MS08-031: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer 8 รุ่น Beta 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลรุ่น Beta
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08-031 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงตัวเลือกการปรับใช้สำหรับข้อความต่อไปนี้:
 • ช่อง html วัตถุหน่วยความจำเกิดความเสียหายโหว่ – CVE 2008 1442
 • การร้องขอช่องหัวโดเมนหว่างข้อมูลเกิดการเปิดเผยโหว่ – CVE 2008 1544
เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการรุ่น Beta Internet Explorer 8 1 สำหรับ Windows XP (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer 8 Beta 1 สำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804

ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการรุ่น Beta Internet Explorer 8 1 สำหรับ Windows Server 2003 (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804

ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่นเบต้าของ Internet Explorer 8 1 สำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer 8 Beta 1 ใน Windows Vista (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer 8 Beta 1 ใน Windows Vista x 64 Edition (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer 8 Beta 1 ใน Windows Server 2008 (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804

ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่นเบต้าของ Internet Explorer 8 1 สำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB951804)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ KB951804วันวางจำหน่าย: เดือน 10 มิถุนายน 2008

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

แก้ปัญหาที่ไม่ใช่รักษาความปลอดภัยที่จะรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

แก้ไขการวางจำหน่ายการกระจายทั่วไป (GDR)

ปรับปรุงแต่ละอาจไม่มีการติดตั้งขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows และรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000พฤษภาคม-07-200813:45x86SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464พฤษภาคม-07-200813:45x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000พฤษภาคม-07-200813:44x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464พฤษภาคม-07-200813:44x86SP2SP2QFE

8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000พฤษภาคม-08-200804:50x86SP3SP3GDR
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464พฤษภาคม-08-200804:50x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000พฤษภาคม-08-200804:50x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464พฤษภาคม-08-200804:50x86SP3SP3QFE

8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb951804_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้2,60719 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb951804 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้4,04619 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,60019 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62319 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,60219 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,62519 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,59619 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_14a7661fa7d1354c37fdb901ee959ec9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_2dc211b8943c3820.manifestไม่สามารถใช้งานได้70419 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_48fc0cef411f18455c4e5bbf3a2eeca4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_0856021635acebbd.manifestไม่สามารถใช้งานได้72619 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_b6567289a51b3c45891d691664650725_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_4d6a1907ad3ec26e.manifestไม่สามารถใช้งานได้70419 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_e9ff6c6facd3ee6990151f4b14439972_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_90ce8878919c55de.manifestไม่สามารถใช้งานได้72619 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e4db2ad9b7981fb5.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,204พฤษภาคม-03-200806:58ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_e4fa6e26d106e24d.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,204พฤษภาคม-03-200806:50ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_f63549f837ee88eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้860,234พฤษภาคม-03-200807:03ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_f6548d45515d4b83.manifestไม่สามารถใช้งานได้860,234พฤษภาคม-03-200806:58ไม่สามารถใช้งานได้
_manifest_.cix.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,33819 2008 พฤษภาคม18:31ไม่สามารถใช้งานได้
Jsproxy.dll8.0.6001.1750928,672พฤษภาคม-03-200806:24x86
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464พฤษภาคม-03-200806:31x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512พฤษภาคม-03-200806:31x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2129028,672พฤษภาคม-03-200806:09x86
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464พฤษภาคม-03-200806:16x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512พฤษภาคม-03-200806:16x86
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering-perftrack.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,18627 2008 Feb22:20ไม่สามารถใช้งานได้
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000พฤษภาคม-03-200806:25x86
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,456พฤษภาคม-03-200803:38ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering-perftrack.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,18604 2008 มีนาคม19:49ไม่สามารถใช้งานได้
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000พฤษภาคม-03-200806:10x86
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,456พฤษภาคม-03-200803:16ไม่สามารถใช้งานได้

8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Mshtml.dll8.0.6001.175098,113,664พฤษภาคม-08-200813:12x64SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.175091,037,824พฤษภาคม-08-200813:13x64SP2SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.175095,120,000พฤษภาคม-08-200813:13x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.17509830,464พฤษภาคม-08-200813:13x86SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.212908,113,664พฤษภาคม-07-200823:41x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.212901,037,312พฤษภาคม-07-200823:41x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.212905,120,000พฤษภาคม-07-200823:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.21290830,464พฤษภาคม-07-200823:41x86SP2SP2QFE\WOW

8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_0cb7f2fa93f1fe508870790781842979_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_3543fd982b070658.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,05619 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_1461cfbf87a6467c05e1d2686a0dea2d_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e5e4c5d104975ff1.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,05619 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d745b41fd9a8fc60d7ff4a35ac2fbe4b_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_b22abe86dda98585.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,10019 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d765d011207abbdb337a54337ea573bd_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_80e9f946c877c4e1.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,10019 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_40f9c65d6ff590eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,280พฤษภาคม-03-200809:11ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_411909aa89645383.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,280พฤษภาคม-03-200808:22ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_5253e57bf04bfa21.manifestไม่สามารถใช้งานได้860,299พฤษภาคม-03-200809:16ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_527328c909babcb9.manifestไม่สามารถใช้งานได้860,299พฤษภาคม-03-200808:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb951804_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้3,07719 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb951804 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้5,00219 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,61019 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,63319 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,61219 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb951804_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.3.mumไม่สามารถใช้งานได้1,63519 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,60619 2008 พฤษภาคม21:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_e4db2ad9b7981fb5.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,204พฤษภาคม-03-200806:58ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_e4fa6e26d106e24d.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,204พฤษภาคม-03-200806:50ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.17509_none_f63549f837ee88eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้860,234พฤษภาคม-03-200807:03ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.21290_none_f6548d45515d4b83.manifestไม่สามารถใช้งานได้860,234พฤษภาคม-03-200806:58ไม่สามารถใช้งานได้
_manifest_.cix.xmlไม่สามารถใช้งานได้20,93619 2008 พฤษภาคม18:35ไม่สามารถใช้งานได้
Jsproxy.dll8.0.6001.1750935,328พฤษภาคม-03-200808:สีกันx64
Wininet.dll8.0.6001.175091,037,824พฤษภาคม-03-200808:52x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,184พฤษภาคม-03-200808:52x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2129035,328พฤษภาคม-03-200807:03x64
Wininet.dll8.0.6001.212901,037,312พฤษภาคม-03-200807:20x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,184พฤษภาคม-03-200807:20x64
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering-perftrack.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,18607 2008 มีนาคม19:43ไม่สามารถใช้งานได้
Mshtml.dll8.0.6001.175098,113,664พฤษภาคม-03-200808:48x64
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,456พฤษภาคม-03-200806:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering-perftrack.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,18602 2008 Apr23:02ไม่สามารถใช้งานได้
Mshtml.dll8.0.6001.212908,113,664พฤษภาคม-03-200807:07x64
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,456พฤษภาคม-03-200803:15ไม่สามารถใช้งานได้
Jsproxy.dll8.0.6001.1750928,672พฤษภาคม-03-200806:24x86
Wininet.dll8.0.6001.17509830,464พฤษภาคม-03-200806:31x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512พฤษภาคม-03-200806:31x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2129028,672พฤษภาคม-03-200806:09x86
Wininet.dll8.0.6001.21290830,464พฤษภาคม-03-200806:16x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,512พฤษภาคม-03-200806:16x86
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering-perftrack.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,18627 2008 Feb22:20ไม่สามารถใช้งานได้
Mshtml.dll8.0.6001.175095,120,000พฤษภาคม-03-200806:25x86
Mshtml.tlb8.0.6001.175091,555,456พฤษภาคม-03-200803:38ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering-perftrack.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,18604 2008 มีนาคม19:49ไม่สามารถใช้งานได้
Mshtml.dll8.0.6001.212905,120,000พฤษภาคม-03-200806:10x86
Mshtml.tlb8.0.6001.212901,555,456พฤษภาคม-03-200803:16ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbbug kbexpertiseinter kbfix kbPubTypeKC kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB951804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com