เครื่องพิมพ์ "Send To OneNote 2007" หายไปจากกล่องโต้ตอบพิมพ์ในโปรแกรม Office 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในโปรแกรม Microsoft Office 2007 เครื่องพิมพ์ Send To OneNote 2007 หายไปจากรายการ เครื่องพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์

สาเหตุ

ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ Send To OneNote 2007 หายไป

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ส่งไปยัง OneNote 2007 บน Windows รุ่น 64 บิตได้ เนื่องจากเข้ากันไม่ได้กับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต

หมายเหตุ: โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ส่งไปยัง OneNote ใน Microsoft Office 2010 เข้ากันได้ กับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต หากคุณต้องการทดลองใช้ Office 2010 นาน 60 วันฟรี หรืออัปเกรดรุ่น Office 2007 ของคุณ ให้เลือกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:

ดาวน์โหลด Office 2010 รุ่นทดลอง หรือ อัปเกรดเป็น Microsoft Office 2010

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ซ่อมแซมการติดตั้งโปรแกรม Office 2007

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง เปิด จากนั้นกด ENTER:
  appwiz.cpl
 3. ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งในปัจจุบัน ให้คลิกที่โปรแกรม Office 2007 รุ่นที่ติดตั้ง แล้วคลิก เปลี่ยน
 4. คลิก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

วิธีที่ 2: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ทั่วไป จากนั้นให้กำหนดค่าโปรแกรมควบคุมดังกล่าวสำหรับ Microsoft Office OneNote 2007

Windows Vista
 1. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ทั่วไปใน Windows Vista โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม พิมพ์ printers ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก เครื่องพิมพ์ ในรายการ โปรแกรม
  2. ที่ด้านซ้ายของหน้าใกล้กับด้านบน ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์
  3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่
  4. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก ใช้พอร์ตที่มีอยู่ เลือกพอร์ตที่เหมาะสม แล้วคลิก ถัดไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก LPT1
  5. ภายใต้ ผู้ผลิต ให้เลือก ทั่วไป เลือก Generic/Text Only ภายใต้ เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป
  6. หากคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ ให้คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก ใช้โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน (แนะนำ) แล้วคลิก ถัดไป:
   คุณต้องการใช้โปรแกรมควบคุมรุ่นใด
  7. คลิก ถัดไป และคลิก เสร็จสิ้น
 2. กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปสำหรับ OneNote โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในรายการเครื่องพิมพ์ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ Generic/Text only แล้วคลิก คุณสมบัติ
  2. คลิกแท็บ พอร์ต และคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พอร์ต Send To Microsoft OneNote
  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง เลือก โปรแกรมควบคุม Send to Microsoft OneNote ในรายการ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ตัวประมวลผลการพิมพ์
  4. ภายใต้ ตัวประมวลผลการพิมพ์ เลือก OneNotePrint2007 เลือก RAW ภายใต้ ชนิดข้อมูลเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง
  5. คลิกแท็บ ทั่วไป เปลี่ยนชื่อของเครื่องพิมพ์เป็น Send To OneNote 2007 แล้วคลิก ตกลง
Windows XP
 1. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ทั่วไปใน Windows XP โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร
  2. ภายใต้ งานของเครื่องพิมพ์ คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์
  3. คลิก ถัดไป ที่หน้าแรกของตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์
  4. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก เครื่องพิมพ์เฉพาะที่ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ตรวจสอบว่าได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาและติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบ Plug and Play ของฉันโดยอัตโนมัติ ออกแล้ว แล้วคลิก ถัดไป
  5. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก การใช้พอร์ตต่อไปนี้ เลือกพอร์ตที่เหมาะสม แล้วคลิก ถัดไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก LPT1
  6. ในรายการ ผู้ผลิต เลือก ทั่วไป เลือก Generic/Text Only ภายใต้ เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป
  7. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก ใช่ สำหรับ คุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ แล้วคลิก ถัดไป
  8. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก ไม่ใช้เครื่องพิมพ์นี้ร่วมกัน แล้วคลิก ถัดไป
  9. คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก ไม่ สำหรับ คุณต้องการพิมพ์หน้าทดสอบหรือไม่ คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น
 2. กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปสำหรับ OneNote โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ Generic/Text only แล้วคลิก คุณสมบัติ
  3. คลิกแท็บ พอร์ต และคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พอร์ต Send To Microsoft OneNote
  4. คลิกแท็บ ขั้นสูง เลือก โปรแกรมควบคุม Send to Microsoft OneNote ในรายการ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ตัวประมวลผลการพิมพ์
  5. ภายใต้ ตัวประมวลผลการพิมพ์ เลือก OneNotePrint2007 เลือก RAW ภายใต้ ชนิดข้อมูลเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง
  6. คลิกแท็บ ทั่วไป เปลี่ยนชื่อของเครื่องพิมพ์เป็น Send To OneNote 2007 แล้วคลิก ตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb KB952216

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com