การแก้ไข: บางหน้าจะถูกพิมพ์ในการวางแนวที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้พิมพ์ของเทอร์มินัลบริการได้อย่างง่ายดายเพื่อพิมพ์เอกสารที่ประกอบด้วยทั้งหน้าสันและหน้าที่วางแนวนอน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954744 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเชื่อมต่อเซสชันบริการเทอร์มินัลไปยัง terminalserver ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008
  • พิมพ์ Easy บริการเทอร์มินัลถูกเปิดการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ theterminal
  • คุณสามารถพิมพ์เอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนเส้นทางในเซสชันบริการ theTerminal
  • เอกสารประกอบด้วยทั้งหน้าสันและหน้าที่วางแนวนอน
ในสถานการณ์สมมตินี้ บางหน้าถูกพิมพ์ในการวางแนวที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพจทั้งหมดที่จะพิมพ์ในการวางแนวของหน้าแรก นอกจากนี้ เพจที่มีการวางแนวตรงกันข้ามจากหน้าแรกจะถูกตัด หรือลดให้พอดีกับการวางแนวที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้การพิมพ์ได้อย่างง่ายดายในบริการเทอร์มินัล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ เมื่อต้องการทำงานร่วมกับการพิมพ์ได้อย่างง่ายดายในบริการเทอร์มินัล คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ต้องมีไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล 6.1 และการ Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เน้นปัญหาใน.NET Framework 3.0 Service Pack 1 ที่บนระบบที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง:
  • ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 1
  • ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 2

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SP
Servicemodelreg.exe3.0.4506.72561,44025 กันยายน 200817:17x 86SP1
Tswpfwrp.exe3.0.6920.120128,67215 กันยายน 200809:47x 86SP1
ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 1 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Servicemodelreg.exe3.0.4506.72561,44025 กันยายน 200814:29x 86
Tswpfwrp.exe3.0.6920.120128,67216 กันยายน 200802:08x 86
Servicemodelreg.exe3.0.4506.72561,44025 กันยายน 200817:17x 86
Tswpfwrp.exe3.0.6920.120128,67215 กันยายน 200809:47x 86
ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tswpfwrp.exe3.0.6920.120128,67215 กันยายน 200809:47x 86
ใน.NET Framework 3.0 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tswpfwrp.exe3.0.6920.120128,67216 กันยายน 200802:08x 86
Tswpfwrp.exe3.0.6920.120128,67215 กันยายน 200809:47x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณอาจพบประสิทธิภาพต่ำที่พิมพ์เมื่อคุณใช้การพิมพ์ได้อย่างง่ายดายในบริการเทอร์มินัล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 954743 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 954743 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
954743 การแก้ไข: หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 954744 พิมพ์ประสิทธิภาพอาจช้าลงอย่างมากเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร โดยใช้การพิมพ์ของเทอร์มินัลบริการได้อย่างง่ายดาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ได้อย่างง่ายดายในบริการเทอร์มินัล แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753853.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954744 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbautohotfix kbmt KB954744 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954744

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com