คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์แบบระยะไกลเมื่อคุณใช้การเข้าถึงเว็บบริการเทอร์มินัลหรือพื้นที่ทำงานของเว็บระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP3 หรือใช้ Windows Small Business Server 2003 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951607 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนเป็น Windows XP Service Pack 3 (SP3) - โดยใช้ Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ - โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่คุณพบอาการต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่าน Connection การเว็บเดสก์ท็อประยะไกล (TSWeb), การเชื่อมต่อปุ่มปิดใช้งาน หน้า TSWeb อาจประกอบด้วยข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  ไม่ติดตั้งตัวควบคุม ActiveX การเชื่อมต่อเว็บของเดสก์ท็อประยะไกล ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ โดยไม่มีรุ่นที่ใช้ในการติดตั้งการทำงานของตัวควบคุม
  หมายเหตุ:เมื่อคุณพยายามติดตั้งไคลเอ็นต์ 6.0 เชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า จะถูกติดตั้งแล้วในคอมพิวเตอร์
 • เมื่อคุณใช้เว็บไซต์พื้นที่ทำงานของเว็บระยะไกล (RWW) เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณสังเกตเห็นว่า คุณไม่สามารถดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล หรือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  หมายเหตุ:พื้นที่ทำงานของเว็บระยะไกลคือ คุณลักษณะที่พร้อมใช้งานใน Microsoft Windows Small Business Server (SBS ของ Windows)
 • เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของการเข้าถึงในเว็บบริการเทอร์มินัล (TSWA) เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์แบบระยะไกล คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เว็บไซต์นี้ต้องใช้ไคลเอนต์ บริการเทอร์มินัลซึ่งไม่ปรากฏขึ้นให้ติดตั้งบนระบบนี้ การติดตั้งไคลเอนต์ล่าสุด และให้แน่ใจว่า คุณมีการปรับปรุงล่าสุดของ Windows ก่อนทำต่อไป
 • เมื่อคุณเข้าถึงเพจของคุณคอมพิวเตอร์การเข้าถึงระยะไกล โดยใช้ Windows บ้าน Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ถูกปิดใช้งานโปรแกรม add-on ของเว็บเพจได้นี้กำลังร้องขอ add-on ที่ถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งาน แอดออนได้คลิกที่นี่
  นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปที่หน้าแรกของ Windows หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้าน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ลักษณะการทำงานนี้ต้องการที่ของคุณ Windows บ้าน Server ของ https://my.homeserver.com ที่อยู่ของเว็บไซต์ถูกเพิ่มลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer เมื่อต้องการเพิ่มกล่องโต้ตอบตัวเลือกอินเทอร์เน็ตของเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ที่อยู่เปิด Internet Explorer ของ Windows ของคุณเริ่ม คลิกบนแท็บการรักษาความปลอดภัย เลือก "ไซต์ที่เชื่อถือได้" และคลิกที่ปุ่มไซต์ เพิ่ม https://my.homeserver.com ที่อยู่ของเว็บไซต์ ด้วยปุ่ม'เพิ่ม' และจากนั้น กดปิด
  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณสามารถเพิ่ม URL ของเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านรายการไซต์ที่เชื่อถือได้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกัน และไม่คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อ
 • เมื่อคุณเข้าถึงของคุณ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การเข้าถึงระยะไกลของเว็บไซต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ถูกปิดใช้งานโปรแกรม add-on ของเว็บเพจได้นี้กำลังร้องขอ add-on ที่ถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งาน แอดออนได้คลิกที่นี่
  นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังหน้าแรกของ Windows Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านหรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณจากระยะไกล การควบคุมไคลเอนต์ในบริการเทอร์มินัล Microsoft add-on หรือ add-on Microsoft RDP ต้องถูกติดตั้ง และเปิดใช้งานสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ถ้าคุณปฏิเสธการติดตั้งโปรแกรม add-on ฟื้นฟูเพ และติดตั้งเมื่อได้รับการพร้อมท์ มิฉะนั้น กรุณาเปิดใช้งาน add-on ตัวนี้โดยใช้ไอคอนโปรแกรม add-on ที่จัดการในแถบสถานะของเบราว์เซอร์เว็บ หรือดูเอกสารประกอบของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน add-on ตัวนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากตัวควบคุม activex สำหรับไคลเอนต์เชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่ได้เปิดใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยค่าเริ่มต้น ตัวควบคุม activex ถูกปิดใช้งานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) หรือ Windows Small Business Server 2003 SP1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. ไปที่เว็บไซต์ที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้
 3. ถ้าคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่จัดการ Add-onsแล้ว คลิกเปิด หรือปิดใช้งาน Add-ons. กระบวนการจัดการ Add-onsกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  2. ในรายการเพิ่ม-คงคลัง การค้นหา สำหรับ Microsoft เทอร์มินัลบริการไคลเอ็นต์ของตัวควบคุมตัวควบคุม activex หรือ Microsoft RDP ตัวควบคุมตัวควบคุม activex ของไคลเอ็นต์ ถ้าคุณไม่พบตัวควบคุม ดูขั้นตอนใน "ถ้าตัวควบคุมไม่ปรากฏขึ้นในรายการของ add-on" ในตอนท้ายของส่วนนี้
  3. คลิกที่ตัวควบคุม คลิกเปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบจัดการ add-on

  ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer 6 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกจัดการ Add-ons. กระบวนการจัดการ Add-onsกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  2. ในรายการเพิ่ม-คงคลัง การค้นหา สำหรับ Microsoft เทอร์มินัลบริการไคลเอ็นต์ของตัวควบคุมตัวควบคุม activex หรือ Microsoft RDP ตัวควบคุมตัวควบคุม activex ของไคลเอ็นต์ ถ้าคุณไม่พบตัวควบคุม ดูขั้นตอนใน "ถ้าตัวควบคุมไม่ปรากฏขึ้นในรายการของ add-on" ในตอนท้ายของส่วนนี้
  3. คลิกที่ตัวควบคุม คลิกเปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการจัดการ Add-onsกล่องโต้ตอบ
 4. เพิ่มไซต์ไปยังไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณใน Internet Explorer
 5. เริ่มต้น Internet Explorer ใหม่
 6. ให้ลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือ ความพยายามที่เริ่มการทำงานของแอพลิเคชันระยะไกล

ถ้าตัวควบคุมไม่ปรากฏขึ้นในรายการของ add-on

ในบางครั้ง Microsoft เทอร์มินัลบริการไคลเอ็นต์ของตัวควบคุมตัวควบคุม activex จะไม่แสดงในรายการของ add-on เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน หากคุณอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "อนุญาตให้ฉันสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง จากนั้น คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50391

หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองถ้าไม่มีแสดงตัวควบคุม คุณสามารถลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อความพยายามที่แสดงการควบคุม โดยการตั้งค่า Internet Explorer กลับไปที่การกำหนดค่าเริ่มต้น
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกนำเข้า และส่งออก.
 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการส่งออกรายการโปรดของคุณ
 4. คลิกเครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 5. คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกreset.

เมื่อ Internet Explorer ได้ถูกตั้งค่าใหม่การกำหนดค่าเริ่มต้น พยายามที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือการเริ่มการทำงานของแอพลิเคชันระยะไกล หากคุณไม่สามารถทำงาน ทำตามขั้นตอนในการแก้ปัญหาการเปิดใช้งาน Microsoft เทอร์มินัลบริการไคลเอ็นต์ของตัวควบคุมตัวควบคุม activex ถ้าตัวควบคุมไม่มียังคงอยู่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อเอาคีย์ มีอยู่

สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ลบคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ หากมีอยู่:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{971127BB-259F-48C2-BD75-5F97A3331551}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4EB89FF4-7F78-4A0F-8B8D-2BF02E94E4B2}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4EDCB26C-D24C-4e72-AF07-B576699AC0DE}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7390F3D8-0439-4C05-91E3-CF5CB290C3D0}

เมื่อคีย์รีจิสทรีจะถูกเอาออก ออก และเริ่ม Internet Explorer ใหม่ และพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือเริ่มโปรแกรมประยุกต์ระยะไกลอีกครั้ง

ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถลงทะเบียนแฟ้ม mstscax.dll ใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ออกจาก Internet Explorer
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้และชนิด หรือคัดลอก และวางข้อความต่อไปนี้ในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง:
  %windir%\system32\regsvr32 mstscax.dll
 3. หน้าจอพร้อมรับยืนยัน คลิกตกลง.
 4. เริ่ม Internet Explorer ใหม่ และพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือการเริ่มการทำงานของแอพลิเคชันระยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows XP Service Pack 2 (SP2), คุณจะติดตั้งแฟ้ม Msrdp.ocx เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในบริการเทอร์มินัล windows XP Service Pack 3 (SP3) รวมถึงตัวควบคุม activex นี้อยู่แล้ว และติดตั้ง โดยใช้แฟ้ม Mstscax.dll โดยค่าเริ่มต้น ตัวควบคุม activex นี้ถูกปิดใช้งานใน Windows XP Service Pack 3 (SP3)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951607 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Home Server
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
 • Windows Essential Business Server 2008 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB951607 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951607

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com