ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณคืนค่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูลในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อ instantiating เป็นวัตถุข้อมูลเมตาจากแฟ้ม"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950968 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50002441 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคืนค่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การแยกวิเคราะห์ xml ล้มเหลวในบรรทัดnคอลัมน์n: ' > ' ที่คาดไว้
. ข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูลเมตา มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อ instantiating เป็นวัตถุข้อมูลเมตาจากแฟ้ม, ' \\ หรือไม่ \เส้นทางdet.xml '
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSSQLServerOLAPService
รหัสเหตุการณ์: 22
คำอธิบาย::
ไม่พบคำอธิบายสำหรับรหัสเหตุการณ์ (22) ในแหล่งที่มา (MSSQLServerOLAPService) เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีข้อมูลรีจิสทรีที่จำเป็นหรือแฟ้ม DLL ของข้อความแสดงข้อความจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณอาจไม่สามารถใช้การ /AUXSOURCE =ค่าสถานะการดึงข้อมูลคำอธิบายนี้ ดูวิธีใช้และการบริการสำหรับรายละเอียดได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการFileName :ตัด det.xml แฟ้มเมื่อคุณสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูล เมื่อคุณสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูล Analysis Services ได้รับรายการของแฟ้มเพื่อทำสำรอง นอกจากนี้ Analysis Services รับขนาดของแต่ละแฟ้ม กระบวนการFileName :det.xml แฟ้มข้อมูล metadata สำหรับ cube และรายชื่อของพาร์ติชันสำหรับ cube ที่ประกอบด้วยอยู่ ถ้าการดำเนินการประมวลผลเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มต้นการดำเนินการสำรองข้อมูล Analysis Services ปรับปรุงนี้FileName :ด้วยแฟ้ม det.xml รวมชื่อและหมายเลขเวอร์ชันของพาร์ติชันที่มีการประมวลผลในปัจจุบันลงในรายการพาร์ติชัน อย่างไรก็ตาม ขนาดของแฟ้มในรายการของแฟ้มเพื่อทำสำรองจะไม่ปรับปรุง

ตัวอย่างเช่น รายชื่อแฟ้มเพื่อทำสำรองที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูลแจ้งที่นั้นFileName :ด้วยแฟ้ม det.xml เป็นไบต์ 1,384 อย่างไรก็ตาม ในFileName :ด้วยแฟ้ม det.xml เป็นจริง 1,402 ไบต์เนื่องจากการดำเนินการประมวลผล การดำเนินการสำรองข้อมูลได้รับเฉพาะการแรก 1,384 ไบต์จากแฟ้ม ดังนั้น ไฟล์ที่ถูกเก็บอยู่ในสำเนาสำรองของฐานข้อมูลไม่ใช่เอกสาร XML well-formed และปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามคืนค่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูล

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้เป็นอันดับแรกในการปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949095แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005

ปัญหาที่ทราบอยู่แล้วใน 7 สะสมของการปรับปรุงสำหรับบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณติดตั้ง 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) ใน Profiler เซิร์ฟเวอร์ SQL คุณเริ่ม หรือหยุดการสืบค้นกลับ รันการสอบถามซึ่งมีเวลาการดำเนินการเกินกว่าค่าในการForceCommitTimeoutการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ในสถานการณ์สมมตินี้ สอบถามที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์จะยก

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช้การสอบถาม MDX ก่อนที่คุณเริ่ม หรือหยุดการสืบค้นกลับ

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่อนุญาตสำหรับการคืนค่าการสำรองข้อมูลที่ประกอบด้วยแฟ้มที่ถูกตัดทอน โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ป้องกันไม่ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลในอนาคตจากการสร้างแฟ้มเช่นถูกตัดทอนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949095แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950968 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
Keywords: 
kbsql2005as kbfix kbpubtypekc kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB950968 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950968

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com