ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถามที่วางจำหน่ายใน SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008: "ตัวให้บริการ OLE DB 'SQLNCLI' สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง ' <linked server=""> ' ส่งคืนข้อความ 'ไม่มีธุรกรรมการใช้งานอยู่' " </linked>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954950 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50003019 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)

sql Server 2008

Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก

sql Server 2005

Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

เมื่อคุณรันการสอบถามที่วางจำหน่ายที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง ใน Microsoft SQL Server 2005 หรือ Microsoft SQL Server 2008 การดำเนินการล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ole DB ให้ "SQLNCLI" สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง"เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง"คืนข้อความ"ธุรกรรมไม่ได้ใช้งานอยู่"
msg 7391 ระดับ 16 สถานะ 2 บรรทัด 1
ไม่สามารถทำการดำเนินการเนื่องจากผู้ให้บริการ OLE DB "SQLNCLI" สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง "Servername"ไม่สามารถเริ่มทรานแซคชันที่วางจำหน่าย
ธุรกรรมที่ใช้งานอยู่ในเซสชันนี้ถูกกำหนด หรือยกเลิก โดยอีกช่วงหนึ่ง
ตำแหน่งที่ตั้ง: wrkspace.cpp:440
นิพจน์: ! () PSess-> FHasWorkspaceRef ()
spid:spid
หมายเลขกระบวนการ:ProcessID
msg 3985 ระดับ 16 สถานะ 2 บรรทัด 1
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงบริบทของธุรกรรม ซึ่งมักจะเกิดจากหน่วยความจำเหลือน้อยในระบบ มีความพยายามเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม
msg 3624 ระดับ 20 สถานะ 1 บรรทัด 1
การตรวจสอบ assertion ระบบล้มเหลว ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server สำหรับรายละเอียด โดยทั่วไป การล้มเหลว assertion มีสาเหตุจากความเป็นซอฟต์แวร์จุดบกพร่องหรือข้อมูลเสีย การตรวจสอบความเสียหายของฐานข้อมูล พิจารณา CHECKDB DBCC การทำงานอยู่ ถ้าคุณตกลงที่จะส่ง dumps ไปยัง Microsoft ในระหว่างการติดตั้ง การถ่ายโอนข้อมูลแบบย่อส่วนจะถูกส่งไปยัง Microsoft การปรับปรุงอาจพร้อมใช้งานจาก Microsoft ในเซอร์วิสแพ็คล่าสุด หรือแบบ QFE จากฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
นอกจากนี้ แฟ้ม minidump ถูกสร้างขึ้น ในโฟลเดอร์การล็อก SQL Server 2005 หรือ ในโฟลเดอร์การล็อก SQL Server 2008

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2008

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 2 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
958186แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

sql Server 2005

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 9 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
953752แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน (สำหรับ SQL Server 2005 เท่านั้น)

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 2 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 32 บิตรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2005.90.3260.068,63227 2008 Jun10:29x86
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,684,84022 2007 Jun09:22x86
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,112,61622 2007 Jun09:22x86
Databasemailengine.dll9.0.3260.078,87227 2008 Jun10:29x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3260.046,10427 2008 Jun10:29x86
Distmdl.ldfไม่สามารถใช้งานได้2,883,58427 2008 Jun04:07ไม่สามารถใช้งานได้
Distmdl.mdfไม่สามารถใช้งานได้5,242,88027 2008 Jun04:07ไม่สามารถใช้งานได้
Distrib.exe2005.90.3260.070,68027 2008 Jun10:29x86
Dts.dll2005.90.3260.01,102,36027 2008 Jun10:29x86
Dtsconn.dll2005.90.3260.0250,39227 2008 Jun10:29x86
Dtspipeline.dll2005.90.3260.0605,20827 2008 Jun10:29x86
Fteref.dll12.0.7822.0446,46422 2007 Jun09:22x86
Infosoft.dll12.0.7822.0468,32822 2007 Jun09:22x86
Instdist.sqlไม่สามารถใช้งานได้150,09127 2008 Jun01:39ไม่สามารถใช้งานได้
Instorcl.sqlไม่สามารถใช้งานได้153,77924 2008 Jun14:11ไม่สามารถใช้งานได้
Korwbrkr.dll12.0.7822.071,01622 2007 Jun09:22x86
Langwrbk.dll12.0.7822.0136,55222 2007 Jun09:22x86
Logread.exe2005.90.3260.0400,92027 2008 Jun10:29x86
Mergetxt.dll2005.90.3260.032,28027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3260.01,217,56027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3260.0156,69627 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3260.0115,73627 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3260.0295,96027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3260.01,628,18427 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3260.042,00827 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3260.01,606,68027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3260.0222,23227 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3260.0898,07227 2008 Jun10:29x86
Msfte.dll12.0.7822.02,430,31222 2007 Jun09:22x86
Msftefd.exe12.0.7822.066,92022 2007 Jun09:22x86
Msftepxy.dll12.0.7822.095,59222 2007 Jun09:22x86
Msftesql.exe12.0.7822.095,59222 2007 Jun09:22x86
Msgprox.dll2005.90.3260.0200,21627 2008 Jun10:29x86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,159,91222 2007 Jun09:22x86
Msmdlocal.dll9.0.3260.015,970,84027 2008 Jun10:29x86
Msmdredir.dll9.0.3260.04,022,80827 2008 Jun10:29x86
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28827 2008 Jun03:57ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,239,10427 2008 Jun03:57ไม่สามารถใช้งานได้
Msxmlsql.dll2005.90.3260.0869,91227 2008 Jun10:29x86
Nlhtml.dll12.0.7822.0124,26422 2007 Jun09:22x86
Nls400.dll5.0.4217.012,240,74422 2007 Jun09:22x86
Odsole70.dll2005.90.3260.058,90427 2008 Jun10:29x86
Osql.exe2005.90.3260.053,78427 2008 Jun10:29x86
Query.dll12.0.7822.048,48822 2007 Jun09:22x86
Rdistcom.dll2005.90.3260.0644,63227 2008 Jun10:29x86
Repldp.dll2005.90.3260.0187,92827 2008 Jun10:29x86
Replerrx.dll2005.90.3260.0114,71227 2008 Jun10:29x86
Replisapi.dll2005.90.3260.0272,92027 2008 Jun10:29x86
Replmerg.exe2005.90.3260.0321,04827 2008 Jun10:29x86
Replprov.dll2005.90.3260.0554,52027 2008 Jun10:29x86
Replrec.dll2005.90.3260.0786,96827 2008 Jun10:29x86
Replsub.dll2005.90.3260.0408,08827 2008 Jun10:29x86
Replsync.dll2005.90.3260.0101,40027 2008 Jun10:29x86
Sac.exe2005.90.3260.082,96827 2008 Jun10:29x86
Sqlaccess.dll2005.90.3260.0350,23227 2008 Jun10:29x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3260.047,64027 2008 Jun10:29x86
Sqlagent90.exe2005.90.3260.0349,72027 2008 Jun10:29x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3260.0242,71227 2008 Jun10:29x86
Sqlcmd.exe2005.90.3260.0143,89627 2008 Jun10:29x86
Sqlctr90.dll2005.90.3260.067,60827 2008 Jun10:29x86
Sqldiag.exe2005.90.3260.01,074,71227 2008 Jun10:29x86
Sqldumper.exe2005.90.3260.068,63227 2008 Jun10:29x86
Sqlmaint.exe2005.90.3260.078,36027 2008 Jun10:29x86
Sqlmergx.dll2005.90.3260.0194,07227 2008 Jun10:29x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0236,56827 2008 Jun10:29x86
Sqlsac.exe2005.90.3260.01,246,23227 2008 Jun10:29x86
Sqlservr.exe2005.90.3260.029,227,54427 2008 Jun10:29x86
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227 2008 Jun10:29x86
Sqlwep.dll2005.90.3260.090,64827 2008 Jun10:29x86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227 2008 Jun10:29x86
Sqsrvres.dll2005.90.3260.070,16827 2008 Jun10:29x86
Ssradd.dll2005.90.3260.042,52027 2008 Jun10:29x86
Ssravg.dll2005.90.3260.043,03227 2008 Jun10:29x86
Ssrmax.dll2005.90.3260.040,98427 2008 Jun10:29x86
Ssrmin.dll2005.90.3260.040,98427 2008 Jun10:29x86
Ssrpub.dll2005.90.3260.030,23227 2008 Jun10:29x86
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0614,42427 2008 Jun10:29x86
Sysdbupg.sqlไม่สามารถใช้งานได้510,62624 2008 Jun11:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tablediff.exe2005.90.3260.087,06427 2008 Jun10:29x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.0206,18422 2007 Jun09:22x86
Xmlfilt.dll12.0.7822.0197,99222 2007 Jun09:22x86
Xmlsub.dll2005.90.3260.0194,58427 2008 Jun10:29x86
Xpadsi90.exe2005.90.3260.051,22427 2008 Jun10:29x86
Xpqueue.dll2005.90.3260.056,85627 2008 Jun10:29x86
Xprepl.dll2005.90.3260.073,24027 2008 Jun10:29x86
Xpstar90.dll2005.90.3260.0298,52027 2008 Jun10:29x86
sql Server 2005 x 64 ตามรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2005.90.3260.088,08827 2008 Jun07:02x64
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,694,05622 2007 Jun10:51x64
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,109,03222 2007 Jun10:51x64
Databasemailengine.dll9.0.3260.078,87227 2008 Jun07:02x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3260.046,10427 2008 Jun07:02x86
Distmdl.ldfไม่สามารถใช้งานได้2,883,58427 2008 Jun04:07ไม่สามารถใช้งานได้
Distmdl.mdfไม่สามารถใช้งานได้5,242,88027 2008 Jun04:07ไม่สามารถใช้งานได้
Distrib.exe2005.90.3260.086,55227 2008 Jun07:02x64
Dts.dll2005.90.3260.01,893,40027 2008 Jun07:02x64
Dtsconn.dll2005.90.3260.0408,08827 2008 Jun07:02x64
Dtspipeline.dll2005.90.3260.01,065,49627 2008 Jun07:02x64
Fteref.dll12.0.7822.0433,15222 2007 Jun10:51x64
Infosoft.dll12.0.7822.0621,41622 2007 Jun10:51x64
Instdist.sqlไม่สามารถใช้งานได้150,09127 2008 Jun01:39ไม่สามารถใช้งานได้
Instorcl.sqlไม่สามารถใช้งานได้153,77924 2008 Jun14:11ไม่สามารถใช้งานได้
Korwbrkr.dll12.0.7822.0101,73622 2007 Jun10:51x64
Langwrbk.dll12.0.7822.0236,90422 2007 Jun10:51x64
Logread.exe2005.90.3260.0525,84827 2008 Jun07:02x64
Mergetxt.dll2005.90.3260.037,91227 2008 Jun07:02x64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3260.01,217,56027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3260.0156,69627 2008 Jun07:02x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3260.0115,73627 2008 Jun07:02x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3260.0295,96027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3260.01,834,52027 2008 Jun07:02x64
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3260.042,00827 2008 Jun07:02x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3260.01,606,68027 2008 Jun07:02x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3260.0222,23227 2008 Jun07:02x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3260.0898,07227 2008 Jun07:02x86
Msfte.dll12.0.7822.03,808,10422 2007 Jun10:51x64
Msftefd.exe12.0.7822.099,17622 2007 Jun10:51x64
Msftepxy.dll12.0.7822.0127,33622 2007 Jun10:51x64
Msftesql.exe12.0.7822.0158,56822 2007 Jun10:51x64
Msgprox.dll2005.90.3260.0261,65627 2008 Jun07:02x64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,421,54422 2007 Jun10:51x64
Msmdlocal.dll9.0.3260.015,970,84027 2008 Jun10:29x86
Msmdredir.dll9.0.3260.04,022,80827 2008 Jun10:29x86
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28827 2008 Jun03:57ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,239,10427 2008 Jun03:57ไม่สามารถใช้งานได้
Msxmlsql.dll2005.90.3260.01,384,98427 2008 Jun07:02x64
Nlhtml.dll12.0.7822.0191,84822 2007 Jun10:51x64
Nls400.dll5.0.4217.014,101,35222 2007 Jun10:51x64
Odsole70.dll2005.90.3260.090,13627 2008 Jun07:02x64
Osql.exe2005.90.3260.086,04027 2008 Jun07:02x64
Query.dll12.0.7822.068,45622 2007 Jun10:51x64
Rdistcom.dll2005.90.3260.0828,44027 2008 Jun07:02x64
Repldp.dll2005.90.3260.0239,12827 2008 Jun07:02x64
Repldp.dll2005.90.3260.0187,92827 2008 Jun10:29x86
Replerrx.dll2005.90.3260.0145,94427 2008 Jun07:02x64
Replisapi.dll2005.90.3260.0395,80027 2008 Jun07:02x64
Replmerg.exe2005.90.3260.0417,81627 2008 Jun07:02x64
Replprov.dll2005.90.3260.0754,20027 2008 Jun07:02x64
Replrec.dll2005.90.3260.01,014,29627 2008 Jun07:02x64
Replsub.dll2005.90.3260.0519,19227 2008 Jun07:02x64
Replsync.dll2005.90.3260.0131,09627 2008 Jun07:02x64
Sac.exe2005.90.3260.082,96827 2008 Jun10:29x86
Sqlaccess.dll2005.90.3260.0357,40027 2008 Jun07:02x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3260.066,58427 2008 Jun07:02x64
Sqlagent90.exe2005.90.3260.0429,08027 2008 Jun07:02x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3260.0242,71227 2008 Jun10:29x86
Sqlcmd.exe2005.90.3260.0338,96827 2008 Jun07:02x64
Sqlctr90.dll2005.90.3260.090,64827 2008 Jun07:02x64
Sqlctr90.dll2005.90.3260.067,60827 2008 Jun10:29x86
Sqldiag.exe2005.90.3260.01,248,28027 2008 Jun07:02x64
Sqldumper.exe2005.90.3260.083,99227 2008 Jun07:02x64
Sqldumper.exe2005.90.3260.068,63227 2008 Jun10:29x86
Sqlmaint.exe2005.90.3260.093,20827 2008 Jun07:02x64
Sqlmergx.dll2005.90.3260.0236,56827 2008 Jun07:02x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0317,97627 2008 Jun07:02x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0236,56827 2008 Jun10:29x86
Sqlsac.exe2005.90.3260.01,246,23227 2008 Jun10:29x86
Sqlservr.exe2005.90.3260.039,594,52027 2008 Jun07:02x64
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227 2008 Jun07:02x86
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227 2008 Jun10:29x86
Sqlwep.dll2005.90.3260.0123,41627 2008 Jun07:02x64
Sqlwep.dll2005.90.3260.090,64827 2008 Jun10:29x86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227 2008 Jun07:02x86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227 2008 Jun10:29x86
Sqsrvres.dll2005.90.3260.082,96827 2008 Jun07:02x64
Ssradd.dll2005.90.3260.050,71227 2008 Jun07:02x64
Ssravg.dll2005.90.3260.051,73627 2008 Jun07:02x64
Ssrmax.dll2005.90.3260.048,15227 2008 Jun07:02x64
Ssrmin.dll2005.90.3260.048,15227 2008 Jun07:02x64
Ssrpub.dll2005.90.3260.034,84027 2008 Jun07:02x64
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0836,12027 2008 Jun07:02x64
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0614,42427 2008 Jun10:29x86
Sysdbupg.sqlไม่สามารถใช้งานได้510,62624 2008 Jun11:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tablediff.exe2005.90.3260.087,06427 2008 Jun07:02x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.0209,76822 2007 Jun10:51x64
Xmlfilt.dll12.0.7822.0271,20822 2007 Jun10:51x64
Xmlsub.dll2005.90.3260.0319,00027 2008 Jun07:02x64
Xpadsi90.exe2005.90.3260.069,65627 2008 Jun07:02x64
Xpqueue.dll2005.90.3260.071,19227 2008 Jun07:02x64
Xprepl.dll2005.90.3260.089,11227 2008 Jun07:02x64
Xpstar90.dll2005.90.3260.0551,44827 2008 Jun07:02x64
รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2005.90.3260.0157,20827 2008 Jun10:31IA-64
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,883,49622 2007 Jun10:06IA-64
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,153,57622 2007 Jun10:06IA-64
Databasemailengine.dll9.0.3260.078,87227 2008 Jun10:31x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3260.046,10427 2008 Jun10:31x86
Distmdl.ldfไม่สามารถใช้งานได้2,883,58427 2008 Jun04:07ไม่สามารถใช้งานได้
Distmdl.mdfไม่สามารถใช้งานได้5,242,88027 2008 Jun04:07ไม่สามารถใช้งานได้
Distrib.exe2005.90.3260.0200,72827 2008 Jun10:31IA-64
Dts.dll2005.90.3260.03,516,44027 2008 Jun10:31IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3260.0725,01627 2008 Jun10:31IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3260.01,932,82427 2008 Jun10:31IA-64
Fteref.dll12.0.7822.0433,15222 2007 Jun10:06IA-64
Infosoft.dll12.0.7822.01,915,24022 2007 Jun10:06IA-64
Instdist.sqlไม่สามารถใช้งานได้150,09127 2008 Jun01:39ไม่สามารถใช้งานได้
Instorcl.sqlไม่สามารถใช้งานได้153,77924 2008 Jun14:11ไม่สามารถใช้งานได้
Korwbrkr.dll12.0.7822.0182,63222 2007 Jun10:06IA-64
Langwrbk.dll12.0.7822.0333,16022 2007 Jun10:06IA-64
Logread.exe2005.90.3260.01,098,77627 2008 Jun10:31IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3260.072,21627 2008 Jun10:31IA-64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3260.01,217,56027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3260.0156,69627 2008 Jun10:31x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3260.0115,73627 2008 Jun10:31x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3260.0295,96027 2008 Jun10:29x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3260.02,545,68827 2008 Jun10:31IA-64
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3260.042,00827 2008 Jun10:31x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3260.01,606,68027 2008 Jun10:31x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3260.0222,23227 2008 Jun10:31x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3260.0898,07227 2008 Jun10:31x86
Msfte.dll12.0.7822.07,072,10422 2007 Jun10:06IA-64
Msftefd.exe12.0.7822.0173,41622 2007 Jun10:06IA-64
Msftepxy.dll12.0.7822.0135,52822 2007 Jun10:06IA-64
Msftesql.exe12.0.7822.0294,76022 2007 Jun10:06IA-64
Msgprox.dll2005.90.3260.0544,79227 2008 Jun10:31IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,824,48822 2007 Jun10:06IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3260.049,988,63227 2008 Jun10:31IA-64
Msmdredir.dll9.0.3260.06,298,13627 2008 Jun10:31IA-64
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28827 2008 Jun03:57ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,239,10427 2008 Jun03:57ไม่สามารถใช้งานได้
Msxmlsql.dll2005.90.3260.02,733,59227 2008 Jun10:31IA-64
Nlhtml.dll12.0.7822.0295,78422 2007 Jun10:06IA-64
Nls400.dll5.0.4217.014,750,05622 2007 Jun10:06IA-64
Odsole70.dll2005.90.3260.0179,22427 2008 Jun10:31IA-64
Osql.exe2005.90.3260.0125,46427 2008 Jun10:31IA-64
Query.dll12.0.7822.0123,24022 2007 Jun10:06IA-64
Rdistcom.dll2005.90.3260.01,886,23227 2008 Jun10:31IA-64
Repldp.dll2005.90.3260.0187,92827 2008 Jun10:29x86
Repldp.dll2005.90.3260.0513,56027 2008 Jun10:31IA-64
Replerrx.dll2005.90.3260.0310,29627 2008 Jun10:31IA-64
Replisapi.dll2005.90.3260.0784,92027 2008 Jun10:31IA-64
Replmerg.exe2005.90.3260.0957,97627 2008 Jun10:31IA-64
Replprov.dll2005.90.3260.01,630,74427 2008 Jun10:31IA-64
Replrec.dll2005.90.3260.02,151,44827 2008 Jun10:31IA-64
Replsub.dll2005.90.3260.01,160,21627 2008 Jun10:31IA-64
Replsync.dll2005.90.3260.0278,04027 2008 Jun10:31IA-64
Sac.exe2005.90.3260.082,96827 2008 Jun10:29x86
Sqlaccess.dll2005.90.3260.0351,76827 2008 Jun10:31x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3260.0114,71227 2008 Jun10:31IA-64
Sqlagent90.exe2005.90.3260.01,253,91227 2008 Jun10:31IA-64
Sqlbrowser.exe2005.90.3260.0503,83227 2008 Jun10:31IA-64
Sqlcmd.exe2005.90.3260.0533,01627 2008 Jun10:31IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3260.067,60827 2008 Jun10:29x86
Sqlctr90.dll2005.90.3260.0131,09627 2008 Jun10:31IA-64
Sqldiag.exe2005.90.3260.01,774,10427 2008 Jun10:31IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3260.068,63227 2008 Jun10:29x86
Sqldumper.exe2005.90.3260.0188,95227 2008 Jun10:31IA-64
Sqlmaint.exe2005.90.3260.0244,24827 2008 Jun10:31IA-64
Sqlmergx.dll2005.90.3260.0445,97627 2008 Jun10:31IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0236,56827 2008 Jun10:29x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3260.0618,00827 2008 Jun10:31IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3260.01,246,23227 2008 Jun10:29x86
Sqlservr.exe2005.90.3260.072,598,55227 2008 Jun10:31IA-64
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227 2008 Jun10:29x86
Sqlsqm.exe2005.90.3260.0140,31227 2008 Jun10:31x86
Sqlwep.dll2005.90.3260.090,64827 2008 Jun10:29x86
Sqlwep.dll2005.90.3260.0220,69627 2008 Jun10:31IA-64
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227 2008 Jun10:29x86
Sqlwtsn.exe9.0.3260.099,35227 2008 Jun10:31x86
Sqsrvres.dll2005.90.3260.0146,96827 2008 Jun10:31IA-64
Ssradd.dll2005.90.3260.094,74427 2008 Jun10:31IA-64
Ssravg.dll2005.90.3260.094,74427 2008 Jun10:31IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3260.088,08827 2008 Jun10:31IA-64
Ssrmin.dll2005.90.3260.088,08827 2008 Jun10:31IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3260.064,53627 2008 Jun10:31IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3260.0614,42427 2008 Jun10:29x86
Svrenumapi.dll2005.90.3260.02,351,12827 2008 Jun10:31IA-64
Sysdbupg.sqlไม่สามารถใช้งานได้510,62624 2008 Jun11:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tablediff.exe2005.90.3260.087,06427 2008 Jun10:31x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.0253,28822 2007 Jun10:06IA-64
Xmlfilt.dll12.0.7822.0445,80022 2007 Jun10:06IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3260.0592,40827 2008 Jun10:31IA-64
Xpadsi90.exe2005.90.3260.0126,48827 2008 Jun10:31IA-64
Xpqueue.dll2005.90.3260.0119,83227 2008 Jun10:31IA-64
Xprepl.dll2005.90.3260.0169,49627 2008 Jun10:31IA-64
Xpstar90.dll2005.90.3260.0966,68027 2008 Jun10:31IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจากการออกวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954950 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbautohotfix kbsql2005engine kbfix kbpubtypekc kbqfe kbexpertiseadvanced kbHotfixServer kbmt KB954950 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954950

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com