เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack คุณได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" หรือ "การติดตั้ง Service Pack ไม่เสร็จสมบูรณ์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949377 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Service Pack 3 (SP3) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความดังต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3 การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3 การติดตั้ง Service Pack ไม่สำเร็จ
หรือ แฟ้ม Svcpack.log อาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
DoRegistryUpdates ล้มเหลว

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีรีจิสทรีคีย์อย่างน้อยหนึ่งรายการถูกจำกัดในลักษณะที่ทำให้ Service Pack ไม่สามารถปรับปรุงคีย์ได้ รีจิสทรีคีย์อาจถูกจำกัดโดยบางโปรแกรมที่เปลี่ยน System Access Control List (SACL) ในรีจิสทรีเพื่อให้บัญชีผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคีย์เหล่านั้นได้ โปรแกรมติดตั้ง Service Pack ทำงานภายใต้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ผู้ใช้) จึงไม่สามารถเข้าถึงรีจิสทรีคีย์ที่ถูกจำกัด หาก Windows XP Service Pack ไม่สามารถปรับปรุงรีจิสทรีคีย์เนื่องจากถูกจำกัดโดยโปรแกรมอื่น การติดตั้ง Service Pack จะล้มเหลว

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงรีจิสทรีล้มเหลวหรือไม่ ให้ไปที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏสำหรับการแก้ไขปัญหา วิธีการเหล่านี้จะใช้กับผู้ใช้งานระดับกลางไปจนถึงผู้ใช้งานระดับสูง

หมายเหตุ คุณต้องเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินวิธีการเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคอมพิวเตอร์นี้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบแล้ว ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของที่ทำงาน คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=th

วิธีที่ 1: เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วลองดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows XP SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

หากโปรแกรมทำงานโดยที่แฟ้มถูกล็อกอยู่ การเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่อาจปลดล็อกแฟ้ม เมื่อต้องการปลดล็อกแฟ้ม ให้ออกจากโปรแกรมทั้งหมด และเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วลองดาวน์โหลดและติดตั้ง Service Pack อีกครั้ง

หากคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 ผ่าน Windows Update แต่ดำเนินการไม่สำเร็จ ให้ดาวน์โหลดแพคเกจการดาวน์โหลด Windows XP SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft หลังจากที่คุณดาวน์โหลด Service Pack ให้ลองทำการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด Windows XP Service Pack 3 ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด
ถ้าวิธีการนี้สามารถแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด และคุณสามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ได้สำเร็จ คุณดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นสำหรับ Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
313222 ฉันจะคืนค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้อย่างไร


ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วปิด หรือปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือป้องกันสปายแวร์โปรแกรมใดๆ ที่อาจทำงานอยู่

คำเตือน การแก้ไขปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากผู้ใช้ที่อันตราย หรือจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

คุณสามารถลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีโดยผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้โดยไม่เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นหรือดาวน์โหลดแฟ้มในขณะที่โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์ปิดอยู่หรือถูกปิดใช้งาน

สาเหตุหนึ่งที่พบโดยทั่วไปที่ทำให้การติดตั้งล้มเหลวคือเมื่อโปรแกรมของบุคคลที่สาม เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัสระงับการเข้าถึงแฟ้มที่เปิดอยู่หรือล็อกแฟ้มที่โปรแกรมติดตั้ง Service Pack จำเป็นต้องใช้ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณจะทำการติดตั้ง Windows XP SP3:
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. หลังจากที่คุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว ให้ปิดหรือปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือสปายแวร์โปรแกรมใดๆ ที่อาจทำงานอยู่

  หมายเหตุ คุณสามารถปิดใช้งานโปรแกรมจากพื้นที่แจ้งเตือนได้ เมื่อต้องการดำเนินการ ให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมของบุคคลที่สาม แล้วคลิกตัวเลือกเพื่อปิดหรือปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้ดูเอกสารประกอบของโปรแกรม หรือติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับคำแนะนำ
 3. หลังจากที่คุณปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือสปายแวร์แล้ว ให้ติดตั้ง Windows XP SP3 จากแพคเกจดาวน์โหลดแบบเต็มที่คุณดาวน์โหลดในวิธีที่ 1
 4. หลังจากที่การติดตั้ง Windows XP SP3 เสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือสปายแวร์ที่คุณปิดใช้งานไว้ในขั้นตอนที่ 2 ใหม่
ถ้าวิธีการนี้สามารถแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด และคุณสามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ได้สำเร็จ คุณดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา และคุณต้องการลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ให้ไปที่ส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ให้ไปที่ส่วน "ขั้นตอนต่อไป"

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูงที่คุณสามารถนำไปลองใช้ในกรณีที่ขั้นตอนในส่วน "การแก้ไขปัญหา” ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ วิธีนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานระดับสูงเท่านั้น

ตั้งค่าสิทธิ์ของรีจิสทรีและแฟ้มใหม่

หากต้องการให้เราตั้งค่าสิทธิ์ของรีจิสทรีและแฟ้มใหม่ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการที่จะเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติด้วยตัวคุณเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"


แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50389

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่รายการแก้ไขอัตโนมัติสามารถทำงานใน Windows รุ่นที่เป็นภาษาอื่นๆ ได้

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้มีขั้นตอนที่อธิบายวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นได้ในกรณีที่คุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้ทำการสำรองรีจิสทรีก่อนปรับเปลี่ยน เพื่อให้คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์ของรีจิสทรีและแฟ้มใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแฟ้ม Subinacl.exe เมื่อต้องการดำเนินการ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
 2. เริ่มต้น Notepad
 3. คัดลอก และวางข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องความสามารถในการจำหน่ายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องของกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
 4. บันทึกแฟ้ม Notepad นี้เป็น Reset.cmd
 5. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Reset.cmd เพื่อเรียกใช้สคริปต์

  หมายเหตุ แฟ้มสคริปต์นี้อาจใช้เวลานานจึงจะทำงาน คุณต้องเรียกใช้สคริปต์นี้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 6. ติดตั้ง Windows XP SP3
ถ้าวิธีการนี้สามารถแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด และคุณสามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ได้สำเร็จ คุณดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ถ้าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่ส่วน "ขั้นตอนต่อไป"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบว่า การปรับปรุงรีจิสทรีล้มเหลวหรือไม่

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %windir%\svcpack.log แล้วคลิก ตกลง แฟ้ม Svcpack.log จะเปิดขึ้น
 2. จากเมนู Edit คลิกที่ Find
 3. ในกล่อง Find what พิมพ์ DoRegistryUpdates failed แล้วคลิก Find Next

  หากการปรับปรุงรีจิสทรีล้มเหลว จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด "DoRegistryUpdates failed" แสดงอยู่ในแฟ้ม ข้อความนี้แสดงว่า มีปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงรีจิสทรีได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Access is denied.
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.
  หมายเหตุ ในข้อความนี้ xxxx.xxx แทนการประทับเวลาของแต่ละรายการ

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

โปรแกรมป้องกันไวรัสถูกออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณต้องไม่ดาวน์โหลดหรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่คุณไม่ไว้ใจ เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุณไม่ไว้ใจ หรือเปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลเมื่อปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์โดยคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
129972 ไวรัสคอมพิวเตอร์: รายละเอียด การป้องกัน และการกู้คืน

ขั้นตอนต่อไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Customer Support Services เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ สำหรับปัญหาของคุณ เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft มีบริการดังต่อไปนี้:
 • ฐานความรู้ที่ค้นหาได้: ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ศูนย์โซลูชัน: ดูคำถามที่พบบ่อยและการสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ: ใช้เว็บเพื่อตั้งคำถาม ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือให้ข้อเสนอแนะ
หากคุณยังคงมีปัญหาอยู่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949377 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com