Identifikator ?lanka: 954914 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje Microsoft alatku za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007.

DODATNE INFORMACIJE

Tradicionalno, ne mo?ete da deinstalirate servisne pakete za programski paket Microsoft Office, a da pri tome potpuno ne deinstalirate proizvode programskog paketa Microsoft Office. Programski paket Microsoft Office 2007 sa servisnim paketom 2 (SP2) je prvi servisni paket koji podr?ava deinstaliranje ispravki za Office 2007 proizvode za radnu povr?inu. Microsoft alatka za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007 (Oarpman.exe) vam omogu?ava da deinstalirate sve ispravke za Office 2007 proizvode za radnu povr?inu koji su obuhva?eni programskim paketom Office 2007 sa servisnim paketom 2 i servisnim paketom 3.

Nabavljanje ove alatke

Microsoft alatka za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007 je dostupna na lokaciji Microsoft Download Center. Da biste nabavili ovu alatku, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b97e6ecf-8da5-455d-b3bb-8ff2223f97c4&displayLang=sr
Napomene
 • Za vi?e informacija o ovoj alatki, pogledajte datoteku Readme.txt koja je uklju?ena u preuzimanje.
 • Morate da koristite potfasciklu da biste pro?irili alatku. Na primer, koristite potfasciklu c:\subdir. Ne mo?ete pro?irite alatku u osnovom direktorijumu disk jedinice. Na primer, ne mo?ete da pro?irite alatku u direktorijum c:\.
 • Za vi?e informacija o na?inu na koji mo?ete da koristite Microsoft alatku za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007, pogledajte odeljak ?Microsoft alatka za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007? slede?e Microsoft Veb lokacije:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=146938
Mo?ete da koristite ovu alatku za pojednostavljivanje uklanjanja svih ispravki klijenta servisnog paketa 2 ili servisnog paketa 3. Me?utim, mo?da ?ete ?eleti da pojedina?no deinstalirate ispravke klijenta za servisni paket 2 ili servisni paket 3. Da biste to uradili, koristite slede?u komandu:
msiexec /i {MSI GUID} MSIPATCHREMOVE={GUID zakrpe} /l*vx Putanja datoteke evidencije
Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa367988.aspx

Poznati problemi i promene pona?anja

 • Sve deljene datoteke su neo?ekivano vra?ene na RTM umesto servisnog paketa 1 nakon ?to deinstalirate programski paket Office 2007 sa servisnim paketom 2. Do ovog problema dolazi samo ako na ra?unaru imate RTM i SP1, onda instalirajte i deinstalirajte SP2 kasnije.

  Napomena Ako su svi Office proizvodi RTM, do ovog problema ne dolazi. Ako su svi Office proizvodi SP1, do ovog problema ne dolazi. Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite popravku za SP1.
 • Ako pokrenete Oarpman.exe na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows Server 2008 gde se neke aplikacije koriste, Windows upravlja? ponovnim pokretanjem ?e neo?ekivano zatvoriti aplikacije.
Dodatne informacije mo?ete da prona?ete u slede?im ?lancima Microsoft baze znanja:
967756 Nakon ?to deinstalirate neke softverske ispravke u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows Server 2008, neke datoteke asemblera ?e mo?da i dalje odra?avati a?uriranu verziju umesto originalne verzije datoteka
968006 Nakon ?to deinstalirate neke softverske ispravke u operativnom sistemu Windows Sever 2003 ili Windows XP, neke datoteke asemblera i dalje odra?avaju a?uriranu verziju datoteke umesto originalne verzije datoteke
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 954914 - Poslednji pregled: 28. novembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB954914

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com