คุณพบประสิทธิภาพที่ดีเมื่อคุณใช้โพรโทคอล SMB 2.0 ดำเนินเกี่ยวกับเครือข่าย เช่นการโยกย้าย ADMT บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950836 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณพบประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista เมื่อคุณทำการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ดำเนินเกี่ยวกับเครือข่ายเหล่านี้รวมเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ย้ายแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน หรือใช้ใน Active Directory โยกย้ายเครื่องมือ (ADMT)

ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมโดเมนต้นทางหรือปลายทางถูกเรียกใช้ Windows Server 2008 ในตัวอย่างนี้ ใช้สามครั้งยาวเกินกว่าการโยกย้ายระหว่างตัวควบคุมโดเมนสองที่กำลังเรียกใช้รุ่นก่อน windows รุ่นของการโยกย้าย ADMT Server 2008

ในตัวอย่างอื่น ตัวควบคุมโดเมนทั้งแหล่งที่มาและปลายทางใช้ Windows Server 2008 ในตัวอย่างนี้ ใช้ 6 ครั้งเกินกว่าการโยกย้ายระหว่างตัวควบคุมโดเมนสองที่มีทั้งสองรุ่นก่อน windows รุ่นที่กำลังทำงานของการโยกย้าย ADMT Server 2008

สาเหตุ

งานเกี่ยวกับเครือข่าย ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 จะขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ข้อความบล็อก (SMB) 2.0 เมื่อมีเซิร์ฟเวอร์ SMB 2.0 ได้รับการร้องขอที่จะใช้เวลานานในการประมวลผล เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลการร้องขอที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้ เซิร์ฟเวอร์จะส่งการตอบสนองระหว่างกาลไปยังไคลเอนต์ และจากนั้น เซิร์ฟเวอร์สลับไปที่ประมวลผลการร้องขอ asynchronously อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ SMB 2.0 รอ synchronously สำหรับ TCP จะจัดส่งการตอบรับนี้ชั่วคราว ลักษณะการทำงานนี้อาจสร้างความล่าช้า 200 millisecond เนื่องจากความช่วงเวลาการตอบสนอง ACK ของ TCP ดังนั้น หน่วงเวลานี้ทำให้ประสิทธิภาพที่ดีที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเท่านั้นที่เป็นปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำไปใช้นี้โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น


โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Srvnet.sys6.0.6001.2236698,81602 2009 Feb03:16x86SP1
Srv2.sys6.0.6001.18206144,89602 2009 Feb03:39x86SP1
Srv2.sys6.0.6001.22366144,89602 2009 Feb03:16x86SP1
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Srvnet.sys6.0.6001.22366141,31202 2009 Feb03:44x64SP1
Srv2.sys6.0.6001.18206174,59202 2009 Feb03:55x64SP1
Srv2.sys6.0.6001.22366174,59202 2009 Feb03:44x64SP1
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Srvnet.sys6.0.6001.22366286,20802 2009 Feb02:20IA-64SP1
Srv2.sys6.0.6001.18206465,40802 2009 Feb02:30IA-64SP1
Srv2.sys6.0.6001.22366465,92002 2009 Feb02:20IA-64SP1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งาน SMB 2.0 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:smb2แล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ประเภท:0(ศูนย์), แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายคุณลักษณะใหม่ ๆ ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Vista เช่น SMB 2.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726965.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950836 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB950836 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950836

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com