SQL Server จะบันทึกการดำเนินการสำรองข้อมูลในตารางประวัติ backupset เมื่อคุณใช้ VSS การสำรองข้อมูลแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951288 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณได้ติดตั้ง Microsoft SQL Server บนไดรฟ์ข้อมูล คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์บริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูล (VSS) เพื่อสำรองแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูล ในสถานการณ์นี้ SQL Server จะบันทึกการดำเนินการสำรองข้อมูลในตารางประวัติ backupset ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้สำรองแฟ้มฐานข้อมูลของ SQL Server

หมายเหตุ ยูทิลิตี NTBackup.exe คือตัว VSS แอพลิเคชัน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก VSS เรียก บริการ SQLWriter หรือเขียน Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน "ใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายของตัวเขียน MSDE และบริการ SQLWriter

ตัวเขียน MSDE จะรวมอยู่ในกรอบงาน VSS ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 VSS ใช้ตัวเขียน MSDE การสำรองข้อมูล ฐานข้อมูล SQL Server 2000 บริการ SQLWriter ติดตั้งเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 VSS ใช้บริการ SQLWriter การสำรองข้อมูลทั้งสองอย่าง ฐานข้อมูล SQL Server 2005 และ SQL Server 2000 ฐานข้อมูล

วิธีทำการดำเนินการสำรองข้อมูล VSS

เมื่อ VSS ทำการดำเนินการสำรองข้อมูลไว้บนไดรฟ์ข้อมูล เรียก VSS ผู้เขียนทั้งหมดที่มีข้อมูลอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล ซึ่งทำให้แน่ใจว่า การสำรองข้อมูล ใช้ได้นั้น เมื่อ VSS เรียกบริการ SQLWriter หรือตัวเขียน MSDE, บริการ SQLWriter หรือตัวเขียน MSDE แทรกเรกคอร์ดไป backupset ตารางประวัติ นี้ บันทึกรายการที่มีการดำเนินการสำรองข้อมูล ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม บริการ SQLWriter หรือตัวเขียน MSDE ไม่สามารถกำหนด ว่าเป็นแฟ้มที่สำรองข้อมูล VSS แฟ้มฐานข้อมูล

มาตรการป้องกันการใช้ถ้าคุณใช้รายการในตารางประวัติ backupset สำหรับการกู้คืนข้อมูล

ถ้าคุณต้องการใช้รายการในตารางประวัติ backupset สำหรับข้อมูล การกู้คืน คุณต้องตรวจสอบว่า รายการที่แสดงถึงการสำรองฐานข้อมูลที่แท้จริง การดำเนินงาน

วิธีการตรวจสอบว่า รายการแสดงถึงการดำเนินการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลที่แท้จริง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
USE msdb
GO

SELECT server_name, database_name, backup_start_date, is_snapshot, database_backup_lsn
FROM backupset
ในผลลัพธ์ ให้สังเกตว่า คอลัมน์ database_backup_lsn และ คอลัมน์ is_snapshot รายการที่แสดงถึงการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลที่แท้จริง การดำเนินงานมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  • ไม่มีค่าของคอลัมน์ database_backup_lsn 0
  • ค่าของคอลัมน์ is_snapshot คือ 0

ตรวจสอบว่า ชุดการสำรองข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

WITH backupInfo AS( SELECT database_name AS [DatabaseName], 
name AS [BackupName], is_damaged AS [BackupStatus],
backup_start_date AS [backupDate],
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY database_name 
ORDER BY backup_start_date DESC) AS BackupIDForDB 
FROM msdb..backupset) SELECT DatabaseName 
FROM backupinfo WHERE BackupIDForDB = 1 and BackupStatus=1 

ถ้าแบบสอบถามนี้ส่งกลับผลลัพธ์ใด ๆ นั่นหมายความ ว่า คุณไม่มีสำเนาสำรองของฐานข้อมูลที่ดีหลังจากวันที่รายงาน เราขอแนะนำที่คุณ
ทำสำเนาสำรองฐานข้อมูลทั้งหมดให้เร็วที่สุด และตรวจสอบว่า การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด

คุณสมบัติ is_damaged
Backupset ตารางในฐานข้อมูล msdb ประกอบด้วยแถวสำหรับแต่ละชุดการสำรองข้อมูล คุณสมบัติis_damagedที่อยู่ในตาราง backupset บ่งชี้ว่า ความเสียหายในฐานข้อมูลถูกตรวจพบเมื่อมีสร้างการสำรองข้อมูล ดังนั้น การสำรองข้อมูลอาจเสียหาย และ restorable ไม่

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบBackupset ฐานข้อมูลของ SQL Server ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นการเสียหายในเซิร์ฟเวอร์ SQL นี้ ตรวจพบโปรแกรมช่วยแนะนำอินสแตนซ์อยู่ของอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ backupset เพิ่มเติมที่ทำเครื่องหมายเป็น "เสียหาย" ในฐานข้อมูล MSDB ซึ่งหมายความว่าแฟ้มสำรองข้อมูลที่เสียหาย และการพิจารณาฐานข้อมูลจะเปิดเผย และการสำรองข้อมูลที่ซ่อนเร้นที่ไม่ใช่-restorable ส่วนการรวบรวมข้อมูลการตรวจทาน และแน่ใจว่า การสำรองข้อมูลที่ดีในเวลาต่อมานั้นพร้อมใช้งานสำหรับการสอบถามฐานข้อมูล อ้างอิงถึงบทความ KB สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมSQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตัวเขียน SQL แวะไป ต่อไปนี้ Microsoft Developer Network (MSDN) เว็บไซต์:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms175536.aspx
สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางประวัติ backupset แวะไปที่ MSDN ต่อไปนี้ เว็บไซต์:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms186299.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951288 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB951288 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951288

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com