SQL ????? ?????? ???? ?? SQL Server ???????? ????? ??????? ??? ????????? ???? ?? ??? ????

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 953504 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

?? Microsoft SQL Server 2008 ???????????? ???????, SQL ????? 2005 ???????????? ???????, SQL Server 2000 ??????????? ??????? ?? SQL Server 2000 ????? SQL Server ???????? ????? ??????? ??? ????? ?? ??? ????? ???? ???, ?? ???? SQL Server ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???? ?? ??? ??? SQL ????? ?????? ???? ??, ?? SQL ????? ?????? ???? ???? ?? ??? ????? ???????, ??? ???????????? ???, ??? ?? SQL ????? ?????? ???? ??? ?????? ?? ???? ???

?? ???? ????? ?? ?? SQL ????? ?????? ???? ?? ??? ?? SQL ????? ?????? ?? ???? ?? ?? SQL Server ???????? ????? ??????? ??? ????????? ???? ?? ??? ?????

???? ???????

?????????? ?? ???, ??????, ?? ????? ?? ?? ????????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ????????? ?? ??? ????? ?? ??????? ???????, ?? ????? ???????? ?? ???? ???? ?????, ????????? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ??????? ?? ???? ????? ??? ?? ??? ??????? ???? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ???, ????????? ????? ???? ??? ??? ?????? ??? ??, ?? ???? ???, ?? ????????? ?? ???????????? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ????????? ?? ???????????? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
322756 ??? ?? ?? Windows ??? ????????? ?? ???????????? ???? ????
SQL ????? ?????? ???? ?? SQL Server ???????? ????? ??????? ??? ????? ?? ???, ????? ??????? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ?????

???? 1

??? ?? ??????? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ???????
 1. ????? ???? ??????? ????, ????? ???? ?????, ?????? regedit, ?? ??? ????? ???? ???.
 2. ???? ????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ???, ????? ????? ?? ???? ????:
  1. ????? ????????? ????? ?? ?????? ?????:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Quorum
  2. ???? ????? ?? ?? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???, ?? ????????? ??? ????? ?? ??:
   <quorumdrive></quorumdrive>: \MSCS
 3. SQL Server ??????? ?????? ?? GUID ?? ?????? ?????? ??? ???? ?? ???, ????? ????? ?? ???? ????:
  1. ????? ????????? ????? ?? ?????? ?????:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Resources
  2. ??????? ??? ?? ????????? ???????????? ?? ??????

   ??? ?? ????????? ???????????? "GUID" ????????? ?? ??? ????? ????
  3. ???????? ?????? ?? ???, ??? "SQL ?????" ????? ?? SQL ????? ??????? ?????? ????? ??? ??????

   ??? ?????? ?? ???, ????? ??? "SQL ????? (SQL Server ??????? ?????? ?????<instancename></instancename>) "??? ??? ??????
 4. ???????? ????? ??? ??????? ??? ???? ?? ???, ????? ????? ?? ???? ????:
  1. ????? ????????? ????? ?? ?????? ?????:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Resources\ {GUID} \RegSync
  2. ????? ??? ???, ????????? ?????? ???????? ?? ?????????? ???? ??? ??????? ???????? ?????:
   ???????? ??????? ?? ???
   00000004 SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQLSERVER

   ??????? ?? ??? ?????
   00000004 SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\MSSQLSERVER
   ??? ??? ?????? ?? ???, X ???????? id ?? ??? ????

   ???????? ????? ??? ?? ?????? ??? ?? ?????? ???, ???????? ????? ??? 00000004.cpt ???
 5. ????????? ?????? ???, ????? ???? HKEY_LOCAL_MACHINE.
 6. ?? ????? ???? ??, ????? ???? ???? ??? ????.
 7. ??? <quorumdrive></quorumdrive>:\<guid></guid> ??????? ?? ??? 4 ??? ???? ???????? ????? ?? ?????? ??????
 8. ??? ????? ?? ??? ????? ???, 1, ?? ??? ????? ???? ???.
 9. ?????? ???????? ????????? ????? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ????????? ????? ?? ?????? ?????:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\1\<yourregistrykey></yourregistrykey>
  ??? ?????????? ?????? MSSQLSERVER ???????? ????????? ????? ???:
  • ?????? 1
   Master.mdf ????? ?????? ?? ?? ??? ???? ?? ???, ????? ????? ?? ???? ????:
   1. ????? ????????? ????? ?? ?????? ?????:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\1\Parameters
   2. ???
    SQLArg0
    ??????
  • ?????? 2
   ??? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ??? ????????? ?? ?????? ??, ?? ????? ?? ???? ????:
   1. ????? ????????? ????? ?? ?????? ?????:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\1\SuperSocketNetLib\Via
   2. 1 ?? 0 ?? ??? ????? ??? ?? ????????? ?? ??? ????????? ?????
 10. ?? ??? ?? ????????? ????? ???, ????? ???? HKEY_LOCAL_MACHINE\1, ????? ???? ????? ????, ?? ???? ??? ???? ?? ?????.
??? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ?? ???, ?? ???????? ??? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ???????? ??? ?? ?????? ?? ????? ????????? ??? ??? ?? SQL Server ?? ?????? ?????? ???? ?? ???? ????

???? 2

???? ??????? ???????? ?? ?? ?????? ??? checkpointed ????????? ???????? ??? ??? ?? ???????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ?????? ?????? ???? ???, ?? checkpointed ???????? ??? ??? ?? ???????? checkpointed ????? ?? ????? ????? ?? ????? ?????? ???????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
174070 Microsoft ??????? ????? ??? ????????? ?????????

???

 • SQL ??????? ???? ?????? ??? 4 ?? ??? 2 ?? ??? ? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ???, ?? ?? ?? ????????? ??????? ?????? ?? ????? ?? ???? ???
 • ?? ??? 2, ?? ??? 4, MSSQL ????xMSQL10.x, ?? MSSQL10_50.xSQL ????? ??????? ?? ?????? ???????? ID ?? ??? ??????????? ???? ???? ?? ????? ????????? ??????? ??? MSSQLSERVER ????????? ????????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??? ????????? ?? ???? ???:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename>\SQL\</instancename>
 • ??? 2 ?? ??? 4, <instancename></instancename>SQL ????? ??????? ?? ??? ?? ??? ??????????? ???

 1. ????? ????? ?? ????? ???? checkpointed ???????? ?? ???? ??????? ????:
  ??????? res /checkpoints
 2. ?? ????? ????????? ?? ??????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ??? ?? ???? ?? ?????:
  • SQL Server 2008 R2 ?? ?? ?????? ?? ???, ????? ???? ?????:

   ???????? ??????"??????? ?? ??? (SQLInstanceName>)" /removecheckpoints: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.x\MSSQLSERVER"
  • SQL Server 2008 ?? ?? ?????? ?? ???, ????? ???? ?????:

   ???????? ??????"??????? ?? ??? (SQLInstanceName>)" /removecheckpoints: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.x\MSSQLSERVER"
  • SQL Server 2005 ?? ??? ?????? ?? ???, ????? ???? ?????:

   ??????? res "SQL ????? (<instancename></instancename>) "/removecheck:"Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x \MSSQLSERVER"
  • SQL Server 2000 ?? ???????? ?????? ?? ???, ????? ???? ?????:

   res "SQL ?????" /removecheck cluster: "Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLSERVER"

   res "SQL ?????" /removecheck cluster: "Software\Microsoft\MSSQLServer\Cluster"

   ??? ?? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??? ?? SQL Server 2000 listens ?? ?? ?? ?? ???? IP ??? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ???
  • ???? ???????? ?? ??????? SQL Server 2000 ?? ???, ????? ???? ?????:

   ??????? res "SQL ????? (<instancename></instancename>) "/removecheck:"SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\MSSQLSERVER"

   ??????? res "SQL ????? (<instancename></instancename>) "/removecheck:"SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\Cluster"

   ????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??? ?? SQL Server 2000 listens ?? ?? ?? ?? ???? IP ??? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ???
 3. SQL ????? ????? ??????? ?? ??? ????? ?? ??? ???????? ????
 4. ?? ????? ????????? ?? ??????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ??? ?? ???? ?? ?????:
  • SQL Server 2008 ?? ?? ?????? ?? ???, ????? ???? ?????:

   ???????? "SQL ????? (??????<instancename></instancename>) "/addcheckpoints:" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQLSERVER"
  • SQL Server 2005 ?? ??? ?????? ?? ???, ????? ???? ?????:

   ??????? res "SQL ????? (<instancename></instancename>) "/addcheck:"Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQLSERVER"
  • SQL Server 2000 ?? ???????? ?????? ?? ???, ????? ???? ?????:

   res "SQL ?????" /addcheck cluster: "Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLSERVER"

   res "SQL ?????" /addcheck cluster: "Software\Microsoft\MSSQLServer\Cluster"
  • ???? ???????? ?? ??????? SQL Server 2000 ?? ???, ????? ???? ?????: ??????? res "SQL ????? (

   <instancename></instancename>) "/addcheck:"SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\MSSQLSERVER"


   ??????? res "SQL ????? (<instancename></instancename>) "/addcheck:"SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\Cluster"

   ??? ?????? ??? "SQL ????? (<instancename></instancename>) "??? ???? ?????? ????? ?? ???? ???? ?????? ??? ?? ?????? ???? ?? ???, ??????? ?????????? ?? ??????? ????, ????? ???? SQL ????, SQL ????? ?????? ??? ?????? ?????, ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ??? ????????? ?????
 5. SQL ????? ?? ?????? ?????? ?????

SQL Server 2008 ????? ?? ?????? ??????

??????? res /checkpoints

??? ?????? ??? ????????? ?????

????????? ???? ????? ?? ??? ???????? ?? ???????? ???? ???...

?????? ????????? ????????

-------------------- --------------------------------------------------------

SQL ??????? ??? (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\Cluster'</instance></instance>

SQL ??????? ??? (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\MSSQLServer'</instance></instance>

SQL ??????? ??? (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\Replication'</instance></instance>

SQL ??????? ??? (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\Providers'</instance></instance>

SQL ??????? ??? (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\SQLServerSCP'</instance></instance>

SQL ??????? ??? (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\CPE'</instance></instance>

SQL ??????? ??? (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\SQLServerAgent'</instance></instance>

SQL IP ??? 1 (<instance name="">) ??? ??</instance>

SQL ????? (<instance name="">) ??? ??</instance>

SQL Server ????? (<instance name="">) ??? ??</instance>

C:\Windows\system32>cluster. ?????? "SQL ??????? ??? (<instance name="">)" /removecheckpoints: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\MSSQLSERVER"<b00></b00></instance></instance>

??????? ????????? ???????? ' Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.EI

PRPTDB\MSSQLSERVER' ?????? ?? ??? ' SQL ??????? ??? (<instance name="">)'...</instance>

??????

SQL ????? ???????????? ??????? ??? ????? ????????? ???????? ?? ????????? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, ????? Microsoft ?????? ??????? (MSDN) ??? ???? ?? ????:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms345416.aspx
???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
912397SQL ????? ???? ?? ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ?? ?? ????? ?????? SQL Server 2000 ?? SQL Server 2005 ?? ??? ????????? ???????? ???
244980 SQL Server ?????? ??????? ?????? ?? ??????? IP ??? ?? ????? ?? ??? ????

???

???? ID: 953504 - ????? ???????: 16 ?? 2011 - ??????: 3.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
??????: 
kbpubtypekc kbinfo kbhowto kbmt KB953504 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:953504

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com