ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทดสอบการเข้าถึงจากเราเตอร์อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM: "สถานะขาเข้า: ความล้มเหลว - อยู่ภายใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือสำหรับช่องสัญญาณที่ปลอดภัย SSL/TLS "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954584 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณกำหนดค่าเราเตอร์ Microsoft Dynamics CRM อีเมล์ในการเข้าถึงกล่องจดหมายที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2010 เมื่อคุณพยายามที่จะทดสอบการเข้าถึงกล่องจดหมาย คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
สถานะขาเข้า: ความล้มเหลว - อยู่ภายใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์สำหรับช่องสัญญาณที่ปลอดภัย SSL/TLS ใบรับรองไม่ถูกต้อง ตามกระบวนการตรวจสอบ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ ใบรับรองด้วยตนเอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:
สาเหตุที่ 1อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM เราเตอร์ใช้ Microsoftไลบรารีสุทธิสำหรับการตรวจสอบใบรับรอง อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM เราเตอร์ไม่สนับสนุนการรับรองด้วยตนเอง

สาเหตุที่ 2URL ที่คุณได้ระบุในโปรไฟล์ของคุณเข้ามาในเราเตอร์ Microsoft CRM Dynamcis อีเมลที่ ตรงกับ URL ที่คุณมีบนใบรับรองเว็บไซต์ของ Microsoft ของคุณแลกเปลี่ยน

การแก้ไข

ความละเอียด 1
ใช้ใบรับรองการเซ็นชื่อบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2010

ความละเอียด 2
ตรวจสอบ URL ที่คุณได้ระบุในโปรไฟล์ของคุณเข้ามาในเราเตอร์ Microsoft CRM Dynamcis อีเมลที่ ตรงกับ URL ที่คุณมีบนใบรับรองเว็บไซต์ของ Microsoft ของคุณแลกเปลี่ยน

เพื่อตรวจสอบ URL ที่คุณระบุสำหรับโพรไฟล์ขาเข้าสำหรับเราเตอร์อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM ตามขั้นตอนต่อไปนี้บนเครื่องที่ติดตั้งเราเตอร์อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเราเตอร์อีเมล์ของ Microsoft Dynamics CRMแล้ว คลิกMicrosoft CRM อีเมล Router.exe.
 2. คลิกส่วนกำหนดค่าการตั้งค่าคอนฟิกแท็บ เปิดตัวส่วนกำหนดค่าที่เข้ามาแล้ว ให้จด URL ใช้ในการเซิร์ฟเวอร์เขตข้อมูล
หมายเหตุ:เมื่อต้องการตรวจสอบใบรับรองของคุณ คัดลอก URL นี้ และวางลงในเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer ที่ ใบรับรองถูกต้องถ้าคุณไม่ได้รับคำเตือนหรือข้อผิดพลาดใด ๆ

เมื่อต้องการตรวจสอบ URL ที่คุณมีบนใบรับรองของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเว็บไซต์ของคุณ Windows 2008 Microsoft Exchange Server:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดInetmgrแล้ว คลิกตกลง.
 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ จากนั้น คลิกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ในการบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง.
 3. เปิดใบรับรองที่ใช้สำหรับ Microsoft Exchange Server ของคุณ
 4. หมายเหตุ URL ที่ระบุไว้ในใบรับรอง. ตรวจสอบว่า ตรงกับ URL ที่ระบุในโปรไฟล์ของคุณเข้ามาในอีเมล Microsoft Dynamics CRM เตอร์ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 2 ข้างต้น


เมื่อต้องการตรวจสอบ URL ที่คุณมีบนใบรับรองของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเว็บไซต์ของคุณ Windows 2003 Microsoft Exchange Server:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดInetmgrแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาเว็บไซต์ของคุณแลกเปลี่ยน
 3. คลิกขวาที่เว็บไซต์ของคุณแลกเปลี่ยน จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บ คลิกดูใบรับรองแล้ว บันทึก URL ที่ระบุไว้ในใบรับรอง. ตรวจสอบว่า ตรงกับ URL ที่ระบุในโปรไฟล์ของคุณเข้ามาในอีเมล Microsoft Dynamics CRM เตอร์ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 2 ข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

มี มีสาม ชนิดหลักของใบรับรองดิจิทัล ที่ระบุไว้ ดังนี้:
 • ใบรับรองด้วยตนเอง: ใบรับรองด้วยตนเองได้ รับรอง โดยโปรแกรมประยุกต์ เรื่องของใบรับรองตรงกับชื่อของ ใบรับรอง ผู้อนุมัติและหัวเรื่องที่กำหนดในใบรับรอง โดย การใช้ใบรับรองด้วยตนเอง บางโพรโทคอไคลเอนต์สามารถใช้ Secure Socket Layer (SSL) สำหรับการสื่อสาร
 • ใบรับรองที่มีสร้าง PKI ของ Windows: คีย์สาธารณะ infrastructure (PKI) คือ ระบบของใบรับรองดิจิทัล ออกใบรับรอง หน่วยจัดเก็บภาษี และหน่วยงานลงทะเบียน ใช้ PKI ในที่สาธารณะ party เข้าไปตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของแต่ละที่ ใช้ในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคุณใช้งานการออกใบรับรอง หน่วยงานในองค์กรที่ใช้ไดเรกทอรี Active Directory บริการ คุณให้มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรับรองวงจรชีวิต การจัดการ สำหรับการต่ออายุ สำหรับการบริหารความน่าเชื่อถือ และ สำหรับการเพิกถอน อย่างไรก็ตาม บางต้นทุนเพิ่มเติมจะต้องจัดวางเซิร์ฟเวอร์ และการ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง และจัดการใบรับรองที่มีสร้าง PKI ของ Windows บริการใบรับรองจะต้องปรับใช้ PKI ใน Windows คุณสามารถใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้าใน'แผงควบคุม'เพื่อติดตั้ง Certificate Services บนใด ๆ เซิร์ฟเวอร์ในโดเมน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PKI สำหรับ Windows เซิร์ฟเวอร์ 2003 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/LinkId = 19936
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการ Windows PKI โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/LinkId = 17800
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ PKI ที่ใช้ Windows เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/LinkId = 17807
 • ใบรับรองของบริษัทอื่น: ใบรับรองสาม หรือ ใบรับรองเชิงพาณิชย์เป็นใบรับรองที่สร้างขึ้น โดยการรับรองของบริษัทอื่น หรือโดยการ ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองเชิงพาณิชย์ คุณซื้อเหล่านี้ ใบรับรอง และคุณใช้ใบรับรองบนเซิร์ฟเวอร์ ไคลเอ็นต์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนไม่เชื่อโดยอัตโนมัติถือใบรับรองด้วยตนเอง และใบรับรองที่มีสร้าง PKI ของ Windows ดังนั้น คุณต้องนำเข้าใบรับรอง ลงในที่เก็บใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และแบบเคลื่อน อุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ใบรับรองของบริษัทอื่นหรือใบรับรองเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ อยู่ในเก็บใบรับรองหลักที่เชื่อถือ ดังนั้น การปรับใช้ กระบวนจะง่ายขึ้นด้วย การใช้ใบรับรองของบริษัทอื่นหรือเชิงพาณิชย์ ใบรับรอง สำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือองค์กรที่คุณต้อง ปรับรุ่นใช้ใบรับรอง ใช้เป็นของบริษัทอื่น ใบรับรอง หรือ ใบรับรองเชิงพาณิชย์อาจเป็นโซลูชันที่ดีถึงแม้ว่าคุณต้องการ การชำระค่าจ้างสำหรับใบรับรอง อย่างไรก็ตาม ใบรับรองของบริษัทอื่นหรือเชิงพาณิชย์ ใบรับรองอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ดีสำหรับองค์กรขนาดเล็ก หรือ สำหรับองค์กรขนาดกลาง คุณสามารถใช้การ ชนิดของใบรับรองอื่นที่พร้อมใช้สำหรับขนาดเล็ก องค์กรและ สำหรับองค์กรขนาดกลาง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ SSL สำหรับไคลเอนต์ การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb310795 (EXCHG.80) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า SSL ใบรับรองการใช้หลาย ๆ ไคลเอนต์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ชื่อโฮสต์ โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995942 (EXCHG.80) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SSL ใบรับรองบน Windows รับพลังงานอุปกรณ์เคลื่อน โปรดเยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997575 (EXCHG.80) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Outlook Web การเข้าถึงไดเรกทอรีเสมือนเพื่อใช้ SSL โปรดเยี่ยมชมเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้ ไซต์:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123583 (EXCHG.80) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองที่ใช้ใน Exchange Server 2007 ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb851505 (EXCHG.80) .aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954584 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2554 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics Live CRM Professional Edition
 • Microsoft Dynamics Live CRM Enterprise Edition
Keywords: 
kbmbsemail kberrmsg kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter kbmt KB954584 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954584

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com