รหัสเหตุการณ์ 10 ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1, Windows 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950375 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่ต้องมีติดตั้ง service pack สิ้นสุดในเดือน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการทำต่อไปได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์นี้ของ Microsoft:มีการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ของ WMI ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-WMI
วัน: 2:37:27 1/18/2008 PM
รหัสเหตุการณ์: 10
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
คำอธิบาย: ตัวกรองเหตุการณ์ที่ มีแบบสอบถาม "เลือก * จาก __InstanceModificationEvent ภายใน TargetInstance 60 ISA "Win32_Processor"และ TargetInstance.LoadPercentage > 99 " อาจไม่สามารถ reactivated ใน namespace "//./root/CIMV2" เนื่องจากความผิดพลาดที่ 0x80041003 ได้ เหตุการณ์ไม่สามารถส่งผ่านตัวกรองนี้จนกว่าจะถูกแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณคลิกรายละเอียดแท็บในข้อความข้อผิดพลาด และเลือกมุมมอง XML คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
 <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
  <EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
  <Version>0</Version>
  <Level>2</Level>
  <Task>0</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2008-01-18T22:37:27.000Z" />
  <EventRecordID>187</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
  <Channel>Application</Channel>
  <Computer>adsd-PC</Computer>
  <Security />
 </System>
 <EventData>
  <Data>//./root/CIMV2</Data>
  <Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage &gt; 99</Data>
  <Data>0x80041003</Data>
 </EventData>
</Event>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าตัวกรอง WMI ถูกเข้าถึง โดยไม่มีสิทธิ์เพียงพอ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้สคริปต์เพื่อหยุดข้อความ 10 ID เหตุการณ์ เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สร้างเป็นเอกสารข้อความใหม่ที่ชื่อว่า Test.vbs
 2. วางรหัสต่อไปนี้ลงใน Test.vbs:
  strComputer = "."
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
  & strComputer & "\root\subscription")
  
  
  Set obj1 = objWMIService.Get("__EventFilter.Name='BVTFilter'")
  
  set obj2set = obj1.Associators_("__FilterToConsumerBinding")
  
  set obj3set = obj1.References_("__FilterToConsumerBinding")
  
  
  
  For each obj2 in obj2set
          WScript.echo "Deleting the object"
          WScript.echo obj2.GetObjectText_
          obj2.Delete_
  next
  
  For each obj3 in obj3set
          WScript.echo "Deleting the object"
          WScript.echo obj3.GetObjectText_
          obj3.Delete_
  next
  
  WScript.echo "Deleting the object"
  WScript.echo obj1.GetObjectText_
  obj1.Delete_
  
 3. หลังจากที่คุณเรียกใช้สคริปต์นี้ ข้อความ 10 ID เหตุการณ์หยุดปรากฏในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นที่ต้องล้างข้อความ 10 ID เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยตนเอง

  หมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณลบข้อความ 10 ID เหตุการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น อาจมีข้อความ 10 ID เหตุการณ์อื่น ๆ เกี่ยวข้องที่คุณไม่ต้องการลบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาดนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950375 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB950375 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950375

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com