คำอธิบายโปรแกรมประยุกต์ Office Genuine Advantage Notifications

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949810 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
โปรแกรม Office Genuine Advantage (“OGA”) ยังไม่หมดอายุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Office ของแท้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

ข้อดีของ Office ของแท้

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Genuine Advantage Notifications โปรแกรมประยุกต์นี้จะแจ้งให้คุณทราบ หากสำเนา Office ไม่ได้เป็นของแท้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมประยุกต์ Office Genuine Advantage Notifications นับเป็นหนึ่งในความพยายามของ Microsoft ในการบรรเทาปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ การติดตั้งซอฟต์แวร์นี้จะช่วยยืนยันให้คุณได้ทราบว่า สำเนา Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นั้น เป็นของแท้และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง การได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยขององค์กรและตัวบุคคล บ่อยครั้ง ซอฟต์แวร์ปลอมมักจะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นที่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอาจทำให้ระบบเสียหาย ข้อมูลสูญหาย และแม้แต่เกิดการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

หากสำเนา Office ของคุณ ไม่ใช่ของแท้ ซอฟต์แวร์จะแจ้งเตือนเป็นระยะ เพื่อให้คุณได้ดำเนินการที่เหมาะสม และช่วยปกป้องระบบของคุณจากสิ่งคุกคามความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ปลอม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณอาจได้รับซอฟต์แวร์ปลอมมาได้อย่างไร โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/?displaylang=th
หากต้องการโพสต์คำถามหรือค้นหาหัวข้อของบอร์ดข้อความเกี่ยวกับ Office Genuine Advantage Notifications โปรดเยี่ยมชม Microsoft Genuine Advantage Forums (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) บนเว็บไซต์ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/help/genuine/get-genuine-kit

ข้อความการแจ้งเตือน

ข้อความการแจ้งเตือนที่มีลักษณะคล้ายดังต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้สำเนา Office ที่ไม่ประสบความสำเร็จจากกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ Office Genuine Advantage
 • การเริ่มต้นโปรแกรม
  เมื่อสำเนาโปรแกรม Office XP, โปรแกรม Office 2003 หรือโปรแกรม 2007 Office ที่ไม่ใช่ของแท้เริ่มทำงาน คุณจะได้รับข้อความการแจ้งเตือนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับข้อดังต่อไปนี้:
  สำเนา Microsoft Office ไม่ใช่ของแท้

  ขออภัยที่ต้องขัดจังหวะ สำเนา Microsoft Office ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ปรากฏว่าไม่ผ่าน คลิกเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อดูรายละเอียดและอ่านข้อมูลแนะนำวิธีการที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่ง Microsoft Office ของแท้
  เมื่อคุณได้รับข้อความการแจ้งเตือนว่าไม่ใช่ของแท้ คุณจะมีสองตัวเลือกดังต่อไปนี้:
  • คุณสามารถคลิก เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้อง และตัวเลือกต่างๆ ที่มีให้สำหรับทำให้สำเนา Office ของคุณเป็นของแท้
  • คุณสามารถคลิก เตือนฉันภายหลัง หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ไอคอนจะพร้อมใช้ในพื้นที่การแจ้งเตือนที่คุณสามารถดับเบิลคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวเฉพาะประเภทในการตรวจสอบความถูกต้อง และดูตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้สำเนา Office ของคุณกลายเป็นของแท้ได้
 • แถบเครื่องมือ
  ่สำหรับโปรแกรม Office XP และ Office 2003 แถบเครื่องมือจะถูกเพิ่มให้กับโปรแกรมที่ไม่ใช่ของแท้ แถบเครื่องมือนี้จะแสดงข้อความที่มีลักษณะคล้ายคลึงดังต่อไปนี้:
  สำเนา Office นี้ไม่ใช่ของแท้ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
 • Ribbon
  สำหรับโปรแกรม 2007 Office นั้น องค์ประกอบ Ribbon จะถูกเพิ่มให้กับโปรแกรมที่ไม่ใช่ของแท้ Ribbon นี้จะแสดงข้อความที่มีลักษณะคล้ายคลึงดังต่อไปนี้:
  สำเนา Office นี้ไม่ใช่ของแท้ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
หมายเหตุ คลิกที่แถบเครื่องมือหรือ Ribbon เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวในการตรวจสอบความล้มเหลว และตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้สำเนา Office กลายเป็นของแท้

วิธีการหยุดข้อความการแจ้งเตือน

ไม่มีตัวเลือกให้หยุดข้อความการแจ้งเตือนเป็นการชั่วคราว หากต้องการหยุดข้อความการแจ้งเตือนเป็นการถาวร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ Office Genuine Advantage Notifications เพื่อทำให้สำเนา Office ของคุณกลายเป็นของแท้เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

การติดตั้งการปรับปรุง Office Genuine Advantage Notifications

การปรับปรุง Office Genuine Advantage Notifications มีการแจกจ่ายผ่านทาง Microsoft Update ในลักษณะเป็นการปรับปรุงหรือการดาวน์โหลดที่เป็นทางเลือก การปรับปรุงนี้มิได้บังคับให้ต้องดาวน์โหลด คุณต้องยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft ก่อน จึงจะติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้ได้ หลังจากที่ยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft แล้ว โปรแกรมประยุกต์ Office Genuine Advantage Notifications จะตรวจสอบว่า สำเนา Office ที่ติดตั้งเป็นของแท้

หากสำเนา Office ที่ติดตั้งเป็นของแท้ จะไม่มีการแสดงข้อความการแจ้งเตือนเพิ่มเติมอีก หากสำเนา Office ที่ติดตั้งไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ข้อความการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเตือนคุณให้ทราบถึงปัญหานี้ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อนำเสนอทางเลือกสำหรับให้คุณแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งการปรับปรุง Office Genuine Advantage Notifications ได้

หนทางเดียวที่จะลบการปรับปรุงนี้คือ แก้ไขสถานะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้ของคุณ คุณสามารถใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม เพื่อให้แสดง Office Genuine Advantage Notifications อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก เพื่อถอนการปรับปรุงได้ ทั้งนี้เนื่องจากซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายสามารถใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก เพื่อลบการปรับปรุง Office Genuine Advantage Notifications ออกได้ เนื่องด้วยการกระทำนี้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ ความสามารถในการใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในการลบการปรับปรุง Office Genuine Advantage Notifications จึงถูกบล็อกไว้

หมายเหตุ หากคุณเชื่อว่า คุณตกเป็นเหยื่อของการละเมิดลิขสิทธิ์และได้ซื้อ Microsoft Office ที่มิใช่ของแท้มาโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสำเนา Microsoft Office ฟรีได้โดยการกรอกรายงานเกี่ยวกับการปลอมแปลงและส่งสื่อปลอมแปลงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/?displaylang=th
 2. คลิกปุ่ม ตรวจสอบ Office
 3. ในเพจผลลัพธ์ของ Office Genuine Advantage คลิก ส่งรายงานเกี่ยวกับการปลอมแปลงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ที่ด้านขวาของหน้าจอ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Office Genuine Advantage โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ดังต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/genuine/?displaylang=th
หมายเหตุ
 • มีการดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมประยุกต์ Office Genuine Advantage Notifications ที่ทำงานอยู่ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมประยุกต์นี้จะทำงานเฉพาะเมื่อ Office เปิดอยู่
 • หลังจากติดตั้ง Office Genuine Advantage Notifications แล้ว จะไม่สามารถลบโปรแกรมออกจากเครื่องได้ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft Genuine Advantage จะอธิบายว่า มีการรวบรวมข้อมูลใดบ้าง มีวิธีการใช้อย่างไรบ้าง และ Microsoft จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้:
  http://windows.microsoft.com/th-th/windows/genuine/privacy-statement

ตัวเลือกการสนับสนุน Office Genuine Advantage

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มีให้สำหรับ Office Genuine Advantage Notifications โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/help/genuine/get-genuine-kit
ตัวเลือกเหล่านี้รวมทั้งบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางเทคนิค

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949810 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2554 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Genuine Advantage
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
Keywords: 
kbvalidation kbregistration kbinstallation kbexpertisebeginner kbinfo KB949810
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com