תיאור של Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 952331 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS08-026. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה עבור Microsoft Office 2008 for Mac. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתרי האינטרנט של Microsoft בכתובות שלהלן:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/ms08-026.mspx

בעיות מוכרות בעדכון זה

 • מאפייני הבעיה

  ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה בעת ניסיון להתקין תוכנית עדכון:
  "Microsoft Office 2008 Update" לא מבין את ההודעה <אירוע sysodisA>.

  סיבה

  בעיה זו עלולה להתרחש אם יישום כלשהו מהיישומים של Office for Mac פועל בעת ניסיון להתקין את העדכון.

  פתרון הבעיה

  כדי לפתור בעיה זו, צא מכל היישומים של Office for Mac ומ- Microsoft Messenger עבור Mac לפני שתתקין עדכונים שלהם.

  לקבלת פרטים נוספים על בעיה זו, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac/help.mspx?MODE=pv&CTT=PageView&clr=99-0-0&target=bee52d73-be77-4544-a5cd-402d9b56b9f41033

פרטי עדכון

העדכון ל- Office 2008 SP1 Update (12.1.0)? מכיל כמה שינויים המשפרים את האבטחה, היציבות והביצועים. שינויים אלה כוללים תיקונים המתייחסים לפגיעויות שעלולות לשמש תוקף כדי להחליף את תוכן הזיכרון במחשב באמצעות קוד זדוני.

בנוסף, עדכון זה כולל את כל השיפורים שפורסמו בעדכון Office 2008 for Mac 12.0.1. לקבלת מידע נוסף אודות השיפורים בעדכון Office 2008 for Mac 12.0.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
948057 תיאור העדכון Office 2008 for Mac 12.0.1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיפורים הכלולים בעדכון זה

העדכון ל- Office 2008 SP1 Update (12.1.0)? כולל את השיפורים הבאים.

שיפורים עבור כל יישומי Microsoft Office 2008 for Mac

 • שמות סוגי אובייקטים של Excel מוצגים כראוי בתיבת הדו-שיח "Insert Object" (הוספת אובייקט) עבור Word ועבור PowerPoint.
  עדכון זה מתקן בעיה שגורמת להצגה שגויה של שמות סוגי אובייקטים של Excel בעת פתיחת תיבת הדו-שיח Insert Object (הוספת אובייקט).
 • שינוי לובן אות של גופן עבור טקסט בצורה, בתיבת טקסט או ברכיב תרשים מותאם כראוי בעת כיבוי תכונה זו.
  עדכון זה מתקן בעיה שמונעת לבצע כראוי התאמה של שינוי לובן אות של גופן עבור טקסט בצורה, בתיבת טקסט או ברכיב תרשים בעת כיבוי תכונה זו עבור טקסט המשתמש בגופני OpenType, כגון Corbel,? Cambria ו- Calibri.
 • קבצי PSD שנוספו, הכוללים שכבות, נראים כצפוי.
  עדכון זה מתקן בעיה שמתרחשת בעת בחירה בתיבת הסימון Treat picture layers as separate objects (התייחס לשכבות תמונה כאל אובייקטים נפרדים) בעת הוספת קובץ PSD שמכיל שכבות מרובות בתוך מסמך Office. הבעיה גורמת למיקום שגוי של שכבות התמונה בפינה השמאלית העליונה של גבול התמונה. כעת, שכבות התמונה ממוקמות כצפוי, ושכבות התמונה מתאימות למיקומים המקוריים בקובץ ה- PSD שנוסף.
 • קווים בעלי ראשי חץ נראים כצפוי.
  עדכון זה מתקן בעיה הגורמת לקווים בעלי ראשי חצים להיראות ארוכים מן הצפוי כאשר הם מוצגים ביישומי Office 2008.
 • Microsoft Clip Gallery נפתח כראוי כאשר הוא ממוקם באמצעי אחסון המוגדר לקריאה בלבד.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מ- Microsoft Clip Gallery אפשרות להיפתח כאשר התיקיה של Microsoft Office 2008 נמצאת באמצעי אחסון לקריאה בלבד.
 • חל שיפור בביצועים בעת שימוש בכלי הגהה בצרפתית וגרמנית.
  עדכון זה פותר בעיה ביישומי Office 2008 שעלולה לגרום לגידול בשימוש בזיכרון בעת שימוש בפקודה Language (שפה) בתפריט Tools (כלים) להפעלת כלי ההגהה בצרפתית וגרמנית.
 • חל שיפור בביצועים בעת הקלדת טקסט בתיבת טקסט, בצורה או ברכיב תרשים.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לביצועים איטיים בעת הקלדת טקסט בתיבת טקסט, בצורה או ברכיב תרשים.
 • חל שיפור במהימנות עבור תמונות שבעבר נראו כ- "X" אדום.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לתמונות אחדות בתבנית Windows Metafile (WMF)? להופיע כ- "X" אדום כאשר הן נפתחות ביישומי Office 2008.
 • חל שיפור במהימנות עבור תמונות שבעבר הציגו הודעת שגיאה הקשורה ל- QuickTime.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת לתמונות מסוימות להציג את הודעות השגיאה הבאות:
  • QuickTime? and a decompressor are needed to see this picture. ?(QuickTime?? ומבטל דחיסה דרושים כדי לראות תמונה זו.)
  • QuickTime? and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.? QuickTime?? ומבטל דחיסה TIFF (Uncompressed)? דרושים כדי לראות תמונה זו.
  בעיה זו עלולה להתרחש בעת פתיחה או העתקה של תמונות ממסמכי Office שנוצרו בגירסה מוקדמת יותר של Office for Mac או גירסה מבוססת Windows של Office.
 • חל שיפור במהימנות בעת העתקת תוכן מיישום של Office 2008 ליישום של Office 2004.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ליישומי Office 2004 להיסגר באופן בלתי צפוי בעת העתקת תוכן מיישום של Office 2008 ליישום של Office 2004.
 • חל שיפור במהימנות בעת יצירת תרשים במחשב המשתמש ב- NetBoot או בתיקיה ראשית של רשת.
  עבור משתמשים של מחשבים המשתמשים ב- NetBoot או בתיקיה ראשית של רשת, עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות ליצור תרשים חדש בעת ניסיון להוסיף תרשים למסמך Word או למצגת של PowerPoint.
 • חל שיפור במהימנות בעת שמירה לאמצעי אחסון רשת של SMB.
  עבור משתמשי Mac OS X 10.5 (Leopard)?, עדכון זה פותר בעיה שעלולה לגרום ל- Word,? Excel או PowerPoint להיסגר באופן בלתי צפוי בעת שמירת מסמך בתבנית קובץ 97-2004 לאמצעי אחסון רשת המשתמש בפרוטוקול SMB. להלן דוגמה לפרוטוקול: smb://computer-name/volume-name
 • חל שיפור במהימנות בעת שימוש בכלי להסרת Office.
  עדכון זה משפר את המהימנות בעת שימוש בכלי להסרת Office לאיתור והסרה של גירסאות Office שהותקנו בעבר. עבור משתמשי Mac OS X 10.5 (Leopard)?,עדכון זה פותר גם בעיה הגורמת לכלי להסרת Office לחפש עותקים של Office הנמצאים בגיבוי Time Machine.
 • חל שיפור במהימנות בעת עבודה עם גופנים של צד שלישי.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מגופנים של צד שלישי להופיע ברשימה Font (גופן). עדכון זה פותר גם בעיה שמונעת החלה תקינה של חלק מהגופנים בעת בחירת הגופן ברשימה Font (גופן).
 • חל שיפור באבטחה.
  עדכון זה פותר פגיעויות ב- Office 2008 העלולות לאפשר לתוקף לדרוס את התוכן של זיכרון המחשב שלך בעזרת קוד זדוני. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה שצוין מוקדם יותר במסמך זה.
 • חל שיפור ביציבות בעת שימוש ב- Microsoft Project Gallery.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Project Gallery להיסגר באופן בלתי צפוי. בעיה זו נפתרה עקב דיווחים שנשלחו על-ידי לקוחות באמצעות מערכת דיווח השגיאות של Microsoft.
 • חל שיפור ביציבות בעת שימוש בסרגלי כלים.
  עדכון זה פותר בעיות הגורמות ליישומי Office 2008 להפסיק להגיב או להיסגר באופן בלתי צפוי בעת שימוש בסרגלי כלים. בעיות אלה נפתרו עקב דיווחים שנשלחו על-ידי לקוחות באמצעות מערכת דיווח השגיאות של Microsoft.
 • הטקסט בתיבות טקסט ובצורות גולש כראוי בעת הוספת טאבים.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לטקסט בתיבות טקסט ובצורות לגלוש בצורה שגויה בעת הוספת סידרה של טאבים הגורמת לגלישה של הטקסט אל מחוץ לגבולות תיבת הטקסט של הצורה.
 • Office Setup Assistant מייבא את הזהויות של Office 2004 שאינן מכילות פריטי Entourage.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מ- Office Setup Assistant לייבא זהויות שנוצרו ב- Office 2004 ואינן מכילות פריטי Entourage, כגון דואר אלקטרוני, אירועי לוח שנה, אנשי קשר או משימות.

שיפורים עבור Microsoft Word 2008 for Mac

 • חל שיפור בדיוק בעת בדיקת דקדוק של טקסט ביפנית.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Word לקבוע באופן שגוי כי טקסט יפני כלשהו שגוי מבחינת דקדוקית
 • תבניות כרטיס ביקור זמינות בתצוגת "Publishing Layout" (פריסת פרסום).
  עדכון זה מציג קבוצה של תבניות כרטיסי ביקור חדשות שאותן ניתן ליצור באמצעות תצוגת Publishing Layout (פריסת פרסום). התבניות החדשות זמינות תחת Business Cards (כרטיסי ביקור) בכרטיסיה Publication Templates (תבניות פרסום) של Elements Gallery.
 • שינויים בסגנון המיפוי עבור אובייקטי Microsoft Equation ועבור אובייקטי Microsoft Graph Chart פועלים כראוי.
  עבור משתמשים של Mac OS X 10.5 (Leopard)?, עדכון זה פותר בעיה המונעת שינויים בסגנון הגלישה עבור אובייקטים מוטבעים של Microsoft Equation ועבור אובייקטים של Microsoft Graph Chart. בעת ניסיון לשנות את סגנון הגלישה, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
  There is insufficient memory. Save the document now. (אין די זיכרון. שמור את המסמך כעת)
 • התאם אישית הגדרות של רקע סביבת העבודה המוחלות כעת על מסמכים חדשים.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת החלה תקינה של הגדרת הרקע Customize workspace (התאמה אישית של סביבת עבודה) בתצוגה Publishing Layout (פריסת פרסום) ובתצוגת Notebook Layout (פריסת מחברת) על מסמכים חדשים.
 • משוואות, תרשימים ארגוניים ואובייקטים אחרים מוצגים כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת להצגה שגויה של אובייקטים מסוימים, כגון אובייקטים של Microsoft Equation ואובייקטים של Microsoft Organization Chart, כאשר מסמך שמכיל אותם נשמר בתבנית Open XML כגון ?.docx ולאחר מכן המסמך נפתח מחדש ב- Word 2008.
 • עיצוב גופנים מוחל כראוי בעת שימוש בפקודה "Repeat" (חזרה).
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מ- Word להחיל שינויים בעיצוב גופן על תוכן בעת שימוש בפקודה Repeat (חזרה) בתפריט Edit (עריכה).
 • חל שיפור בתמיכה בגלילת העכבר.
  עדכון זה משפר את התמיכה בגלגלי הגלילה של עכברים ובמשטחי עקיבה התומכים בתנועת הגלילה. המשתמשים יכולים להשתמש בגלגל גלילה או בתנועת גלילה כדי לגלול לאורך התוכן של Navigation Pane (חלונית הניווט) או של לוח Styles (סגנונות) ב- Formatting Palette (לוח העיצוב). בנוסף, הביצועים משופרים בעת גלילה לאורך הסגנונות בלוח Styles (סגנונות).
 • חל שיפור בתצוגת Notebook Layout (פריסת מחברת).
  עדכון זה מציג כמה שיפורים עבור משתמשים של תצוגת Notebook Layout (פריסת מחברת).
  • בעיות שונות בשרטוט מחדש של התצוגה נפתרו.
  • הכותרות והצבעים של כרטיסיות נשמעים כאשר מסמכים בתצוגת Notebook Layout (פריסת מחברת) נערכים ונשמרים ב- Word 2007 for Windows.
  • בעת פתיחת מסמכים מרובים בתצוגת Notebook Layout (פריסת מחברת) והקלטת הערות שמע במסמך אחד, מצב ההקלטה משתנה ל"הקלטה" רק עבור המסמך שלוכד את ההקלטה.
  • בעת הדבקת מידע במסמך בתצוגת Notebook Layout (פריסת מחברת), המידע מעוצב כדי להתאים לעיצוב במסמך.
 • חל שיפור בביצועים בעת הזנת טקסט ביפנית.
  עבור משתמשים בגירסה היפנית של Word 2008 או של הגירסה האנגלית של Word 2008 שבה תכונות היפנית מופעלות, עדכון זה פותר בעיה הגורמת להאטה בביצועים בעת הקלדת טקסט ביפנית או בעת שימוש במקשי החצים לתנועה בתוך טקסט ביפנית.
 • הביצועים משופרים בעת שימוש במפת המסמך.
  עדכון זה פותר בעיה שמקשה על בחירת פריטים במפת המסמך. בנוסף, עדכון זה משפר את התגובתיות של מפת המסמך בעת שימוש בה.
 • תמונות המשתמשות בתבנית WMF או בתבנית EMF מוצגות כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת להצגה תקינה של תמונות המשתמשות בתבנית Windows Metafile (WMF)? או בתבנית Enhanced Metafile (EMF)? בעת פתיחת מסמך שמכיל את התמונות ב- Word 2008.
 • המהימנות משופרת עבור משתמשים בלוחות מקשים שאינם בשפה האנגלית.
  עבור משתמשים של לוחות מקשים שאינם בשפה האנגלית, עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Word להתעלם משפת ההגהה שהגדרת בעת השימוש בפקודה Language (שפה) בתפריט Tools (כלים).
 • המהימנות משופרת בעת פתיחת מסמך שמציג את מפת המסמך.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לכותרות ברמה לא צפויה להופיע במפת המסמך בעת פתיחת מסמך שמציג את מפת המסמך.
 • חל שיפור במהימנות בעת שמירת מסמך כדף אינטרנט.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מ- Word אפשרות לשמור מסמך כדף אינטרנט כאשר הוא מכיל תמונה בתבנית Windows Metafile (WMF)? או Enhanced Metafile (EMF)?. בעת ניסיון לשמור את דף האינטרנט, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
  הדיסק מלא או שקבצים רבים מדי פתוחים.
 • חל שיפור במהימנות בעת שמירת מסמך שמכיל תרשים של Excel.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת להופעת הודעת השגיאה הבאה:
  A file error has occurred. Check the network connections or make sure that the disk is inserted correctly and working correctly (אירעה שגיאת קובץ. בדוק את חיבורי הרשת או ודא שהדיסק הוכנס כראוי ופועל כראוי)
  בעיה זו מתרחשת בתרחיש הבא. העתקת תרשים של Excel לתוך מסמך Word, בחרת באפשרות Excel Chart (entire workbook)? (תרשים של Excel (חוברת העבודה כולה)) באמצעות הלחצן החכם Paste Options (אפשרויות הדבקה) ולאחר מכן שמרת את מסמך Word בתבנית הקובץ ?.docx.
 • חל שיפור במהימנות בעת גלילה לאורך חלון מסמך המציג עמודים מרובים זה לצד זה.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת להצגה שגויה של פריסת מסמך כאשר עמודי המסמך מוצגים זה לצד זה בחלון מסמך, ואתה גולל לאורך העמודים.
 • חל שיפור במהימנות בעת שימוש בקווי יישורים דינאמיים וסטטיים.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת היצמדות תקינה של אובייקטים מסוימים לקו היישור הדינאמי או הסטטי הקרוב ביותר בעת גרירת האובייקט בתצוגת Publishing Layout (פריסת פרסום).
 • תוכן נבחר מתעדכן כראוי בעת החלת סגנון.
  עדכון זה פותר בעיה אשר בחלק מהמקרים מונעת מ- Word אפשרות לעדכן את מראה הטבלאות ותכנים אחרים בעת בחירת התוכן ולאחר מכן בחירת סגנון בלוח Styles (סגנונות) וב- Formatting Palette (לוח העיצוב).
 • חל שיפור ביציבות בעת שימוש בכלי הגהה או בלוחות מקשים בצרפתית וגרמנית.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Word להיסגר באופן בלתי צפוי בעת שימוש בלוח מקשים בצרפתית או בגרמנית או בעת שימוש בפקודה Language (שפה) בתפריט Tools (כלים) כדי להפעיל כלי הגהה בצרפתית או בגרמנית.
 • קל יותר לעבור מיישום אחר ל- Word.
  עדכון זה פותר בעיה המאפשרת לעבור בקלות אל Word כאשר יישומים אחרים פתוחים. המשתמשים יכולים ללחוץ על חלונית הניווט או על פס גלילה בכל חלון מסמך של Windows כדי לעבור אל Word.
 • טקסט המוצג בתצוגת חלוקה לרמות מוצג כראוי בעת שימוש באפשרות "Show First Line Only" (הצג שורה ראשונה בלבד).
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מ- Word אפשרות להציג טקסט לאחר השורה הראשונה של הפיסקה בגוף המסמך בעת בחירה באפשרות הצג שורה ראשונה בלבד בסרגל הכלים Outlining (חלוקה לרמות).
 • טקסט המעוצב ברישיות מוקטנות מוצג כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת להצגה שגויה של חלק מהתווים, כגון מקפים, בעת שינוי עיצוב הגופן לרישיות מוקטנות.
 • הגדרת "אחרי" עבור מרווח בין פיסקאות משתנה עבור מסמכים חדשים.
  בתגובה למשוב שהתקבל מלקוחות, עדכון זה משנה את הגדרת המרווח בין פיסקאות After (אחרי) עבור מסמכים חדשים מ- "10? pt"? (10 נק') ל- "?0 pt" ?(0 נק'). לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו יש לשנות את ההגדרות עבור מסמכים חדשים, עיין בעזרה של Word.
 • הלחצן החכם "Paste Options" (אפשרויות הדבקה) זמין כעת בעת העתקת צורה ממסמך אחד בעל ערכת נושא למסמך אחר בעל ערכת נושא.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת את הצגת הלחצן החכם Paste Options (אפשרויות הדבקה) בעת העתקת צורה ממסמך שעליו הוחלה ערכת נושא של מסמך למסמך אחר שעליו הוחלה ערכת נושא אחרת. הלחצן החכם Paste Options (אפשרויות הדבקה) מאפשר לבחור את ערכת הנושא המוחלת על הצורה המודבקת מבין האפשרויות הבאות:
  • ערכת הנושא שבה מסמך המקור השתמש כאשר העתקת את הצורה
  • ערכת הנושא שבה מסמך היעד השתמש כאשר הדבקת את הצורה
 • לחצן "Reset All" (איפוס הכל) בתיבת הדו-שיח "Grammar Settings" (הגדרות דקדוק) פועל כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות שלחצן Reset All (איפוס הכל) בתיבת הדו-שיח Grammar Settings (הגדרות דקדוק) בלוח Spelling and Grammar (בדיקת איות ודקדוק) של העדפות Word יאפס את כל הגדרות הדקדוק. לחצן זה פועל כעת כצפוי.
 • האפשרות "Restart Numbering" (איפוס המספור) פועלת כראוי עבור רשימות ממוספרות.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות ש- Word יפעיל מחדש מספרים ברשימה ממוספרת בעת שימוש בפקודה Bullets and Numbering (תבליטים ומספור) בתפריט Format (עיצוב) כדי לבחור באפשרות Restart Numbering (הפעל מחדש מספור) בכרטיסיה Numbered (ממוספר).
 • סמלי סרגל כלים מוצגים כראוי בעת מעבר בין יישומים.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת להצגה שגויה או להיעלמות של סמלים בסרגל הכלים הרגיל בעת מעבר בין Word 2008 ליישומים אחרים.

שיפורים עבור Microsoft Excel 2008 for Mac

 • אפשרויות עיצוב תרשים משוחזרות.
  עדכון זה משחזר את אפשרויות עיצוב התרשים הבאות, שהיו זמינות בגירסאות מוקדמות יותר של Office for Mac:
  • אפשרות העיצוב Custom Error Bars (קווי שגיאה מותאמים אישית) בלוח Error Bars (קווי שגיאה) עבור סידרת נתונים
  • אפשרות העיצוב Invert if negative (הפוך צבע אם שלילי) בלוח Fill (מילוי) עבור סידרת נתונים ועבור נקודות נתונים
  • אפשרויות העיצוב Tick Marks (סימוני שנתות) בלוח Ticks (תקתוקים) עבור צירי התרשים
  • תיבת הערך Axis Labels (תוויות ציר) בתיבת הדו-שיח Select Source Data (בחירת נתוני מקור)
 • חל שיפור בבדיקות לאיתור בעיות תאימות.
  עדכון זה משפר את היכולת של Excel להזהיר אותך מפני בעיות תאימות אפשריות בחוברת עבודה בעת שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ שאינה תואמת לגירסאות מוקדמות יותר של Excel. גירסאות אלה כוללות גירסאות של Excel for Windows.
 • התאימות משופרת.עדכון זה מתקן כמה בעיות המונעות מגירסאות של Excel for Windows אפשרות לפתוח ולאחר מכן לשמור כראוי חוברות עבודה שנוצרו ב- Excel 2008 for Mac. עדכון זה משפר גם את התאימות עם חוברות עבודה התואמות למפרט תבנית הקובץ Open XML.
 • עיצובי מטבע של תאים נשמרים כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת ל- Excel לשמור באופן שגוי את עיצוב התא עבור תאים המשתמשים בתבנית מטבע לעיצוב תא המשתמש בתבנית מספר. באופן ספציפי, בעיה זו משפיעה על משתמשים המשתמשים בסימני מטבע שאינם דולר.
 • חל שיפור באופן הפעולה של שינוי הגודל של שורת הנוסחאות.
  עדכון זה משנה את אופן הפעולה של שורת הנוסחאות בעת העברתו או שינוי הגודל שלו ממיקום ברירת המחדל תחת שורת התפריט. אם תעביר או תשנה את רוחב שורת הנוסחאות, השינוי יישמור, ושורת הנוסחאות לא תשנה עוד את גודלה באופן אוטומטי כדי לכסות את רוחב המסך במלואו, גם אם תזיז אותו בחזרה למיקום ברירת המחדל תחת שורת התפריט. כדי לשחזר את אופן הפעולה של שינוי הגודל האוטומטי, מחק את קובץ ההעדפות com.microsoft.excel.plist ולאחר מכן הפעל מחדש את Excel. שים לב, אם תמחק קובץ העדפות זה, כל ההעדפות של Excel יחזור להגדרות ברירת המחדל.
 • נוסחאות בעמודה מחושבת מכווננות כראוי בעת הוספה או מחיקה של עמודה תלוי בגיליון Ledger.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לנוסחות בעמודה מחושבת להציג שגיאת גיליון מסוג ?#REF! כאשר עמודה תלויה נמחקת. בנוסף, הנוסחאות בעמודה המחושבת יותאמו כדי לכלול עמודה תלויה כאשר העמודה התלויה תתווסף לגיליון Ledger. Excel מציג התראות בעת הוספה או מחיקה של עמודה תלויה שתשפיע על הנוסחאות בעמודה מחושבת.
 • עיצוב היפר-קישור נשמר בעת פתיחת חוברת עבודה של Excel 97-2004.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Excel להסיר עיצוב של היפר-קישור מתאים המכילים היפר-קישורים בעת פתיחה של חוברת עבודה הנשמרת בתבנית קובץ של Excel 97-2004.
 • ניתן לגרור כעת מעברי עמוד למיקומים חדשים בתצוגה רגילה.
  עדכון זה מציג שיפור המאפשר לגרור מעברי עמוד למיקומים חדשים בגיליון בעת הצגת הגיליון בתצוגה רגילה. שיפור זה משחזר את הפונקציונליות שהיתה זמינה בגירסאות מוקדמות יותר של Excel באמצעות תצוגה מקדימה של מעבר עמוד. בתצוגה רגילה, מעברי עמוד מופיעים כקווים מקווקווים בין שורות לעמודות.
 • חל שיפור בביצועים.
  עדכון זה פותר כמה בעיות המשפיעות על הביצועים בעת ביצוע הפעולות הבאות:
  • הזנת נתונים
  • גלילה לאורך הגיליון
  • חישוב נוסחאות מורכבות
  • שימוש בבונה הנוסחאות לעריכת נוסחאות
  • שינוי עיצוב התא
  • פתיחת חוברות עבודה שמכילות גיליונות רבים
 • חל שיפור בדיוק ובמהימנות של קווי מגמה של תרשים.
  עדכון זה פותר כמה בעיות הגורמות ל- Excel ליצור קווי מגמה של תרשים באופן לא מדויק. במיוחד, עדכון זה פותר בעיה המונעת מקווי מגמה של תרשים המשתמשים באפשרות Display R-squared value on chart (הצג ערך R בריבוע בתרשים) אפשרות להציג ערכי R בריבוע ברמת דיוק עשרוני של עשרת אלפים.
 • חל שיפור במהימנות בעת עבודה עם גרפיקה של SmartArt.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לשינוי גודל לא צפוי של גרפיקה של SmartArt בעת הוספת גרפיקה של SmartArt ולאחר מכן הזנת נתונים בתא, או הוספת אובייקט אחר, כגון תמונה או תרשים.
 • חל שיפור ביציבות ובמהימנות בעת הדפסת חוברות עבודה.
  עדכון זה פותר כמה בעיות הגורמות ל- Excel להיסגר באופן בלתי צפוי או להדפיס חוברות עבודה באופן שגוי. במיוחד, Excel מדפיס כראוי את מלוא התוכן של חוברת עבודה בשחור-לבן בעת שימוש בפקודה Page Setup (הגדרת עמוד) בתפריט File (קובץ) להגדרת האפשורת Black and white (שחור-לבן) בכרטיסיה Sheet (גיליון).
 • חל שיפור ביציבות בעת הסרת סידרה ריקה בתיבת הדו-שיח "Select Source Data" (בחירת נתוני מקור).
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Excel להיסגר באופן בלתי צפוי בעת הסרת סידרה ריקה מהרשימה Series (סידרה) בתיבת הדו-שיח Select Source Data (בחירת מקור נתונים).
 • חל שיפור בתמיכה עבור צגים משניים.
  עדכון זה מספק את התיקונים הבאים המשפיעים על משתמשים של מחשבים שאליהם מחובר שני צגים או יותר:
  • בעת לחיצה על לחצן Zoom (+) (שינוי גודל תצוגה) הירוק בחלון חוברת עבודה שמוצג בצג משני, החלון משנה את גודלו כראוי וחלונות פתוחים אחרים אינם נפגעים.
  • חוברות עבודה הנשמרות בתבנית הקובץ ?.xls נפתחות במיקום גלוי במחשבי Macintosh מבוססי Intel שאליהם מחוברים שני צגים או יותר.
  • פרטי חוברת העבודה מוצגים כראוי בצגים משניים בעת שימוש בפקודה New Window (חלון חדש) בתפריט Window (חלון) כדי לפתוח חלונות נוספים עבור אותה חוברת עבודה.

שיפורים עבור Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • קישורים מנותקים לקבצי סרטים נשמרים כעת כראוי לאחר שתוקנו.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מ- PowerPoint אפשרות לשמור שינויים במיקום של קובץ סרט שאליו מופנה הקישור. אם תתקן קישור מנותק לקובץ סרט ולאחר מכן תשמור את המצגת, הקישור עדיין יהיה מנותק לאחר שתפתח שוב את המצגת.
 • חל שיפור בהצגת תוכן בחלונית החלוקה לרמות.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת להצגה שגויה של טקסט בחלונית החלוקה לרמות. בעיה זו מקשה על בחירת טקסט בתחתית חלונית החלוקה לרמות.
 • חל שיפור בתצוגה ובתגובתיות בעת גרירת קווי יישור סטטיים.
  עדכון זה פותר בעיה שמקשה על גרירת קו יישור סטטי למיקום אחר בשקופית. עדכון זה פותר גם בעיה שגורמת לתיבה בצבע כחול בהיר להופיע לאחר גרירת קו יישור סטטי למיקום אחר בשקופית.
 • חל שיפור בתצוגה בעת מעבר ליישום אחר במהלך הצגת שקופיות.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לקו לבן לא צפוי להופיע בשקופית בעת מעבר אל Finder או ליישום אחר ולאחר מכן חזרה להפעלת הצגת שקופיות ב- PowerPoint.
 • ניתן להוסיף את רוב תבניות הקובץ עבור מצגת של PowerPoint לכרטיסיה "Slide Themes" (ערכות נושא של שקופית).
  עדכון זה מציג את היכולת למקם מצגות של PowerPoint השמורות בתבניות ?.pptx,? ?.ppt,? .?pot ו- ?.potx בתיקיה הבאה:
  /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  כאשר קבצים אלה נוספים לתיקיה "My Themes", ערכות הנושא של שקופיות מהצגת יהיו זמינות מהקבוצה ערכות נושא מותאמות אישית בכרטיסיה ערכות נושא של שקופית של Elements Gallery בפעם הבאה שתפתח את PowerPoint.
 • חל שיפור ביציבות הכוללת.
  עדכון זה פותר כמה בעית הגורמות ל- PowerPoint להיסגר באופן בלתי צפוי. בעיה זו נפתרה עקב דיווחים שנשלחו על-ידי לקוחות באמצעות מערכת דיווח השגיאות של Microsoft.
 • חל שיפור בביצועים וביציבות במהלך הדפסה.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לביצועים איטיים במהלך הדפסה. עדכון זה פותר גם בעיה הגורמת ל- PowerPoint להיסגר באופן בלתי צפוי בעת הדפסת מצגת במדפסת בעלת רזולוציה גבוהה.
 • חל שיפור בביצועים בעת שימוש באובייקטים מורכבים, הנפשות ומעברים בהצגת שקופיות.
  עדכון זה פותר כמה בעיות הגורמות לביצועים איטיים של PowerPoint בעת הפעלת הצגת שקופיות שמכילה אובייקטים מורכבים, הנפשות ומעברים.
 • התמונות מוצגות כראוי בעת הוספת תמונה למציין מיקום של תמונה.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לתמונות להיראות חתוכות בעת הוספת תמונה למציין מיקום תמונה בשקופית. עדכון זה פותר גם בעיה בשקופיות שמכילות מצייני מיקום מרובים. הבעיה גורמת לתמונה הנגררת ומשוחררת לתוך מציין מיקום להופיע תמיד במציין המיקום הראשון בשקופית. אופן פעולה זה מתרחש כאשר התמונה לא שוחררה לתוך מציין המיקום הראשון.
 • ניתן כעת לפתוח מצגות של PowerPoint 2008 ב- PowerPoint Mobile.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות לפתוח קבצי ?.pptx שנוצרו ב- PowerPoint 2008 ב- PowerPoint Mobile. גירסת PowerPoint Mobile של PowerPoint מיועדת לטלפונים שבהם פועל Windows Mobile.
 • ניתן כעת להגדיל תמונות ממוזערות של שקופיות מעבר ל- 100% בתצוגת סדרן השקופיות.
  עדכון זה מציג את היכולת להגדיל את גדל התמונות הממוזערות של שקופית מעבר ל- 100% בתצוגת סדרן שקופיות. משתמשים יכולים להגדיל את גודל התמונות הממוזערות של שקופיות באמצעות התיבה Zoom (שינוי גודל התצוגה) בסרגל הכליםהרגיל.
 • יציבות ותאימות משופרות בעת פתיחה ולאחר מכן שמירה של מצגות.
  עדכון זה פותר כמה בעיות הגורמות ל- PowerPoint להיסגר באופן בלתי צפוי, להפסיק להגיב או לאבד נתונים בעת פתיחת מצגת, בעת ביצוע שינויים במצגת ולאחר מכן שמירת המצגת.
 • כללי מעבר שורה מסוג "Standard" (סטנדרטי) ו- "Custom" (מותאם אישית) משוחזרים עבור טקסט ביפנית.
  עבור משתמשים בגירסה היפנית של PowerPoint 2008 או בגירסה האנגלית של PowerPoint 2008 שבה תכונות השפה היפנית מופעלות, כללי מעבר השורה ?Standard" (סטנדרטי) ו- "Custom" (מותאם אישית) זמינים באמצעות הפקודה Typography (טיפוגרפיה) בתפריט Tools (כלים). משתמשי PowerPoint 2008 אינם מוגבלים עוד להשתמש בכללי מעבר השורה "Strict" (מוגבל).
 • תמיכה בבחירת אובייקט כלולה כעת במילון AppleScript.
  עדכון זה מציג קבוצה של מחלקות חדשות ושל פקודות חדשות בנוסף לעדכונים למחלקות קיימות ולפקודות קיימות. מחלקות חדשות ופקודות חדשות אלה מאפשרות למשתמשי AppleScript ליצור קבצי Script הבוחרים אובייקטים ובמצעים פעולות על אובייקטים שנבחרו. המחלקות החדשות או המעודכנות והפקודות החדשות או המעודכנות הבאות זמינות כעת במילון AppleScript של PowerPoint:
  • מחלקות חדשות:
   • selection (בחירה) (PowerPoint Suite)
   • shape range (טווח צורות) (Drawing Suite)
   • slide range (טווח שקופיות) (PowerPoint Suite)
  • פקודות חדשות:
   • unselect (בטל בחירה) (PowerPoint Suite)
   • align (ישר) ?(Drawing Suite)
   • distribute (הפץ) (Drawing Suite)
   • group (קבץ) (Drawing Suite)
   • ungroup (בטל קיבוץ) (Drawing Suite)
   • group (קבץ) (Drawing Suite)
   • copy shape range (העתק טווח צורות) (Drawing Suite)
   • cut shape range (גזור טווח צורות) (Drawing Suite)
  • מחלקות מעודכנות:
   • document window (חלון מסמך) (PowerPoint Suite)
  • פקודות מעודכנות:
   • select (בחר) (Standard Suite)
   • delete (מחק) (Standard Suite)
   • duplicate (כפול) (Standard Suite)
   • apply template (החל תבנית) (PowerPoint Suite)
   • apply theme (החל תבנית) (PowerPoint Suite)
   • apply theme color scheme (החל ערכת צבעים של ערכת נושא) (PowerPoint Suite)
   • copy object (העתק אובייקט) (PowerPoint Suite)
   • cut object (גזור אובייקט) (PowerPoint Suite)
   • apply (החל) (Drawing Suite)
   • flip (סובב) (Drawing Suite)
   • get action setting for (קבל הגדרת פעולה עבור) (Drawing Suite)
   • pick up (אסוף) (Drawing Suite)
   • reroute connections (נתב מחדש חיבורים) (Drawing Suite)
   • set shapes default properties (הגדר מאפייני ברירת מחדל של צורות) (Drawing Suite)
   • z order (סדר z) ?(Drawing Suite)
 • כעת ניתן להחיל מעברים על תבנית בסיס לשקופיות.
  עדכון זה פותר בעיה שמונעת ממשתמשים אפשרות להחיל מעבר לתבניות בסיס של שקופיות עבור מצגת.
 • הגדרות יישור אנכי עבור מציין מיקום הכותרת ב- Office Theme משתנות.
  עדכון זה משנה את הגדרת היישור האנכי עבור מציין מיקום הכותרת ב- Office Theme המשמש כברירת מחדל ליישור לאמצע. בגירסאות מוקדמות יותר של PowerPoint 2008, היישור האנכי הוגדר ליישור למעלה. שינוי זה מטפל במשוב של לקוחות ממשתמשים ביפנית.

שיפורים עבור Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • תאריכי יעד בתזכורות עבור אירועים הנמשכים כל היום וחוזרים על עצמם מוצגים כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת ליישום Microsoft Office Reminders להציג תזכורות עם תאריך יעד שגוי או ללא תאריך יעד. בעיה זו משפיעה על תזכורות עבור אירועים הנמשכים כל היום וחוזרים על עצמה, שנוצרו ב- Outlook או ב- Outlook Web Access.
 • חל שיפור בייצוא פרטי יצירת קשר לתבנית vCard (.vcf)?.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת מ- Entourage לייצא פרטי יצירת קשר לתבנית vCard (.vcf)? כאשר איש הקשר אינו מכיל צילום.
 • חל שיפור בתמיכה בעת שימוש בתווים מורחבים כקיצור לוח מקשים עבור העדפות "My Day" (היום שלי).
  עדכון זה פותר בעיה שמונעת מההגדרה My Day keyboard shortcut (קיצור מקשים ליום שלי) תחת העדפות My Day (היום שלי) לקבל תווים מורחבים כלשהם כקיצור מקשים חוקי. בעיה זו מתרחשת בעת שימוש בלוח מקשים שאינו של ארצות הברית להזנת תו קיצור מקשים.
 • חל שיפור ביציבות עבור Microsoft Sync Services.
  עדכון זה פותר בעיה שלעתים גורמת ל- Microsoft Sync Services להיסגר באופן בלתי צפוי. לדוגמה, בעיה זו עלולה להתרחש כאשר Microsoft Sync Services מנסה לסנכרן אירוע לוח שנה שנשמר כקובץ ?.ics ואירוע לוח השנה יובא לתוך לוח שנה של Entourage ב- Apple iCal.
 • אימות אישור מבוסס לקוח נתמך כעת עבור חשבונות שרת של Exchange.
  עדכון זה מציג תמיכה עבור אימות אישור Secure Sockets Layer (SSL) v3 ועבור אימות אישור מבוסס לקוח של Transport Layer Security (TLS)? עבור מפתחות RSA ו- DSA בעת שימוש בכרטיס חכם כדי להתחבר לחשבון בשרת שבו פועל Microsoft Exchange Server.
 • מידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים מוצג כראוי עבור משתמשי Exchange בסביבות מעורבות.
  עדכון זה פותר בעיה עבור משתמשים של חשבון בשרת שבו פועל Exchange Server 2007 ברשת הכוללת תערובת של שרתים שבהם פועל Exchange Server 2007 ו- Exchange Server 2003. הבעיה גורמת ל- Entourage להציג מידע לא מדויק לגבי מועדים פנויים/לא פנויים עבור משתמשים של חשבון בשרת שבו פועל Exchange Server 2003.
 • חל שיפור בביצועים בעת מעבר ללוח השנה.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת ל- Entourage להפגין ביצועים איטיים בעת מעבר ללוח השנה.
 • חל שיפור ביציבות ובטיפול בשגיאות בעת שימוש בחשבון POP.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת ל- Entourage להפסיק להגיב כאשר הוא נתקל בשגיאה מסוג "bad message" (הודעה שגויה) כאשר Entourage מחובר לחשבון דואר של POP. כעת, Entourage מדלג על שגיאות מסוג "bad message" (הודעה שגויה) ולאחר מכן ממשיך להוריד את הודעות הדואר האלקטרוני שנותרו בחשבון POP.
 • הודעות דואר אלקטרוני המכילות היפר-קישורים מוצגות כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת ל- Entourage להציג באופן שגוי חלק מהודעות הדואר האלקטרוני המכילות היפר-קישורים. הבעיה גורמת לטקסט שבא לאחר היפר-קישור להופיע עם צבע וסגנון גופן שונים מהצפוי.
 • קובץ ההגדרות להגנה מפני דואר זבל עודכן.
  עדכון זה משפר את היעילות של מסנן דואר הזבל של Entourage על-ידי אספקת קובץ הגדרות מעודכן. קובץ ההגדרות משמש לקביעת הודעות הדואר האלקטרוני שאליהן יש להתייחס כאל זבל.
 • טקסט בהודעות דואר אלקטרוני שומר על גודל הגופן המקורי כאשר הוא נשלח מגירסאות של Entourage שאינן בשפה האנגלית.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת לגודל הגופן של טקסט בהודעות דואר אלקטרוני לגדול בכל פעם שההודעה נשלחת או נכללת בתגובה. בעיה זו משפיעה על משתמשים בגירסאות של Entourage שאינן בשפה האנגלית.
 • הודעות דואר אלקטרוני המיובאות שומרות על התאריך והשעה המקוריים של הקבלה.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לתאריך והשעה של הקבלה של הודעת דואר אלקטרוני מיובאת להשתנות לתאריך והשעה שבה ההודעה יובאה לתוך Entourage.
 • חל שיפור במהימנות בעת שימוש ב- Out of Office Assistant (מסייע מחוץ למשרד).
  עדכון זה פותר בעיה שלעתים מונעת מ- Out of Office Assistant (מסייע מחוץ למשרד) אפשרות להתחבר לחשבון בשרת שבו פועל Exchange Server 2007. כאשר בעיה זו מתחרשת, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
  Out of Office status is temporarily unavailable because Entourage cannot connect to the server. (מצב מחוץ למשרד אינו זמין באופן זמני מאחר של- Entourage אין אפשרות להתחבר לשרת)
 • חל שיפור ביציבות בעת פתיחת הודעת דואר אלקטרוני שמכילה קובץ מצורף.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Entourage להיסגר באופן בלתי צפוי בעת פתיחת הודעת דואר אלקטרוני שמכילה קובץ מצורף.
 • חל שיפור בתמיכה בהיפר-קישורים.
  עדכון זה פותר כמה בעיות הגורמות ל- Entourage להציג באופן שגוי היפר-קישורים, כגון היפר-קישורים ארוכים, היפר-קישורים שמכילים תווים מורחבים והיפר-קישורים המופיעים בתוך סימני מרכאות.
 • אנשי קשר ואירועי לוח שנה אינם משוכפלים כאשר תבצע סינכרון ראשון עם iPhone.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לאנשי קשר כפולים ולאירועי לוח שנה כפולים להופיע ב- Entourage לאחר ביצוע סינכרון בפעם הראשונה של אנשי קשר ואירועי לוח שנה עם iPhone או עם iPod Touch באמצעות iTunes.
 • חל שיפור במהימנות וביציבות בעת שימוש ב- Microsoft Database Utility.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Microsoft Database Utility להיסגר באופן בלתי צפוי או מונעת מכלי השירות לפעול כראוי. בעיה זו מתרחשת בעת ניסיון לאמת, לדחוס או לבנות מחדש מסד נתונים של Entourage.
 • חל שיפור במהימנות בעת שימוש בחיפוש מתקדם.
  עדכון זה פותר כמה בעיות הגורמות לחלק מקריטריוני החיפוש לא להחזיר באופן שגוי תוצאות בעת שימוש בפקודה Advanced Search (חיפוש מתקדם) בתפריט Edit (עריכה) כדי לחפש אחר פריטים ב- Entourage. כדי לנצל את היתרון של שיפור זה, בנה מחדש את אינדקס החיפוש של Spotlight עבור Entourage. כדי לבנות מחדש את אינדקס החיפוש, בתפריט Entourage, לחץ על Preferences (העדפות). לאחר מכן, תחת General Preferences (העדפות כלליות), לחץ על Spotlight ולאחר מכן לחץ על Rebuild (בנייה מחדש).
 • Entourage 2008 יכול לפעול בו-זמנית כ- Entourage 2004.
  עדכון זה פותר כמה בעיות המונעות מ- Entourage 2008 לפעול במחשב בזמן ש- Entourage 2004 פועל באותו מחשב.
 • כעת ניתן לאפס שינויים שבוצעו בהגדרות עמודה בכל תצוגה של Entourage.
  עדכון זה מציג אפשרות המאפשרת לאפס את הגדרות העמודות בכל תצוגה של Entourage. כדי לאפס הגדרות עמודה עבור תצוגה, עבור לתצוגה ולאחר מכן בתפריט View (תצוגה), הצבע אל Columns (עמודות) ולאחר מכן לחץ על Reset to defaults (איפוס להגדרות ברירת המחדל).
 • קבצים משותפים מוצגים כראוי ב- Project Center.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות ש- Entourage Project Center יציג סמל מחוון Shared (משותף) לצד קבצים משותפים בפרויקט.
 • כל המשתתפים בפגישה יכולים להציג את רשימת המשתתפים המלאה.
  עדכון זה פותר בעיה שמונעת אפשרות שמשתתפים בפגישה יציגו את רשימת המשתתפים המלאה. בגירסאות מוקדמות יותר של Entourage 2008, רק למארגן הפגישה היתה אפשרות להציג את רשימת המשתתפים המלאה.
 • חל שיפור ביציבות בעת שימוש בתיבת הדו-שיח "Switch Identity" (החלפת זהויות).
  עדכון זה פותר בעיה שגורת ל- Entourage להיסגר באופן בלתי צפוי בעת הפעלת קובץ Script של AppleScript או בעת לחיצה על הקישור "mailto:" כאשר תיבת הדו-שיח Switch Identity (החלפת זהויות) פתוחה. בעיה זו נפתרה עקב דיווחים שנשלחו על-ידי לקוחות באמצעות מערכת דיווח השגיאות של Microsoft.
 • נוספה תמיכה בגילוי אוטומטי של הגדרות חשבון ב- Exchange Server 2007.
  עדכון זה מציג תמיכה בגילוי אוטומטי של הגדרות חשבון עבור משתמשים בעלי חשבונות בשרת שבו פועל Exchange Server 2007. תכונה זו זמינה גם ב- Outlook 2007.
 • כעת ניתן להסיר קבצים מצורפים מהודעות דואר אלקטרוני בחשבונות Exchange.
  עדכון זה פותר בעיה שמונעת מ- Entourage אפשרות להסיר קבצים מצורפים בהודעות דואר אלקטרוני המאוחסנים בשרת שבו פועל Exchange Server.
 • תמיכה בעריכת התוכן של הודעות Exchange באמצעות AppleScript ובסינכרון השינויים בשרת.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות ש- Entourage יבצע שינויים בתוכן של הודעת דואר אלקטרוני בשרת שבו פועל Exchange Server על-ידי הפעלת קובץ Script של AppleScript.
 • שינויים בתאריך יעד עבור פריטים ברשימת המשימות לביצוע מסתנכרן כראוי עם חשבון Exchange.
  עדכון זה פותר בעיה שמונעת מ- Entourage אפשרות לסנכרן חלק מהשינויים בתאריך היעד עבור פריטים ברשימת המשימות לביצוע, כגון שינוי תאריך היעד עבור פריט ל- No Due Date (ללא תאריך יעד).
 • חשבונות Gmail מוגדרים כעת באופן אוטומטי לשימוש ב- IMAP.
  עדכון זה משנה את תצורת ברירת המחדל עבור חשבונות Gmail ב- Entourage לשימוש בפרוטוקול IMAP במקום בפרוטוקול POP.
 • קבצים מצורפים הכוללים קבצים דחוסים (?.zip ) שמכילים קו נטוי בשם הקובץ נשלחים כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות ש- Entourage ישלח קבצים דחוסים (?.zip) כקבצים מצורפים כאשר שם הקובץ מכיל תו קו נטוי (/).
 • אירועים חוזרים מציגים את תאריך ההתחלה הנכון כאשר הם נפתחים מתוך My Day (היום שלי).
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת למופע יחיד של אירוע חוזר להציג באופן שגוי את תאריך ההתחלה כ- "Fri, Jan 1, 1904" (יום שישי, 1 בינואר 1904) בעת שימוש באפשרות My Day (היום שלי) לפתיחת מופע יחיד זה.
 • תגובות לבקשות פגישה לא מכילות עוד את הטקסט של בקשת הפגישה בגוף ההודעה.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת ל- Entourage לכלול את הטקסט של בקשת פגישה בגוף ההודעה של התגובה, גם אם המשתתף לא מחליט לערוך את התגובה. בעיה זו מפסיקה כללים אוטומטיים עבור משתמשי Outlook שאינם מעוניינים לקבל תגובות שאינן מכילות טקסט בגוף ההודעה.
 • חל שיפור ביציבות בעת גלילה לאורך הודעת דואר אלקטרוני שמכילה HTML מורכב.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת ל- Entourage להפסיק להגיב בעת שימוש בגלגל הגלילה של העכבר או בתנועה על משטח העקיבה כדי לגלול לאורך התוכן של הודעת דואר אלקטרוני המכילה HTML מורכב.
 • תמונות המועתקות מ- Safari או מיישומים אחרים מודבקות כראוי בהודעות דואר אלקטרוני של Entourage.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת להדבקה של תמונות המועתקות מ- Safari לתוך הודעות דואר אלקטרוני של Entourage ככתובת אינטרנט. עדכון זה פותר גם בעיה המונעת הדבקה של תמונות המועתקות מיישומים אחרים של Macintosh לתוך הודעות דואר אלקטרוני של Entourage.
 • כעת ניתן לשלוח הודעות מוצפנות לאני קשר שאינם כלולים בפנקס הכתובות.
  תיקונים מעודכנים אלה פותרים בעיה שמונעת מ- Entourage אפשרות לקבל את האישור הדיגיטלי של S/MIME עבור איש קשר שלא נמצא בפנקס הכתובות, ושעבורו בחרת את האישור הדיגיטלי לאחר שההודעה הבאה הופיעה:
  Encryption certificates for some recipients could not be found in the Entourage Address Book. Do you want to search the LDAP server for them? (אישורי הצפנה של חלק מהנמענים לא נמצאו בפנקס הכתובות של Entourage. האם ברצונך לחפש אותו בשרת LDAP?)
  לאחר מכן, לחץ על Yes (כן) כדי לבחור את המשתמש מתיבת הדו-שיח בדיקת שמות.
 • קבצים פתוחים בשיתופי קבצים ברשת מטופלים כראוי בעת ניסיון לשלוח קובץ פתוח כקובץ מצורף.
  עבור משתמשים במחשבי Macintosh מבוססי Intel, עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Entourage להפגין ביצועים איטיים או להפסיק להגיב בעת ניסיון לשלוח קובץ פתוח במחשב אחר כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני. כעת, מופיעה הודעה המדווחת לך שהקובץ פתוח במחשב אחר.
 • אנשי קשר והודעות בתיקיות ציבוריות ובתיקיות משותפות אינם מופיעים ברשימת הפעולות לביצוע.
  עדכון זה פותר בעיה המאפשרת למשתמשים לסמן אנשי קשר והודעות בתיקיות ציבוריות ובתיקיות משותפות כפריטי רשימת פעולות לביצוע. כברירת מחדל, אנשי קשר והודעות בתיקיות ציבוריות ובתיקיות משותפות אינם אמורים להופיע ברשימת הפעולות לביצוע.
 • חתימות HTML מוצגות כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת לחלק מחתימות HTML להציג סימון HTML בגוף של הודעת דואר אלקטרוני.
 • תזכורות של Office אינן מוצגות כאשר יישום אחר פועל במצב מסך מלא.
  עדכון זה פותר בעיה שגורמת להצגת תזכורות של Office כאשר יישום אחר פועל במצב מסך מלא, כגון הצגת שקופיות של PowerPoint או צ'אט בווידאו במסך מלא ב- Microsoft Messenger.
 • שם תחום אינו נדרש עוד כדי להיכנס לחשבון Exchange המשתמש באימות UPN.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Entourage לחייב שם תחום להיכנס לחשבון בשרת שבו פועל Exchange Server המשתמש באימות UPN.
 • קבצי PDF מצורפים נשמרים.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Entourage להמיר את העמוד הראשון של קובץ PDF מצורף לתמונת PNG כאשר קובץ ה- PDF המצורף נגרר אל גוף הודעת הדואר האלקטרוני. קבצי PDF מצורפים נשלחים כעת בשלמותם, והקבצים המצורפים לא עוברים המרה.
 • קבצים בתבנית vCard (.vcf)?,? iCalendar (.ics)? ובתבנית דואר אלקטרוני (?.eml) נפתחים ב- Entourage כאשר Entourage מוגדר כיישום ברירת המחדל לדואר אלקטרוני.
  עדכון זה פותר בעיה המונעת אפשרות לרשום את Entourage כיישום ברירת המחדל עבור קבצים בתבנית vCard,? iCal וקבצי דואר אלקטרוני. כעת, אם Entourage מוגדר כיישום ברירת המחדל, קבצים אלה ייפתחו ב- Entourage בעת לחיצה כפולה עליהם.
 • חל שיפור בספירה של הודעות דואר שלא נקראו עבור חשבונות IMAP.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Entourage להציג את הספירה של הודעות שלא נקראו בשרת IMAP. כעת, Entourage סופר את מספר ההודעות שעדיין לא נקראו במחשב שבו פועל Entourage.
 • שמות אנשי קשר מודפסים בצבע הקטגוריה המוקצה להם במקום בשחור-לבן.
  עדכון זה פותר בעיה הגורמת ל- Entourage להדפיס תמיד שמות אנשי קשר בשחור-לבן במקום בצבע הקטגוריה המוקצה לאיש הקשר.

תנאים מוקדמים

לפני שתתקין את העדכון ל- Office 2008 SP1 Update (12.1.0)?, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Mac OS X 10.4.9 ?(Tiger) או גירסה מתקדמת יותר של מערכת ההפעלה Mac OS X.

כדי לוודא שהמחשב עומד בדרישה מקדימה זו, בתפריט Apple, לחץ על About This Mac (אודות מחשב Mac זה).

כיצד להשיג את העדכון

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את חבילת העדכון ל- Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)? כעת.

תאריך פרסום: 13 במאי, 2008

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

קבצים מעודכנים

לקבלת רשימה מלאה של הקבצים שעדכון זה מוסיף או משנה, לחץ פעמיים על מתקין העדכון ולאחר מכן לחץ על Show Files (הצג קבצים) בתפריט File (קובץ).

הערות

העדכון Office 2008 SP1 Update (12.1.0)? זמין גם באמצעות 'עדכון אוטומטי' של Microsoft. AutoUpdate היא תוכנית המעדכנת את תוכנות Microsoft באופן אוטומטי.

כדי להשתמש בעדכון אוטומטי, הפעל אחת מתוכניות Microsoft Office. לאחר מכן, בתפריט עזרה, לחץ על בדוק אם יש עדכונים.

לקבלת מידע נוסף על משאבים עבור Office 2008 עבור Mac, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/mac

מאפיינים

Article ID: 952331 - Last Review: יום שני 06 אוקטובר 2008 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB952331

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com