มี SPN สำหรับบริการ SQL Server Browser จำเป็นเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server Analysis Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950599 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ Microsoft SQL Server Analysis Services แล้ว บริการ SQL Server Browser กำหนดว่าพอร์ตที่มีพร้อมใช้งานของอินสแตนซ์ที่มีชื่อ การเชื่อมต่อใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos ในสถานการณ์สมมตินี้ เป็นบริการหลัก (SPN) สำหรับบริการ SQL Server Browser ต้องใส่ชื่อนอกเหนือจากการ SPN สำหรับอินสแตนซ์ของ Analysis Services ที่มีชื่อ ถ้าไม่มีการ SPN สำหรับบริการ SQL Server Browser การรับรองความถูกต้อง Kerberos ล้มเหลว

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเฉพาะ เมื่อสตริงการเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยการSSPI = Kerberosพารามิเตอร์ ในกรณีนี้ การเชื่อมต่อถูกบังคับให้ใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos และต้องกำหนดค่าการ SPN สำหรับบริการ SQL Server เบราว์เซอร์

ถ้าไม่ประกอบด้วยสายอักขระการเชื่อมต่อแบบSSPI = Kerberosพารามิเตอร์ Kerberos โดยทั่วไปมีใช้การรับรองความถูกต้อง การเชื่อมต่อไปยังบริการ SQL Server Browser ใช้ NTLM และบัญชี NT_ANONYMOUS แทน ในกรณีนี้ การเชื่อมต่อไปยังบริการ SQL Server เบราว์เซอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริการ SQL Server Browser กำหนดว่าพอร์ตที่ถูกต้อง แล้ว การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos เพื่อให้มีการรับรองความถูกต้องเป็นจริง

การแก้ไข

คุณต้องสร้างข้อ SPN สำหรับบริการ SQL Server เบราว์เซอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้บริการ SQL Server เบราว์เซอร์

รูปแบบของการ SPN NetBIOS จะเป็นดังนี้:
MSOLAPDisco.3/serverHostName
รูปแบบของชื่อโดเมน SPN จะเป็นดังนี้:
MSOLAPDisco.3/serverHostName.Fully_Qualified_domainName

วิธีการลงทะเบียน SPN

คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลโดเมนเพื่อเรียกใช้คำสั่งSetspn

เมื่อต้องการสร้างการ SPN สำหรับบริการการเบราว์เซอร์ที่กำลังเรียกใช้ภายใต้บัญชีโดเมน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
Setspn.exe-MSOLAPDisco.3/serverHostName.Fully_Qualified_domainName Browser_Service_Startup_Account

Setspn.exe-MSOLAPDisco.3/serverHostName Browser_Service_Startup_Account
ถ้าคุณต้องสร้างการ SPN สำหรับบริการการเบราว์เซอร์ที่กำลังเรียกใช้ภายใต้บัญชี LocalSystem เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
Setspn.exe-MSOLAPDisco.3/serverHostName.Fully_Qualified_domainName serverHostNameSetspn.exe-MSOLAPDisco.3/serverHostName serverHostName

เมื่อต้องการตรวจสอบ SPN

เมื่อบริการที่กำลังทำงานภายใต้บัญชีโดเมน:
Setspn –l Browser_Service_Startup_Account
เมื่อบริการที่กำลังทำงานภายใต้บัญชี LocalSystem:
ServerHostName -l Setspn

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950599 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB950599 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950599

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com