การติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกการติดตั้งชุดบริการ: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949388 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อผิดพลาด 1

Service Pack นี้จำเป็นที่จะต้องเสียบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้กับคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง

ข้อผิดพลาด 2

การตั้งค่า 3 Service Pack ถูกยกเลิกเนื่องจาก Microsoft ที่ใช้ร่วมกันคอมพิวเตอร์ Toolkit สำหรับ Windows XP ไม่เข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้ ก่อนที่คุณสามารถดำเนินการ คุณต้อง: 1) ถอนการติดตั้ง Microsoft Shared Computer Toolkit (2) (ไม่จำเป็น) ติดตั้ง Windows SteadyState ซึ่งเป็น Microsoft Shared Computer Toolkit รุ่นใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน้าการเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันบนเว็บไซต์ของ Microsoft

ข้อผิดพลาด 3

การตั้งค่า 3 Service Pack ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ผ่าน RDP 6.0 MUI PACK (โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB925877)) ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อไป คุณต้องถอนการติดตั้ง KB925877 ก่อน

ข้อผิดพลาด 4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 ไม่สามารถใช้กับ Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP) แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง SP3 เฉพาะสำหรับ WinFLP จะมีอยู่ที่ download.microsoft.com

ข้อผิดพลาด 5

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 ไม่สามารถใช้กับ Windows ฝังตัวสำหรับจุดของบริการ (WEPOS) แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง SP3 เฉพาะสำหรับ WEPOS จะสร้างมีอยู่ใน download.microsoft.com

ข้อผิดพลาด 6

โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถดำเนินต่อได้เนื่องจากอย่าง น้อยหนึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Service Pack 3 ไม่สำเร็จ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตรวจสอบแฟ้มบันทึก Drive_Letter: \windows\svcpack.log
นอกจากนี้ ในทุก ๆ อินสแตนซ์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ยังถูกบันทึกไว้ในล็อกการติดตั้งชุดบริการ:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

หมายเหตุ บันทึกการติดตั้งการ pack บริการ (svcpack.log) โดยทั่วไปจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
Drive_Letter: \Windows\svcpack.log

สาเหตุ

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่าง ๆ ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP SP3 หากไม่ตรงตามเงื่อนไขใด คุณจะได้รับข้อผิดพลาดแบบใดแบบหนึ่งที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เหตุผลสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" อธิบายสาเหตุต่อไปนี้:

สาเหตุของข้อผิดพลาด 1

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหากคุณพยายามติดตั้ง service pack ได้เมื่อคอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานแบตเตอรี กำลังดำเนินการตรวจสอบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ความล้มเหลวในการปรับปรุงจุดในระหว่างกระบวนการติดตั้ง

สาเหตุของข้อผิดพลาด 2

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าคุณพยายามติดตั้ง service pack บนคอมพิวเตอร์ที่ "Microsoft ที่ใช้ร่วมกันคอมพิวเตอร์ Toolkit สำหรับ Windows XP" ถูกติดตั้งแล้ว ชุดเครื่อมือนี้ไม่เข้ากันกับ Windows XP SP3

สาเหตุของข้อผิดพลาด 3

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าคุณมีการ "Update สำหรับ Windows XP (KB925877)" ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมปรับปรุงนี้มีชุดอินเทอร์เฟซของผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) สำหรับ Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0) MUI pack นี้ไม่เข้ากันกับ Windows XP SP3

สาเหตุของข้อผิดพลาด 4

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 บนระบบปฏิบัติการ "Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)" Service pack รุ่นนี้ใช้ไม่ได้กับระบบปฏิบัติการที่ตั้งไว้

สาเหตุของข้อผิดพลาด 5

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 ผ่านระบบปฏิบัติการ "Embedded for Point of Service (WEPOS)" Service pack รุ่นนี้ไม่ใช้กับระบบปฏิบัติการ WEPOS

สาเหตุของข้อผิดพลาด 6

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 บน Windows XP Media Center Edition หรือ Windows XP Media Center Edition 2003

หมายเหตุ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหากคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 ผ่าน Windows XP Media Center Edition 2004 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนใดที่เหมาะสมกับข้อความข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ ขั้นตอนเหล่านี้ได้อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับข้อผิดพลาด 1

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินไฟฟ้ากระแสสลับเช่นเต้าเสียบไฟฟ้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการพลังงานสำหรับคอมพิวเตอร์ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับข้อผิดพลาด 2

ถอนการติดตั้ง Microsoft Toolkit คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกControlPanelและคลิกเพิ่มหรือ RemovePrograms
  2. คลิกMicrosoft ที่ใช้ร่วมกันคอมพิวเตอร์ Toolkitและจากนั้น คลิกเอาออก
  3. หลังจากที่โปรแกรมจะถูกลบออก ติดตั้ง Windows XPSP3
Windows SteadyState ไม่สนับสนุน Windows 7 ยกเลิก อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะจำนวนมากสามารถถูกจำลองแบบ โดยใช้คุณลักษณะของ Windows 7 ดั้งเดิมและเครื่องมือฟรีจาก Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์การดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ SteadyState_Setup_ENU.exe เดี๋ยวนี้

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับข้อผิดพลาด 3

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมถอนการติดตั้ง "ปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB925877)" โปรแกรมปรับปรุงนี้มีชุดอินเทอร์เฟซของผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) สำหรับ Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกControlPanelและคลิกเพิ่มหรือ RemovePrograms
  2. คลิกเพื่อเลือกแสดงโปรแกรมปรับปรุงตรวจสอบ boxat ด้านบนของหน้า
  3. คลิกการปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB925877), และจากนั้น คลิกเอาออก
  4. หลังจากการปรับปรุง KB925877 จะถูกลบออก ติดตั้ง Windows XPSP3

วิธีแก้ปัญหา สำหรับข้อผิดพลาดที่ 4 และ 5 ของข้อผิดพลาด

Windows XP SP3 รุ่นนี้เข้ากันไม่ได้กับตั้งไว้หรือ WEPOS ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ได้ การบริการเฉพาะ pack แพ็คเกจการปรับปรุง สำหรับระบบปฏิบัติการที่ตั้งไว้ และ สำหรับระบบปฏิบัติการ WEPOS มีการจัดกำหนดการจะพร้อมเปิดตัวในศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ในภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะ Windows XP SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft จะพร้อมใช้งานในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

การแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาด 6

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Media Center Edition หรือ Windows XP Media Center Edition 2003 คุณต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) การขอรับ Windows XP SP2 คุณสามารถใช้ Windows Update หรือการปรับปรุงอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949388 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 14.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbmt KB949388 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:949388

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com