เนื้อหาของแฟ้มโฟลเดอร์ย่อยในสมาชิกมี upstream ไม่ตรงกับเนื้อหาของแฟ้มโฟลเดอร์ย่อยในสมาชิก downstream ในการตั้งค่าคอนฟิก DFSR ใน Windows Server 2003 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954968 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถสร้างการกำหนดค่าการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR) ใน Windows Server 2003 R2 ในบางจำลองแบบสมาชิกของกลุ่ม คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการทรัพยากร Server ของแฟ้ม (FSRM) ได้เพื่อสร้างโควต้าที่ฮาร์เดียวกันในโฟลเดอร์ย่อยภายใต้โฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้ว หลังจากที่คุณเขียนไปยังโฟลเดอร์ย่อยในสมาชิกมี upstream เนื้อหาของแฟ้มในโฟลเดอร์ย่อยในสมาชิกที่ upstream อาจไม่ตรงกับเนื้อหาของแฟ้มในโฟลเดอร์ย่อยในสมาชิก downstream อื่น ๆ นอกจากนี้ กระบวนการจำลองแบบอาจช้า และเพิ่ม DFSR backlog

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ 4502 รหัสถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์จำลองแบบ DFS ในสมาชิก downstream เหตุการณ์นี้มีลักษณะดังต่อไปนี้:

ชนิด: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DFSR
ประเภท: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 4502
คำอธิบาย::

บริการการจำลองแบบ DFS พบข้อผิดพลาดในการ replicating อย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มได้เนื่องจากไม่มีอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล c:เนื้อที่ว่างเพียงพอ ไดรฟ์ข้อมูลนี้ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้ว staging โฟลเดอร์ หรือทั้งสองอย่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอบนไดรฟ์ข้อมูลนี้สำหรับการทำแบบจำลองการดำเนินการ บริการจะลองทำแบบจำลองเป็นระยะ ๆ

Additional information::
โฟลเดอร์ staging: C:\FSRM_Repro\DfsrPrivate\Staging\ContentSet{F6817A43-B01B-45CD-AB0A-D5FEAAF62E7B}-{ACBFFFBB-B746-453C-8B85-CA0EF7244107 }
การจำลองแบบโฟลเดอร์ราก: C:\FSRM_Repro
ชื่อ ReplicatedFolder: FSRM_Repro
ID โฟลเดอร์ที่จำลองแบบแล้ว: D5FEAAF62E7B ซีดี - AB0A - F6817A43 B01B 45
ชื่อของ กลุ่มการจำลองแบบ: FSRM_RG
รหัส กลุ่มการจำลองแบบ: 8D3BE270-BE2C-4573-A193-37EF45F49EDD
หมายเลขสมาชิก: CA0EF7244107 C - 8B85 - ACBFFFBB B746 453
ไดรฟ์ข้อมูล: 3E766AD0-9BF5-11 D 9-BB89-806E6F6E6963

สาเหตุ

เมื่อคุณเขียนลงในโฟลเดอร์ย่อยในสมาชิกที่ upstream, FSRM ให้สำหรับ 40 กิโลไบต์ (KB) เพื่อกิโลไบต์ 70 ม.ข้อมูลเพิ่มเติมในการจำกัดโควต้าที่ฮาร์สำหรับข้อมูลที่ถูกเขียนลงในโฟลเดอร์ย่อยที่ไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม ในการจำกัดโควต้าที่ฮาร์บนสมาชิกที่ downstream หยุดการจำลองแบบถ้าเกินโควต้าฮาร์บนสมาชิกที่ upstream บนสมาชิก downstream, DFSR ไม่สามารถย้ายแฟ้มจากนั้นReplicated_Folderโฟลเดอร์ \DFSRPrivate\Installing ลงในโฟลเดอร์ย่อยนี้

นอกจากนี้ DFSR มีกลไกการกู้คืนอัตโนมัติ เมื่อ DFSR ตรวจพบเหตุการณ์ ID 4502, DFSR ที่เริ่มการทำการดำเนินการล้างข้อมูล staging ในนั้นReplicated_Folderโฟลเดอร์ \DfsrPrivate\Staging เมื่อต้องการพื้นที่ว่างบนดิสก์ ในระหว่างการดำเนินการล้างข้อมูล staging, DFSR หยุดเธรดการจำลองแบบอื่นบนไดรฟ์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดิสก์ แทน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์ย่อยที่มีโควต้าฮาร์ดดิสก์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น การดำเนินการล้างข้อมูลไม่สามารถแก้ปัญหา ในครั้งถัดไปที่ DFSR พยายามที่จะย้ายแฟ้มจากนั้นReplicated_Folder\DFSRPrivate\Installing โฟลเดอร์ที่ใช้กับโฟลเดอร์ย่อยที่ ปัญหายังคงมีอยู่ ซึ่งทำให้ DFSR เพื่อทำการดำเนินการล้างข้อมูล staging อีกครั้ง รับ ดังนั้น ประสิทธิภาพการจำลองแบบถูกอย่างผล

วิธีการตรวจสอบการใช้งานโควต้าสำหรับโฟลเดอร์

บนสมาชิก upstream คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งเพื่อตรวจสอบการใช้งานโควต้าในโฟลเดอร์ย่อยนี้
DIRQUOTA Q L
ถ้ามีเกินโควต้าฮาร์ คำสั่งส่งกลับผลลัพธ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้
Quota Path:       <Replicated_Folder_Path>
Source Template:    None
Quota Status:      Enabled
Limit:         10.00 MB (Hard)
Used:          10.07 MB (101%)
Available:       0 bytes
ผลของตัวอย่างแสดงว่า ในการจำกัดโควต้าที่ฮาร์บนสมาชิกที่ upstream เกิน โดยกิโลไบต์ 70 ม. ในกรณีนี้ การทำแบบจำลองที่ถูกบล็อคในสมาชิกที่ downstream ดังนั้น โฟลเดอร์ย่อยในสมาชิกที่ upstream ไม่ตรงกับโฟลเดอร์บนสมาชิก downstream

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2003 R2 หรือ Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หมายเหตุ:คุณต้องติดตั้ง และเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนสมาชิกทั้งหมดที่มีโควต้าฮาร์ดดิสก์ที่กำหนดที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อย

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Quota
 3. สร้างรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ภายใต้คีย์รีจิสทรีโควต้า:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รายการรีจิสทรีประเภท:ค่าคำอธิบาย:
  BypassQuotaค่า DWORD1การตั้งค่ารายการรีจิสทรีนี้เป็น 1 ทำให้เกิดการเรียกใช้คุณลักษณะการเลี่ยงผ่านโควต้า
  BypassQuotaQuantityInKBค่า DWORD2048 (ฐานสิบ)ถ้าการโทเค็นการเข้าถึงของเธรดมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบและสิทธิ์การคืนค่า เธรดสามารถข้ามโควต้าที่ ด้วยค่าที่คุณระบุเป็นกิโลไบต์ 2048 เป็นค่าแนะนำ
  หมายเหตุ:บริการการจำลองแบบ DFS มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบและสิทธิ์การคืนค่า
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 R2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Quota.sys5.2.3790.324389,60010 2008 พฤศจิกายน12:14x86SP1
windows Server 2003 R2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quota.sys5.2.3790.3243133,12010 2008 พฤศจิกายน15:16x64
windows Server 2003 R2 มี Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Quota.sys5.2.3790.440689,60010 2008 พฤศจิกายน11:57x86SP2
windows Server 2003 R2 มี Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quota.sys5.2.3790.4406133,12010 2008 พฤศจิกายน15:19x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โควต้าที่นุ่มนวลแทนการจำกัดโควต้าที่ฮาร์ในโฟลเดอร์ย่อยที่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการกำหนด DFSR ค่าที่คุณตั้งค่าโควต้าที่ฮาร์บนสมาชิกของกลุ่มการจำลองแบบ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ที่ คุณเขียนลงในโฟลเดอร์ย่อยเท่านั้นในหนึ่งสมาชิกของกลุ่มการจำลองแบบ ถ้าคุณเขียนลงในโฟลเดอร์ย่อยในสมาชิกของกลุ่มการจำลองแบบที่แตกต่างกัน คุณมีแนวโน้มที่จะเกินโควต้าฮาร์ ซึ่งทำให้จำลองแบบล้มเหลว คุณควรพิจารณาถึงปัญหานี้เมื่อคุณกำลังวางแผนใน DFS Namespace ติดตั้งและ failover กลยุทธ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้ DFSR การทำงานร่วมกับการจำกัดโควต้าที่ฮาร์ FSRM เมื่อมีทำการเปลี่ยนแปลงไปที่โฟลเดอร์ย่อยในสมาชิกเดียวเท่านั้น ลักษณะการทำงานนี้ตรงกับสถานการณ์การสำรองข้อมูล DFSR pure ในการ pure DFSR สำรองสถานการณ์ กำลังทำการเปลี่ยนแปลงบนเซิร์ฟเวอร์สาขาแทนบนเซิร์ฟเวอร์ฮับการสำรองข้อมูล

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์โควต้า เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน DFSR ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 958876สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
958876เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงแฟ้มที่มีรุ่นที่ใหม่กว่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 DFSR การดำเนินการล้มเหลว แฟ้มต้นฉบับจะถูกลบออกจากคู่การจำลองแบบ และเหตุการณ์ 4412 และเหตุการณ์ 4502 เข้าสู่ระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954968 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB954968 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954968

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com