รายการของการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Visual Studio 2008 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950263 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบ ด้วยการตั้งค่าและการเอาออกของ Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ บทความนี้กล่าวถึงลักษณะการทำงานใน SP1 2008 Studio แสดงผล

การบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ SP1 2008 Studio แสดงผลสำหรับรุ่น Express รวมอยู่ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
950264 รายการของการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Visual Studio 2008 Service Pack 1 สำหรับรุ่น Express

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ SP1 2008 Studio แสดงผล

 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft Windows SDK
 • Visual Studio 2008 ทีมชุด
 • Visual Studio 2008 Team Edition สำหรับผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
 • Visual Studio 2008 ทีม Edition สำหรับสถาปนิกซอฟต์แวร์
 • Visual Studio 2008 ทีม Edition สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • Visual Studio 2008 ทีม Edition สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์
 • Visual Studio 2008 มาตรฐาน Edition
 • Visual Studio 2008 Professional Edition

วิธีการขอรับ SP1 2008 Studio แสดงผล

การขอรับ Visual Studio 2008 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-6D9F6D58056E&displaylang=en
แพคเกจนี้ติดตั้ง service pack สำหรับ Visual Studio 2008 รุ่นที่ต่อไปนี้:
 • Visual Studio 2008 ทีมชุด
 • Visual Studio 2008 Team Edition สำหรับผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
 • Visual Studio 2008 ทีม Edition สำหรับสถาปนิกซอฟต์แวร์
 • Visual Studio 2008 ทีม Edition สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • Visual Studio 2008 ทีม Edition สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์
 • Visual Studio 2008 มาตรฐาน Edition
 • Visual Studio 2008 Professional Edition
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งการดาวน์โหลดสำหรับ Visual Studio 2008 Service Pack 1 สำหรับรุ่น Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950264รายการของการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Visual Studio 2008 Service Pack 1 สำหรับรุ่น Express

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานและการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน SP1 2008 Studio แสดงผล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานและการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Visual Studio 2008 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
951845รายการของการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Visual Studio 2008 Service Pack 1 สำหรับรุ่นของทีม
951847 รายการของการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วใน .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Service pack นี้เพิ่มคุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้:
 • สนับสนุน SQL Server 2008 ประชาคมเทคโนโลยีแสดงตัวอย่าง (CTP)
 • ตัวควบคุม PowerPack Visual Basic ต่อไปนี้:
  • บรรทัด
  • รูปร่าง
  • ข้อมูล Repeater
 • การปรับปรุงในบริการของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) เปลี่ยนชื่อกระบวนการใน Visual Basic
 • คุณลักษณะระดับเอกสารสำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับเพิ่มเติมในเครื่องมือ Studio Visual สำหรับ Office
 • การสนับสนุนขณะออกแบบในโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce สำหรับส่วนขยายของชื่อแฟ้ม และการ เริ่ม เมนูกำหนดเอง
 • ไลบรารีที่สนับสนุนทางเทคนิครายงาน 1 (TR1) ใน Visual C++
 • การปรับปรุงในคลาสการพื้นฐาน Microsoft (MFC) ใน Visual C++ เพื่อสนับสนุนลักษณะปรากฏและลักษณะการทำงานของ Microsoft Office
 • สนับสนุน SQL Server 2008 สำหรับโครงการเว็บในนักพัฒนาเว็บแสดงผล
 • การจัดรูปแบบการสนับสนุนของนักพัฒนาเว็บแสดงผล JavaScript
 • การปรับปรุงในบริการ WCF เปลี่ยนชื่อกระบวนการในนักพัฒนาเว็บแสดงผล
 • เปลี่ยนแปลงที่ตรวจแก้จุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบผลลัพธ์ของแบบสอบถามแบบสอบถาม Language-Integrated (LINQ) ในหน่วยความจำ
 • Visual C# คุณลักษณะใหม่ที่นำเสนอชุดของข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดเพียบพร้อมยิ่งกว่า นั้น
 • ความสามารถของคู่ค้าของ Visual Studio อุตสาหกรรมคู่ (VSIP) เมื่อต้องการติดตั้งแฟ้มสำหรับแพคเกจที่สามารถถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ๆ หลายหนึ่งสำเนา
 • คุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้ในโปรแกรมออกแบบมูลฐานในงานนำเสนอ Windows (WPF)
  • สนับสนุนเวลาออกแบบสำหรับแท็บการเหตุการณ์
  • ตัวควบคุม TabControl และ Expander
  • รหัสการเปลี่ยนชื่อ XAML และไปยังฟังก์ชันการทำงานของคำจำกัดความ
 • การปรับปรุงในเครื่องมือ Studio Visual สำหรับ Office ระบบ (VSTO) เพื่อสนับสนุนการล็อกข้อผิดพลาดเพิ่มใน
 • การปรับปรุงใน XSD Schema Explorer
 • การเปลี่ยนแปลงในการขั้นตอนที่เป็นเฉพาะลักษณะการทำงานและขั้นตอนการกรองตรวจแก้จุดบกพร่องคุณลักษณะ สำหรับคุณสมบัติที่ได้รับการจัดการ และตัวดำเนินการได้รับการจัดการการดีบัก
 • ความสามารถของดีบักเกอร์เมื่อต้องการยกเลิกสัญลักษณ์และแหล่งที่ดาวน์โหลดจาก Microsoft เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์สาธารณะ
 • สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการอ้างอิงแหล่งที่มาในดีบักเกอร์
 • เอ็นติตี้ ADO.NET ตัวออกแบบเพื่อช่วยในการเข้าถึงข้อมูล
 • ความสามารถในการเพิ่มการแคฐานข้อมูลท้องถิ่นกับโครงการอุปกรณ์
 • แม่แบบของข้อมูลแบบไดนามิก ASP.NET และตัวควบคุมกล่องเครื่องมือ
 • แม่แบบการดูจัดการของ 7.0 IIS และตัวจัดการงาน
 • การสนับสนุนสำหรับการเริ่มต้นการตรวจแก้จุดบกพร่องไคลเอ็นต์ของ WCF ทดสอบแฟ้มบริการ WCF (.svc) โดยการกดแป้น F5
 • การคืนค่าการเปลี่ยนแปลง ในแฟ้ม Svcutil.exe และ ใน SP1 2008 Studio แสดงผล ไม่จำเป็น คุณสมบัติในคำนิยาม XML schema (XSD) คุณสามารถใช้การ ไม่จำเป็น คุณสมบัติเพื่อทำต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เมื่อต้องการสร้างคลาส wrapper สำหรับพารามิเตอร์ไม่จำเป็น:
   svcutil wsdl_file_name.wsdl / ห่อ
  • คุณสามารถเพิ่มคำ <wrapped>true</wrapped> คำสั่งในส่วนของ ClientOptions ในแฟ้ม svcmap เมื่อต้องการอ้างอิงไปยังบริการ WSDL

   หมายเหตุ ประมวลผลแฟ้ม Svcutil.exe ไม่จำเป็น คุณสมบัติใน.NET Framework 2.0 อย่างไรก็ตาม การ ไม่จำเป็น คุณสมบัติไม่พร้อมใช้งานใน 3.5 Framework .NET

เครื่องมือ visual Studio สำหรับรันไทม์ของ Office ระบบ 3.0

ลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่

 • ลักษณะการทำงานระดับเอกสารจะเปิดใช้งานสำหรับโปรแกรม VSTO เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ListObject ควบคุมและตัวควบคุมที่มีการจัดการถูกเปิดใช้งาน

นักพัฒนาเว็บ visual 2008

ลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่

 • ตามที่เห็นเว็บสำหรับนักพัฒนา 2008 Express สนับสนุนแอพลิเคชันเว็บโครงการรุ่นและแม่แบบ นอกจากนี้ สำหรับ Visual เว็บสำหรับนักพัฒนา 2008 Express สนับสนุนโครงการที่มีไลบรารีคลาส คุณสามารถสร้างแอสเซมบลีที่แยกต่างหากเพื่อบันทึกตรรกะที่ใช้ร่วมกัน จากเว็บไซต์ของคุณ หรือ จากโปรแกรมประยุกต์ของคุณ
 • การสนับสนุนสำหรับคำสั่งการจัดรูปแบบ JScript จะดีขึ้น แป้นพิมพ์ลัด CTRL + K และแป้นพิมพ์ลัด CTRL + D ในขณะนี้รับการสนับสนุน สำหรับแฟ้ม JScript (.js) แบบสแตนด์อโลน และ JScript ในหน้า.aspx
 • มีเพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server 2008 คุณสามารถเชื่อมต่อกับ SQL Server 2008 ในเซิร์ฟเวอร์ Explorer การลาก และปล่อยดำเนินการจากเซิร์ฟเวอร์ Explorer ในขณะนี้สนับสนุนการสร้างรหัสสำหรับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับ SQL Server 2008 ชนิดข้อมูลเหล่านี้รวมต่อไปนี้:
  • วันที่
  • ระยะเวลา
  • Datetime2
  • Datetimeoffset
 • มีเพิ่มการสนับสนุน สำหรับต้นแบบ Internet Information Services (IIS) 7 โมดูลจัดการโครงการ และ สำหรับตัวจัดการ 7 IIS โครงการแม่แบบ ดังนั้น คุณสามารถสร้างโมจัดการ 7 IIS และตัวจัดการ 7 IIS โครงการใน Visual Studio
 • มีการเพิ่มแม่แบบโครงการเพื่อให้คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลแบบไดนามิกของ ASP.NET Visual Studio มีแม่แบบโครงการสำหรับการสร้างเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์เว็บที่ใช้คุณลักษณะข้อมูลแบบไดนามิก ASP.NET ใหม่เดี๋ยวนี้

Visual C++

ลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่

 • คุณลักษณะ Pack 2008 Visual C++ รุ่นที่วางจำหน่ายจะรวมอยู่ใน SP1 2008 Studio แสดงผล

Visual C#

ลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่

 • Service pack นี้เพิ่มการสนับสนุนการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับรายการต่อไปนี้:
  • ตัวแปรช่วงในแบบสอบถาม
  • ชนิดที่ไม่ระบุชื่อ
  • อาร์กิวเมนต์ชนิดทั่วไป
 • Service pack นี้เพิ่มคุณลักษณะ IDE Visual C# ใหม่ที่นำเสนอชุดของข้อมูลข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรหัสของคุณดีขึ้น โดยเฉพาะ คุณลักษณะนี้แสดงข้อผิดพลาดระดับนิพจน์ที่เกิดขึ้นในแฟ้มที่เปิดอยู่ตามรหัสของคุณ ก่อนหน้านี้มีรายงานข้อผิดพลาดระดับนิพจน์เหล่านี้เฉพาะหลังจากการดำเนินการสร้าง

เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน

 • ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Visual Studio รายการงานถูกเติม ด้วยการใช้งาน ToDo ที่ระบุไว้ในแฟ้มที่เปิดอยู่ ใน service pack นี้ IDE C# Visual ขยายฟังก์ชันการทำงานนี้ ใน Visual C# IDE นำใส่เข้ารายการงาน โดยการใช้งาน ToDo ที่ระบุไว้ในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด

ปรับปรุงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน

 • Service pack นี้เพิ่มประสิทธิภาพของการ Enumerable.Cast<T></T> วิธี โดยการปิดใช้งานการแปลงค่าดั้งเดิมและตัวแปลงที่ผู้ใช้กำหนดอย่างชัดเจน ตัวอย่างของการแปลงค่าดั้งเดิมคือ การแปลงจากการ int ชนิดข้อมูลแบบ ความยาว ชนิดของข้อมูล
 • Service pack นี้เพิ่มประสิทธิภาพของการ ตำแหน่ง ตัวดำเนินการแบบสอบถามมาตรฐาน และของ เลือก ตัวดำเนินการแบบสอบถามมาตรฐาน

Visual Basic

ลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่

 • ตัวแก้ไขตัวอย่างรหัสสำหรับรหัส Visual Basic จะถูกเพิ่มลง IDE 2008 Studio มองเห็น
 • ออปเจ็กต์ XML ใหม่บวกเข้ากับตัวช่วยสร้างเค้าร่าง
 • มีเพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server 2008 Service pack นี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อไปยัง และจากนั้น ทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server 2008
 • มีเพิ่มตัวควบคุมบรรทัด
 • มีเพิ่มตัวควบคุมรูปร่าง
 • มีเพิ่มตัวควบคุมข้อมูล Repeater

ปรับปรุงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน

 • ประสบการณ์การเปลี่ยนชื่อบริการของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) จะดีขึ้น
 • วิธีการสร้าง VBUpgrade มีข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวออกแบบงานนำเสนอพื้นฐาน (WPF) Windows

ลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่

 • หน้าต่างคุณสมบัติในขณะนี้ประกอบด้วยการ เหตุการณ์ แท็บนี้ เหตุการณ์ แท็บช่วยให้คุณสร้าง กำหนด และการตรวจสอบเหตุการณ์
 • หน้าต่างคุณสมบัติในขณะนี้ช่วยให้คุณเรียงลำดับคุณสมบัติตามลำดับตัวอักษร ตามชื่อคุณสมบัติ และ ตามประเภท
 • การดำเนินการเปลี่ยนชื่อและลักษณะการทำงานไปให้คำนิยามได้ถูกปรับปรุงการทำงานได้ดีกับ XAML การเปลี่ยนชื่อการดำเนินงานในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มรหัสข้างหลังคำนิยาม XAML นอกจากนี้ คุณสามารถย้ายไปที่การประกาศ XAML ของตัวควบคุม โดยใช้ลักษณะการทำงานไปถึงนิยามบนอินสแตนซ์ในไฟล์รหัสข้างหลัง
 • คุณสามารถเดี๋ยวนี้ลากตัวควบคุมจากกล่องเครื่องมือกับผู้ออกแบบแม้ว่ามุมมอง XAML จะเปิดใช้งาน แม้ว่าคุณสามารถลากตัวควบคุมจากกล่องเครื่องมือการโปรแกรมแก้ไข XAML
 • ขณะนี้มีใช้ Snaplines สำหรับระยะห่างของตัวควบคุม ดำเนินการนี้ช่วยให้คุณใส่ตัวควบคุมในระยะไกลคงได้อย่างง่ายดาย จากตัวควบคุมอื่น ๆ หรือ จากขอบของคอนเทนเนอร์
 • ตัวควบคุม Expander เดี๋ยวนี้ขยายโดยอัตโนมัติเมื่อมีเลือกตัวควบคุมหรือเมื่อคุณลากตัวควบคุมขยายควบคุมอื่น ในลักษณะนี้ คุณสามารถออกแบบเนื้อหาของตัวควบคุม Expander ในขณะออกแบบ โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติ IsExpanded ขณะใช้งานจริง
 • ตอนนี้คุณก็สามารถลบแถวของตารางที่มีอยู่ และคอลัมน์ โดยการลากเส้นตารางปิดรถไฟเส้นตารางการ การดำเนินการนี้รักษาตำแหน่งของตัวควบคุมที่มีอยู่ทั้งหมดในการออกแบบ

ปรับปรุงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน

 • ได้ทำการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงานมากกับ SP1 2008 Studio แสดงผล พื้นที่สำคัญของการปรับปรุงรวมถึงได้รวดเร็วขึ้น โหลดเอกสารที่เพิ่มเติมที่สมบูรณ์และถูกต้องมากกว่าการรายงานข้อผิดพลาด

Windows SDK

ปรับปรุงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน

 • SvcTraceViewer.exe และ SvcUtil.exe - Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) สืบค้นกลับบริการแสดงเครื่องมือ

ดีบักเกอร์ใน visual Studio

เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน (นำไปใช้กับทั้งหมด Sku)

 • ลักษณะการทำงานขั้นตอนที่เป็นเฉพาะและขั้นตอนการกรองคุณลักษณะ สำหรับคุณสมบัติที่ได้รับการจัดการ และตัวดำเนินการได้รับการจัดการจะถูกเปลี่ยนแปลง ดีบักเกอร์ช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ เข้า getters คุณสมบัติ และ เป็นผู้ปฏิบัติงาน overloads เมื่อต้องการแทนลักษณะการทำงานนี้ คุณสามารถคลิก ขั้นตอนลงใน-> ในเมนูทางลัดในเวลาการตรวจแก้จุดบกพร่อง

  นอกจากนี้ คุณสามารถปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้เสร็จสมบูรณ์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Visual Studio 2008 คลิก ตัวเลือก ในการ เครื่องมือ เมนู
  2. ขยาย ตรวจแก้จุดบกพร่องแล้ว คลิก ทั่วไป.
  3. ปิดใช้งานการทำงาน "เข้าไป" ในการ ทั่วไป บานหน้าต่างงาน

ปรับปรุงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน (ที่นำไปใช้กับทั้งหมด VS มาตรฐานและรุ่นที่ใหม่กว่า Sku)

 • ปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงสำหรับการจัดการสัญลักษณ์และแหล่งที่มาจากเซิร์ฟเวอร์สาธารณะของ Microsoft มีเพิ่มตัวเลือกที่ทำได้อย่างง่ายดายให้สัญลักษณ์และแหล่งที่ดาวน์โหลดจาก Microsoft เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์สาธารณะ คุณยังสามารถยกเลิกการดาวน์โหลดสัญลักษณ์ที่ใช้เวลานาน เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวเลือกนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน Visual Studio 2008 คลิก ตัวเลือก ในการ เครื่องมือ เมนู
  2. ขยาย ตรวจแก้จุดบกพร่องแล้ว คลิก ทั่วไป.
  3. ปิดใช้งานการทำงาน "เข้าไป" ในการ ทั่วไป บานหน้าต่างงาน
 • ปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงสำหรับรูปแบบการทำงานอัตโนมัติในการดีบักเกอร์ การปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุน สำหรับจุดเปลี่ยนที่อยู่ และ การประเมิน ค่านิพจน์รุ่น Automation บนเธรดปัจจุบันไม่ใช่หรือเฟรม

ข้อมูลโครงการ

ลักษณะการทำงานและฟังก์ชันใหม่

ตัวออกแบบของเอ็นติตี้ ADO.NET
ตัวออกแบบของเอ็นติตี้ ADO.NET จะถูกเพิ่มใน Visual Studio 2008 ทุกรุ่น ตัวออกแบบของเอ็นติตี้ ADO.NET รวมถึงลักษณะการทำงานต่อไปนี้
 • ตัวออกแบบของเอนทิตี
  โดยใช้ตัวออกแบบของเอนทิตี คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้:
  • สร้างแบบจำลองข้อมูลของเอนทิตีจากฐานข้อมูล และแสดงรูปแบบบนพื้นผิวการออกแบบแล้ว
  • ตรวจสอบแบบจำลองและการแม็ปในขณะออกแบบ
  • อีกทางหนึ่งคือฝังวัตถุข้อมูลเมตาของเอนทิตีกรอบในแอสเซมบลีของเอาพุต วัตถุข้อมูลเมตาของเอนทิตีกรอบงานซึ่งคุณสามารถฝังรวมต่อไปนี้:
   • เค้าร่างแนวคิดคำจำกัดความภาษา (CSDL) วัตถุ
   • สิ่งประดิษฐ์ภาษา (MSL) ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการแม็ป
   • เก็บเค้าร่างคำจำกัดความภาษา (SSDL) วัตถุ
  • คัดลอกสิ่งประดิษฐ์ข้อมูลเมตาของเอนทิตีกรอบไปยังไดเรกทอรีการแสดงผล
  • ปรับปรุงสร้างรูปแบบจำลองและการแม็ปตารางในฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
 • เครื่องมือหน้าต่างรายละเอียดการแม็ปเอนทิตี
  ในหน้าต่างรายละเอียดการแม็ปเอนทิตีมือ คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้:
  • ดู และแก้ไขการแม็ป สำหรับเอนทิตี และความสัมพันธ์ของงาน
  • แผนผังลำดับชั้นของเอนทิตีที่ลงในตารางเดียว โดยใช้ตารางสำหรับแต่ละแมปในลำดับชั้น (TPH)
  • แม็ปลำดับชั้นของเอนทิตีที่มีหลายตาราง โดยใช้ตารางสำหรับแต่ละแมปชนิด (TPT)
  • แม็ปเอนทิตีการกระบวนงานที่เก็บ
  • เงื่อนไขหลายเงื่อนไขให้กับการแม็ปตาราง
  • แยกเอนทิตีทั้งตาราง
  • แมปความสัมพันธ์
 • หน้าต่างเครื่องมือเบราว์เซอร์รุ่น
  ในหน้าต่างเครื่องมือของเบราว์เซอร์รุ่น คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้:
  • แสดงให้เห็นแบบจำลองที่เป็นแผนภูมิลำดับชั้น
  • เรียกดูเพื่อเอนทิตี คุณสมบัติ และความสัมพันธ์ในตัวออกแบบในเบราว์เซอร์รุ่น และในทางกลับกันได้อย่างง่ายดาย
 • การสนับสนุน
  ตัวออกแบบของเอ็นติตี้ ADO.NET เพิ่มการสนับสนุนต่อไปนี้:
  • กระชับข้อมูล Edition ของ Microsoft SQL Server
  • ต่อไปนี้ชนิดใหม่ใน SQL Server 2008:
   • วันที่
   • เวลา
   • DateTime2
   • DateTimeOffset
   • Filestream
  การออกแบบเชิงวัตถุ (ตัวออกแบบของ O/R)
 • ตัวออกแบบแบบ O/R ใน Visual Studio 2008 ทุกรุ่นสนับสนุนชนิดใหม่ต่อไปนี้ใน Microsoft SQL Server 2008:
  • วันที่
  • เวลา
  • DateTime2
  • DateTimeOffset
  • Filestream
ตัวแก้ไข XML และ XSLT บัก
XML Schema Explorer ถูกเพิ่มลงใน Visual Studio 2008 ทุกรุ่นยกเว้นรุ่น Express XML Schema Explorer มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
 • งานนำเสนอของ schema ตั้งค่าในหน้าต่างเครื่องมือที่แสดงมุมมองแบบลำดับชั้นของคำจำกัดความมี XML Schema (XSD) และ ของ XSDs ที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการค้นหาผ่าน schema ตั้งค่า
 • ลักษณะการทำงาน การกรองลักษณะการทำงาน และคุณลักษณะการนำทางสำหรับการตั้งค่าแบบแผนการเรียงลำดับ
 • การรวมกับตัวแก้ไข XML เมื่อต้องการเปิดใช้งานการนำทางจากทรี ไปตัวแก้ไข XML และในทางกลับกัน

ปรับปรุงลักษณะการทำงานและฟังก์ชัน

ดีบักเกอร์ตัวแก้ไข XML และ XSLT
คำร้องขอของลูกค้าและการปรับปรุงซอฟต์แวร์หลายถูกนำไปใช้ ในตัวแก้ไข XML และ XSLT ดีบัก

ปัญหาที่ทราบใน service pack นี้และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น

 • สำหรับรุ่นหลายของ Visual Studio 2008, Microsoft สนับสนุนเฉพาะโครงแบบเหล่านั้นซึ่งทุกรุ่นอยู่ที่ระดับ service pack แบบเดียวกัน ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้หลายรุ่นภาษาของ Visual Studio 2008, Visual Studio 2008 หลายรุ่น หรือทั้งสองอย่าง รุ่นทั้งหมดต้องอยู่ ในระดับย่อย หรือระดับ SP1 ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ใน service pack นี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทความฐานความรู้ของ Microsoftชื่อเรื่อง
944899การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานของ Visual Studio 2008 ลดเมื่อคุณประมวลผลรหัสแหล่งที่มาที่คุณดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของการอ้างอิง
946040การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณคอมไพล์โครงการ 2008 Visual C++: "ข้อผิดพลาด C2471: ไม่สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลโปรแกรม"
948127ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเชื่อมโยงโครงการ Visual C++ โดยใช้ /INCREMENTAL การสร้างตัวเลือกใน Visual Studio 2008: " LNK1000: ข้อผิดพลาดภายในในระหว่าง IncrBuildImage "
946308การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างข้อมูลชนิดของไลบรารี โดยใช้แอสเซมบลี Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.dll ใน Visual Studio 2008
946344การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน IDE หลังจากที่คุณใช้ Visual Studio 2008 เมื่อต้องสร้างโครงการ Visual Basic
946581การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Visual Studio 2008 และ Visual เว็บสำหรับนักพัฒนา Express 2008 จะพร้อมใช้งาน
947173การแก้ไข: แผง DataSets ไม่มีอยู่ในตัวออกแบบรายงานเมื่อคุณเปิดแฟ้ม SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ 2005 RDLC ใน Visual Studio 2008
947455การแก้ไข: แฟ้มที่ถูกลบออกจากสาขาต้นฉบับยังคงอยู่ในสาขาเป้าหมายหลังจากที่คุณทำการดำเนินการผสานใน Visual Studio 2008 พื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ทีม
947540การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับแหล่งข้อมูลพร้อมกับแหล่งข้อมูล ODBC ใน Visual Studio 2008: "ขั้นตอนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน"
951708การแก้ไข: คอมไพเลอร์ Visual Basic (Vbc.exe) อาจใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU เมื่อคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic 2008 แบบที่ขึ้นอยู่ ในแอสเซมบลีที่มาก และมีการอ้างอิง

ปัญหาถาวรที่มีรายงาน โดยลูกค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่แก้ไข service pack นี้ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำออกใช้สำหรับปัญหาเหล่านี้

เครื่องมือ visual Studio สำหรับระบบ Office 3.0

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
301392VSTO และ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Interop ไม่ทำงาน ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดการ EnableVBACallers คุณสมบัติการบังคับให้มีข้อผิดพลาด VBA ใน Visual Studio 2008
306900คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความในพื้นที่ฟอร์ม Outlook ของ Microsoft จากนั้น คุณพยายามที่จะคัดลอก ลบ หรือวางจากตัวควบคุม โดยใช้แป้นพิมพ์ เมื่อคุณทำเช่นนี้ ตัวควบคุมกล่องข้อความไม่ทำงาน
311397VSTO 3.0 รุ่นที่วางจำหน่ายไม่ปล่อยหน่วยความจำปันส่วน ด้วยตัวเอง
328329แคข้อมูลเสียหายเมื่อมีการป้องกันด้วยการกำหนดเองใน word ที่มีอยู่

นักพัฒนาเว็บ visual Studio 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
291226เมื่อคุณคอมไพล์โครงการที่ใช้แฟ้ม.refresh แฟ้ม.refresh ที่ใช้เวลานานในการคอมไพล์
292096มีแทรกช่องว่างอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์สไตล์ชี (.css) cascading
293526การดำเนินงานการดีบักเว็บล้มเหลวถ้ามีกำหนดส่วนของการคอมไพล์ภายในองค์ประกอบสถานที่เก็บในแฟ้ม Web.config
293683Cascading style sheet (CSS) IntelliSense เพิ่มอัญประกาศคู่ในแอตทริบิวต์คลาหลังจากที่คุณเปิดใช้งานการ แทรกการอ้างอิงค่าแอตทริบิวต์เมื่อพิมพ์ ตัวเลือก
299418เมื่อคุณเพิ่มหน้าต้นแบบใหม่กับโครงการ และคุณเลือกหน้าหลักหลักสำหรับหลักหน้าใหม่ ค่าเริ่มต้นของการ AutoEventWireup แอตทริบิวต์ถูกตั้งค่าเป็น False
302554คุณได้รับการ "ไม่พบตัวเลือกคลาสสามารถ CSS"<Class_Name>"" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิกไปที่ข้อกำหนดในชื่อคลาส DIV<b00> </b00> </Class_Name>
303796เมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องบริการเว็บ Visual Studio ปรับปรุงการอ้างอิงเว็บในแบบเว็บแอพลิเคชันไคลเอนต์ที่รันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันโดยอัตโนมัติ
304108คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "แอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง - ค่าถูกต้องตามชนิดข้อมูลของ 'NmToken' " เมื่อคุณเพิ่มค่าที่มากกว่าหนึ่งไปยัง traceOutputOptions แอตทริบิวต์ในแฟ้ม Web.config
307231คุณไม่สามารถเพิ่มเพจต้นแบบซ้อนกันเป็นสินค้าใหม่ในแอพลิเคชันเว็บโครงการ
308786เมื่อคุณเปิดเพจ aspx สองตัว หรือมากกว่า จะไม่มีแสดงรูปภาพในมุมมองออกแบบของ Visual Studio 2008
309571การกำหนดลักษณะการทำงานสีไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณแก้ไขแฟ้มใน Visual Studio 2008 Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (.vbs)
309977Visual Studio 2008 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณทำงานในแฟ้ม HTML ที่มีขนาดใหญ่
310296Visual Studio 2005 เผยแพร่แฟ้ม bin\vssver2.scc
310858Visual Studio 2008 Beta 2 แฮงค์เมื่อคุณจัดรูปแบบแฟ้ม.css แบบสแตนด์อโลน
311717เมื่อคุณใช้ตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่อยู่ภายในแผงแท็บที่อยู่ภายในคอนเทนเนอร์แท็บในมุมมองรายละเอียด คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด
312146แผ่น (.css) ลักษณะ cascading แฟ้มในโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ App_Themes จะถูกละเว้นในขณะออกแบบ
312199ถ้าคุณระบุเป็นแฟ้ม.config ของโปรแกรมประยุกต์ภายนอกในการ configSource แอตทริบิวต์ขององค์ประกอบคอมไพล์ในแฟ้ม Web.config การดำเนินการตรวจแก้จุดบกพร่องล้มเหลว
314664เมื่อคุณทำการปรับปรุงแหล่งที่มาของพารามิเตอร์สำหรับแบบสอบถามที่กำหนดไว้สำหรับการ SqlDatasouce วัตถุ Visual Studio 2008 ต่อพารามิเตอร์อื่น ๆ สำหรับแบบสอบถาม
314745คุณไม่สามารถใช้การ Page.StyleSheetTheme คุณสมบัติในเพจที่ใช้หน้าหลัก
315930เมื่อคุณแก้ไขเว็บเพจที่ประกอบด้วยตารางที่อยู่ในโหมดการออกแบบ รหัสแหล่งที่มาของเว็บเพจที่ถูกตัดขาด
317032เมื่อคุณตั้ง Visual Studio บนหน้าจอรองในสถานการณ์สมมติแบบสองจอภาพ มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับขนาดของตัวแก้ไข
317251เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม.css ในหน้าหลัก โดยใช้การ ~ / ไม่ไวยากรณ์ เพจลูกสามารถเข้าถึงแฟ้ม.css
320945Jscript IntelliSense ไม่ทำงานกับไลบรารีของ JavaScript "Ext JS"
321902ตัวออกแบบ HTML แทนส่วนที่เลือกเมื่อคุณทำการดำเนินการวาง
321928ตัวออกแบบ HTML ไม่ยอมรับแป้นพิมพ์ลัด
322465ตัวออกแบบ HTML แบบย้อนกลับข้อความสำหรับการป้อนค่าที่แทนส่วนที่เลือกถ้าส่วนที่เลือกมีแท็ก
322633คุณลักษณะการเน้นไวยากรณ์จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้ม.asp คลาสสิค
324668ตัวออกแบบแบบ ASP.NET ใส่ไม่ถูกต้อง<span>แท็กรอบ ๆ พารามิเตอร์ SqlDataSource</span>
327262ถ้าคุณเลือกตัวควบคุมภายในตารางที่อยู่ภายในแผงตัว ตัวควบคุมถูกเลือกอย่างไม่ถูกต้องในโหมดต้นทาง
327560เพจ HTML ไม่แสดงไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณคลิกสองครั้งปุ่มในมุมมองออกแบบ
328944ปุ่มมุมมองโค้ดและปุ่มมุมมองออกแบบจะไม่เปิดใช้งาน และคีย์ F7 และแป้นพิมพ์ลัด SHIFT + F7 ไม่ทำงาน
328999คุณใส่แท็ก<reference>ไปยังแฟ้ม JavaScript เพื่อชี้ไฟล์ JavaScript ที่ฝังตัวในโครงการใน Visual Studio 2008 นี้ เมื่อคุณคอมไพล์โครงการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:</reference>

ไม่สามารถคัดลอกแฟ้ม "obj\Debug\ClassLibrary.dll" กับ "bin\Debug\ClassLibrary.dll" กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม 'bin\Debug\ClassLibrary.dll' ได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่น
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้มทั้งสองจะเปิดใน IDE 2008 Studio แสดงผล
330457ในโหมดการออกแบบของ Visual Studio 2008 รายการเมนูทางลัดด้านขวา "รหัสมุมมอง" มักไม่สามารถมองเห็นได้
330792ที่ NavigateURL คุณสมบัติของการ เชื่อมโยงหลายมิติ ตัวควบคุมทำแก้ไข URL ไม่ถูกต้อง
331383การอ้างอิงของ JavaScript ในแอสเซมบลีที่ฝังตัวจะไม่ได้ตาม
331523JavaScript IntelliSense ประกอบด้วยมีข้อผิดพลาด typographical สำหรับการ fontcolor วิธีการ และสำหรับการ ขนาดแบบอักษร วิธีการ
331534JavaScript IntelliSense ไม่แสดงบางสมาชิกของวัตถุ RegExp
332864ASP.NET ที่แสดงในบางครั้งไม่แสดงหน้าที่ใช้หน้าต้นแบบที่ซ้อนกันอย่างถูกต้อง
332941Javascript IntelliSense ถูกปิดใช้งานถ้าแถบการนำทางตัวเลือกถูกปิดใช้งาน
333575ตัวแก้ไข HTML ลบแบบสุ่มรหัส html จากเพ aspx เป็นพิเศษแท็กปิด
336039เมื่อคุณเชื่อมต่อเมาส์ของแล็ปท็อป Microsoft คอมพิวเตอร์ ปัญหาอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้เกิดขึ้น
337534เมื่อคุณใช้วัตถุ LinkButton ประเด็น "ความเสียหายของ HTML" ที่อาจเกิดขึ้น
337804เมื่อคุณสร้างตารางที่ฝังตัวที่ประกอบด้วยภาพแบบ "ความกว้าง = 100% " แท็กในมุมมองออกแบบของ Visual Studio 2008 IDE, IDE อาจหยุดการตอบสนองได้
338211ขณะนี้ปิดใช้งานคุณลักษณะการแสดงตัวอย่าง และเปิดเนื้อหาใด ๆ ในมุมมองออกแบบโดยตรง และคุณตั้งค่าลักษณะการทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้น
338668Visual Studio 2008 หยุดการตอบสนองในมุมมองออกแบบเมื่อคุณใช้รูปภาพ gif ที่เคลื่อนไหวในการ Atlas UpdateProgress ตัวควบคุม
342172Visual Studio Editor สร้าง HTML ที่ไม่คาดคิด และไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณลากตัว แผง ควบคุมการผิด UpdatePanel ตัวควบคุม

Visual C#

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
294736IntelliSense เสนอคุณสมบัติแบบอ่านอย่างเดียวใน initializers วัตถุ
295945ที่ เอา Usings ที่ไม่ได้ใช้ คำสั่งไม่สามารถเอาออกไม่ถูกผูกไว้ โดยใช้ รวมภาษาคำถาม (LINQ)
299277ไม่สามารถใช้อินเทอร์เฟซของ System.Linq.IGrouping ในการผูกข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอ Windows (WPF) ในลักษณะของคีย์ เนื่องจากอินเทอร์เฟซถูกนำมาใช้อย่างชัดเจน
299827ฟังก์ชันการเปลี่ยนชื่อในคุณลักษณะการ Refactor ไม่เสมอจัดการเนื้อหาสายอักขระอย่างถูกต้อง
303073เมื่อคุณทำการคอมไพล์รหัสที่ได้ไม่ถูกต้องรูปแบบข้อคิดเห็น โดยใช้แบบ /doc ตัวเลือก คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด "ผิดพลาดของคอมไพเลอร์ภายใน"
304338เมื่อคุณสร้างตัวจัดการเหตุการณ์ทั่วไป โดยใช้คุณลักษณะ"สร้างตัวจัดการเหตุการณ์บนแท็บ" IDE 2008 Studio แสดงผลล้มเหลว
304804ที่ โดยใช้ ไดเรกทีฟจะนำไปใช้กับทั้งสองส่วนของวิธีการบางส่วนไม่ถ้าการ โดยใช้ มีกำหนดไดเรกทีฟอยู่ในขอบเขตที่แตกต่างกัน
305895ตัวดำเนินการ "==" และ "! ="ตัวดำเนินการไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเมื่อตัวดำเนินการเปรียบเทียบประเภทค่า null ได้ ด้วยตัวเอง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อค่าของชนิดไม่เป็น null
307131IntelliSense ไม่แสดงส่วนขยายวิธีการที่นำไปใช้กับพารามิเตอร์ชนิดทั่วไป
315853สอง ล็อก คำสั่งในช่วงเดียวกันอาจทำให้คอมไพเลอร์จะเกิดความผิดพลาด
316127เมื่อคุณกด CTRL + ENTER หรือ SHIFT + CTRL + ENTER ในการข้อคิดเห็นของ XML, Visual Studio 2008 ล้มเหลว
336039ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้เมื่อเสียบเมาส์ของแล็ปท็อป Microsoft
317256รุ่นไม่ถูกต้องของการอ้างอิงแบบ Visualizer การดีบักเกอร์ Microsoft.VisualStudio.DebuggerVisualizers แอสเซมบลีเมื่อมีการติดตั้ง Visual Studio รุ่นก่อนหน้านี้
319387เมื่อคุณเรียกใช้วิธีการอินเทอร์เฟซแบบทั่วไปในต้นนิพจน์ ชนิดของมูลค่าเป็นกล่อง
319429Initializers วัตถุสำหรับชนิดของมูลค่าไม่ทำงานอย่างถูกต้องในนิพจน์ต้น
319430วัตถุตัวอย่างไม่ถูกต้องทำงานกับตัวแปรชนิดของมูลค่า
319454ต้นนิพจน์ที่มีการแปลงที่ผู้ใช้กำหนดเองทำงานไม่ถูกต้อง
319465ที่ true ตัวดำเนินการและ false ผู้ปฏิบัติงานไม่ทำงานอย่างถูกต้องในนิพจน์ต้นเมื่อมีการโอเวอร์ตัวดำเนินการเหล่านี้
321448เปลี่ยนชื่อ refactoring อาจทำให้เกิด Visual C# 2008 Express Edition เพื่อหยุดการตอบสนอง (แฮงค์)
322925เมื่อคุณส่งการอ้างอิงเป็น null ฟังก์ชัน GetHashCode บางวัตถุ StringComparers อยู่นอกกระบวนการข้อยกเว้น ArgumentNullException ข้อยกเว้นนี้จะอธิบาย
323137คอมไพล์เลอร์ของทรีนิพจน์ LINQ แสดงข้อยกเว้นที่ VerificationException ในค่าคง null สำหรับชนิดที่เป็น null ไม่ได้
327883คอมไพเลอร์นิพจน์ LINQ ล้มเหลว เมื่อคุณเป็นนิพจน์ที่มีตัวดำเนินการ "เป็น" ที่เกี่ยวข้องกับแผนภูมิ และ ผิดตัวถูกดำเนินการที่มีชนิดการส่งคืนถูกยกเลิก
329326หลายปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณคอมไพล์รหัสต่อไปนี้:

"default(T) สี t"
336356คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่มีหลายโครงการ ถ้าคุณคลิก "ค้นหาทั้งหมด" อ้างอิง"ในการแก้ไขปัญหา Visual Studio อาจหยุดการตอบสนอง หรือจำเป็นต้องเป็นเวลานานในการดำเนินการ
337315เมื่อมีการเพิ่มวิธีการที่ถูกใช้ โดยตัวที่เรียกเก็บเงินไม่ส่งกลับค่าโมฆะ คอมไพเลอร์นิพจน์สร้างรหัสที่ไม่ถูกต้อง
339226C# คอมไพเลอร์สร้างแผนภูมิเป็นนิพจน์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีใช้ผู้ปฏิบัติงานของผู้ใช้ที่เป็น null ไม่ได้
339562คุณสร้างมีโหนดทรีนิพจน์สำหรับนิพจน์ใหม่ที่ใช้ชนิด "System.Void" โหนดแผนภูมินิพจน์จะถูกสร้างขึ้น เมื่อคุณคอมไพล์โหนดแผนภูมินิพจน์ คอมไพเลอร์นิพจน์ล้มเหลว
340291C# คอมไพเลอร์ emits ทรีนิพจน์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการดำเนินงานของไบนารี enum
340383ถ้ามีใช้คำสั่งที่ฝังตัว โดยไม่มีวงเล็บปีกกา compilers อาจอยู่นอกกระบวนการข้อผิดพลาด และปฏิเสธการคอมไพล์
342361เมื่อคุณสร้างแบบอาร์เรย์ขนาดถาวรในโครงสร้างข้อมูลภายใต้ Visual Studio 2008 ที่กำหนดเป้าหมายการกระชับข้อมูล Framework 2.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

สมาชิก 'System.Runtime.CompilerServices.UnsafeValueTypeAttribute.ctor' ที่จำเป็นต้องคอมไพล์เลอร์ที่ขาดหายไป
344277IntelliSense แฮงค์ IDE เมื่อคุณเลื่อนผ่านสมาชิกของวัตถุจากไลบรารีอื่น ๆ
346407โดยทั่วไปการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดตรรกที่ถ่ายทอดสดอย่างไม่ถูกต้องแสดงข้อผิดพลาด
347248การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดตรรกที่ถ่ายทอดสดแสดงข้อผิดพลาด false ดังต่อไปนี้:

' ชนิด 'int' ต้องเป็นชนิดการอ้างอิง

Visual Basic

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
326452คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องและการทำงานเมื่อคุณนำเข้า XML namespaces
333884โครงการ Visual Basic จะถูกคอมไพล์ได้ช้าลงเมื่อประกอบด้วยการอ้างอิงเว็บ
321043คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานการตรวจแก้จุดบกพร่องเมื่อคุณใช้อาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่
320416,302187คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานการตรวจแก้จุดบกพร่องเมื่อคุณใช้อาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่
301577มีแสดงผลลัพธ์ของค่าที่ไม่ถูกต้องในหน้าต่าง immediate
315796คอมไพเลอร์อาจล้มเหลวเมื่อคุณแก้ไขโปรแกรมประยุกต์แบบฟอร์ม Windows
322131โปรแกรมประยุกต์ที่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองทำให้คอมไพเลอร์จะเกิดความผิดพลาดขึ้น
322714ถ้าคุณปรับเปลี่ยนหน้าคุณสมบัติ ควรจะแสดงค่าสถานะสกปรก ถ้าคุณปรับเปลี่ยนข้อความเดียวเท่านั้นที่ใส่เข้าไปในหน้าคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงจะหายไป
301749คำสั่ง "ใช้ System.Linq" หายไปจากแฟ้มที่สร้างขึ้น โดยตัวออกแบบแบบคลาส
317143ผู้เผยแพร่ใช้การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกไม่ถูกต้องใน การรวบรวม และ การเผยแพร่โครงการและการแก้ไขปัญหา
312573ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณอัพเกรดรหัส Visual Basic 6 Visual Basic 2008 Express Edition: "การดำเนินงานอาจไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ
291268ข้อมูลการเชื่อมต่อกับ SQL Server 2008 ล้มเหลว
305371ติดตั้งของ visual Studio 2008 ปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับ SQL 2008 CTP
311689ข้อผิดพลาดในรหัสที่สร้างขึ้น โดยตัวออกแบบชุดข้อมูล
331912ความสัมพันธ์ DataSets ตัวพิมพ์ใช้งานไม่ได้
321275ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในตัวออกแบบชุดข้อมูล: "ค่าที่ร้องขอ 'คุณสมบัติ' ไม่พบ"
305067เมื่อคุณใช้ตัวออกแบบของคอมโพเนนต์ในโครงการ ASP.NET คอมโพเนนต์ Visual Basic Pack พลังงาน PrintForm จะปรากฏในกล่องเครื่องมือนั้น

ดีบักเกอร์ใน visual Studio

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
307998คุณไม่สามารถเอาออกดีบักจากโปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET Microsoft เมื่อคุณทำการดีบักแอพลิเคชัน
308138ถ้าคุณมีไฟล์สองไฟล์ที่มีชื่อเดียวกันในโฟลเดอร์ที่แตกต่าง จุดสั่งหยุดทำงานในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งเท่านั้น
310644Visualizer DataView ที่ไม่แสดงขึ้นอย่างถูกต้อง
301865คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณใช้จุดเปลี่ยนบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista
319295เมื่อมีการกำหนดค่าเก็บสัญลักษณ์ของ Microsoft ใน Visual Studio และ Visual Studio ทำงานใน Windows Vista, Visual Studio แสดงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสัญลักษณ์เสมอ
315555คุณตรวจแก้จุดบกพร่อง JavaScript โดยแนบดีบักเกอร์ Iexplorer.exe โดยใช้ Visual Studio 2008 คงถ้าโหลดหลายแฟ้มสคริปต์ที่มีชื่อเดียวกัน จุดพักอยู่บนแฟ้มสคริปต์ที่ถูกต้องเมื่อมีฟื้นฟูหน้า
320815ที่ StartupInfo.wShowWindow ค่าสถานะมีค่าแตกต่างกันเมื่อเริ่มต้นโปรแกรม โดยใช้ตัวเลือกการเริ่มการทำงานโดยไม่มีการบักหรือตัวเลือกการเริ่มต้นการตรวจแก้จุดบกพร่อง
333493คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้การป้อนข้อมูลมาตรฐาน (STDIN) และผลผลิตมาตรฐาน (STDOUT) สำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง

Visual Studio SDK

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
320999เมื่อคุณผสานรหัสแอพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับวิธีประกาศในคลาสแบบ abstract ทั่วไป A NullReferenceException ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และ AspNET_Merge.exe ยูทิลิตี้ที่ล้มเหลว

Visual C++

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
312421เครื่องมือ Assembler แมโคร Microsoft (MASM) สำหรับ Visual C++ 2008 Express Edition จะถูกเพิ่มใน Visual C++ 2008 Express Edition Service Pack 1
310004หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการ /doc ตัวเลือกของคอมไพเลอร์ใน 2008 Visual C++ คอมไพเลอร์แฮงค์เมื่อคุณคอมไพล์รหัสมาตรฐานที่จะคอมไพล์ได้
323448พารามิเตอร์ค่าเริ่มต้นของการ ctor ของการ std::complex<T></T> วัตถุไม่ถูกต้อง
294649คุณไม่สามารถใช้ส่วนหัวของแฟ้ม intrin.h และแฟ้มส่วนหัว string.h ในเวลาเดียวกัน
337740เมื่อคุณใช้ _BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION กำหนดในโครงการ โดยใช้ ATL บนคอมพิวเตอร์ที่มี Visual C++ 2008 คุณลักษณะ Pack ติดตั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด LNK2001"
330199หลังจากที่คุณสร้างโปรแกรม (mbcs ได้) ของชุดอักขระสัญลักษณ์ที่ใช้วิธีการ GetSelText ของคลา RichEditCtrl โปรแกรมส่งกลับค่าไม่ถูกต้อง
329919คุณใช้อัลกอริทึม search_n เพื่อค้นหาค่า n เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ติดกันในการ เวกเตอร์<int></int> วัตถุ ถ้าค่าของ n มีค่ามากกว่า 3 ยืนยันหลักที่อาจเกิดขึ้น
339442คลา is_pod และคลา has_trivial_constructor อย่างไม่ถูกต้องคืน pod เป็นจริงเมื่อชั้นพิมพ์ใช่และ ไม่มีตัวสร้าง trivial
337241ในโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมที่มีอยู่โปรดแฟ้มเกินกว่า 64 เมกะไบต์ (MB) IntelliSense อาจล้มเหลว
339432ส่งกลับคอมไพเลอร์อย่างไม่ถูกต้องค่า false สำหรับคลาส is_polymorphic

ตัวออกแบบพื้นฐานในงานนำเสนอ Windows (WPF)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ID การเชื่อมต่อคำอธิบาย
290646เมื่อคุณใช้ตัวแก้ไข XAML บางภูมิภาคยุบอาจขยายโดยอัตโนมัติ
305184คุณไม่สามารถเปิดตัว PageFunction เพจที่ใช้การ RemoveFromJournal คุณสมบัติ
307180เหตุการณ์ตัวควบคุม ActiveX หน้าต่างระดับสร้างข้อผิดพลาดในขณะออกแบบ
307331ตัวออกแบบ WPF แสดงเค้าโครงไม่ถูกต้องของตัวควบคุม
309063ตัวแก้ไข WPF สร้างข้อยกเว้นที่ซ้ำกันที่ทำให้เกิด Visual Studio เพื่อปิด และเริ่มการทำงาน
312249ตัวออกแบบ WPF แสดงแถบเลื่อนแนวนอนอย่างไม่ถูกต้อง
312859คุณสามารถเพิ่มแม่แบบตัวควบคุมสำหรับปุ่มในแอพลิเคชัน WPF ใน Visual Studio 2008 คุณสร้างเส้นขอบของปุ่ม เมื่อคุณพยายามที่จะแสดงตัวอย่างการออกแบบ Visual Studio 2008 อาจล้มเหลว
333036เมื่อคุณสร้าง หรือแก้ไขที่โปรแกรมประยุกต์ WPF, IDE 2008 Studio แสดงผลอาจล้มเหลว
315614ข้อผิดพลาดในการควบคุมของผู้ใช้ในโครงการแอพลิเคชัน WPF อาจล้มเหลว Visual Studio 2008 ทีมระบบ
318018ตัวออกแบบ XAML ไม่ถูกต้องแสดงสิ่งที่จะแสดงในขณะทำ
319692Visual Studio ล้มเหลวเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุม StackPanel เมื่อต้องการย่อหน้า
334662เมื่อคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ WPF ใน Visual Basic เมนู และแถบเครื่องมือบางอย่างอาจหยุดตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้น

ได้รับการสนับสนุนภาษาและระบบปฏิบัติการ

ภาษาที่ได้รับการสนับสนุน

Visual Studio 2008 SP1 แสดงโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Visual Studio 2008 เวอร์ชันต่อไปนี้:
 • ภาษาอังกฤษ
 • จีน (ประยุกต์)
 • จีน (ดั้งเดิม)
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • รัสเซีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)

ระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน

 • Windows Server 2008 RTM หรือ SP1
 • Windows Vista หรือ SP1
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
 • Windows Server 2003 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows Server 2003

  หมายเหตุ ถ้าคุณต้องมีการสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server 2008 ประชาคมเทคโนโลยีแสดงตัวอย่าง (CTP), คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้ง

ความต้องการติดตั้ง

 • สำเนาที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Visual Studio 2008 ได้รับการสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 • Microsoft Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมติดตั้ง Windows ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa372866.aspx
 • เราขอแนะนำ 512 MB หรือ RAM เพิ่มขึ้น

ฝ่ายสนับสนุนของ visual Studio 2008 SP1

การสนับสนุนอย่างเป็นทางมีพร้อมใช้งานผ่านการเชื่อมต่อของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://connect.microsoft.com/

ผู้ดูแลใช้งาน SP1 2008 Studio แสดงผล

ใน SP1 2008 Studio Visual คือ การดาวน์โหลดตามเงื่อนไขผู้จัดการและปรับปรุง installer Visual Studio 2008 SP1 ตรวจหา และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ทำ สำหรับการปรับใช้ของผู้ดูแล สร้างโครงสร้างแพคเกจเต็มรูปแบบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการสร้างแพคเกจเต็มรูปแบบเค้าโครงของ Visual Studio 2008 SP1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดแฟ้ม VS90sp1_KB945140.exe ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น บันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์ C:\VS90SP1
 2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ ใน Windows Vista ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจ SP1 2008 Studio ที่มองเห็นทั้งหมด:
  VS90sp1-KB945140-ENU.exe /createlayout FullTargetFolderPath / passive
  หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง FullTargetFolderPath แทนที่โฟลเดอร์เป้าหมายสำหรับแพคเกจเค้าโครง ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  VS90sp1-KB945140-ENU.exe /createlayout c:\VS90SP1\Layout /passive
เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแพคเกจ SP1 2008 Studio แสดงผลสมบูรณ์ คุณเก็บแพคเกจลงในโฟลเดอร์ที่คุณระบุ และคุณติดตั้ง SP1 2008 Studio แสดงผลไม่ แพคเกจต่าง ๆ เหล่านี้รวมถึงโปรแกรมติดตั้ง SP1 (SPInstaller.exe)

จากนั้น การปรับใช้การปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกโฟลเดอร์เค้าโครงสร้างไปยังตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 2. เรียกใช้ SPInstaller.exe จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  FullNetworkPathSPInstaller.exe /q /log %temp%\VS90SP1.htm /promptrestart
  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  \\เซิร์ฟเวอร์\VS90SP1\Layout\SPInstaller.exe /q /log %temp%\VS90SP1.htm /promptrestart

ปัญหาการติดตั้ง/เอาออกสำหรับทุกแพลทฟอร์ม

ดูเอกสาร Readme สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ ด้วย service pack

ดูเอกสาร Readme สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=110456
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Studio 2008 Service Pack 1 สำหรับรุ่น Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950264รายการของการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินค้าจากคลังถาวรสำหรับ Visual Studio 2008 Express เวอร์ชั่น Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตัวออกแบบของแบบจำลองข้อมูล ADO.NET เอนทิตี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956252วิธีการปิดการใช้งานของตัวออกแบบของแบบจำลองข้อมูล ADO.NET เอนทิตีใน shell Visual Studio 2008 Service Pack 1 (โหมดหนึ่ง ๆ)
956253 ตัวออกแบบแบบจำลองข้อมูลเอ็นติตี้ ADO.NET ไม่ได้รับการสนับสนุนใน shell Visual Studio 2008 Service Pack 1 (โหมดแบบรวม)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950263 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB950263 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950263

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com