May in "Send To OneNote 2007" bi thiu trong hp thoai In trong mt chng trinh Office 2007

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 952216 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trong mt chng trinh Microsoft Office 2007, may in Send To OneNote 2007 bi thiu trong danh sach May in trong hp thoai In.

NGUYN NHN

Vn nay co th xut hin khi trinh iu khin may in Send To OneNote 2007 bi thiu.

Quan trong:Ban se khng th cai t trinh iu khin may in Send To OneNote 2007 trn phin ban Windows 64 bit bi vi no khng tng thich vi h iu hanh 64 bit.

Chu y: Trinh iu khin may in Send To OneNote trong Microsoft Office 2010 tng thich vi h iu hanh 64 bit. Nu ban mun dung th min phi Office 2010 trong vong 60 ngay hoc nng cp phin ban Office 2007 cua minh, hay chon mt trong cac lin kt nay:

Tai xung phin ban Office 2010 hoc Nng cp ln Microsoft Office 2010.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1: Sa ci ?t chng trinh Office 2007

 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Sao chep ri dan (hoc nhp) lnh sau vao M, sau o nhn ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Trong danh sach Cac chng trinh hin c cai t, bm vao phin ban cua chng trinh Microsoft Office 2007 a cai t ri bm Thay i.
 4. Bm Sa ri bm Tip tuc.

Phng phap 2: Cai t mt trinh iu khin may in chung ri cu hinh no cho Microsoft Office OneNote 2007

Windows Vista
 1. Ci ?t trinh i?u khi?n my in chung trong Windows Vista. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, go may in vao Bt u Tim kim ri bm vao May in trong danh sach Chng trinh.
  2. Trn phia bn trai cua trang gn trn cung, bm Thm mt may in.
  3. Trong hp thoai Thm May in, bm Thm mt may in cuc b.
  4. Bm chon tuy chon S dung mt cng hin co, chon cng phu hp ri bm Tip theo. Vi du: b?n c th? ch?n LPT1.
  5. Trong Nha san xut, chon Chung, chon Chung / Chi Vn ban trong May in ri bm Tip theo.
  6. Nu ban nhn c thng bao sau, bm chon tuy chon S dung trinh iu khin hin c cai t (c khuyn nghi) ri bm Tip theo:
   B?n mu?n dng phin b?n no c?a trinh i?u khi?n?
  7. Bm Tip theo ri bm Kt thuc.
 2. C?u hinh my in chung cho OneNote. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Trong danh sach may in, bm chut phai vao may in Chung / Chi vn ban ri bm Thuc tinh.
  2. Bm vao tab Cng ri bm chon hp kim Gi ti Cng Microsoft OneNote.
  3. Bm Tab Nng cao , chon Gi ti Trinh iu khin Microsoft OneNote trong danh sach Trinh iu khin ri bm Trinh x ly In.
  4. Trong Trinh x ly in, chon OneNotePrint2007, chon RAW trong Loai d liu mc inh ri bm OK.
  5. Bm tab Chung, thay i tn cua may in thanh Send To OneNote 2007 ri bm OK.
Windows XP
 1. Ci ?t trinh i?u khi?n my in chung trong Windows XP. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Bm vao Bt u ri bm vao May in va Fax.
  2. Trong Tc v? My in, b?m vo Thm m?t my in.
  3. Bm Tip theo trn trang u tin cua Thm Thut si May in.
  4. Bm chon tuy chon May in cuc b c kt ni vi may tinh nay, hay am bao rng hp kim T ng phat hin va cai t may in Plug va Play cua ti c bo chon ri bm Tip theo.
  5. Bm chon tuy chon S dung cng sau, chon cng phu hp ri bm Tip theo. Vi du: b?n c th? ch?n LPT1.
  6. Trn danh sach Nha san xut, chon Chung, chon Chung / Chi Vn ban trong May in ri bm Tip theo.
  7. Bm chon tuy chon Co cho Ban co mun s dung may in nay lam may in mc inh ri bm Tip theo.
  8. Bm chon tuy chon Khng chia se may in nay ri bm Tip theo.
  9. Bm chon tuy chon Khng cho Ban co mun in th mt trang, bm Tip theo ri bm Hoan tt.
 2. C?u hinh my in chung cho OneNote. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Bm vao Bt u ri bm vao May in va Fax.
  2. Bm chut phai vao may in Chung / Chi vn ban ri bm Thuc tinh.
  3. Bm vao tab Cng ri bm chon hp kim Gi ti Cng Microsoft OneNote.
  4. Bm Tab Nng cao , chon Gi ti Trinh iu khin Microsoft OneNote trong danh sach Trinh iu khin ri bm Trinh x ly In.
  5. Trong Trinh x ly in, chon OneNotePrint2007, chon RAW trong Loai d liu mc inh ri bm OK.
  6. Bm tab Chung, thay i tn cua may in thanh Send To OneNote 2007 ri bm OK.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 952216 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Ba 2012 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
T? kha:
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb KB952216

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com