คำอธิบายของ Office 2008 สำหรับ Mac Service Pack 1 (12.1.0)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952331 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 026 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2008 สำหรับ Mac. เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-026.mspx

ปัญหาที่พบ ด้วยโปรแกรมปรับปรุงนี้

 • อาการ

  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงนี้:
  ไม่เข้าใจ "Microsoft Office 2008 Update" <event sysodisa="">ข้อความ</event>

  สาเหตุ:

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Office ใด ๆ สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac กำลังเรียกใช้เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง

  การแก้ไข

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิด Office ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac และ Messenger Microsoft สำหรับ Mac ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office 2008

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac/help.mspx?MODE=pv&CTT=PageView&clr=99-0-0&target=bee52d73-be77-4544-a5cd-402d9b56b9f41033

รายละเอียดการปรับปรุง

Update SP1 2008 ของ Office (12.1.0) ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เสถียรภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขสำหรับช่องโหว่ที่ผู้โจมตีสามารถใช้เพื่อแทนที่เนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยใช้รหัสที่เป็นอันตราย

นอกจากนี้ ปรับปรุงนี้มีปรับปรุงทั้งหมดที่มีการนำออกใช้ใน Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงใน Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
948057คำอธิบายของ Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.0.1

ปรับปรุงที่จะรวมในการปรับปรุง

Update SP1 2008 ของ Office (12.1.0) มีการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้

ปรับปรุงสำหรับ 2008 Office Microsoft ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac

 • ชื่อชนิดออบเจ็กต์ Excel จะแสดงได้อย่างถูกต้องในกล่องโต้ตอบ "แทรกวัตถุ" สำหรับ Word และ PowerPoint
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ชื่อของชนิดวัตถุ Excel จะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปิด ในแทรกวัตถุกล่องโต้ตอบ
 • แบบอักษร kerning สำหรับข้อความ ในรูปร่าง ในกล่องข้อความ หรือองค์ประกอบของแผนภูมิปรับอย่างถูกต้องเมื่อคุณปิด
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันแบบอักษร kerning สำหรับข้อความ ในรูปร่าง ในกล่องข้อความ หรือองค์ประกอบของแผนภูมิจากการปรับปรุงอย่างถูกต้องเมื่อคุณปิดสำหรับข้อความที่ใช้แบบอักษรบาง OpenType เช่น Corbel, Cambria และ Calibri
 • แฟ้ม PSD ที่แทรกเข้ามา และที่มีชั้นปรากฏตามที่คาดไว้
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าคุณเลือกนั้นถือเลเยอร์รูปภาพเป็นวัตถุที่แยกต่างหากกล่องกาเครื่องหมายเมื่อคุณใส่แฟ้ม PSD ที่ประกอบด้วยหลายชั้นไปในเอกสาร Office ชั้นของรูปภาพไปยังตำแหน่งไม่ถูกต้องที่มุมบนซ้ายของขอบเขตของรูปที่เป็นสาเหตุของปัญหา ขณะนี้ เลเยอร์รูปภาพอยู่ในตำแหน่งตามที่คาดไว้ และชั้นของรูปภาพที่ตรงกับตำแหน่งงานของต้นฉบับในแฟ้ม PSD ที่จะแทรก
 • บรรทัด มี arrowheads ปรากฏตามที่คาดไว้
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้บรรทัด ด้วย arrowheads ปรากฏเกินกว่าที่คาดไว้เมื่อดูได้ในโปรแกรมประยุกต์ Office 2008
 • ที่เก็บคลิป Microsoft เปิดได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่บนไดรฟ์ข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Microsoft คลิป Gallery เปิดเมื่ออยู่ในโฟลเดอร์ Microsoft Office 2008 บนไดรฟ์ข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว
 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันที่เครื่องมือการตรวจสอบ
  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาในโปรแกรมประยุกต์ Office 2008 ที่อาจก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นในการใช้หน่วยความจำเมื่อคุณใช้ การภาษาคำสั่งในการเครื่องมือเมนูการเปิดใช้งานในภาษาฝรั่งเศสหรือเครื่องมือการตรวจสอบของภาษาเยอรมัน
 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณพิมพ์ข้อความ ในกล่องข้อความ ในรูปร่าง หรือองค์ประกอบของแผนภูมิ
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณพิมพ์ข้อความ ในกล่องข้อความ ในรูปร่าง หรือองค์ประกอบของแผนภูมิ
 • มีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับรูปภาพที่ใช้ในการให้ปรากฏเป็น "X" สีแดง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้รูปภาพบางรูปแบบ Windows Metafile (WMF) เพื่อที่ปรากฏเป็น "X" สีแดงเมื่อพวกเขาจะเปิดในโปรแกรมประยุกต์ Office 2008
 • มีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับรูปภาพที่ใช้ในการแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง QuickTime
  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้รูปภาพบางอย่างเพื่อแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  • quicktime ?และแบบ decompressor จะจำเป็นในการดูรูปภาพนี้
  • QuickTime? and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.
  This issue might occur when you open or copy pictures from Office documents that were created in an earlier version of Office for Mac or of a Windows-based version of Office.
 • Reliability is improved when you copy content from an Office 2008 application to an Office 2004 application.
  This update fixes an issue that causes Office 2004 applications to close unexpectedly when you copy content from an Office 2008 application to an Office 2004 application.
 • Reliability is improved when you create a chart on a computer that uses NetBoot or a network home folder.
  For users of computers that use NetBoot or a network home folder, this update fixes an issue that prevents a new chart from being created when you try to add a chart to a Word document or a PowerPoint presentation.
 • Reliability is improved when you save to an SMB network volume.
  For users of Mac OS X 10.5 (Leopard), this update fixes an issue that could cause Word, Excel, or PowerPoint to close unexpectedly when you save a document in a 97-2004 file format to a network volume that uses the SMB protocol. The following is an example of the protocol:
  smb://computer-name/volume-name
 • Reliability is improved when you use the Remove Office tool.
  This update improves reliability when you use the Remove Office tool to locate and to remove previously installed versions of Office. For users of Mac OS X 10.5 (Leopard), this update also fixes an issue that causes the Remove Office tool to search for copies of Office that are located in a Time Machine backup.
 • Reliability is improved when you work with some third-party fonts.
  This update fixes an issue that prevents some third-party fonts from appearing on theFontรายการ This update also fixes an issue that prevents some fonts from being applied correctly when you select the font in theFontรายการ
 • มีการปรับปรุงความปลอดภัย
  การปรับปรุงนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Office 2008 ที่ผู้โจมตีสามารถใช้เพื่อแทนที่เนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยรหัสที่เป็นอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่แสดงไว้ก่อนหน้าในเอกสารนี้
 • Stability is improved when you use Microsoft Project Gallery.
  This update fixes an issue that causes the Project Gallery to close unexpectedly. This issue was fixed because of customer submissions through the Microsoft Error Reporting system.
 • Stability is improved when you use toolbars.
  This update fixes issues that cause Office 2008 applications to stop responding or to close unexpectedly when you interact with toolbars. These issues were fixed because of customer submissions through the Microsoft Error Reporting system.
 • Text in text boxes and shapes wraps correctly when you insert tabs.
  This update fixes an issue that causes text in text boxes and shapes to wrap incorrectly when you insert a series of tabs that causes text to slide out of the bounds of the text box or of the shape.
 • Office Setup Assistant imports Office 2004 identities that do not contain Entourage items.
  This update fixes an issue that prevents the Office Setup Assistant from importing identities that were created in Office 2004 and that contain no Entourage items, such as e-mail, calendar events, contacts, or tasks.

ปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2008 สำหรับ Mac

 • Accuracy is improved when you check the grammar of Japanese text.
  This update fixes an issue that causes Word to incorrectly determine some Japanese text as grammatically incorrect.
 • Business card templates are available in "Publishing Layout" view.
  This update introduces a set of new business card templates that you can create by using thePublishing Layoutมุมมอง The new templates are available underBusiness CardsในการPublication Templatesแท็บนี้Elements Gallery.
 • Changes to the wrapping style for Microsoft Equation objects and for Microsoft Graph Chart objects work correctly.
  สำหรับผู้ใช้ของ 10.5 X OS Mac (Leopard), การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการตัดคำ สำหรับวัตถุ Microsoft สมการแบบอินไลน์ และวัตถุแผนภูมิ Graph ของ Microsoft เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนลักษณะการตัด คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีหน่วยความจำไม่เพียงพอ บันทึกเอกสาร
 • กำหนดพื้นหลังของพื้นที่ทำงานในขณะนี้มีใช้การตั้งค่าไปยังเอกสารใหม่
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันการพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองการตั้งค่าพื้นหลังในเค้าโครงที่เผยแพร่ดู และในเค้าโครงโน้ตดูจากใช้โดยอัตโนมัติไปยังเอกสารใหม่
 • สมการ แผน ภูมิองค์กร และวัตถุอื่น ๆ แสดงอย่างถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้วัตถุบาง เช่นวัตถุ Microsoft สมการและวัตถุแผนผังองค์กรของ Microsoft แสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยแฟ้มในรูปแบบ Open XML เช่น.docx และจากนั้น การเปิดใหม่เอกสารใน Word 2008
 • การจัดรูปแบบแบบอักษรที่ใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้คำสั่ง "ทำซ้ำ"
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Word ใช้อักษรการจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อคุณใช้ การทำซ้ำคำสั่งในการแก้ไขเมนู
 • สนับสนุนการเลื่อนของเมาส์ถูกปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้ช่วยเพิ่มการสนับสนุน สำหรับล้อเลื่อนของเมาส์ และ trackpads ที่สนับสนุนรูปแบบลายเส้นเลื่อน ผู้ใช้สามารถใช้ล้อเลื่อนคำหรือรูปแบบลายเส้นเลื่อนเพื่อเลื่อนดูเนื้อหาของการบานหน้าต่างนำทางหรือลักษณะpanel ในนั้นการจัดรูปแบบสี. นอกจากนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณเลื่อนผ่านลักษณะในการลักษณะแผง
 • มุมมองเค้าโครงโน้ตถูกปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้แนะนำการปรับปรุงต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ของมุมมองเค้าโครงโน้ต
  • มีแก้ไขปัญหา redraw จอแสดงผลที่แตกต่างกัน
  • ชื่อเรื่องของแท็บและสีที่จะเก็บเมื่อแก้ไขเอกสารในมุมมองเค้าโครงโน้ต และบันทึกไว้ใน Word 2007 สำหรับ Windows
  • เมื่อคุณเปิดเอกสารในมุมมองเค้าโครงโน้ตหลาย และคุณบันทึกบันทึกย่อเสียงในเอกสารที่หนึ่ง สถานะบันทึกเปลี่ยนเป็น "บันทึก" สำหรับเอกสารที่มีการจับภาพการบันทึกเท่านั้น
  • เมื่อคุณวางข้อมูลลงในเอกสารมุมมองเค้าโครงโน้ต ข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบให้ตรงกับการจัดรูปแบบในเอกสาร
 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณป้อนข้อความภาษาญี่ปุ่น
  สำหรับผู้ใช้ของรุ่นภาษาญี่ปุ่น 2008 คำ หรือ Word 2008 ที่มีคุณลักษณะภาษาญี่ปุ่นที่เปิดใช้งานรุ่นภาษาอังกฤษ ปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณพิมพ์ข้อความภาษาญี่ปุ่น หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายภายในข้อความภาษาญี่ปุ่น
 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณใช้แมปเอกสาร
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ยากต่อการเลือกรายการในแมปเอกสาร และ ปรับปรุงนี้ปรับปรุงการตอบสนองของการแมปเอกสารเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มนั้น
 • รูปภาพที่ใช้ WMF หรือ EMF ฟอร์แมตจอแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้รูปภาพที่ใช้รูปแบบ Windows Metafile (WMF) หรือ Metafile ที่สนับสนุน (EMF) จะแสดงขึ้นอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยใน Word 2008
 • มีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้ของแป้นพิมพ์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  สำหรับผู้ใช้ของแป้นพิมพ์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุให้ละเว้นภาษาพิสูจน์อักษรที่คุณตั้งค่าเมื่อคุณใช้ Wordภาษาคำสั่งในการเครื่องมือเมนู
 • ความน่าเชื่อถือเป็นการปรับปรุงเมื่อคุณเปิดเอกสารที่แสดงแมปเอกสาร
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้หัวเรื่องระดับที่ไม่คาดคิดจะปรากฏในแมปเอกสารเมื่อคุณเปิดเอกสารที่แสดงแมปเอกสาร
 • ความน่าเชื่อถือเป็นการปรับปรุงเมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Word บันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจถ้าประกอบด้วยรูปภาพที่ใช้รูปแบบ Windows Metafile (WMF) หรือ Metafile ที่สนับสนุน (EMF) เมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกเว็บเพ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ดิสก์เต็ม หรือมีแฟ้มมากเกินไปเปิด
 • ความน่าเชื่อถือเป็นการปรับปรุงเมื่อคุณบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยการเพิ่มแผนภูมิ Excel
  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เกิดข้อผิดพลาดของแฟ้ม การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์ที่ใส่ไว้อย่างถูกต้อง และการทำงานอย่างถูกต้อง
  ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คัดลอกแผนภูมิ Excel เพิ่มลงในเอกสาร Word คุณเลือกแผนภูมิ Excel (ทั้งสมุดงาน)ในการตัวเลือกการวางสมาร์ทปุ่ม และจากนั้น ให้คุณบันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบแฟ้ม.docx
 • ความน่าเชื่อถือเป็นการปรับปรุงเมื่อคุณเลื่อนดูหน้าต่างเอกสารที่แสดงหลายหน้าแบบเคียงข้างกัน
  This update fixes an issue that causes the layout of a document to display incorrectly when the pages of the document are displayed side by side in a document window, and you scroll through the pages.
 • Reliability is improved when you use dynamic and static guides.
  This update fixes an issue that prevents some objects from snapping correctly to the nearest dynamic or static guide when you drag the object in Publishing Layout view.
 • Selected content is updated correctly when you apply a style.
  This update fixes an issue that, in some cases, prevents Word from updating the appearance of tables and other content when you select the content, and then you select a style on theลักษณะpanel in theการจัดรูปแบบสี.
 • Stability is improved when you use French and German proofing tools or keyboards.
  This update fixes an issue that causes Word to close unexpectedly when you use a French or German keyboard or when you use theภาษาคำสั่งในการเครื่องมือเมนูการเปิดใช้งานในภาษาฝรั่งเศสหรือเครื่องมือการตรวจสอบของภาษาเยอรมัน
 • It is easier to switch from another application to Word.
  This update fixes an issue that makes it easier to switch to Word when other applications are open. Users can now click theNavigation Paneor a scroll bar in any Word document window to switch to Word.
 • Text that is displayed in outline view is displayed correctly when you select the "Show First Line Only" option.
  This update fixes an issue that prevents Word from displaying text after the first line of the first paragraph in the body of the document when you select theShow First Line OnlyตัวเลือกในการOutliningแถบเครื่องมือ
 • Text that is formatted as Small Caps displays correctly.
  This update fixes an issue that causes some characters, such as hyphens, to display incorrectly when you change the font formatting to Small Caps.
 • The "After" paragraph spacing setting is changed for new documents.
  In response to customer feedback, this update changes theหลังจากparagraph spacing setting for new documents from "10 pt" to "0 pt." To learn more about how to change the settings for new documents, see Word Help.
 • The "Paste Options" smart button is now available when you copy a shape from one themed document to another themed document.
  This update fixes an issue that prevents Word from presenting theตัวเลือกการวางsmart button when you copy a shape from a document that has a document theme that is applied to another document that has a different document theme that is applied. กระบวนการตัวเลือกการวางsmart button lets you select the theme that is applied to the pasted shape from the following options:
  • The theme that the source document uses where you copied the shape
  • The theme that the destination document uses where you pasted the shape
 • The "Reset All" button in the "Grammar Settings" dialog box works correctly.
  This update fixes an issue that prevents theReset Allปุ่มบนGrammar Settingsกล่องโต้ตอบในนั้นSpelling and Grammarpanel of Word preferences from resetting all grammar settings. This button now works as expected.
 • The "Restart Numbering" option works correctly for numbered lists.
  This update fixes an issue that prevents Word from restarting the numbers in a numbered list when you use theBullets and Numberingคำสั่งในการรูปแบบ:menu to select theRestart NumberingตัวเลือกในการNumberedแท็บ
 • Toolbar icons display correctly when you switch between applications.
  This update fixes an issue that causes the icons on theมาตรฐานtoolbar to display incorrectly or to disappear when you switch between Word 2008 and other applications.

Improvements for Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Chart formatting options are restored.
  This update restores the following chart formatting options that were available in earlier versions of Office for Mac:
  • กระบวนการCustom Error Barsformatting option on theError Barspanel for data series
  • กระบวนการสลับถ้าค่าลบตัวเลือกในการจัดรูปแบบในการเติมแผง สำหรับชุดข้อมูล และจุดข้อมูล
  • กระบวนการเครื่องหมายขีดตัวเลือกในการจัดรูปแบบในการticksแผงสำหรับแกนแผนภูมิ
  • กระบวนการป้ายชื่อแกนกล่องรายการนี้เลือกแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ
 • มีการปรับปรุงตรวจสอบปัญหาความเข้ากัน
  การปรับปรุงนี้ช่วยเพิ่มความสามารถของ Excel จะเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้อาจเกิดขึ้นในสมุดงานเมื่อคุณบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มที่ไม่เข้ากันกับ Excel รุ่นก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงรุ่นของ Excel สำหรับ Windows
 • มีการปรับปรุงความเข้ากันการปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ป้องกันไม่ให้ Excel สำหรับ Windows จากการเปิด และจากนั้น อย่างถูกต้องบันทึกสมุดงานที่ถูกสร้างใน Excel 2008 สำหรับ Mac. รุ่น การปรับปรุงนี้ยังช่วยเพิ่มความเข้ากันได้กับสมุดงานที่ทำตามข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบแฟ้ม Open XML
 • รูปแบบเซลล์สกุลเงินจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุของ Excel เพื่อบันทึกการจัดรูปแบบเซลล์สำหรับเซลล์ที่ใช้รูปแบบสกุลเงินเป็นรูปแบบเซลล์ที่ใช้รูปแบบตัวเลข ไม่ถูกต้อง มีผลเฉพาะ ปัญหานี้กับผู้ใช้ของสัญลักษณ์สกุลเงินดอลลาร์ไม่
 • ลักษณะการทำงานการปรับขนาดของแถบสูตรถูกปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้เปลี่ยนลักษณะการทำงานของสูตรแถบเมื่อคุณย้าย หรือปรับขนาดจากตำแหน่งเริ่มต้นนั้นภายใต้แถบเมนู ถ้าคุณย้าย หรือเปลี่ยนความกว้างของแถบสูตร การเปลี่ยนแปลงที่ถูกเก็บไว้ และปรับแถบสูตรจะไม่มีขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ครอบคลุมความกว้างเต็มหน้าจอ ถึงแม้ว่าคุณย้ายกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นภายใต้แถบเมนู เมื่อต้องการคืนค่าการทำงานของการปรับขนาดอัตโนมัติ ลบแฟ้มการกำหนดลักษณะ com.microsoft.excel.plist แล้ว เริ่ม Excel โปรดทราบว่า หากคุณลบแฟ้มการกำหนดลักษณะนี้ การกำหนดลักษณะของ Excel ทั้งหมดจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
 • สูตรในคอลัมน์ที่คำนวณได้ปรับอย่างถูกต้องเมื่อคุณแทรก หรือลบคอลัมน์ที่ขึ้นกับบนแผ่นงานบัญชีแยกประเภท
  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้สูตรในคอลัมน์ที่ถูกคำนวณขึ้นเพื่อแสดงแบบ #REF เกิดข้อผิดพลาดแผ่นงานเมื่อมีลบคอลัมน์ที่อ้างถึง นอกจากนี้ สูตรในคอลัมน์ที่คำนวณได้จะปรับปรุงเพื่อรวมคอลัมน์ขึ้นเมื่อมีแทรกคอลัมน์ที่ขึ้นกับบนแผ่นงานบัญชีแยกประเภท Excel เตือนคุณเมื่อคุณแทรก หรือลบคอลัมน์ที่อยู่กับที่จะส่งผลกระทบต่อสูตรในคอลัมน์ที่คำนวณได้
 • เชื่อมโยงหลายมิติการจัดรูปแบบถูกรักษาไว้เมื่อคุณเปิดสมุดงาน Excel 97-2004
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุของ Excel เพื่อเอาการเชื่อมโยงหลายมิติในการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติเมื่อคุณเปิดสมุดงานที่บันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2004
 • ขณะนี้สามารถลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในมุมมองปกติ
  การปรับปรุงนี้แนะนำการปรับปรุงที่ช่วยให้คุณสามารถลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่บนแผ่นงานเมื่อคุณดูแผ่นงานในมุมมองปกติ ปรับปรุงนี้คืนค่าฟังก์ชันการทำงานที่พร้อมใช้งานใน Excel รุ่นก่อนหน้าผ่านตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ในมุมมองปกติ ตัวแบ่งหน้าปรากฏเป็นบรรทัด dashed ระหว่างแถวและคอลัมน์
 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณทำการดำเนินการต่อไปนี้:
  • ป้อนข้อมูล
  • เลื่อนแผ่นงาน
  • คำนวณสูตรที่ซับซ้อน
  • ใช้ตัวสร้างสูตรที่สามารถแก้ไขสูตร
  • จัดรูปแบบเซลล์เปลี่ยน
  • เปิดสมุดงานที่ประกอบด้วยแผ่นงานหลายอย่าง
 • ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือได้ปรับปรุงสำหรับแผนภูมิ trendlines
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ Excel ให้สร้างแผนภูมิ trendlines inaccurately โดยเฉพาะ ปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกัน trendlines แผนภูมิที่ใช้ในแสดงค่า R squared บนแผนภูมิตัวเลือกจากการแสดงค่า R squared เพื่อความแม่นยำที่เลขฐานสิบของ thousandths สิบหนึ่ง
 • ความน่าเชื่อถือเป็นการปรับปรุงเมื่อคุณทำงานกับกราฟิก SmartArt
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้กราฟิก SmartArt เพื่อปรับขนาดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณแทรกกราฟิก SmartArt และคุณ จะป้อนข้อมูลในเซลล์ หรือคุณแทรกวัตถุอื่น เช่นรูปภาพหรือแผนภูมิ
 • ปรับความเสถียรและความน่าเชื่อถือได้ปรุงเมื่อคุณพิมพ์สมุดงาน
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ Excel จะปิดโดยไม่คาดคิด หรือพิมพ์สมุดงานไม่ถูกต้อง In particular, Excel correctly prints all workbook contents in black and white when you use theตั้งค่าหน้ากระดาษคำสั่งในการแฟ้ม:menu to set theBlack and whiteตัวเลือกในการSheetแท็บ
 • Stability is improved when you remove a blank series in the "Select Source Data" dialog box.
  This update fixes an issue that causes Excel to close unexpectedly when you remove a blank series from theSeriesรายการในการSelect Source Dataกล่องโต้ตอบ
 • Support for secondary displays is improved.
  This update provides the following fixes that affect users of computers that have two or more monitors:
  • When you click the green Zoom (+) button on a workbook window that is positioned on a secondary display, the window resizes correctly, and other open workbook windows are not affected.
  • Workbooks saved in the .xls file format open in a visible location on Intel-based Macintosh computers that have two or more monitors.
  • Workbook information is displayed correctly on secondary displays when you use theNew Windowคำสั่งในการหน้าต่างmenu to open additional windows for the same workbook.

ปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint 2008 สำหรับ Mac

 • Broken links to movie files are now saved correctly after they are fixed.
  This update fixes an issue that prevents PowerPoint from saving changes to the location of a movie file that is linked. If you fix a broken link to a movie file, and then you save the presentation, the link is still broken when you open the presentation again.
 • Display of content in the outline pane is improved.
  This update fixes an issue that causes text in the outline pane to display incorrectly. This issue makes it difficult to select text at the bottom of the outline pane.
 • Display and responsiveness is improved when you drag static guides.
  This update fixes an issue that makes it very difficult to drag a static guide to a different location on a slide. This update also fixes an issue that causes a light blue box to appear after you drag a static guide to a different location on a slide.
 • Display is improved when you switch to another application during a slide show.
  This update fixes an issue that causes an unexpected white line to appear on a slide when you switch to the Finder or to another application, and then you switch back to a running slide show in PowerPoint.
 • Most file formats for a PowerPoint presentation can now be added to the "Slide Themes" tab.
  This update introduces the ability to put PowerPoint presentations that are saved in the .pptx, .ppt, .pot, and .potx file formats in the following folder:
  /Users/ชื่อผู้ใช้/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  When these files are added to the "My Themes" folder, the presentation’s slide themes will be available from theCustom Themesจัดกลุ่มในการSlide Themesแท็บนี้Elements Gallerythe next time that you open PowerPoint.
 • Overall stability is improved.
  This update fixes several issues that cause PowerPoint to close unexpectedly. This issue was fixed because of customer submissions through the Microsoft Error Reporting system.
 • Performance and stability are improved when you print.
  This update fixes an issue that causes slow performance when you print. This update also fixes an issue that causes PowerPoint to close unexpectedly when you print a presentation to a high-resolution printer.
 • Performance is improved when you use complex objects, animations, and transitions in a slide show.
  This update fixes several issues that cause PowerPoint to perform slowly when you run a slide show that contains complex objects, animations, and transitions.
 • Pictures are displayed correctly when you insert a picture in a picture placeholder.
  This update fixes an issue that causes pictures to appear to be cropped when you insert a picture in a picture placeholder on a slide. This update also fixes an issue for slides that contain multiple placeholders. The issue causes a picture that is dragged and dropped onto a placeholder to always appear in the first placeholder on the slide. This behavior occurs even if the picture was not dropped onto the first placeholder.
 • PowerPoint 2008 presentations can now be opened in PowerPoint Mobile.
  This update fixes an issue that prevents .pptx files that were created in PowerPoint 2008 from opening in PowerPoint Mobile. The PowerPoint Mobile version of PowerPoint is for telephones that run Windows Mobile.
 • Slide thumbnails can now be enlarged beyond 100% in slide sorter view.
  การปรับปรุงนี้นำมาใช้ความสามารถในการเพิ่มขนาดของรูปขนาดย่อของการนำเสนอภาพนิ่งเกินกว่า 100% ในมุมมอง sorter ภาพนิ่ง ผู้ใช้สามารถเพิ่มขนาดของรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง โดยใช้การย่อ/ขยายกล่องบนมาตรฐานแถบเครื่องมือ
 • ปรับความเสถียรและความเข้ากันได้ปรุงเมื่อคุณเปิด และจากนั้น ให้บันทึกงานนำเสนอ
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ PowerPoint เพื่อปิดโดยไม่คาดคิด เพื่อหยุดการตอบสนอง หรือสูญเสียข้อมูลเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานนำเสนอ และจากนั้น ให้คุณบันทึกงานนำเสนอ
 • "มาตรฐาน" และ "กำหนดเอง" เป็นการคืนค่ากฎการแบ่งบรรทัดสำหรับข้อความภาษาญี่ปุ่น
  สำหรับผู้ใช้ของรุ่นภาษาญี่ปุ่น ของ PowerPoint 2008 หรือรุ่นภาษาอังกฤษของ PowerPoint 2008 ที่มีคุณลักษณะภาษาญี่ปุ่นที่เปิดใช้งาน มีพร้อมใช้งานผ่านของกฎแบ่งบรรทัด “มาตรฐาน ” และ “แบบกำหนดเอง ”พิมพ์คำสั่งในการเครื่องมือเมนู ผู้ใช้ PowerPoint 2008 จะไม่มีการจำกัดการใช้กฎการแบ่งบรรทัด “ Strict ”
 • การสนับสนุนสำหรับการเลือกวัตถุรวมอยู่ในพจนานุกรม AppleScript เดี๋ยวนี้
  การปรับปรุงนี้แนะนำชุด ของคลาสที่ใหม่ และคำสั่งใหม่ที่นอกเหนือจากการปรับปรุง เพื่อระดับชั้นที่มีอยู่ และคำสั่งที่มีอยู่ คลาสที่ใหม่และคำสั่งใหม่เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ AppleScript เพื่อสร้างสคริปต์เลือกวัตถุ และดำเนินการบนวัตถุที่เลือก คลาสที่ใหม่ หรือปรับปรุงต่อไปนี้และคำสั่งใหม่ หรือปรับปรุงมีในขณะนี้อยู่ในพจนานุกรม AppleScript ของ PowerPoint:
  • ระดับชั้นใหม่:
   • (ส่วนที่เลือกชุดของ PowerPoint)
   • (ช่วงของรูปร่างชุดรูปวาด)
   • ภาพนิ่ง(ช่วงชุดของ PowerPoint)
  • คำสั่งใหม่:
   • ยกเลิกเลือก(ชุดของ PowerPoint)
   • จัดชิด(ชุดรูปวาด)
   • กระจาย(ชุดรูปวาด)
   • กลุ่ม(ชุดรูปวาด)
   • ungroup(ชุดรูปวาด)
   • regroup(ชุดรูปวาด)
   • คัดลอกช่วงของรูปร่าง(ชุดรูปวาด)
   • ตัดช่วงของรูปร่าง(ชุดรูปวาด)
  • ระดับชั้นที่ปรับปรุงแล้ว:
   • (ในหน้าต่างเอกสารชุดของ PowerPoint)
  • คำสั่งที่ปรับปรุงแล้ว:
   • เลือก(ชุดมาตรฐาน)
   • ลบ(ชุดมาตรฐาน)
   • ทำสำเนา(ชุดมาตรฐาน)
   • ใช้แม่แบบ(ชุดของ PowerPoint)
   • ใช้ชุดรูปแบบ(ชุดของ PowerPoint)
   • ใช้โครงร่างสีของชุดรูปแบบ(ชุดของ PowerPoint)
   • คัดลอกวัตถุ(ชุดของ PowerPoint)
   • ตัดวัตถุ(ชุดของ PowerPoint)
   • นำไปใช้(ชุดรูปวาด)
   • พลิก(ชุดรูปวาด)
   • การตั้งค่าการดำเนินการสำหรับรับ(ชุดรูปวาด)
   • เบิก(ชุดรูปวาด)
   • การเชื่อมต่อ reroute(ชุดรูปวาด)
   • กำหนดค่าเริ่มต้นคุณสมบัติรูปร่าง(ชุดรูปวาด)
   • ลำดับ z(ชุดรูปวาด)
 • ช่วงการเปลี่ยนภาพในขณะนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับภาพนิ่งต้นแบบ
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใช้ช่วงการเปลี่ยนภาพไปยังภาพนิ่งต้นแบบสำหรับงานนำเสนอ
 • มีเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดตำแหน่งแนวตั้งสำหรับตัวยึดตำแหน่งในชุดรูปแบบของ Office
  การปรับปรุงนี้เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดตำแหน่งแนวตั้งสำหรับตัวยึดตำแหน่งในการเริ่มต้นชุดรูปแบบ Office เป็นการจัดตำแหน่งกลาง ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ PowerPoint 2008 การจัดตำแหน่งแนวตั้งถูกตั้งค่าการจัดตำแหน่งบน การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นคำติชมของลูกค้าจากผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ปรับปรุงสำหรับ Microsoft Entourage 2008 สำหรับ Mac

 • วันครบกำหนดในจดหมายเตือนชำระเงินสำหรับเหตุการณ์ตลอดวันที่เกิดประจำจะแสดงขึ้นอย่างถูกต้อง
  ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์จดหมายเตือนชำระเงิน Office ของ Microsoft เพื่อแสดงตัวเตือน โดยไม่ถูกอินต้องครบกำหนดวันหรือที่ ยังไม่มีวันครบกำหนด ปัญหานี้มีผลต่อตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ตลอดวันต่าง ๆ ที่เกิดประจำที่ถูกสร้าง ใน Outlook หรือ ใน Outlook Web Access
 • การส่งออกข้อมูลที่ติดต่อไปเป็นรูปแบบ vCard (.vcf) ถูกปรับปรุง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ส่งออกข้อมูลที่ติดต่อในรูปแบบ vCard (.vcf) ถ้าผู้ติดต่อไม่ประกอบด้วยรูปถ่าย Entourage
 • การสนับสนุนถูกปรับปรุงสำหรับเมื่อคุณใช้อักขระที่ขยายเป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการกำหนดลักษณะ "วันที่ของฉัน"
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันการวันแป้นพิมพ์ลัดของฉันการตั้งค่าในวันของฉันการกำหนดลักษณะจากการยอมรับบางส่วนขยายอักขระที่เป็นทางลัดแป้นพิมพ์ที่ถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีใช้แป้นพิมพ์ไม่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อป้อนอักขระแป้นพิมพ์ลัด
 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพสำหรับบริการการซิงค์ของ Microsoft
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่บางครั้งทำให้บริการการซิงค์ของ Microsoft เพื่อปิดโดยไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการการซิงค์ของ Microsoft พยายามทำซิงค์เหตุการณ์ของปฏิทินที่ถูกบันทึกเป็นแฟ้ม.ics และเหตุการณ์ปฏิทินในปฏิทิน Entourage ในของ Apple iCal มีการนำเข้า
 • การรับรองความถูกต้องของใบรับรองที่ใช้ไคลเอนต์ในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับบัญชีผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange
  การปรับปรุงนี้แนะนำการสนับสนุน สำหรับการรับรองความถูกต้องใบรับรอง v3 Secure Sockets Layer (SSL) และ การรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์โดยใช้ใบรับรองการขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) สำหรับคีย์ RSA และ DSA เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server
 • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจะแสดงได้อย่างถูกต้องสำหรับผู้ใช้ Exchange ในสภาพแวดล้อมแบบผสม
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 บนเครือข่ายที่มีการผสมของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2003 ปัญหานี้ทำให้ Entourage แสดง inaccurate ว่าง/ไม่ว่างข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003
 • Performance is improved when you switch to the calendar.
  This update fixes an issue that causes Entourage to perform slowly when you switch to the calendar.
 • Stability and error handling are improved when you use a POP account.
  This update fixes an issue that causes Entourage to stop responding when it encounters a “bad message” error while Entourage is connected to a POP mail account. Now, Entourage skips "bad message" errors, and then Entourage continues to download the remaining e-mail messages in the POP account.
 • E-mail messages that contain hyperlinks are displayed correctly.
  This update fixes an issue that causes Entourage to incorrectly display some e-mail messages that contain hyperlinks. The issue causes the text that follows a hyperlink to appear with a color and with a font style than differs from what is expected.
 • The definition file for junk e-mail protection is updated.
  This update improves the effectiveness of the Entourage junk e-mail filter by providing an updated definition file. The definition file is used to determine which e-mail messages should be treated as junk.
 • Text in e-mail messages maintains its original font size when sent from non-English versions of Entourage.
  This update fixes an issue that causes the font size for text in e-mail messages to increase every time that the message is sent or included in a reply. This issue affects users of non-English versions of Entourage.
 • E-mail messages that are imported maintain their original Received date and time.
  This update fixes an issue that causes the Received date and time of an e-mail message that is imported to change to the date and time when it was imported into Entourage.
 • Reliability is improved when you use the Out of Office Assistant.
  This update fixes an issue that sometimes prevents the Out of Office Assistant from connecting to an account on a server that is running Exchange Server 2007. When this issue occurs, you receive the following error message:
  Out of Office status is temporarily unavailable because Entourage cannot connect to the server.
 • Stability is improved when you open an e-mail message that contains an attachment.
  This update fixes an issue that causes Entourage to close unexpectedly when you open an e-mail message that contains an attachment.
 • Hyperlink support is improved.
  This update fixes several issues that cause Entourage to display hyperlinks incorrectly, such as hyperlinks that are long, hyperlinks that contain extended characters, and hyperlinks that are enclosed in quotation marks.
 • Contacts and calendar events are not duplicated when you first sync with an iPhone.
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ผู้ติดต่อที่ซ้ำกันและเหตุการณ์ของปฏิทินที่ซ้ำกันจะปรากฏใน Entourage หลังจากที่คุณซิงโครไนส์ครั้งแรกที่ติดต่อของคุณและเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ ด้วย iPhone ข้อ หรือ ด้วยการสัมผัสกับ iPod ผ่าน iTunes
 • ปรับความเชื่อถือได้และเสถียรภาพกำลังปรุงเมื่อคุณใช้ยูทิลิตี้การฐานข้อมูล Microsoft
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ยูทิลิตี้ฐานข้อมูลของ Microsoft เพื่อปิดโดยไม่คาดคิด หรือที่ป้องกันโปรแกรมอรรถประโยชน์การทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามตรวจสอบ กระชับ หรือสร้างฐานข้อมูลมี Entourage
 • ความน่าเชื่อถือเป็นการปรับปรุงเมื่อคุณใช้การค้นหาขั้นสูง
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้เงื่อนไขการค้นหาบางอย่างจะส่งกลับมีผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ การการค้นหาขั้นสูงคำสั่งในการแก้ไขเมนูการค้นหารายการต่าง ๆ ใน Entourage เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงนี้ สร้างดัชนีการค้นหาสปอตไลต์สำหรับ Entourage เมื่อต้องการสร้างดัชนีการค้นหา ในการentourageเมนู คลิกกำหนดลักษณะ. จากนั้น ภายใต้การกำหนดลักษณะทั่วไปคลิกสปอตไลท์แล้ว คลิกสร้างใหม่.
 • entourage 2008 สามารถเรียกใช้ในเวลาเดียวกันเป็น Entourage 2004
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ป้องกันไม่ให้ Entourage 2008 รันในคอมพิวเตอร์ขณะ Entourage 2004 กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคอลัมน์ในมุมมอง Entourage ใด ๆ สามารถเดี๋ยวนี้ถูกตั้งค่าใหม่
  การปรับปรุงนี้แนะนำตัวเลือกที่ช่วยให้คุณตั้งค่าของคอลัมน์ในมุมมองใด ๆ Entourage ใหม่ เมื่อต้องการตั้งค่าการตั้งค่าคอลัมน์สำหรับมุมมอง สลับไปยังมุมมอง และจากนั้นในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่คอลัมน์แล้ว คลิกการตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้น.
 • แฟ้มที่ใช้ร่วมกันจะแสดงขึ้นอย่างถูกต้องในศูนย์กลางโครงการ
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้แสดงศูนย์ควบคุมโครงการ Entourageการใช้ร่วมกันไอคอนตัวบ่งชี้ที่อยู่ติดกับแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสามารถดูรายการทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมประชุมจากการดูรายการทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Entourage 2008 เฉพาะผู้จัดการประชุมไม่สามารถดูรายการทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม
 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ "สลับรหัสประจำตัว"
  ปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้เกิด Entourage เพื่อปิดโดยไม่คาดคิด ถ้าคุณเรียกใช้สคริปต์การ AppleScript หรือ ถ้าคุณคลิก แบบ " mailto: " การเชื่อมโยงเมื่อการสลับผู้ใช้อีเมลกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ มีแก้ไขปัญหานี้ได้เนื่องจากมีของลูกค้าการส่งผ่านระบบรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft
 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการค้นหาการตั้งค่าบัญชีใน Exchange Server 2007 อัตโนมัติ
  การปรับปรุงนี้แนะนำการสนับสนุนสำหรับการค้นหาการตั้งค่าบัญชีสำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีลักษณะการทำงานนี้ใน Outlook 2007
 • สิ่งที่แนบมาในขณะนี้สามารถถูกเอาออกจากข้อความอีเมล์ในบัญชี Exchange
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Entourage เอาสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล์ที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server
 • การสนับสนุน สำหรับการแก้ไขเนื้อหาของข้อความของ Exchange ผ่าน AppleScript และ การเปลี่ยนแปลงไปยังเซิร์ฟเวอร์การทำข้อมูลให้ตรงกัน
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อความอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server โดยการเรียกใช้สคริปต์การ AppleScript Entourage
 • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันที่สำหรับสินค้าที่จะถึง สิ่งที่ต้องทำรายการปรับอย่างถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ Exchange
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Entourage ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับวันครบกำหนดสำหรับสินค้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำรายการ เช่นการเปลี่ยนวันครบกำหนดสำหรับรายการที่จะตรงกันไม่มีวันครบกำหนด.
 • โดยอัตโนมัติในขณะนี้มีกำหนดบัญชี Gmail ใช้ IMAP
  การปรับปรุงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ Gmail ใน Entourage เพื่อใช้โพรโทคอล IMAP แทนการใช้โพรโทคอล POP
 • File attachments of compressed (.zip ) files that contain a forward slash in the file name are sent correctly.
  This update fixes an issue that prevents Entourage from sending compressed (.zip) files as file attachments when the file name contains a forward slash character (/).
 • Recurring events display the correct start date when they are opened from My Day.
  This update fixes an issue that causes a single instance of a recurring event to incorrectly display the start date as “Fri, Jan 1, 1904” when you use My Day to open that single instance.
 • Responses to meeting requests no longer contain the text of the meeting request in the message body.
  This update fixes an issue that causes Entourage to include the text of a meeting request in the message body of the response, even if the attendee does not decide to edit the response. This issue breaks automatic rules for Outlook users who do not want to receive responses that do not contain text in the message body.
 • Stability is improved when you scroll through an e-mail message that contains complex HTML.
  This update fixes an issue that causes Entourage to stop responding when you use a mouse scroll wheel or a trackpad gesture to scroll through the contents of an e-mail message that contains complex HTML.
 • Pictures that are copied from Safari or from other applications paste correctly into Entourage e-mail messages.
  This update fixes an issue that causes pictures that are copied from Safari to be pasted into Entourage e-mail messages as a Web address. This update also fixes an issue that prevents pictures that are copied from other Macintosh applications from being pasted into Entourage e-mail messages.
 • Encrypted messages can now be sent to contacts who are not in your address book.
  This update fixes an issue that prevents Entourage from accepting the S/MIME digital certificate for a contact who is not in your address book and for whom you select the digital certificate after you receive the following message:
  Encryption certificates for some recipients could not be found in the Entourage Address Book. Do you want to search the LDAP server for them?
  แล้ว คุณคลิกใช่to select the user from theตรวจสอบชื่อกล่องโต้ตอบ
 • Open files on network file shares are handled correctly when you try to send an open file as an attachment.
  For users of Intel-based Macintosh computers, this update fixes an issue that causes Entourage to perform slowly or to stop responding when you try to send a file that is open on another computer as an e-mail attachment. Now, a message appears to let you know that the file is open on another computer.
 • Contacts and messages in public folders and in shared folders do not appear in the To Do List.
  This update fixes an issue that lets users mark contacts and messages in public folders and in shared folders as To Do List items. By default, contacts and messages in public folders and in shared folders should not appear in the To Do List.
 • HTML signatures are displayed correctly.
  This update fixes an issue that causes some HTML signatures to display HTML markup in the body of an e-mail message.
 • Office reminders are not displayed when another application is running in full-screen mode.
  This update fixes an issue that causes Office reminders to display when another application is running in full-screen mode, such as a PowerPoint slide show or a full-screen video chat in Microsoft Messenger.
 • A domain name is no longer required in order to log on to an Exchange account that uses UPN authentication.
  This update fixes an issue that causes Entourage to require a domain name to log on to an account on a server that is running Exchange Server that uses UPN authentication.
 • PDF attachments are preserved.
  This update fixes an issue that causes Entourage to convert the first page of a PDF attachment into a PNG image when the PDF attachment is dragged to the body of the e-mail message. PDF attachments are now sent in their entirety, and the attachments are not converted.
 • Files in the vCard (.vcf), iCalendar (.ics), and e-mail (.eml) format are opened in Entourage when Entourage is set as the default e-mail application.
  This update fixes an issue that prevents Entourage from being registered as the default application for vCard, iCal, and e-mail files. Now, if Entourage is set as the default e-mail application, these files will open in Entourage when you double-click them.
 • Count of unread mail is improved for IMAP accounts.
  This update fixes an issue that causes Entourage to display the count of unread messages on the IMAP server. Now, Entourage counts the number of messages that have not yet been read on the computer that is running Entourage.
 • Contact names are printed in their assigned category color instead of in black and white.
  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้เกิด Entourage เสมอให้พิมพ์ชื่อที่ติดต่อในขาวดำแทนที่จะเป็นสีของประเภทที่กำหนดให้กับผู้ติดต่อ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุง SP1 การ 2008 Office (12.1.0), ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังรันอยู่ Mac OS X 10.4.9 (Tiger) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับ prerequisite นี้ ในการAppleเมนู คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้.

วิธีขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2008 Office Microsoft สำหรับแพคเกจ Mac Service Pack 1 (12.1.0)

วันวางจำหน่าย: 13 พฤษภาคม 2008

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

แฟ้มการปรับปรุง

สำหรับรายการทั้งหมดของแฟ้มที่ปรับปรุงนี้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง คลิกสองครั้งที่โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง และจากนั้น คลิกแสดงแฟ้มในการแฟ้ม:เมนู

หมายเหตุ

นอกจากนี้ยังมี Update SP1 2008 ของ Office (12.1.0) จาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate คือ โปรแกรมที่โดยอัตโนมัติจะซอฟต์แวร์ของ Microsoft ทันสมัยอยู่เสมอ

เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate เริ่มโปรแกรม Microsoft Office จากนั้น ในการวิธีใช้เมนู คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office 2008 สำหรับ Mac แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/mac

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952331 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB952331 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952331

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com