:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942\Detail.txt
 4. เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดของแฟ้ม ค้นหาข้อผิดพลาด 1203 จากด้านล่างขึ้นหรือไม่ คุณจะค้นหาส่วนต่อไปนี้:
  2010-05-21 07:09:19 Slp: ----------------------------------------------------------------------

  2010-05-21 07:09:19 Slp: การเรียกใช้การดำเนินการ: CloseUI

  2010-05-21 07:09:19 Slp: หยุดการดำเนินการในการข้ามไปในโหมด UI แบบเต็ม

  2010-05-21 07:09:19 Slp: การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์: CloseUI การส่งกลับค่า True

  2010-05-21 07:09:23 Slp:

  2010-05-21 07:09:23 Slp:

  2010-05-21 07:09:23 Slp: ----------------------------------------------------------------------

  2010-05-21 07:09:23 Slp:

  2010-05-21 07:09:23 Slp: ผลลัพธ์ของข้อผิดพลาด: -2068643839

  2010-05-21 07:09:23 Slp: ทำให้รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก: 1203

  2010-05-21 07:09:23 Slp: ทำให้รหัสข้อผิดพลาด: 1

  2010-05-21 07:09:23 Slp: Sco: พยายามที่สร้างคีย์รีจิสทรีฐาน HKEY_LOCAL_MACHINE เครื่องจักร

  2010-05-21 07:09:23 Slp: Sco: พยายามที่เปิดคีย์ย่อยของรีจิสทรี

  2010-05-21 07:09:23 Slp: Sco: พยายามที่เปิดคีย์ย่อยของรีจิสทรี Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW\Installed

  2010-05-21 07:09:23 Slp: Sco: พยายามที่ได้รับค่ารีจิสทรี DW0201

  2010-05-21 07:10:26 Slp: ส่ง 2 ของความล้มเหลว 2 เมื่อต้องการเก็บข้อมูล Watson
 5. ข้อมูลนี้ยังคงไม่แสดงสาเหตุของปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นจริง ข้อความที่นี่อาจหลอกหลวงคุณเป็น thinking ว่า นี่เป็นประเด็นที่รีจิสทรีสิทธิ์หรือความเสียหาย ปัญหาเหล่านี้เป็นอาการของปัญหาหลักเท่านั้น เราในคำอธิบายของแฟ้ม Detail.txt ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ขอแนะนำการค้นหาในวลี ข้อผิดพลาด""การฝากข้อมูล Watson" และ"ข้อยกเว้น" ในตัวอย่างนี้ โดยใช้เกณฑ์ค้นหาเหล่านี้ คุณได้รับผลลัพธ์ต่อไปนี้:
  • ข้อผิดพลาด: เหตุการณ์ที่ 99
  • ข้อยกเว้น: เหตุการณ์ที่ 26
  • ฝากข้อมูล Watson: 4 แห่ง

 6. ในกรณีนี้ "ฝากข้อมูล Watson" จะเป็นรายการแรกเพื่อทบทวนในล็อกไฟล์ Detail.txt ค้นหาจากด้านล่างของแฟ้มด้านบน สถานที่แรกสุดของส่วนฝากข้อมูล Watson แสดงรายการต่อไปนี้:
  2010-05-21 06:57:03 Slp: แพคเกจเป้าหมาย: "C:\Temp\SQL2008Full_ENU\x64\setup\sql_engine_core_inst_msi\sql_engine_core_inst.msi"

  2010-05-21 06:57:04 Slp: InstallPackage: MsiInstallProduct ส่งกลับรหัสผลลัพธ์ 2

  2010-05-21 06:57:04 Slp: ฝากข้อมูล Watson 1

  เลิกการจากข้อมูลนี้ เราสามารถเลือกว่า สาเหตุหลักของความล้มเหลวคือ แพคเกจเป้าหมายC:\Temp\SQL2008Full_ENU\x64\setup\sql_engine_core_inst_msi\sql_engine_core_inst.msiมีขาดหายไป


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดู และอ่านแฟ้มบันทึกของ SQL Server 2008 ดูบทความ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:
วิธีการ: มุมมองและอ่าน SQL Server เซ็ตอัพล็อกไฟล์

บทความ TechNet อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของชื่อแฟ้มและเนื้อหาที่คาดไว้คืออะไร ในบทความนี้ เราจะอธิบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิธีและเมื่อใดควรใช้แต่ละชนิดของแฟ้มบันทึก

2251397โปรแกรมติดตั้ง SQL Server 2008 แฮงบนระบบ 64 ตัว x กับตัวประมวลผลแบบลอจิคัลที่มากกว่า 32

975055 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7: "Invoke หรือ BeginInvoke ไม่สามารถถูกเรียกบนตัวควบคุมจนกว่ามีสร้างหมายเลขอ้างอิงของหน้าต่างแล้วได้"

ศูนย์แก้ไขปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การติดตั้ง SQL Server พอร์ทัล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955396 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsqlsetup sql2008relnoteinstallation sql2008relnote kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB955396 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955396

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com