ทรัพยากรดิสก์ทางกายภาพอาจล้มเหลว หรือดูแบบออฟไลน์เมื่อดำเนินการฟังก์ชัน IsAlive บนโหนดคลัสเตอร์ Windows Server 2008 โดยไม่คาดคิด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953652 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • โหนดคลัสเตอร์ Windows Server 2008 คุณได้
  • กระบวนการIsAliveฟังก์ชันถูกดำเนินบนโหนดคลัสเตอร์ในขณะที่มีการการเข้าถึงแฟ้มในโฟลเดอร์รากของคลัสเตอร์ดิสก์
ในสถานการณ์นี้ ทรัพยากรทางกายภาพของดิสก์บนโหนดคลัสเตอร์ Windows Server 2008 อาจโดยไม่คาดคิดล้มเหลว หรือทำงานแบบออฟไลน์ ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นแบบสุ่ม

สาเหตุ

เมื่อการIsAliveมีการเรียกใช้ฟังก์ชันในขณะที่แฟ้มในโฟลเดอร์รากของ Windows Server 2008 ไม่มีการเข้าถึงโหนดคลัสเตอร์ ตรรกะของIsAliveฟังก์ชันไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น Microsoft SQL Server และ Microsoft Exchange Server อาจเก็บแฟ้มชั่วคราวในโฟลเดอร์ราก และแฟ้มเหล่านี้จะถูกสร้าง และลบบ่อยครั้ง ถ้ามีการเข้าถึงแฟ้มเหล่านี้ชั่วคราวในขณะนี้IsAliveไม่มีการเรียกฟังก์ชัน ทรัพยากรดิสก์และทรัพยากรที่ขึ้นกับใด ๆ ที่อาจพบสภาวะที่ล้มเหลว ซึ่งทริกเกอร์ตรรกะการเริ่มบริการของคลัสเตอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2008 และการบริการคลัสเตอร์ที่ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
windows Server 2008, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb953652 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79001-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb953652 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78401-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,40901-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42201-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41901-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43001-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
X86_53fe3261a03e43dd8aa95996703ff1fe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22213_none_de30b779b658c033.manifestไม่สามารถใช้งานได้71101-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster clusres_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22213_none_c15c6eceb61e4def.manifestไม่สามารถใช้งานได้10,64101-ก.ค.-200805:52ไม่สามารถใช้งานได้
Clusres.dll6.0.6001.22213911,87201-ก.ค.-200803:55x86
windows Server 2008, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_a6d13756db734344d66752cc50e907c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22213_none_82e6b050109bf6cb.manifestไม่สามารถใช้งานได้71501-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster clusres_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22213_none_1d7b0a526e7bbf25.manifestไม่สามารถใช้งานได้10,69301-ก.ค.-200808:45ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb953652 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,80001-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb953652 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79401-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41701-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43001-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42701-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43801-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Clusres.dll6.0.6001.222131,153,02401-ก.ค.-200806:48x64
windows Server 2008 เวอร์ชัน IA 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_637da9d80a5af8524f93a54d4690e286_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22213_none_469597f2c795f19c.manifestไม่สามารถใช้งานได้71301-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster clusres_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22213_none_c15e12c4b61c56eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้10,66701-ก.ค.-200805:17ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb953652 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79501-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42301-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953652_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43401-ก.ค.-200818:03ไม่สามารถใช้งานได้
Clusres.dll6.0.6001.222131,913,85601-ก.ค.-200804:12IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953652 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbclustering kbautohotfix kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe kbmt KB953652 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953652

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com