คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.5.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953824 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

2004 Office Microsoft สำหรับ Mac 11.5.0 Update เพิ่มความเข้ากันได้เมื่อคุณใช้เอกสารที่ถูกสร้างขึ้น ใน Office 2008 สำหรับ Mac และ 2007 Office สำหรับ Windows ถ้าคุณได้ติดตั้งตัวแบบ Open XML แฟ้มรูปแบบแปลงสำหรับ Mac ปรับปรุงนี้ช่วยให้ 2004 Office สำหรับ Mac ใน การอ่าน และเขียนเอกสารของ Office ที่อยู่ในรูปแบบ XML ที่เปิด การปรับปรุงนี้ยังช่วยเพิ่มความเสถียร

ปรับปรุงที่จะรวมในการปรับปรุง

2004 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 11.5.0 รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้

ปรับปรุงสำหรับ 2004 Office ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac

 • มีการปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ XML ที่เปิด

  ถ้ามีการติดตั้งตัวแบบ Open XML แฟ้มรูปแบบแปลงสำหรับ Mac ปรับปรุงนี้ช่วยให้ 2004 Office สำหรับ Mac ใน การอ่าน และเขียนเอกสารของ Office ที่อยู่ในรูปแบบ XML ที่เปิดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  953823ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับแฟ้มของรูปแบบ XML ที่เปิดใน Microsoft Office 2004 สำหรับ Mac
 • โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงละเว้นสำเนาสำรองของ Office ที่ได้สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือการสำรองข้อมูลเวลาเครื่องเดี๋ยวนี้

  สำหรับผู้ใช้ของ 10.5 X OS Mac (Leopard), การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการค้นหาสำเนาที่อยู่ที่สำนักงานในโฟลเดอร์ที่สำรองข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น โดยเครื่องจักรเวลา โฟลเดอร์ที่ถูกสร้าง โดยเครื่องจักรเวลาใช้นามสกุลของชื่อโฟลเดอร์ ".backupdb"

Improvements for Microsoft Word 2004 for Mac

 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพ

  This update fixes several issues that cause Word 2004 to close unexpectedly.
  • For users of Mac OS X 10.5 (Leopard), this update fixes issues that cause Word 2004 to close unexpectedly during a typical operation. For example, Word 2004 may close when you use it to create a new document, to print a document, or to use theตัวอย่างก่อนพิมพ์ลักษณะการทำงาน
  • For users of Office 2008 for Mac, this update also fixes an issue that causes Word 2004 to close unexpectedly when you paste content from a document that is generated by an Office 2008 application into a Word 2004 document.
  • For users of AppleScript, this update fixes an issue that causes Word 2004 to close unexpectedly when you run a script that contains the following syntax.
   get properties of hyperlink of shape 1 of active document
 • The text display is improved when you change the size of table columns.

  This update fixes an issue that causes parts of text in a table cell to be partly displayed when you change the size of the column that contains the table cell.
 • The "Page Setup" dialog box now displays correctly.

  For users of Mac OS X 10.5, this update fixes an issue that causes theตั้งค่าหน้ากระดาษdialog box to display incorrectly. This issue causes some options in the dialog box to be obscured.

Improvements for Microsoft Excel 2004 for Mac

 • Paper size is saved correctly.

  This update fixes an issue that causes some paper size settings, such as A3, to be lost when users of Excel 2004 and Excel 2008 open and save the same workbook.
 • Reliability is improved when you paste content from Excel 2008 into Excel 2004.

  This update fixes an issue that causes Excel 2004 to display the following error message when you paste content from a workbook that is open in Excel 2008 to a workbook that is open in Excel 2004:
  Microsoft Excel cannot paste the data.
 • Stability is improved when you open a workbook that contains a shape, a SmartArt graphic, or a text box.

  This update fixes an issue that causes Excel 2004 to close unexpectedly when you open a workbook that contains a shape, a SmartArt graphic, or a text box. This behavior occurs if you created or saved the shape, the SmartArt graphic, or the text box in Excel 2007 for Windows or in Excel 2008 for Mac.
 • You can now use the Open dialog box in Excel 2004 to select workbooks that were created in Excel 2007 for Windows.

  This update fixes an issue in which you could not use theOPENdialog box in Excel 2004 to select workbooks that were created in Excel 2007 for Windows.

Improvements for Microsoft PowerPoint 2004 for Mac

 • Reliability and stability are improved when you paste content from an Office 2008 application into PowerPoint 2004.

  For users of Intel-based Macintosh computers, this update fixes an issue that causes PowerPoint 2004 to close unexpectedly or to lose formatting when you paste content from a document that is open in an Office 2008 application into a PowerPoint 2004 presentation.
 • Stability is improved when you open a very large PowerPoint presentation.

  This update fixes several issues that cause PowerPoint to close unexpectedly when you open a presentation that contains many slides.

Previously released improvements that are included in this update

This update includes all the improvements that were released in previous Office 2004 updates.หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
883951คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับ Mac Service Pack 1 (11.1.0)
915054คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.1.1
915055Description of the Microsoft Office 2004 for Mac Service Pack 2
915056คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.2.1
915057คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.2.3
918963คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.2.4
921213คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.2.5
923151Description of the Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.6 Update
924999คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.0
927738คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.2
930402คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.3
932185คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.4
936749คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.5
939699คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.6
940763คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.7
941809คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.3.8
948056คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.4.0
949357คำอธิบายของ 2004 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 11.4.1
952332Description of the Office 2004 for Mac 11.4.2 Update

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Before you install the Office 2004 for Mac 11.5.0 Update, make sure that the computer is running Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) or a later version of the Mac OS X operating system.

To verify that the computer meets this requirement, clickเกี่ยวกับ Mac นี้ในการAppleเมนู

วิธีขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2004 Office Microsoft สำหรับแพคเกจการปรับปรุง Mac 11.5.0

วันวางจำหน่าย: เดือน 24 มิถุนายน 2008

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
 • นอกจากนี้ยังมี 2004 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 11.5.0 จาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate คือ โปรแกรมที่โดยอัตโนมัติจะซอฟต์แวร์ของ Microsoft เสมอ เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate เริ่มโปรแกรม Office และจากนั้น คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงในการวิธีใช้เมนู
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office 2004 สำหรับ Mac แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac

แฟ้มที่มีการปรับปรุง

การปรับปรุงนี้เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์ Office ที่แสดงในรายการต่อไปนี้ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า พวกเขาได้ถูกติดตั้ง หรือปรับปรุง เมื่อต้องการดูหมายเลขเวอร์ชันของไฟล์ เลือกในการค้นหา และจากนั้น คลิกรับข้อมูลในการแฟ้ม:เมนู เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางการติดตั้งทั้งหมดสำหรับแต่ละแฟ้มที่ปรับปรุง ดู Updater ล็อกไฟล์ในโฟลเดอร์ "Updater แฟ้มบันทึก" โฟลเดอร์นี้อยู่ในโฟลเดอร์ "Microsoft Office 2004" ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้ม:รุ่น
Advzip.dic112.00.00.1
ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ11.2.0
ตัวช่วยสร้างโบรชัวร์11.2.0
กล้อง & สแกนเนอร์ปลั๊กอิน11.2.0
ตัวช่วยสร้างแค็ตตาล็อก11.2.0
ตัวช่วยสร้างผลรวมตามเงื่อนไข11.2.0
โปรแกรมการเข้าถึงฐานข้อมูล11.3.3
discovering Microsoft Office11.2.0
Entourage.html11.2.0
วิธีใช้ entourage11.2.3
ดัชนีของวิธีใช้ entourage11.2.3
entourage อ่าน Me.html11.2.3
ไลบรารีชนิดของ Excel ที่ 1111.2.0
excel Me.html อ่าน11.2.0
FileFormatsInExcel.html11.5.0
FileFormatsInPowerPoint.html11.5.0
FileFormatsInWord.html11.5.0
FontCacheTool1.0.0 (040511)
ตัวช่วยสร้างการ Genko (รุ่นภาษาญี่ปุ่น)11.2.0
พจนานุกรมของภาษาเยอรมัน (post-reform)11.0.1
พจนานุกรมของภาษาเยอรมัน (pre-reform)11.0.1
Dict Hyph ภาษาเยอรมัน (post-reform)11.0.1
Dict Hyph ภาษาเยอรมัน (pre-reform)11.0.1
ยัติภังค์เยอรมัน11.3.0
การสะกดภาษาเยอรมัน11.0.1
ตัวช่วยสร้างคำทักทาย (รุ่นภาษาญี่ปุ่น)11.2.0
ตัวช่วยสร้างการ Hagaki (รุ่นภาษาญี่ปุ่น)11.2.0
โปรแกรมติดตั้งซิงค์มือถือ1.5
วันหยุด11.2.0
วันหยุด (รุ่นภาษาญี่ปุ่น)11.2.3
ไอคอนข้อมูล11.2.0
ติดตั้งอ่าน Me.html11.2.0
ไวยากรณ์ภาษาอิตาลี11.0.2
การป้องกันอีเมลขยะ11.3.4
ตัวช่วยสร้างเมนู11.2.0
ตัวจัดการ Cert ของ Microsoft1.0.1
ที่เก็บคลิปของ Microsoft11.2.0
ปลั๊กอินคอมโพเนนต์ของ Microsoft11.5.0
ฐานข้อมูล Microsoft มอน11.3.5
Microsoft Entourage11.4.0
Microsoft Entourage.mdimporter11.2.3
รายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft1.0.2
Microsoft Excel11.5.0
Microsoft Excel 2.x-1111.5.0
กรอบงานของ Microsoft11.4.0
กราฟของ Microsoft11.5.0
Microsoft Library.bundle การส่งข้อความ1.0.0
บริการด้านการส่งข้อความของ Microsoft11.2.0
Microsoft Office11.5.0
Microsoft Office การแจ้งเตือน11.2.3
Microsoft OLE11.3.5
การทำงานอัตโนมัติ Microsoft OLE11.4.0
Microsoft PowerPoint11.5.0
บริการการทำข้อมูลให้ตรงของ Microsoft11.2.3
การปรับให้ตรงกันของ Microsoft11.3.3
Microsoft Word11.5.0
MicrosoftCertUI.bundle1.0.1
ตัวช่วยสร้างจดหมายข่าว11.2.0
ไลบรารีชนิดของสำนักงาน 1111.2.0
ไลบรารีชนิดของ PowerPoint 1111.2.0
PowerPoint อ่าน Me.html11.2.0
โครงการที่เก็บ Launcher11.2.0
วิธีใช้ pss11.2.0
เอา Office11.2.0
SAU.tar.gz1.1.2
ตัวช่วยสร้างการ SaveAsMovie11.2.0
SetupAssistant.bundle11.2.3
ShMem.bundle11.2.4
พจนานุกรมภาษาสเปน11.0.0
พจนานุกรมยัติภังค์สเปน11.0.0
ยัติภังค์สเปน11.0.2
Spelling3 สเปน11.0.2
ไวยากรณ์สวีเดน11.0.1
พจนานุกรมไวยากรณ์สวีเดน11.0.1
Timezones11.3.3
Timezones (รุ่นภาษาญี่ปุ่น)11.3.4
timezones.xml11.3.3
visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์11.5.0
ไลบรารีชนิดของ word 1111.2.0
Open XML ของ word11.5.0
word Me.html อ่าน11.2.0
WordPDE.plugin11.3.9

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953824 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbfix kbmt KB953824 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953824

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com