MS08-052: ช่องโหว่ใน GDI + อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954593 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 052 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่พบด้วยรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของซอฟต์แวร์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
938464MS08-052: คำอธิบายของการทการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับรุ่นของ Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ที่ทั้งหมด และ สำหรับ Windows 2000 Server Internet Explorer 6 Service Pack 1
947736คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
947737คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
947738คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Visual Studio 2005 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
952241คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Visual Studio 2008: 9 กันยายน 2008
947739คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับการ.NET Framework 1.0 Service Pack 3: 9 กันยายน 2008
947742คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับการ.NET Framework 1.1 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
947746คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ.NET Framework 2.0: 9 กันยายน 2008
947748คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับการ.NET Framework 2.0 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
954326คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับระบบ Office 2007: 9 กันยายน 2008
954478คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Office 2003: 9 กันยายน 2008
954479คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Visio 2002: 9 กันยายน 2008
954606คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 GDR: 9 กันยายน 2008
954607คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 Hotfix: 9 กันยายน 2008
954609คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ SQL Server 2000 Reporting Services Service Pack 2: 9 กันยายน 2008
954765คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Microsoft รายงานสำหรับตัวแสดง Redistributable 2005 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
954766คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Microsoft รายงานสำหรับตัวแสดง Redistributable 2008: 9 กันยายน 2008
955368คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับการแสดงผล FoxPro 8.0 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
955369คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับการแสดงผล FoxPro 9.0 Service Pack 1: 9 กันยายน 2008
955370คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับการแสดงผล FoxPro 9.0 Service Pack 2: 9 กันยายน 2008
955992คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับชุดรูปแบบ 2006: 9 กันยายน 2008
956483คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับการทำงาน 8: 9 กันยายน 2008
956500คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ PowerPoint Viewer 2003: 9 กันยายน 2008
957177คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ Forefront Client Security ที่มีการติดตั้งใน Windows 2000: 9 กันยายน 2008
953405MS08 052 และ MS08 055: คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office XP: 9 กันยายน 2008

แฟ้มข้อมูลสำหรับ Microsoft Visual Studio

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับ Visual Studio 2002 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416
Gdiplus.msm13 2008 Jun13:58882,688
Mso.dll10.0.6844.010 2008 พฤษภาคม23:229,819,136
Mso7ftp.exe11-ก.ค.-199708:373,072
Mso7ftpa.exe11-ก.ค.-199708:373,072
Mso7ftps.exe11-ก.ค.-199708:373,072
Msoicons.exe1.0.0.126-ก.ค.-200001:5840,960

สำหรับ Visual Studio 2003 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416
Gdiplus.msm12 2008 Jun20:38883,712
Mso.dll10.0.6844.010 2008 พฤษภาคม23:229,819,136

สำหรับ Visual Studio 2005 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Microsoft.Reportviewer.Webforms.dll8.0.50727.184304-ก.ค.-200806:53540,672
Microsoft.Reportviewer.Webforms.dll8.0.50727.184304-ก.ค.-200806:53540,672
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200814:14520,200
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200814:16520,712
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200819:43534,024
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200819:46530,440
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200819:48531,464
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200819:50530,440
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200807:53525,320
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184305-ก.ค.-200814:19523,272
ReportViewerLP.exe2.0.50727.184304-ก.ค.-200808:141,929,224

สำหรับ Visual Studio 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Microsoft.Reportviewer.Webforms.dll9.0.21022.14321-ก.ค.-200810:501,810,432
Reportviewer.exe9.0.21022.14331 2008 ก.ค.00:283,008,064
RSClientPrint.cab21-ก.ค.-200814:151,184,828

แฟ้มข้อมูลสำหรับ Microsoft .NET Framework

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับบริการ Framework 1.0 .NET Pack 3

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416

สำหรับบริการ Framework 1.1 .NET Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416

สำหรับ.NET Framework 2.0

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 พฤษภาคม09:391,724,416

สำหรับบริการ Framework 2.0 .NET Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335223 2008 พฤษภาคม11:191,724,416

แฟ้มข้อมูลสำหรับ Microsoft Office

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับระบบ Office 2007

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Ogl.dll12.0.6325.50001,663,00825 2008 ก.ค.03:16

Office 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
GDIPlus.dll11.0.8230.01,693,18426 2008 ก.ค.00:15

สำหรับ Visio 2002

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Mso.dll10.0.6844.09,819,13610 2008 พฤษภาคม23:22
หมายเหตุ:สำหรับวัตถุประสงค์ที่สะสม แฟ้มต่อไปนี้จะยังอยู่ในแพคเกจนี้ อย่างไรก็ตาม แฟ้มนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Visio 2002 (KB954479):
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
gdiplus.dll5.1.3102.13601,638,40002 2004 มีนาคม21:19ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาสำหรับแฟ้ม gdiplus.dll คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
831932คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Visio 2002: 12 ตุลาคม 2004

สำหรับการทำงาน 8

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Gdiplus.dll5.1.3102.33521,724,41618 2008 Aug19:36
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0222,04818 2008 Aug19:36
Png32.flt2003.1100.8165.0207,70418 2008 Aug19:36
Pptview.exe11.0.8164.01,661,28018 2008 Aug19:37
Wkssole.dll8.7.216.0234,50418 2008 Aug19:36
Wksssdb.dll8.7.216.02,028,90418 2008 Aug19:36
Wpgimp32.flt2003.1100.8202.0136,71218 2008 Aug19:36

สำหรับตัวแสดง PowerPoint 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Gdiplus.dll11.0.8230.01,702,40813 2008 Aug07:31
Intldate.dll11.0.5510.064,06414-ก.ค.-200322:57
Pptview.exe11.0.8164.01,661,28019 2007 Apr13:49
Ppvwintl.dll11.0.8161.0131,42422 2007 มีนาคม19:05
Pvreadme.htmไม่สามารถใช้งานได้4,18919 2008 Jun12:24
Saext.dll11.0.8161.0218,45622 2007 มีนาคม19:25
Unicows.dll1.0.3703.0246,42430 2002 Oct12:21

สำหรับชุดรูปแบบดิจิทัล 11

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Advpack.dll6.0.2900.218099,84019 2008 Aug14:29x86
Gdiplus.dll5.1.3102.33521,724,41610-ก.ค.-200817:44x86
W95inf16.dll4.71.704.02,27219 2008 Aug14:29ไม่สามารถใช้งานได้
W95inf32.dll4.71.16.04,60819 2008 Aug14:29x86

แฟ้มข้อมูลสำหรับ Microsoft SQL Server

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับ x ที่ใช้ x86 รุ่นใน SQL Server 2005 Service Pack 2 GDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997605-Aug-0817:58x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3073.02959525-Aug-0817:58x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3073.07219365-Aug-0817:58x86
msdtssrvr.exe9.0.3073.02058405-Aug-0817:58x86
msmdsrv.exe9.0.3073.0148946085-Aug-0817:58x86
nsservice.exe9.0.3073.0215205-Aug-0817:58x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3073.01331365-Aug-0817:58x86
reportingservicesservice.exe9.0.3073.0169125-Aug-0817:58x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3073.017254565-Aug-0817:58x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3073.013322405-Aug-0817:58x86
rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้11833665-Aug-0818:00ไม่สามารถใช้งานได้
sqlaccess.dll2005.90.3073.03502245-Aug-0817:58x86
sqlservr.exe2005.90.3073.0291840165-Aug-0817:58x86
sqlwb.exe2005.90.3073.08238245-Aug-0817:58x86

สำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ใน SQL Server 2005 Service Pack 2 GDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997605-Aug-0817:58x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3073.02959525-Aug-0817:58x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3073.07219365-Aug-0817:58x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
msdtssrvr.exe9.0.3073.02017445-Aug-0817:56x64
msmdsrv.exe9.0.3073.0301260965-Aug-0817:56x64
nsservice.exe9.0.3073.0215205-Aug-0817:56x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3073.01612965-Aug-0817:56x64
reportingservicesservice.exe9.0.3073.0169125-Aug-0817:56x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3073.017254565-Aug-0817:56x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3073.013322405-Aug-0817:56x86
rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้11833665-Aug-0818:00ไม่สามารถใช้งานได้
sqlaccess.dll2005.90.3073.03573925-Aug-0817:56x86
sqlservr.exe2005.90.3073.0396339365-Aug-0817:56x64
sqlwb.exe2005.90.3073.08238245-Aug-0817:58x86

สำหรับเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของใน SQL Server 2005 Service Pack 2 GDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997606-Aug-084:24x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997605-Aug-0817:58x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3073.02959525-Aug-0817:58x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3073.07219365-Aug-0817:58x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
msdtssrvr.exe9.0.3073.02017446-Aug-084:24ia64
msmdsrv.exe9.0.3073.0487628966-Aug-084:24ia64
nsservice.exe9.0.3073.0215206-Aug-084:24x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3073.02744486-Aug-084:24ia64
reportingservicesservice.exe9.0.3073.0169126-Aug-084:24x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3073.017254566-Aug-084:24x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3073.013322406-Aug-084:24x86
rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้11833665-Aug-0818:00ไม่สามารถใช้งานได้
sqlaccess.dll2005.90.3073.03517606-Aug-084:24x86
sqlservr.exe2005.90.3073.0725294246-Aug-084:24ia64
sqlwb.exe2005.90.3073.08238245-Aug-0817:58x86

สำหรับ x ที่ใช้ x86 รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
autoadmin90.dll2005.90.3282.09016565-Aug-089:08x86
bcp.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
connectiondlg.dll9.0.3282.09595125-Aug-089:08x86
dts.dll2005.90.3282.011023605-Aug-089:08x86
dtsconn.dll2005.90.3282.02503925-Aug-089:08x86
dtspipeline.dll2005.90.3282.06052085-Aug-089:08x86
flatfiledest.dll2005.90.3282.02560245-Aug-089:08x86
flatfilesrc.dll2005.90.3282.02647285-Aug-089:08x86
mergetxt.dll2005.90.3282.0322805-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3282.027658485-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3282.054569205-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3282.012175605-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3282.017172725-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3282.061614325-Aug-089:08x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3282.012790005-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3282.05622005-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3282.048179445-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3282.022210805-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3282.07997685-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3282.02918645-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3282.016763125-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3282.01116405-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3282.01566965-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3282.03328245-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3282.01157365-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3282.02959605-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3282.07219445-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.016281845-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3282.0624885-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3282.016066805-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3282.02222325-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3282.08980725-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:08x86
msadomdx.dll9.0.3282.05022965-Aug-089:08x86
msdtssrvr.exe9.0.3282.02058485-Aug-089:08x86
msgprox.dll2005.90.3282.02002165-Aug-089:08x86
msmdlocal.dll9.0.3282.0159739125-Aug-089:08x86
msmdredir.dll9.0.3282.040228085-Aug-089:08x86
msmdspdm.dll9.0.3282.02017525-Aug-089:08x86
msmdsrv.exe9.0.3282.0149442805-Aug-089:08x86
msmgdsrv.dll9.0.3282.060462325-Aug-089:08x86
msolap90.dll9.0.3282.043003125-Aug-089:08x86
nsservice.exe9.0.3282.0215285-Aug-089:08x86
osql.exe2005.90.3282.0537845-Aug-089:08x86
replerrx.dll2005.90.3282.01147125-Aug-089:08x86
replisapi.dll2005.90.3282.02729205-Aug-089:08x86
replprov.dll2005.90.3282.05545205-Aug-089:08x86
replrec.dll2005.90.3282.07869685-Aug-089:08x86
replsub.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:08x86
reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้187965-Aug-089:15ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilder.exe9.0.3282.056166645-Aug-089:08x86
reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้453265-Aug-089:14ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010660085-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010823925-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.011438325-Aug-089:08x86
reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้188485-Aug-089:15ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้374205-Aug-089:14ไม่สามารถใช้งานได้
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3282.0829685-Aug-089:08x86
reportingserviceslibrary.dll9.0.3282.011192565-Aug-089:08x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3282.01331445-Aug-089:08x86
reportingservicesservice.exe9.0.3282.0169205-Aug-089:08x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3282.017254645-Aug-089:08x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3282.013322485-Aug-089:08x86
reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.033822965-Aug-089:08x86
rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้11856215-Aug-089:10ไม่สามารถใช้งานได้
sac.exe2005.90.3282.0829685-Aug-089:08x86
sqlbrowser.exe2005.90.3282.02427125-Aug-089:08x86
sqlcmd.exe2005.90.3282.01438965-Aug-089:08x86
sqldiag.exe2005.90.3282.010747125-Aug-089:08x86
sqldumper.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
sqlmanagerui.dll9.0.3282.060836085-Aug-089:08x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:08x86
sqlsac.exe2005.90.3282.012462325-Aug-089:08x86
sqlsqm.exe2005.90.3282.01403125-Aug-089:09x86
sqlwb.exe2005.90.3282.08238325-Aug-089:09x86
sqlwtsn.exe9.0.3282.0993525-Aug-089:09x86
ssradd.dll2005.90.3282.0425205-Aug-089:09x86
ssravg.dll2005.90.3282.0430325-Aug-089:09x86
ssrmax.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
ssrmin.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
ssrpub.dll2005.90.3282.0302325-Aug-089:09x86
svrenumapi.dll2005.90.3282.06149365-Aug-089:09x86
txagg.dll2005.90.3282.02043125-Aug-089:09x86
txlookup.dll2005.90.3282.02447605-Aug-089:09x86
txmergejoin.dll2005.90.3282.01408245-Aug-089:09x86
xmlsub.dll2005.90.3282.01945845-Aug-089:09x86

สำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
autoadmin90.dll2005.90.3282.09016565-Aug-089:08x86
bcp.exe2005.90.3282.0880885-Aug-089:04x64
chsbrkr.dll12.0.7822.0169405622-Jun-0710:51x64
chtbrkr.dll12.0.7822.0610903222-Jun-0710:51x64
connectiondlg.dll9.0.3282.09595125-Aug-089:08x86
databasemailengine.dll9.0.3282.0788725-Aug-089:04x86
databasemailprotocols.dll9.0.3282.0461045-Aug-089:04x86
distrib.exe2005.90.3282.0865525-Aug-089:04x64
dts.dll2005.90.3282.011023605-Aug-089:08x86
dts.dll2005.90.3282.018934005-Aug-089:04x64
dtsconn.dll2005.90.3282.02503925-Aug-089:08x86
dtsconn.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:04x64
dtspipeline.dll2005.90.3282.06052085-Aug-089:08x86
dtspipeline.dll2005.90.3282.010654965-Aug-089:04x64
flatfiledest.dll2005.90.3282.02560245-Aug-089:08x86
flatfiledest.dll2005.90.3282.04208885-Aug-089:04x64
flatfilesrc.dll2005.90.3282.02647285-Aug-089:08x86
flatfilesrc.dll2005.90.3282.04306165-Aug-089:04x64
fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:51x64
infosoft.dll12.0.7822.062141622-Jun-0710:51x64
korwbrkr.dll12.0.7822.010173622-Jun-0710:51x64
langwrbk.dll12.0.7822.023690422-Jun-0710:51x64
logread.exe2005.90.3282.05258485-Aug-089:04x64
mergetxt.dll2005.90.3282.0322805-Aug-089:08x86
mergetxt.dll2005.90.3282.0379125-Aug-089:04x64
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3282.027658485-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3282.054569205-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3282.012175605-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3282.017172725-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3282.061614325-Aug-089:08x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3282.012790005-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:04x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3282.05622005-Aug-089:04x86
microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3282.048179445-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3282.022210805-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3282.07997685-Aug-089:04x86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:04x86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:04x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3282.02918645-Aug-089:04x86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3282.016763125-Aug-089:04x86
microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3282.01116405-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3282.01566965-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3282.03328245-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3282.01157365-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3282.02959605-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3282.07219445-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.016281845-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.018345205-Aug-089:04x64
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3282.0624885-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3282.016066805-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3282.02222325-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3282.08980725-Aug-089:04x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:04x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
msadomdx.dll9.0.3282.05022965-Aug-089:08x86
msdtssrvr.exe9.0.3282.02017525-Aug-089:04x64
msfte.dll12.0.7822.0380810422-Jun-0710:51x64
msftefd.exe12.0.7822.09917622-Jun-0710:51x64
msftepxy.dll12.0.7822.012733622-Jun-0710:51x64
msftesql.exe12.0.7822.015856822-Jun-0710:51x64
msgprox.dll2005.90.3282.02002165-Aug-089:08x86
msgprox.dll2005.90.3282.02616565-Aug-089:04x64
msgprox.dll2005.90.3282.02616565-Aug-089:04x64
msir5jp.dll5.0.2130.0342154422-Jun-0710:51x64
msmdlocal.dll9.0.3282.0159739125-Aug-089:08x86
msmdlocal.dll9.0.3282.0322534645-Aug-089:04x64
msmdredir.dll9.0.3282.040228085-Aug-089:08x86
msmdspdm.dll9.0.3282.02017525-Aug-089:04x86
msmdsrv.exe9.0.3282.0316431605-Aug-089:04x64
msmgdsrv.dll9.0.3282.060462325-Aug-089:08x86
msmgdsrv.dll9.0.3282.098032885-Aug-089:04x64
msolap90.dll9.0.3282.043003125-Aug-089:08x86
msolap90.dll9.0.3282.059320565-Aug-089:04x64
msxmlsql.dll2005.90.3282.013849845-Aug-089:04x64
nlhtml.dll12.0.7822.019184822-Jun-0710:51x64
nls400.dll5.0.4217.01410135222-Jun-0710:51x64
nsservice.exe9.0.3282.0215285-Aug-089:04x86
odsole70.dll2005.90.3282.0901365-Aug-089:04x64
osql.exe2005.90.3282.0860405-Aug-089:04x64
query.dll12.0.7822.06845622-Jun-0710:51x64
rdistcom.dll2005.90.3282.08294645-Aug-089:04x64
repldp.dll2005.90.3282.01879285-Aug-089:08x86
repldp.dll2005.90.3282.02391285-Aug-089:04x64
replerrx.dll2005.90.3282.01147125-Aug-089:08x86
replerrx.dll2005.90.3282.01459445-Aug-089:04x64
replisapi.dll2005.90.3282.02729205-Aug-089:08x86
replisapi.dll2005.90.3282.03958005-Aug-089:04x64
replmerg.exe2005.90.3282.04178165-Aug-089:04x64
replprov.dll2005.90.3282.05545205-Aug-089:08x86
replprov.dll2005.90.3282.07542005-Aug-089:04x64
replrec.dll2005.90.3282.07869685-Aug-089:08x86
replrec.dll2005.90.3282.010142965-Aug-089:04x64
replsub.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:08x86
replsub.dll2005.90.3282.05191925-Aug-089:04x64
replsync.dll2005.90.3282.01310965-Aug-089:04x64
reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้187965-Aug-089:15ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilder.exe9.0.3282.056166645-Aug-089:08x86
reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้453265-Aug-089:14ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010660085-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010823925-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.011438325-Aug-089:08x86
reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้188485-Aug-089:15ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้374205-Aug-089:14ไม่สามารถใช้งานได้
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3282.0829685-Aug-089:04x86
reportingserviceslibrary.dll9.0.3282.011192565-Aug-089:04x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3282.01613045-Aug-089:04x64
reportingservicesservice.exe9.0.3282.0169205-Aug-089:04x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3282.017254645-Aug-089:04x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3282.013322485-Aug-089:04x86
reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.033822965-Aug-089:08x86
reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.036674805-Aug-089:04x64
rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้11856215-Aug-089:10ไม่สามารถใช้งานได้
sac.exe2005.90.3282.0829685-Aug-089:08x86
sqlaccess.dll2005.90.3282.03574005-Aug-089:04x86
sqladhlp90.exe2005.90.3282.0665845-Aug-089:04x64
sqlagent90.exe2005.90.3282.04285685-Aug-089:04x64
sqlbrowser.exe2005.90.3282.02427125-Aug-089:08x86
sqlcmd.exe2005.90.3282.03389685-Aug-089:04x64
sqlctr90.dll2005.90.3282.0676085-Aug-089:08x86
sqlctr90.dll2005.90.3282.0906485-Aug-089:04x64
sqldiag.exe2005.90.3282.012482805-Aug-089:04x64
sqldumper.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
sqldumper.exe2005.90.3282.0839925-Aug-089:04x64
sqlmaint.exe2005.90.3282.0932085-Aug-089:04x64
sqlmanagerui.dll9.0.3282.060836085-Aug-089:08x86
sqlmergx.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:04x64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:08x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.03179765-Aug-089:04x64
sqlrepss90.dll2005.90.3282.0368885-Aug-089:04x64
sqlsac.exe2005.90.3282.012462325-Aug-089:08x86
sqlservr.exe2005.90.3282.0397209845-Aug-089:04x64
sqlsqm.exe2005.90.3282.01403125-Aug-089:04x86
sqlwb.exe2005.90.3282.08238325-Aug-089:09x86
sqlwep.dll2005.90.3282.0906485-Aug-089:09x86
sqlwep.dll2005.90.3282.01234165-Aug-089:04x64
sqlwtsn.exe9.0.3282.0993525-Aug-089:09x86
sqsrvres.dll2005.90.3282.0829685-Aug-089:04x64
ssradd.dll2005.90.3282.0425205-Aug-089:09x86
ssradd.dll2005.90.3282.0507125-Aug-089:04x64
ssravg.dll2005.90.3282.0430325-Aug-089:09x86
ssravg.dll2005.90.3282.0517365-Aug-089:04x64
ssrmax.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
ssrmax.dll2005.90.3282.0481525-Aug-089:04x64
ssrmin.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
ssrmin.dll2005.90.3282.0481525-Aug-089:04x64
ssrpub.dll2005.90.3282.0302325-Aug-089:09x86
ssrpub.dll2005.90.3282.0348405-Aug-089:04x64
svrenumapi.dll2005.90.3282.06149365-Aug-089:09x86
svrenumapi.dll2005.90.3282.08361205-Aug-089:04x64
tablediff.exe2005.90.3282.0870645-Aug-089:04x86
thawbrkr.dll12.0.7822.020976822-Jun-0710:51x64
txagg.dll2005.90.3282.02043125-Aug-089:09x86
txagg.dll2005.90.3282.03302645-Aug-089:04x64
txlookup.dll2005.90.3282.02447605-Aug-089:09x86
txlookup.dll2005.90.3282.04060405-Aug-089:04x64
txmergejoin.dll2005.90.3282.01408245-Aug-089:09x86
txmergejoin.dll2005.90.3282.02355445-Aug-089:04x64
xmlfilt.dll12.0.7822.027120822-Jun-0710:51x64
xmlsub.dll2005.90.3282.01945845-Aug-089:09x86
xmlsub.dll2005.90.3282.03190005-Aug-089:04x64
xpadsi90.exe2005.90.3282.0696565-Aug-089:04x64
xpqueue.dll2005.90.3282.0711925-Aug-089:04x64
xprepl.dll2005.90.3282.0891125-Aug-089:04x64
xpstar90.dll2005.90.3282.05514485-Aug-089:04x64

สำหรับเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
autoadmin90.dll2005.90.3282.09016565-Aug-089:08x86
bcp.exe2005.90.3282.01572085-Aug-089:12ia64
chsbrkr.dll12.0.7822.0188349622-Jun-0710:06ia64
chtbrkr.dll12.0.7822.0615357622-Jun-0710:06ia64
connectiondlg.dll9.0.3282.09595125-Aug-089:08x86
databasemailengine.dll9.0.3282.0788725-Aug-089:12x86
databasemailprotocols.dll9.0.3282.0461045-Aug-089:12x86
distrib.exe2005.90.3282.02007285-Aug-089:12ia64
dts.dll2005.90.3282.011023605-Aug-089:08x86
dts.dll2005.90.3282.035164405-Aug-089:12ia64
dtsconn.dll2005.90.3282.02503925-Aug-089:08x86
dtsconn.dll2005.90.3282.07250165-Aug-089:12ia64
dtspipeline.dll2005.90.3282.06052085-Aug-089:08x86
dtspipeline.dll2005.90.3282.019328245-Aug-089:12ia64
flatfiledest.dll2005.90.3282.02560245-Aug-089:08x86
flatfiledest.dll2005.90.3282.09083125-Aug-089:12ia64
flatfilesrc.dll2005.90.3282.02647285-Aug-089:08x86
flatfilesrc.dll2005.90.3282.09344245-Aug-089:12ia64
fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:06ia64
infosoft.dll12.0.7822.0191524022-Jun-0710:06ia64
korwbrkr.dll12.0.7822.018263222-Jun-0710:06ia64
langwrbk.dll12.0.7822.033316022-Jun-0710:06ia64
logread.exe2005.90.3282.010987765-Aug-089:12ia64
mergetxt.dll2005.90.3282.0322805-Aug-089:08x86
mergetxt.dll2005.90.3282.0722165-Aug-089:12ia64
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3282.027658485-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3282.054569205-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3282.012175605-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3282.017172725-Aug-089:08x86
microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3282.061614325-Aug-089:08x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3282.012790005-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:12x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:12x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3282.05622005-Aug-089:12x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3282.07997685-Aug-089:08x86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3282.03369205-Aug-089:12x86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3282.03082485-Aug-089:12x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3282.02918645-Aug-089:12x86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3282.016763125-Aug-089:12x86
microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3282.01116405-Aug-089:12x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3282.01566965-Aug-089:12x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3282.03328245-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3282.01157365-Aug-089:12x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3282.02959605-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3282.07219445-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.016281845-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3282.025456885-Aug-089:12ia64
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3282.01607925-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3282.0624885-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3282.0420085-Aug-089:12x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3282.016066805-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3282.02222325-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3282.08980725-Aug-089:08x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3282.0952565-Aug-089:08x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
msadomdx.dll9.0.3282.05022965-Aug-089:08x86
msdtssrvr.exe9.0.3282.02017525-Aug-089:12ia64
msfte.dll12.0.7822.0707210422-Jun-0710:06ia64
msftefd.exe12.0.7822.017341622-Jun-0710:06ia64
msftepxy.dll12.0.7822.013552822-Jun-0710:06ia64
msftesql.exe12.0.7822.029476022-Jun-0710:06ia64
msgprox.dll2005.90.3282.02002165-Aug-089:08x86
msgprox.dll2005.90.3282.05447925-Aug-089:12ia64
msir5jp.dll5.0.2130.0382448822-Jun-0710:06ia64
msmdlocal.dll9.0.3282.0159739125-Aug-089:08x86
msmdlocal.dll9.0.3282.0500106485-Aug-089:12ia64
msmdredir.dll9.0.3282.062986485-Aug-089:12ia64
msmdspdm.dll9.0.3282.02017525-Aug-089:12x86
msmdsrv.exe9.0.3282.0489600245-Aug-089:12ia64
msmgdsrv.dll9.0.3282.060462325-Aug-089:08x86
msmgdsrv.dll9.0.3282.0131732725-Aug-089:12ia64
msolap90.dll9.0.3282.043003125-Aug-089:08x86
msolap90.dll9.0.3282.079150325-Aug-089:12ia64
msxmlsql.dll2005.90.3282.027335925-Aug-089:12ia64
nlhtml.dll12.0.7822.029578422-Jun-0710:06ia64
nls400.dll5.0.4217.01475005622-Jun-0710:06ia64
nsservice.exe9.0.3282.0215285-Aug-089:12x86
odsole70.dll2005.90.3282.01792245-Aug-089:12ia64
osql.exe2005.90.3282.01254645-Aug-089:12ia64
query.dll12.0.7822.012324022-Jun-0710:06ia64
rdistcom.dll2005.90.3282.018872565-Aug-089:12ia64
repldp.dll2005.90.3282.01879285-Aug-089:08x86
repldp.dll2005.90.3282.05135605-Aug-089:12ia64
replerrx.dll2005.90.3282.01147125-Aug-089:08x86
replerrx.dll2005.90.3282.03102965-Aug-089:12ia64
replisapi.dll2005.90.3282.02729205-Aug-089:08x86
replisapi.dll2005.90.3282.07849205-Aug-089:12ia64
replmerg.exe2005.90.3282.09579765-Aug-089:12ia64
replprov.dll2005.90.3282.05545205-Aug-089:08x86
replprov.dll2005.90.3282.016307445-Aug-089:12ia64
replrec.dll2005.90.3282.07869685-Aug-089:08x86
replrec.dll2005.90.3282.021514485-Aug-089:12ia64
replsub.dll2005.90.3282.04080885-Aug-089:08x86
replsub.dll2005.90.3282.011602165-Aug-089:12ia64
replsync.dll2005.90.3282.02780405-Aug-089:12ia64
reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้187965-Aug-089:15ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilder.exe9.0.3282.056166645-Aug-089:08x86
reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้453265-Aug-089:14ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010660085-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010701045-Aug-089:09x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010823925-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010905845-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
reportbuilder.resources.dll9.0.3282.010946805-Aug-089:08x86
reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้188485-Aug-089:15ไม่สามารถใช้งานได้
reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้374205-Aug-089:14ไม่สามารถใช้งานได้
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3282.0829685-Aug-089:12x86
reportingserviceslibrary.dll9.0.3282.011192565-Aug-089:12x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3282.02744565-Aug-089:12ia64
reportingservicesservice.exe9.0.3282.0169205-Aug-089:12x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3282.017254645-Aug-089:12x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3282.013322485-Aug-089:12x86
reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.033822965-Aug-089:08x86
reportingserviceswmi.dll2005.90.3282.042183925-Aug-089:12ia64
rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้11856215-Aug-089:10ไม่สามารถใช้งานได้
sac.exe2005.90.3282.0829685-Aug-089:08x86
sqlaccess.dll2005.90.3282.03517685-Aug-089:12x86
sqladhlp90.exe2005.90.3282.01147125-Aug-089:12ia64
sqlagent90.exe2005.90.3282.012528885-Aug-089:12ia64
sqlbrowser.exe2005.90.3282.05038325-Aug-089:12ia64
sqlcmd.exe2005.90.3282.05330165-Aug-089:12ia64
sqlctr90.dll2005.90.3282.0676085-Aug-089:08x86
sqlctr90.dll2005.90.3282.01310965-Aug-089:12ia64
sqldiag.exe2005.90.3282.017741045-Aug-089:12ia64
sqldumper.exe2005.90.3282.0686325-Aug-089:08x86
sqldumper.exe2005.90.3282.01889525-Aug-089:12ia64
sqlmaint.exe2005.90.3282.02442485-Aug-089:12ia64
sqlmanagerui.dll9.0.3282.060836085-Aug-089:08x86
sqlmergx.dll2005.90.3282.04459765-Aug-089:12ia64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.02365685-Aug-089:08x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3282.06180085-Aug-089:12ia64
sqlrepss90.dll2005.90.3282.0665845-Aug-089:12ia64
sqlsac.exe2005.90.3282.012462325-Aug-089:08x86
sqlservr.exe2005.90.3282.0726533365-Aug-089:12ia64
sqlsqm.exe2005.90.3282.01403125-Aug-089:12x86
sqlwb.exe2005.90.3282.08238325-Aug-089:09x86
sqlwep.dll2005.90.3282.0906485-Aug-089:09x86
sqlwep.dll2005.90.3282.02206965-Aug-089:12ia64
sqlwtsn.exe9.0.3282.0993525-Aug-089:12x86
sqsrvres.dll2005.90.3282.01469685-Aug-089:12ia64
ssradd.dll2005.90.3282.0425205-Aug-089:09x86
ssradd.dll2005.90.3282.0947445-Aug-089:12ia64
ssravg.dll2005.90.3282.0430325-Aug-089:09x86
ssravg.dll2005.90.3282.0947445-Aug-089:12ia64
ssrmax.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
ssrmax.dll2005.90.3282.0880885-Aug-089:12ia64
ssrmin.dll2005.90.3282.0409845-Aug-089:09x86
ssrmin.dll2005.90.3282.0880885-Aug-089:12ia64
ssrpub.dll2005.90.3282.0302325-Aug-089:09x86
ssrpub.dll2005.90.3282.0645365-Aug-089:12ia64
svrenumapi.dll2005.90.3282.06149365-Aug-089:09x86
svrenumapi.dll2005.90.3282.023511285-Aug-089:12ia64
tablediff.exe2005.90.3282.0870645-Aug-089:12x86
thawbrkr.dll12.0.7822.025328822-Jun-0710:06ia64
txagg.dll2005.90.3282.02043125-Aug-089:09x86
txagg.dll2005.90.3282.07849205-Aug-089:12ia64
txlookup.dll2005.90.3282.02447605-Aug-089:09x86
txlookup.dll2005.90.3282.08581365-Aug-089:12ia64
txmergejoin.dll2005.90.3282.01408245-Aug-089:09x86
txmergejoin.dll2005.90.3282.05232885-Aug-089:12ia64
xmlfilt.dll12.0.7822.044580022-Jun-0710:06ia64
xmlsub.dll2005.90.3282.01945845-Aug-089:09x86
xmlsub.dll2005.90.3282.05924085-Aug-089:12ia64
xmlsub.dll2005.90.3282.05924085-Aug-089:12ia64
xpadsi90.exe2005.90.3282.01264885-Aug-089:12ia64
xpqueue.dll2005.90.3282.01198325-Aug-089:12ia64
xprepl.dll2005.90.3282.01694965-Aug-089:12ia64
xpstar90.dll2005.90.3282.09671925-Aug-089:12ia64

สำหรับการให้บริการบริการรายงานของ SQL Server 2000 Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.csvrendering.dll8.0.1062.0573444-Aug-0822:01x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll8.0.1062.02703364-Aug-0822:01x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll8.0.1062.02703364-Aug-0822:01x86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll8.0.1062.03645444-Aug-0822:01x86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll8.0.1062.03891204-Aug-0822:01x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll8.0.1062.02621444-Aug-0822:01x86
microsoft.reportingservices.processing.dll8.0.1062.013312004-Aug-0822:01x86
reportingserviceslibrary.dll8.0.1062.05570564-Aug-0822:01x86
reportingservicesnativeclient.dll2000.80.1062.0389124-Aug-0822:01x86
reportingservicesnativeserver.dll2000.80.1062.0486404-Aug-0822:01x86
reportingservicessqlsortwrapper.dll2000.80.1062.011202564-Aug-0822:01x86
reportingserviceswebserver.dll8.0.1062.05038084-Aug-0822:01x86
reportingserviceswebuserinterface.dll8.0.1062.07700484-Aug-0822:01x86
rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้11100004-Aug-0822:02ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มข้อมูลสำหรับตัวแสดงรายงานของ Microsoft

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับรายงานของ Microsoft สำหรับตัวแสดง Redistributable 2005 SP1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Microsoft.ReportViewer.Common.dll8.0.50727.184304-ก.ค.-200806:533,624,960
Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll8.0.50727.184304-ก.ค.-200806:5349,152
Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll8.0.50727.184304-ก.ค.-200806:53540,672
Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll8.0.50727.184304-ก.ค.-200806:53339,968

สำหรับรายงานของ Microsoft สำหรับตัวแสดง Redistributable 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Microsoft.ReportViewer.Common.dll9.0.21022.14215-ก.ค.-200820:163,649,536
Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll9.0.21022.14215-ก.ค.-200820:1653,248
Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll9.0.21022.14215-ก.ค.-200820:161,810,432
Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll9.0.21022.14215-ก.ค.-200820:16339,968

แฟ้มข้อมูลสำหรับ FoxPro Visual ของ Microsoft

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับบริการ FoxPro 8.0 Visual Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416

สำหรับบริการ FoxPro 9.0 Visual Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416

สำหรับบริการ FoxPro 9.0 Visual Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416
Gdiplus.dll5.1.3102.335215 2008 Apr17:541,724,416

แฟ้มข้อมูลสำหรับ Microsoft Forefront Client Security

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับ Forefront Client Security

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gdiplus.dll5.2.3790.42781,732,60824 2008 Apr06:16x86
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39724 2008 Apr06:18ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows และ SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

Microsoft Internet Explorer 6

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-ต.ค.-255020:50x86
Vgx.dll6.0.2800.16122,290,68829-Apr-200814:22x86
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-ต.ค.-255020:50x86

Windows XP, 32-bit versions

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Gdiplus.dll5.1.3102.33521,724,41615 2008 Apr17:54x86SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39719 2008 ธ.ค.18:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60519 2008 ธ.ค.18:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.1.3102.55811,724,41615 2008 Apr17:สีกันx86SP3sp3qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39719 2008 ธ.ค.18:02ไม่สามารถใช้งานได้SP3sp3qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60519 2008 ธ.ค.18:02ไม่สามารถใช้งานได้SP3sp3qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus

windows Server 2003 และ Windows XP รุ่น 64 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Gdiplus.dll5.2.3790.31262,883,58429 2009 แจ17:15x64SP1sp1qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39929 2009 แจ17:15ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60929 2009 แจ17:15ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.2.3790.31261,732,60829 2009 แจ17:15x86SP1sp1qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39729 2009 แจ17:15ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60529 2009 แจ17:15ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\x86\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.2.3790.42782,883,58429 2009 แจ17:43x64SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39929 2009 แจ17:43ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60929 2009 แจ17:43ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.2.3790.42781,732,60829 2009 แจ17:43x86SP2sp2qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39729 2009 แจ17:43ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60529 2009 แจ17:43ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\x86\10\policy\msft\windows\gdiplus

Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Gdiplus.dll5.2.3790.31261,732,60824 2008 Apr05:37x86SP1sp1qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39724 2008 Apr05:38ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60524 2008 Apr05:38ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.2.3790.42781,732,60824 2008 Apr06:16x86SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39724 2008 Apr06:18ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60524 2008 Apr06:18ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Gdiplus.dll5.2.3790.31265,287,93629 2009 แจ17:00IA-64SP1sp1qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39829 2009 แจ17:00ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60729 2009 แจ17:00ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.2.3790.31261,732,60829 2009 แจ17:00x86SP1sp1qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39729 2009 แจ17:00ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60529 2009 แจ17:00ไม่สามารถใช้งานได้SP1sp1qfe\asms\x86\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.2.3790.42785,288,44829 2009 แจ17:34IA-64SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39829 2009 แจ17:34ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60729 2009 แจ17:34ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\10\policy\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.dll5.2.3790.42781,732,60829 2009 แจ17:34x86SP2sp2qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้39729 2009 แจ17:34ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\x86\10\msft\windows\gdiplus
Gdiplus.manไม่สามารถใช้งานได้60529 2009 แจ17:34ไม่สามารถใช้งานได้SP2sp2qfe\asms\x86\10\policy\msft\windows\gdiplus

windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gdiplus.dll5.2.6000.166831,744,89630 2008 Apr05:24x86
Gdiplus.dll5.2.6000.208261,744,896พฤษภาคม-01-200803:16x86
Gdiplus.dll5.2.6001.180651,748,99230 2008 Apr05:27x86
Gdiplus.dll5.2.6001.221701,748,992พฤษภาคม-01-200803:22x86
Gdiplus.dll6.0.6000.166831,823,23230 2008 Apr05:24x86
Gdiplus.dll6.0.6000.208261,823,232พฤษภาคม-01-200803:16x86
Gdiplus.dll6.0.6001.180651,823,23230 2008 Apr05:27x86
Gdiplus.dll6.0.6001.221701,823,232พฤษภาคม-01-200803:22x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,238
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,497
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,401
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,664
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,243
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,506
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,245
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,506
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,245
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,506
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,240
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,501
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,416
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,357
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,377
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,691
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,722
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,413
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,432
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,440
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,410
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,414
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,493
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2d7bed174b9ebd88201507c3a9559b8f_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_709339f376bdc85f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_706121a3a53151381e9f94344669d7b6_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_adcecccda6b3ab77.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_82e7a5c853e9bbe90e9010703062a20b_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_9bec08297484c7ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_962c1d07c894a4642bd456e614e026ef_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_865d46dd24b8e4da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_db062160e7e323dc6ed9b4cbfdafced4_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_0264d72f0f33a6d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e885f0ebde85b30bfc194c434e5e1061_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_0a635ed693d8f3e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_eda3cb8b9c8d566b30527aea60ea9777_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_356c7025fd4daca2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_fb6256695ccf0fe48ed6fd5dfe69871e_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_d2c7ba3b2c558bfd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม627
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_9ea0f08ac96e2537.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)05:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_87cd0392e31b3a67.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7abe2ec9c13222.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)11:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae89a0e3672b5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_8df25f6f6273fede.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)06:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_771e72777c21140e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc2d1362c70bc9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)11:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76fff8857c6d0501.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)04:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่น 64 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gdiplus.dll5.2.6000.166832,189,31230 2008 Apr05:33x64
Gdiplus.dll5.2.6000.208262,189,312พฤษภาคม-01-200803:25x64
Gdiplus.dll5.2.6001.180652,190,84830 2008 Apr05:สีกันx64
Gdiplus.dll5.2.6001.221702,190,848พฤษภาคม-01-200803:สีกันx64
Gdiplus.dll6.0.6000.166832,332,16030 2008 Apr05:33x64
Gdiplus.dll6.0.6000.208262,332,160พฤษภาคม-01-200803:25x64
Gdiplus.dll6.0.6001.180652,332,16030 2008 Apr05:สีกันx64
Gdiplus.dll6.0.6001.221702,332,160พฤษภาคม-01-200803:สีกันx64
Gdiplus.dll5.2.6000.166831,744,89630 2008 Apr05:24x86
Gdiplus.dll5.2.6000.208261,744,896พฤษภาคม-01-200803:16x86
Gdiplus.dll5.2.6001.180651,748,99230 2008 Apr05:27x86
Gdiplus.dll5.2.6001.221701,748,992พฤษภาคม-01-200803:22x86
Gdiplus.dll6.0.6000.166831,823,23230 2008 Apr05:24x86
Gdiplus.dll6.0.6000.208261,823,232พฤษภาคม-01-200803:16x86
Gdiplus.dll6.0.6001.180651,823,23230 2008 Apr05:27x86
Gdiplus.dll6.0.6001.221701,823,232พฤษภาคม-01-200803:22x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_00b35f3bb498a220f1130c641ad53a3e_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_a53a91c2bfe98529.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_014b1bb03e266dae9bb9229bbb64e9c8_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_5b3447238e13d67c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_0fc47c06392005dc7805a5f8cbccd688_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_390d3d98cca7129b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_19e8d2d57af2fb88aa5b1d1eb8bce30b_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_2ad81ec9839d20c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_27a0a8b8c122d4baa3395a823c4a04fb_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_03ff18594e33f5a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_3c9e2cb91c78c7f3f101359176702865_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_fb86e2bd89a4d682.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_45503531deef0e7c4e9173d38c251740_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_96199079c9b8906a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_4e4fa89d16c400ad6000541644ed55ac_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_ed1070135ecfb3fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_69f5ac176b95ecd08940cb177ba7542c_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_d57e13e47f54f690.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_88ddaac2945c38ad04164fc29389ec8a_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_1aecf13675d8c994.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_8b3e3b7243c63b9899fc426a7fd2bfb4_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_7c94e478ae8e6ff3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_921e0f54875b67491f0b0ea3492c6869_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_3c0774abf3bc54cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_baa222e60433506acabc1c70e033be52_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_aae1052b645a16e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c0d5b323f54215ab9bc6144b3844cd42_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_f7cb434290b2f4df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม922
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f2b615498118f74ce531322e9fae8f12_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_f588c793f1fa420f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f771c2ccc8989c364bf72efbfd9def9f_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_4b1226a6a917f35c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม631
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_56f3b9b3b4f1fc31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)06:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_401fccbbce9f1161.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_56cd8757b545091c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)10:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_400152c9ceeb0254.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)04:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_464528984df7d5d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)06:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_2f713ba067a4eb08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_461ef63c4e4ae2c3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)10:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_2f52c1ae67f0dbfb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,178
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)04:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,252
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,519
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,735
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,348
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,575
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,188
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,577
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,188
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,577
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,188
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,254
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,523
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,424
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,365
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,385
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,732
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,440
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,448
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,428
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,447
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,418
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,437
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,441
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,519
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_9ea0f08ac96e2537.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)05:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_87cd0392e31b3a67.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7abe2ec9c13222.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)11:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae89a0e3672b5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_8df25f6f6273fede.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)06:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_771e72777c21140e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc2d1362c70bc9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)11:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76fff8857c6d0501.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)04:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

windows Server 2008 และ Windows Vista เวอร์ชันที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gdiplus.dll5.2.6001.180654,906,49630 2008 Apr06:38IA-64
Gdiplus.dll5.2.6001.221704,906,496พฤษภาคม-01-200803:35IA-64
Gdiplus.dll6.0.6001.180655,260,80030 2008 Apr06:38IA-64
Gdiplus.dll6.0.6001.221705,260,800พฤษภาคม-01-200803:35IA-64
Gdiplus.dll5.2.6001.180651,748,99230 2008 Apr05:27x86
Gdiplus.dll5.2.6001.221701,748,992พฤษภาคม-01-200803:22x86
Gdiplus.dll6.0.6001.180651,823,23230 2008 Apr05:27x86
Gdiplus.dll6.0.6001.221701,823,232พฤษภาคม-01-200803:22x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_0b363687151303c5b51edc527e5d566a_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_2d73da9b9148508f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม629
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_30ab59cf4af7b53009844141400e3874_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_7709b48c1d8654e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม920
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_41c135bbe2fd69ee873a31c8eb6f7fe2_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_82481ae944d45a24.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม920
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_9a335abb9862c42bf13dfb9c171621f4_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_d0d64d80f7bc49f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม629
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_a02a0c35f24c31998bff4ccf02fa5e69_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_b355f8c654d30298.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม629
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_adc47c2d184a114a48225b0b0aad9c2a_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_760f9b9a01af9f5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม920
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c1bf236177f6d9cd74563b4fd61eda73_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_102db2ce6ec0fd2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม920
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_d915363da8554d2d44e29124e2f5a90c_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_0f6cf6c96443bca2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม629
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7a9bf0c9c16a06.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,169
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)09:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae6762e367633e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,169
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)04:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc0ad562c743ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,169
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)09:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76ffd6477c6d3ce5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,169
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)04:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,245
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,508
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,568
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,173
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb938464_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,568
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb938464 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,177
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,417
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,436
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,416
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,424
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb938464_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,381
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)22:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7abe2ec9c13222.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)11:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae89a0e3672b5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)03:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc2d1362c70bc9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)30 2008 Apr
เวลา (UTC)11:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76fff8857c6d0501.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,160
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2008
เวลา (UTC)04:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954593 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
 • Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Visual C++ 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Office Communicator 2005
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Report Viwer Redistributable 2008 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Works 8.0 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats
 • Microsoft Office 2007 Compatibility Pack Service Pack 1
 • Microsoft Expression Web
 • Microsoft Expression Web 2
 • Microsoft Office Groove 2007
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB954593 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954593

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com