คำอธิบายของการควบคุมบัญชีผู้ใช้และข้อจำกัดระยะไกลใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951016 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) คือ คอมโพเนนต์การรักษาความปลอดภัยใหม่ของ Windows Vista uac ทำให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปเป็นไม่ใช่ผู้ดูแล ผู้ใช้เหล่านี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้มาตรฐาน" ใน Windows Vista บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องจะเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่มากที่สุด โดยใช้หลักการ "น้อยสิทธิ์ ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ privileged น้อยที่สุดมีสิทธิ์ที่มีลักษณะสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องมีการทำงานที่ต้องการสิทธิ์ระดับผู้ดูแล Windows Vista โดยอัตโนมัติพร้อมท์ผู้ใช้สำหรับการอนุมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการทำงานของข้อจำกัดการระยะไกล UAC

เพื่อป้องกันผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องได้ดีกว่า เราสามารถใช้ข้อจำกัด UAC ได้บนเครือข่าย กลไกการนี้ช่วยป้องกันการโจมตี "แบบวนรอบและ" กลไกนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เรียกใช้จากระยะไกลด้วยสิทธิ์ระดับผู้ดูแลท้องถิ่นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

บัญชีผู้ใช้ภายใน (บัญชีผู้ใช้ของตัวจัดการบัญชีความปลอดภัย)

เมื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลของเป้าหมายของสร้างการเชื่อมต่อการดูแลระบบระยะไกล โดยใช้การสุทธิใช้ * \\remotecomputer\Share$คำสั่ง ตัวอย่างเช่น เหล่านั้นจะไม่เชื่อมต่อเป็นผู้ดูแลเต็มรูปแบบ ผู้ใช้ที่มีการยกระดับสิทธิ์ไม่อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล และผู้ใช้ไม่สามารถทำงานด้านการดูแล ถ้าผู้ใช้ที่ต้องการจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่าย โดยใช้บัญชีผู้จัดการบัญชีความปลอดภัย (SAM) ผู้ใช้ต้อง interactively สู่คอมพิวเตอร์ที่เป็นไปได้ administered ด้วยความช่วยเหลือระยะไกล'หรือ'เดสก์ท็อประยะไกล ถ้าบริการเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

บัญชีผู้ใช้โดเมน (บัญชีผู้ใช้ Active Directory)

ผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้โดเมนล็อกออจากระยะไกลไปยัง Windows Vista คอมพิวเตอร์ และ ผู้ใช้โดเมนที่เป็นสมาชิกของผู้ดูแลระบบในกลุ่ม ในกรณีนี้ ผู้ใช้โดเมนที่จะเรียกใช้ ด้วยโทเค็นการเข้าถึงระดับผู้ดูแลเต็มรูปแบบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล และ UAC จะไม่ได้ผล

หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้ไม่แตกต่างจากการทำงานใน Windows XP

วิธีการปิดการใช้งาน UAC ข้อจำกัดการระยะไกล

เมื่อต้องการได้ เราในการปิดการใช้งาน UAC จำกัดระยะไกลคุณไปยัง “แก้ไขปัญหาให้กับฉัน” ส่วน ถ้าคุณต้องปิดจะใช้ UAC ข้อจำกัดการระยะไกลด้วยตัวคุณเอง ไป “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง” ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50005


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ไปที่ตอนนี้ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการปิดการใช้งาน UAC ข้อจำกัดการระยะไกล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว กด ENTER
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี LocalAccountTokenFilterPolicy ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  2. ประเภท:LocalAccountTokenFilterPolicyแล้ว กด ENTER
 4. คลิกขวาLocalAccountTokenFilterPolicyแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 5. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 6. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
ไปที่ตอนนี้ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

การตั้งค่าระยะไกลของ uac

รายการรีจิสทรี LocalAccountTokenFilterPolicy ในรีจิสทรีสามารถมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ค่าเหล่านี้เปลี่ยนลักษณะการทำงานของรายการรีจิสทรีเป็นลักษณะการทำงานที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าคำอธิบาย:
0ค่านี้สร้างโทเค็นที่ถูกกรอง นี่เป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลจะถูกเอาออก
1ค่านี้สร้างโทเค็นการยกระดับ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951016 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB951016 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951016

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com