การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950100 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0 และไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 3.0 สำหรับ Outlook ไม่เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่เข้ากันได้กับ Windows Server 2008 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook ได้รับการสนับสนุนใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 เมื่อมีใช้ บริการเทอร์มินัล หรือ Citrix

Windows Server 2008 รุ่นต่อไปนี้และ Windows Server 2008 R2ได้รับการสนับสนุน:
 • รุ่น 32 บิต และ 64 บิตของข้อความใน Windows Server 2008 มาตรฐาน
 • รุ่น 32 บิต และ 64 บิตขององค์กร 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
 • รุ่น 32 บิต และ 64 บิตของ Datacenter 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
 • รุ่น 32 บิต และ 64 บิตของใน Windows Server 2008 เว็บเซิร์ฟเวอร์

การติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใน Windows Server 2008
หมายเหตุ: Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่อยู่ในขณะนี้สนับสนุนในสภาพแวดล้อมเท่านั้นที่ IPv6
หมายเหตุ: ในระหว่างการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณต้องใช้บริการเครือข่ายเป็นบัญชีบริการ หรือการติดตั้งจะล้มเหลว

บทบาทเซิร์ฟเวอร์อธิบายถึงฟังก์ชันหลักของเซิร์ฟเวอร์ ใน Windows Server 2008 ผู้ดูแลระบบสามารถ dedicate ทั้งคอมพิวเตอร์ไปยังบทบาทเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง หรือติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์หลายบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใน Windows Server 2008 ที่ต่อไปนี้ Windows Server 2008 Server บทบาทจำเป็นต้องมีการติดตั้ง
 • บริการบทบาทเนื้อหาแบบคงที่ (Included ในบทบาท Web Server (IIS) และส่วนประกอบ)
 • บริการการบทบาทการรวมเนื้อหาแบบไดนามิก (Included ในบทบาท Web Server (IIS) และส่วนประกอบ)
 • บริการบทบาทของ IIS การพิสูจน์ตัวจริงของ windows (Included ในบทบาท Web Server (IIS) และส่วนประกอบ)
 • บริการบทบาทคอมโพเนนต์ความเข้ากันได้ (Included ในบทบาท Web Server (IIS) และส่วนประกอบ)
 • บริการทำดัชนี (Included ในบทบาทบริการแฟ้มและส่วนประกอบ)

เมื่อต้องการเพิ่ม หน้าที่ข้างต้นก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเครื่องมือการดูแลแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. คลิกขวาบทบาทแล้ว คลิกเพิ่มหน้าที่.
 3. คลิกถัดไปการเรียกไปยังหน้าจอบทบาทของเซิร์ฟเวอร์
 4. ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายสำหรับหน้าที่แบบต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกถัดไป.
  • เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
  • บริการของแฟ้ม
 5. คลิกถัดไปเมื่อต้องการได้รับการบริการบทบาทสำหรับเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากบริการ Server (IIS) ของเว็บ. เมื่อกล่องตัวช่วยสร้างบทบาทเพิ่มขึ้นมา คลิกเพิ่มบริการบทบาทที่จำเป็นแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกถัดไปเมื่อต้องการเข้าถึงบริการบทบาทของเซิร์ฟเวอร์เว็บ ทำให้กล่องกาเครื่องหมายที่มีอยู่ที่ถูกทำเครื่องหมาย และการทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายถัดจากIIS 6 ความเข้ากันได้ของการจัดการแล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกถัดไปเมื่อต้องการเข้าถึงบริการบทบาทของบริการแฟ้ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากบริการทำดัชนีแล้ว คลิกถัดไป.
 9. คลิกติดตั้ง

หากคุณอยู่แล้วให้ใช้ เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน บริการของแฟ้ม หรือเว็บ Server (IIS) ทำ การเปิดใช้งาน บางบริการบทบาทตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเครื่องมือการดูแลระบบคลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. ขยายบทบาทคลิกขวาเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันบริการของแฟ้มหรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (IIS)ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทคุณต้องการ และคลิกเพิ่มบริการบทบาท.
 3. ดำเนินการตัวช่วยสร้างการเพิ่มบริการบทบาทที่ต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows Server 2008 กับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

ปัญหาที่ทราบต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 กับ Windows Server 2008 ถ้าไม่มีการติดตั้งบทบาทที่ด้านบน . นอกจากนี้ยังอธิบายการแก้ไขปัญหาใด ๆ พร้อมใช้งาน

ปัญหาที่ 1:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เว็บแอพลิเคชัน:
"ปัญหาเว็บนี้หน้าอาจป้องกันถูกแสดงอย่างถูกต้องหรือการทำงานอย่างถูกต้อง" บรรทัด: อักขระที่ไม่ 194: ข้อผิดพลาด 1: วัตถุต้องมีรหัส: 0 URL: http://localhost/

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดบริการบทบาทคงเนื้อหาในบทบาทของเซิร์ฟเวอร์เว็บ (IIS)

ปัญหาที่ 2:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0:
"การดำเนินการล้มเหลว Microsoft.Crm.Setup.Server.EnableCompressionAction" System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80005006): ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0x80005006

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ บริการบทบาทของการรวมเนื้อหาแบบไดนามิกในบทบาท Web Server (IIS) ที่เปิดใช้งาน

ปัญหาที่ 3:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เว็บแอพลิเคชัน:
ไม่ได้รับ "ข้อผิดพลาด HTTP 401.2 – อนุญาต"

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดบริการบทบาทการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows ในบทบาท Web Server (IIS)

ปัญหาที่ 4:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0:
"Internet ข้อมูล Services (IIS) 7 พร้อม ด้วยคอมโพเนนต์ความเข้ากันได้ของ IIS 6 ต้องติดตั้งใน Windows Server 2008"
Microsoft Dynamics CRM 4.0 สนับสนุนบริการบทบาทเข้ากันจัดการ IIS 6.0 ได้เท่านั้น
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งบริการบทบาทของความเข้ากันได้ 6.0 IIS ในบทบาท Web Server (IIS)

ปัญหาที่ 5:ถ้าคุณเพียงเปิด IPv6 ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 อินเทอร์เน็ต Facing จัดวาง (IFD) ในสภาพแวดล้อมที่มี IPv6 อย่างเดียว คุณสามารถกำหนดคีย์รีจิสทรี internalnetworkaddress เป็นที่อยู่ IPv6 คุณพยายามเปิด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เว็บแอพลิเคชัน ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีระบุที่อยู่ IP ไม่ถูกต้อง
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณพยายามติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในสภาพแวดล้อมที่มี IPv6 อย่างเดียว แล้ว คุณสามารถกำหนดกระบวนการติดตั้งการสร้างเว็บไซต์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ความล้มเหลวในการตรวจสอบ WebServerValidator:: ใช้ที่มีอยู่เข้ากับโพรโทคอลที่ร้องขอ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตรวจสอบ IPv4 ถูกเปิดใช้งานพร้อมกับ IPv6 และที่คุณมี Update Rollup 3 หรือยิ่งมีการติดตั้ง

ปัญหาที่ 6:Consider the following scenario: You try to install the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server with a Security Account running under a Domain User account on Windows Server 2008. The Microsoft Dynamics CRM 4.0 installation tries to add the domain user to the IIS Worker Process Group (IIS_WPG). Windows Server 2008 runs IIS 7.0. However, Microsoft Dynamics CRM 4.0 uses IIS 6 compatibility mode. In this scenario, the Setup process fails, and you receive the following error message:
Action Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureAspNetAccountAction failed. System.ComponentModel.Win32Exception: The group name could not be found.
This problem occurs because IIS 6 compatibility mode no longer has the IIS_WPG group.

To work around this problem, you must select the Network service to start Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Once Microsoft Dynamics CRM 4.0 is installed and running you can change the service account to a domain user by doing the following:
 1. On the Microsoft Dynamics CRM server clickเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. Expand your Web Server name and then clickกลุ่มแอพลิเคชัน.
 3. คลิกขวาCRMAppPoolแล้ว คลิกการตั้งค่าขั้นสูง.
 4. คลิกรหัสประจำตัว, change the Identity to the Service Account you created, and then clickตกลง.
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:iisresetแล้ว คลิกตกลง..

Active Directory Changes:
 1. On the domain controller clickเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกActive Directory Users & Computers.
 2. ไปที่กลุ่มความปลอดภัยของ CRM Dynamics Microsoft ได้สร้างขึ้น และเพิ่มบัญชีบริการทั้งสองแบบPrivUserGroupและSQLAccessGroup.

แฟ้มเปลี่ยนแปลงการระบบสำหรับ 2008 IIS Server:
 1. ใน Microsoft Dynamics CRM Server นำทางไปยัง CRM\ Dynamics Files\Microsoft C:\Program
 2. การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนไดเรกตอรีติดตามนำบัญชีบริการควบคุมทั้งหมดไปยังไดเรกทอรีนี้

รวมบัญชีบริการในกลุ่มต่อไปนี้ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM:
 • กลุ่ม IIS_IUSRS ภายใน
 • กลุ่ม CRM_WPG ภายใน

เมื่อต้องการนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. ขยายconfigurationขยายผู้ใช้และกลุ่มภายในแล้ว คลิกกลุ่ม.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างกลุ่มiis_iusrsแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกaddพิมพ์บัญชีบริการ คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 5. คลิกขวาในบานหน้าต่างกลุ่มcrm_wpgแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 6. คลิกaddพิมพ์บัญชีบริการ คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง


ปัญหา 7ถอนการติดเมื่อคุณอัพเกรดจาก Windows Server 2003 Windows Server 2008 บริการการทำดัชนีถูกตั้งไว้ เมื่อมีการถอนการติด Indexing Service ถูกตั้ง คุณไม่สามารถใช้แฟ้มวิธีใช้ของโปรแกรมประยุกต์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ บริการบทบาทของบริการการทำดัชนีในบทบาทบริการแฟ้มที่เปิดใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
948680คำอธิบายของโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Server 2008
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950100 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB950100 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950100

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com