การแก้ไข: บางรายการอาจไม่สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล Visual SourceSafe เมื่อคุณใช้เครื่องมือ VSSConverter.exe เพื่อโยกย้ายจาก Visual SourceSafe 2005 เซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือ VSSConverter.exe เพื่อโยกย้ายจาก Microsoft Visual SourceSafe 2005 Microsoft Visual Studio มูลฐานเซิร์ฟเวอร์ทีม บางรายการอาจไม่สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล Visual SourceSafe ดังนั้น บางรายการไม่ถูกย้ายไปยังทีมมูลฐานเซิร์ฟเวอร์ หรือ สินค้าที่มีเนื้อหาที่ว่างถูกย้ายโดยไม่คาดคิด

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรหัสของ MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://code.msdn.microsoft.com/KB950185

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Visual Studio 2005 ทีมชุด Service Pack 1 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Analyze.exe8.0.50727.1827249,85629-Apr-200810:32
Ddconv.exe8.0.50727.1827105,97629-Apr-200810:28
Ddupd.exe8.0.50727.1827107,00029-Apr-200810:25
Microsoft.VisualStudio.SourceSafe.Interop.dll8.0.50727.182749,15229-Apr-200803:36
Mkss.exe8.0.50727.182742,48829-Apr-200810:31
RemoteVssScc.DLL8.0.50727.1827336,38429-Apr-200806:22
RemoteVssSccUI.dll8.0.50727.182781,920พฤษภาคม-01-200810:สีกัน
RemoteVssSccUI.dll8.0.50727.182781,92029-Apr-200804:58
RemoteVssSccUI.dll8.0.50727.182781,920พฤษภาคม-01-200811:03
RemoteVssSccUI.dll8.0.50727.182781,920พฤษภาคม-01-200811:18
RemoteVssSccUI.dll8.0.50727.182781,920พฤษภาคม-01-200811:34
RemoteVssSccUI.dll8.0.50727.182781,920พฤษภาคม-01-200804:50
Ss.exe8.0.50727.1827420,33629-Apr-200810:29
Ssadmin.exe8.0.50727.1827136,19229-Apr-200810:32
Ssapi.dll8.0.50727.1827502,78429-Apr-200806:19
Ssarc.exe8.0.50727.1827362,48829-Apr-200810:33
Ssexp.exe8.0.50727.1827141,30429-Apr-200810:28
Ssgui.dll8.0.50727.18271,257,47229-Apr-200806:20
Ssrestor.exe8.0.50727.1827351,23229-Apr-200810:29
Ssscc.dll8.0.50727.18271,270,78429-Apr-200807:57
SSService.exe8.0.50727.1827329,72829-Apr-200810:25
Ssui.dll8.0.50727.1827998,400พฤษภาคม-01-200810:สีกัน
Ssui.dll8.0.50727.1827947,20029-Apr-200806:19
Ssui.dll8.0.50727.1827994,816พฤษภาคม-01-200811:03
Ssui.dll8.0.50727.1827998,400พฤษภาคม-01-200811:18
Ssui.dll8.0.50727.1827989,184พฤษภาคม-01-200811:34
Ssui.dll8.0.50727.1827947,200พฤษภาคม-01-200804:50
Ssxx.dll8.0.50727.18272,56029-Apr-200806:19
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727.1827734,20829-Apr-200806:19
Tdnamespaceextensionui.dll8.0.50727.1827282,62429-Apr-200804:55
VssWebService.dll8.0.50727.182745,05629-Apr-200806:21

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ VSSConverter.exe เพื่อโยกย้ายจาก Visual SourceSafe เซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีม แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181247 (VS.80)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB950185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com