ID articol: 953195 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) oferă clien?ilor cele mai recente actualizări pentru suita 2007 Office. Acest pachet service pack include două categorii principale de remedieri:
 • Remedieri nelansate anterior care au fost create special pentru acest pachet service pack.
  • În afară de remedieri generale de produs, aceste remedieri includ îmbunătă?iri de stabilitate, performan?ă ?i securitate.
 • Toate actualizările publice, de securitate, cumulative ?i toate remedierile rapide care au fost lansate din februarie 2009.
Deoarece pachetele service pack Office sunt cumulative, nu trebuie să instala?i Service Pack 1 înainte de a instala Service Pack 2. Service Pack 2 include toate remedierile incluse în Service Pack 1.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Cum se ob?ine ?i se instalează pachetele service pack

Această actualizare a pachetelor service pack este disponibil prin intermediul Centrului de descărcare Microsoft. Pentru a descărca pachetul service pack, vizita?i următorul site Web Microsoft: Pentru o listă completă a tuturor pachetelor SP2 lansate, consulta?i următorul articol din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
968170 Lista tuturor pachetelor 2007 Office system Service Pack 2 ?i Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Prezentare generală a îmbunătă?irilor din Service Pack 2 (SP2)

Descrierea unor zone importante de îmbunătă?iri care sunt incluse în SP2.

Microsoft Office Access

 • Vă permite exportul rapoartelor în Microsoft Office Excel.
 • Acceptă câmpuri memo în expertul de etichete po?tale pentru adrese.
 • Remediază problemele care apar în exper?ii de import date, în imprimarea ?i examinarea rapoartelor, în macrocomenzi, în integrarea cu Excel ?i în filtrele de date.
 • Include actualizări pentru Extensii pentru dezvoltatori Access.

Microsoft Office Excel

 • Îmbunătă?e?te mecanismul de creare a diagramelor în Excel 2007. Ceea ce include o mai bună coresponden?ă cu Office 2003, mai multă robuste?e ?i îmbunătă?iri ale performan?ei ?intite.
 • Adaugă un model de obiect diagramă la Word ?i PowerPoint.
 • Îmbunătă?e?te formele care apar în Excel. Ceea ce include o mai bună coresponden?ă cu Office 2003 ?i îmbunătă?iri ale performan?ei ?intite.
 • Îmbunătă?e?te metoda prin care Excel imprimă con?inutul grafic, în special când imprimă pe imprimante PCL.
 • Adaugă rate de conversie pentru programul de completare Excel Instrumente valută Euro pentru lira malteză ?i lira cipriotă.

Microsoft Office Groove

 • Îmbunătă?e?te instrumentele de formular Groove 2007. În special utilizatorii interna?ionali din anumite setări regionale vor beneficia de interpretarea corectă a spa?iilor pentru gruparea cifrelor în valorile monetare.
 • Limitează numărul de spa?ii de lucru de partajare a fi?ierelor la 64 pentru a asigura posibilitatea sincronizării tuturor spa?iilor de lucru. Această limită se aplică numai la adăugarea de spa?ii de lucru noi de partajare a fi?ierelor. Dacă ave?i deja mai mult de 64 de spa?ii de lucru noi de partajare a fi?ierelor, ave?i posibilitatea să continua?i să le utiliza?i.
 • Optimizează fiabilitatea sincronizării.

Microsoft Office InfoPath

 • Remediază securitatea ?i stabilitatea generale din InfoPath 2007
 • Furnizează compatibilitate îmbunătă?ită între formularele InfoPath ?i alte produse Microsoft, cum ar fi Groove ?i Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • Îmbunătă?e?te func?ionalitatea de sincronizare SharePoint. Aceasta ajută la reducerea încărcării serverelor SharePoint ?i ajută la mic?orarea numărului de erori de sincronizare.
 • Dacă s-a renun?at anterior la pictograma de notificare din bara de sistem OneNote, pictograma va apărea acum în zona de notificare. În plus, acum se poate renun?a la această pictogramă numai din caseta de dialog Op?iuni din OneNote.
 • Adaugă suport pentru OCR pentru limba japoneză.

Microsoft Office Outlook

 • Îmbunătă?iri de performan?ă care se aplică următoarelor zone generale privind reac?ia de răspuns:
  • Pornirea
   Elimină opera?iunile lungi din pornirea ini?ială.
  • Închidere
   Face ca Outlook să se închidă în mod previzibil, indiferent de opera?iunile în a?teptare.
  • Vizualizarea folderelor ?i comutarea între ele
   Îmbunătă?e?te redare vizualizărilor ?i comutarea între foldere.
 • Îmbunătă?iri de calendar
  Îmbunătă?e?te structurile de date subiacente ?i fiabilitatea generală a actualizărilor de calendar.
 • Verificările fi?ierelor de date
  Reduce cu mult numărul de scenarii în care primi?i următorul mesaj de eroare la pornirea Outlook:
  Fi?ierul de date „nume fi?ier” nu a fost închis corect. Acest fi?ier trebuie verificat.
 • Fiabilitatea căutării
  Îmbunătă?e?te fiabilitatea căutării când se utilizează SP2 cu Windows Desktop Search 4.
 • Îmbunătă?iri pentru RSS
  Acum sunt mai pu?ine elemente dublate.
 • Îmbunătă?iri ale modelului de obiecte
  Con?ine acum multe remedieri orientate spre consumatori.
Pentru informații suplimentare despre aceste îmbunătățiri și pentru detalii despre alte remedieri Outlook, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
968774 Îmbunătățiri ale Outlook 2007 în pachetul Service Pack 2 pentru suita Microsoft Office 2007

Microsoft Office PowerPoint

 • Îmbunătățește controlul editării formelor în timp ce faceți zoom in.
 • Oferă resalvări mai rapide ale fișierelor.
 • Îmbunătă?e?te calitatea imaginilor după ce fi?ierele sunt salvate în formatele .jpeg, .png și .gif.
 • Oferă reprezentări text mai bune când reprezentarea este salvată în formate PowerPoint mai vechi.
 • Remediază câteva probleme specifice pentru imprimante.
 • Oferă o mai bună compatibilitate cu examinarea Explorer în Windows Vista.
 • Oferă integrare mai completă a modelului de obiecte pentru diagrame Microsoft Office Excel.

Microsoft Office Publisher

 • Îmbunătățește imprimarea vederilor poștale pe două fețe și a broșurilor mici.
 • Remediază probleme cu examinarea înaintea imprimării, cu aspectul HTML al obiectelor grupate în Internet Explorer 8, cu stopurile de tabulatori, cu po?ta electronică, cu biblioteca de con?inut ?i cu Verificator design.

Microsoft Office Word

 • Îmbunătă?e?te fidelitatea ie?irii .pdf ?i .xps.
 • Îmbunătă?e?te performan?a Outlook.
 • Oferă integrare mai completă a modelului de obiecte pentru diagrame Office Excel.

Modificări care afectează mai multe produse

Formate de fi?ier
 • Suport pentru formatul OpenDocument (ODF)
  SP2 vă permite să deschide?i, să edita?i ?i să salva?i documente în versiunea 1.1 de ODF pentru Word, Excel ?i PowerPoint. Utilizatorii acestor programe Office pot acum să deschidă, să editeze ?i să salveze fi?iere în formatele Text OpenDocument (*.odt), Foaie de calcul OpenDocument (*.ods) și Prezentare OpenDocument (*.odp).
 • Formate de fi?ier extensibile
  Formate de fi?ier extensibile: Word, Excel și PowerPoint includ acum o interfață de convertor care vă permite să inserați formate de fișier particularizate terțe în aceste programe Office. Un dezvoltator poate crea un convertor pentru fișiere cu o anumită extensie. Când acest convertor este instalat pe computerul unui utilizator, formatul de fișier particularizat se comportă efectiv ca un format de fișier predefinit. Mai precis, utilizatorii pot deschide fișiere cu acest format și le pot salva utilizând interfața utilizator de deschidere sau de salvare. Ace?tia pot chiar să seteze formatul particularizat drept format de fi?ier implicit. Pentru mai multe informații, vizitați următorul site Web MSDN:
  http://msdn.microsoft.com/ro-ro/library/dd300649.aspx
 • Suport predefinit pentru Salvare ca PDF/XPS
  Suportul pentru PDF/XPS este integrat în SP2 pentru Word, Excel și PowerPoint. Utilizatorii nu mai trebuie să descarce separat programul de completare.
Ilustrații Office
 • Îmbunătățește performanța aplicațiilor când sunt prezente multe obiecte grafice, în special pentru Excel 2007.
 • Remediază câteva probleme care implică modelul de obiecte. Aceste remedieri vă permit să beneficia?i de paritate cu Office 2003 atunci când modelul de obiecte funcționează cu obiecte grafice.
 • Îmbunătă?e?te fidelitatea de imprimare a obiectelor grafice în multe scenarii.
 • O nouă reprezentare bazată pe XML a fiecărei ilustra?ii SmartArt dintr-un document se salvează cu fi?ierul, pentru a optimiza interoperabilitatea. Această nouă caracteristică utilizează limbajul de marcare standard DrawingML pentru a descrie proprietățile vizuale ale ilustrației SmartArt.
 • Îmbunătățește caracteristica Editare puncte. Acest lucru permite o editare mai precisă a formelor și o interoperabilitate sporită cu Office 2003.
Securitate Office
 • Remediază anumite scenarii în care documentele din locațiile de încredere au fost tratate ca nefiind de încredere.
 • Îmbunătățește anumite scenarii criptografice sau de criptare.
 • Oferă o metodă pentru a ignora expirarea marcajelor de timp.
 • Oferă avertismente de securitate mai bune atunci când este revocat un certificat.
 • Un algoritm de parolă actualizat care este sincronizat cu cerințele ISO ale documentului.
 • Oferă un verificator de parole compatibil cu ISO-OOXML pentru Excel, PowerPoint ?i Word.
 • Permite blocare AVAPI mai inteligentă pentru macrocomenzile criptate.
Eliminarea pachetului service pack
 • 2007 Microsoft Office SP2 este primul service pack care acceptă eliminarea actualizărilor client atât prin linia de comandă, cât ?i prin Microsoft Service Pack Uninstall Tool pentru 2007 Microsoft Office Suite. Service Pack Uninstall Tool este disponibil ca descărcare separată.

  Pentru informa?ii suplimentare despre acest instrument, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  954914 Microsoft Service Pack Uninstall Tool pentru suita 2007 Microsoft Office
Editor metodă de intrare (IME)
 • Îmbunătă?e?te editorul de metodă de intrare (IME) japonez. Acest lucru include o precizie îmbunătă?ită a conversiei ?i o func?ionalitate de auto-învă?are îmbunătă?ită.

Listă a problemelor pe care le remediază acest service pack, pentru descărcare

Este disponibil un registru de lucru care listează problemele remediate de acest service pack.

Reduceți imagineaMăriți imaginea
Descărcare
Descărcați acum pachetul Modificări din Service Pack 2 pentru Office 2007.

Notă Acest registru de lucru este în limba engleză. Nu va fi tradus într-o altă limbă.

Probleme cunoscute ?i modificări de comportament

După ce instala?i acest service pack, este posibil să observa?i următoarele probleme:
 • Apelările modelului de obiecte pentru diagrame nu func?ionează pe un sub?ir care este desemnat de parametrii obiectului Characters.

 • Comanda Excel ChartWizard expune în programare valori XValues incorecte pentru unele serii, după modificarea XValue. Totu?i, proprietatea ChartType func?ionează corect.

 • După ce aplicați SP2, opțiunea Trimitere la OneNote 2007 poate să nu mai apară. Pute?i rezolva această problemă prin executarea unei opera?iuni de reparare a instalării Office.

 • În Outlook, presupunem că un organizator de întâlnire trimite o solicitare de întâlnire către un participant care utilizează un cont POP. Apo, participantul răspunde la solicitarea de întâlnire și tastează un mesaj în răspuns. În această situație, organizatorul primește răspunsul, dar conținutul mesajului poate să se piardă.

 • În PowerPoint, să presupunem că este selectată o secțiune de text care conține mai multe limbi. În această situa?ie, limba acelei selec?ii de text este raportată ca fiind engleză (S.U.A.) în loc să fie necompletată. Acest lucru este vizibil atât pe bara de stare (în partea de jos a unei ferestre PowerPoint) ?i în caseta de dialog Limbă.

 • 968767 Setările axelor de diagramă pot fi eronate dacă ambele axe sunt dezactivate și setările axei sunt automate în Excel 2007
 • 948683 Nu puteți utiliza Microsoft Visual Basic for Application (VBA) pentru a modifica o diagramă pe care a?i inserat-o în PowerPoint 2007
 • 968769 Groove 2007 Service Pack 1 ?i versiunile mai vechi de Groove 2007 se defectează când crea?i sau vă asocia?i la multe spa?ii de lucru de partajare a fi?ierelor
 • 968285 Pe un computer client care are instalate anumite fi?iere de ajutor pentru programele Office 2007, este posibil să fie afi?ată incorect o a doua intrare pentru SP2 în Adăugare sau eliminare programe, după instalarea Office 2007 SP2
 • 968773 Când Outlook 2007 se execută în modul Cached, utilizatorii nu văd unele mesaje de poștă electronică noi
 • 968918 Butonul Modificare fus orar calendar este eliminat în caseta de dialog Fus orar din Outlook 2007, după aplicarea pachetului Service Pack 2 pentru suita Office 2007
 • 968776 Când mutați unul dintre ghidurile de desenare implicite de pe un diapozitiv dintr-un document PowerPoint 2007, ghidul de desenare devine invizibil
 • 968779 Vi se solicită să faceți conversia documentului la formatul Office Open XML atunci când salvați un document în formatul de fișier binar criptat, în Word 2007, Excel 2007 sau PowerPoint 2007, pe un computer care are suita 2007 Microsoft Office cu SP 2 instalat
 • 968781 Pachetul Service Pack 2 pentru suita Office 2007 oferă un nou instrument de verificare a parolelor, compatibil cu ISO-OOXML, pentru Excel 2007, PowerPoint 2007 ?i Word 2007
 • 968173 Probleme cunoscute ce se pot întâlni la instalarea Service Pack 2 pentru suita 2007 Microsoft Office ?i Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Informa?ii tehnice

Pentru mai multe informa?ii despre acest pachet service pack, inclusiv o listă a fișierelor afectate, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
970357 Detalii tehnice despre pachetele service pack pentru serviciul client Office 2007 System
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Proprietă?i

ID articol: 953195 - Ultima examinare: 10 noiembrie 2010 - Revizie: 1.0
SE APLICĂ LA:
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
Cuvinte cheie: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com