Poruka o gre?ci prilikom poku?aja instalacije operativnog sistema Windows XP SP3: ?Nemate dovoljno slobodnog prostora na sistemskoj jedinici %SystemDrive% za arhiviranje datoteka za deinstalaciju?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 949375 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate Windows XP servisni paket 3 (SP3), mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Gre?ka u instalaciji servisnog paketa 3
Nemate dovoljno slobodnog prostora na sistemskoj jedinici %SystemDrive% za arhiviranje datoteka za deinstalaciju.
Pored toga, u evidenciji instalacije servisnog paketa mo?e biti zavedena slede?a gre?ka:
8007F02B ? STATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST
Napomena Ova evidencija instalacije obi?no se nalazi na slede?oj lokaciji:
Oznaka_disk_jedinice:\Windows\Svcpack.log

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako na ra?unaru nema dovoljno slobodnog prostora na disku za arhiviranje datoteka za deinstalaciju. (Datoteke za deinstalaciju tako?e su poznate kao rezervne datoteke).

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, oslobodite malo prostora na disku tako ?to ?ete obrisati datoteke koje vam nisu potrebne. Dodatni slobodni prostor na disku koji morate imati za arhiviranje datoteka za deinstalaciju naveden je u poruci o gre?ci.

Alatka ??i??enje diska? poma?e vam da oslobodite prostor na ?vrstom disku tako ?to na disku tra?i datoteke koje mo?ete bezbedno da izbri?ete. Mo?ete da izaberete da izbri?ete neke ili sve datoteke na listi.

Da biste pokrenuli alatku ??i??enje diska?, koristite neki od slede?ih metoda:
 • Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. U polju Otvori otkucajte cleanmgr, a zatim kliknite na dugme U redu.
 • Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke i zatim izaberite stavku ?i??enje diska.
 • U programu Windows Explorer ili fascikli ?Moj ra?unar? kliknite desnim tasterom mi?a na disk na kojem ?elite da oslobodite prostor, izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Op?te postavke i zatim kliknite na dugme ?i??enje diska.
Za vi?e informacija o alatki ??i??enje diska? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310312 Opis alatke ?Pospremanje diska? u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949375 - Poslednji pregled: 5. maj 2008. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949375

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com