โฟลเดอร์บางอย่างอาจจะถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสเมื่อคุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสระดับแฟ้มใน SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952167 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่อาจจะต้องถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสใน SharePoint โฟลเดอร์เหล่านี้อาจจะถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสเมื่อคุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสระดับแฟ้มใน SharePoint หากโฟลเดอร์เหล่านี้จะถูกแยกออก ไม่คุณอาจพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อมีการอัปโหลดแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โฟลเดอร์ที่อาจจะต้องถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสสำหรับ Microsoft 2010 มูลฐานของ SharePoint

คุณอาจต้องการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อไม่รวมโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยต่อไปนี้จากการสแกนไวรัส

หมายเหตุ:กระบวนการไดรฟ์ตัวยึดแทนตัวอักษรของไดรฟ์ที่คุณได้ติดตั้ง 2010 มูลฐาน SharePoint Microsoft หรือ SharePoint Server 2010 คืออักษรระบุไดรฟ์นี้โดยทั่วไป C.
 • ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์

  ถ้าคุณไม่ต้องการแยกโฟลเดอร์ "ส่วนขยายบริการเว็บ" ทั้งหมดจากการสแกนไวรัส คุณสามารถแยกเท่านั้นที่สองโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\14\Logs เซิร์ฟเวอร์
  • ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\14\Data\Applications เซิร์ฟเวอร์

   หมายเหตุ:โฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ต้องถูกแยกออกได้เฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้บริการการค้นหาบริการของ Windows SharePoint หากโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มดัชนีจะอยู่ในที่ตั้งอื่น คุณยังต้องแยกโฟลเดอร์นั้น
 • ไดรฟ์: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET แฟ้ม
 • ไดรฟ์account\AppData\Local\Temp\WebTempDir Drive\Users\service

  หมายเหตุ:โฟลเดอร์ WebTempDir ไม่ได้แทนโฟลเดอร์ FrontPageTempDir
 • Drive\Users\บัญชีที่ใช้กับบริการการค้นหา\AppData\Local\Temp

  หมายเหตุ:บัญชีการค้นหาสร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ "gthrsvc_spsearch4 ชั่วคราว" ที่มีความเป็นระยะ ๆ จำการเขียน
 • ไดรฟ์: \WINDOWS\system32\LogFiles
 • 64 บิต Windows 2008 Server ด้วย 64 บิตผลิตภัณฑ์ตำแหน่งที่ตั้งที่มีไดรฟ์: \Windows\Syswow64\LogFiles

  หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้บัญชีที่ระบุสำหรับบริการ SharePoint หรือข้อมูลเฉพาะตัวของพูลโปรแกรมประยุกต์ คุณยังอาจต้องแยกโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • ไดรฟ์: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp
  • ไดรฟ์: \Users\Default\AppData\Local\Temp

โฟลเดอร์ที่อาจจะต้องถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสสำหรับ SharePoint Server 2010

คุณอาจต้องการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อไม่รวมโฟลเดอร์ "ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์" จากการสแกนไวรัสสำหรับ SharePoint Server 2010 ถ้าคุณไม่ต้องการแยกโฟลเดอร์ "Microsoft Office Server" ทั้งหมดจากการสแกนไวรัส คุณสามารถแยกเฉพาะโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
 • ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Servers\14.0\Data สำนักงาน

  (โฟลเดอร์นี้ใช้สำหรับกระบวนการทำดัชนีไว้ ถ้าแฟ้มดัชนีจะได้รับการกำหนดค่าให้อยู่ในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน คุณยังต้องแยกตำแหน่งที่ตั้ง)
 • ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Servers\14.0\Logs สำนักงาน
 • ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Servers\14.0\Bin สำนักงาน

โฟลเดอร์ที่อาจจะต้องถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint

คุณอาจต้องการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อไม่รวมโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยต่อไปนี้จากการสแกนไวรัส

หมายเหตุ:กระบวนการไดรฟ์ตัวยึดแทนตัวอักษรของไดรฟ์ที่คุณได้ติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint หรือ SharePoint Server 2007 คืออักษรระบุไดรฟ์นี้โดยทั่วไป C.
 • ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web ส่วนต่อขยายที่ให้บริการ

  ถ้าคุณไม่ต้องการแยกโฟลเดอร์ "ส่วนขยายบริการเว็บ" ทั้งหมดจากการสแกนไวรัส คุณสามารถแยกเท่านั้นที่สองโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\Logs เซิร์ฟเวอร์
  • ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\Data\Applications เซิร์ฟเวอร์

   หมายเหตุ:โฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ต้องถูกแยกออกได้เฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้บริการการค้นหาบริการของ Windows SharePoint หากโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มดัชนีจะอยู่ในที่ตั้งอื่น คุณยังต้องแยกโฟลเดอร์นั้น
 • ไดรฟ์: \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET แฟ้ม

  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิตได้ คุณนอกจากนี้ควรมีไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  • ไดรฟ์: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET แฟ้ม
 • ไดรฟ์: \Documents และ Data\Microsoft\SharePoint\Config Users\Application Settings\All
 • ไดรฟ์: \Windows\Temp\WebTempDir

  หมายเหตุ:โฟลเดอร์ WebTempDir ไม่ได้แทนโฟลเดอร์ FrontPageTempDir
 • ไดรฟ์\Documents และ Settings\บัญชีที่ใช้กับบริการการค้นหา\Local Settings\Temp\
 • มี Server 2008 บิต 64 และรุ่นของผลิตภัณฑ์ นี้จะให้ไดรฟ์\Users\ใช้กับบัญชีผู้ใช้บริการการค้นหา\Local\Temp\

  หมายเหตุ:บัญชีการค้นหาสร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ "gthrsvc ชั่วคราว" ที่มีความเป็นระยะ ๆ จำการเขียน
 • ไดรฟ์: \WINDOWS\system32\LogFiles
 • มี Server 2008 บิต 64 และรุ่นของผลิตภัณฑ์ นี้จะให้ไดรฟ์:\Windows\Syswow64\LogFiles

  หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้บัญชีที่ระบุสำหรับบริการ SharePoint หรือข้อมูลเฉพาะตัวของพูลโปรแกรมประยุกต์ คุณยังอาจต้องแยกโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • ไดรฟ์: \Documents และ Settings\ServiceAccount\Local Settings\Application ข้อมูล
  • มี Server 2008 บิต 64 และรุ่นของผลิตภัณฑ์ นี้จะให้ไดรฟ์:\Users\ServiceAccount\Local
  • ไดรฟ์: \Documents และ Settings\ServiceAccount\Local Settings\Temp
  • มี Server 2008 บิต 64 และรุ่นของผลิตภัณฑ์ นี้จะให้ไดรฟ์:\Users\ServiceAccount\Local\Temp
 • Drive:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp
 • With 64 Bit 2008 Server and Product Version this will beDrive:\Users\Default\AppData\Local\Temp


Folders that may have to be excluded from antivirus scanning for SharePoint Server 2007

You may have to configure the antivirus software to exclude the "ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Office Servers" folder from antivirus scanning for SharePoint Server 2007. If you do not want to exclude the whole "Microsoft Office Server" folder from antivirus scanning, you can exclude only the following folders:
 • ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Data. (This folder is used for the indexing process. If the Index files are configured to reside in a different folder, you also have to exclude that location.)
 • ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Logs
 • ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Bin
หมายเหตุ:When you install SharePoint Server 2007 or when you apply a hotfix to an existing installation of SharePoint Server 2007, you may have to disable the real-time option of the antivirus program. Or, you may have to exclude theไดรฟ์:\Windows\Temp folder from antivirus scanning if it is required.

For more information about error messages that may occur when antivirus software scans occur in SharePoint Portal Server 2001 and in SharePoint Portal Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
320111Random errors may occur when antivirus software scans Microsoft Web Storage System in SharePoint Portal Server 2001 and in SharePoint Portal Server 2003
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
910449Troubleshooting common permissions and security-related issues in ASP.NET
813833PRB: "Access Denied" error messages when you do not put strong-named assemblies in the global assembly cache

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952167 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB952167 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952167

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com