Klaidos prane?imas bandant ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?S?ranka nustat?, kad vykdomas kitas naujinimas Baikite t? diegim? ar ?alinim? ir bandykite dar kart??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 949381
Beta versijos informacija
?iame straipsnyje aptariama ?Microsoft? produkto beta versija. Informacija ?iame straipsnyje pateikiama esamos b?kl?s ir gali b?ti kei?iama ne?sp?jus.

?iam beta versijos produktui ?Microsoft? neteikia jokio oficialaus produkto palaikymo. Informacijos apie beta versijos palaikym? ie?kokite dokumentacijoje, kuri pateikiama su beta versijos produkto failais, arba svetain?je, i? kurios atsisiunt?te ?i? versij?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3), gaunate tok? klaidos prane?im?:
S?ranka aptiko, kad vykdomas kitas naujinimas. Baikite t? diegim? ar ?alinim? ir bandykite dar kart?.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei bandote diegti ?Windows XP? SP3, kai Automatinio naujinimo priemon? vykdo Update.exe fail?.

Update.exe failas vykdo ?Windows XP? SP3 diegim?. Update.exe failas neleid?ia keliems savo egzemplioriams vienu metu veikti tame pa?iame kompiuteryje. Update.exe fail? naudoja daugelis saugos naujinim? ir pakeitim? paket?, i?leid?iam? ?Microsoft?.

Pastaba Nor?dami ?sitikinti, kad kompiuteryje vykdomas update.exe failas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidarykite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  taskmgr
 3. Spustel?kite skirtuk? Procesai ir nustatykite, ar Update.exe failas yra ?iuo metu kompiuteryje vykdom? proces? s?ra?e.
 4. Meniu Failas spustel?kite U?daryti u?duo?i? tvarkytuv?.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, i?bandykite ?iuos b?dus nurodyta tvarka.

1 b?das

 1. Palaukite, kol vykdomi naujinimai u?baigs savo diegimo proces? arba savo ?alinimo proces?.
 2. Pabandykite ?diegti ?Windows XP? SP3. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
   http://update.microsoft.com
  2. Spustel?kite Greitasis diegimas (rekomenduojama).
  3. Jei j?s? kompiuteris tinkamas naujinimui, ?Windows XP? SP3 bus vienas i? automati?kai pa?ym?t? naujinim?. Spustel?kite Diegti.
  4. Per?i?r?kite ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas ir sutikite su jomis.
  5. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, atlikite ?Windows XP? SP3 diegimo proces?.

2 b?das

 1. U?darykite visas veikian?ias programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite I?jungti kompiuter?, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.

  Pastaba Kartais diegimas gali b?ti nes?kmingas, nes nebuvo baigta pirmesn? operacija. Kai i? naujo paleisite kompiuter?, u?darysite visas nebaigtas kompiuterio funkcijas ir prad?site proces? i? naujo.
 3. Kai kompiuteris pasileis i? naujo, prisiregistruokite naudodamiesi savo abonemento pavadinimu ir slapta?od?iu.
 4. Pabandykite ?diegti ?Windows XP? SP3. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
   http://update.microsoft.com
  2. Spustel?kite Greitasis diegimas (rekomenduojama).
  3. Jei j?s? kompiuteris tinkamas naujinimui, ?Windows XP? SP3 bus vienas i? automati?kai pa?ym?t? naujinim?. Spustel?kite Diegti.
  4. Per?i?r?kite ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas ir sutikite su jomis.
  5. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, atlikite ?Windows XP? SP3 diegimo proces?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 949381 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. vasario 3 d. - Per?i?ra: 1.3
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot KB949381

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com