Βήμα 1 Ελέγξτε τα Προαπαιτούμενα εγκατάστασης του Internet Explorer 8

Η εφαρμογή των παρακάτω ενημερώσεων είναι απαραίτητη πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 8:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εγκατάστασης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: "Προαπαιτούμενα εγκατάστασης του Internet Explorer 8"

Βήμα 2 Δοκιμάστε τις γενικές μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων

Οι ακόλουθες μέθοδοι αφορούν μόνο γενικά προβλήματα. Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε τις πιο εύκολες μεθόδους.

Μέθοδος A: Πραγματοποιήστε επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows (Χαρακτηρισμός: Εύκολη)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Αυτόματη επίλυση

Για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας των Windows, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Επίλυση του προβλήματος
Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50198
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας


Σημειώσεις
 • Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλωσσών των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα flash USB ή σε ένα CD, ώστε να μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Επίλυση από το χρήστη

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για μη αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας των Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση Αυτή η λύση δεν ισχύει για Windows XP Home Edition ή για τις εκδόσεις Windows Vista Home Basic και Home Premium. Για επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας των εκδόσεων Home, μπορείτε να χρησιμοποιήστε την Αυτόματη επίλυση, την Επαναφορά συστήματος ή ένα αντίγραφο ασφαλείας.

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στα Windows XP, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  Στα Windows Vista, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Η εργασία ολοκληρώθηκε" και ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι κάποια εργασία δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί. Είναι ασφαλές να παραβλέψετε αυτό το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μήνυμα, ανατρέξτε στο αρχείο %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας


Όταν ολοκληρώσετε την επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας των Windows, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer ξανά. Αν με αυτή τη μέθοδο δεν λύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε τη μέθοδο B.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Μέθοδος B: Πραγματοποιήστε σάρωση του υπολογιστή σας για κακόβουλο λογισμικό (Χαρακτηρισμός: Εύκολη)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Ο τρόπος σάρωσης του υπολογιστή σας για κακόβουλο λογισμικό εξαρτάται από τα προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που διαθέτετε.

Σημαντικό Εάν χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς και από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, ενημερώστε τα αρχεία ορισμών του λογισμικού προστασίας πριν από τη σάρωση του υπολογιστή.

Εάν δεν γνωρίζετε πώς να ενημερώσετε τα αρχεία ορισμών του λογισμικού προστασίας από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή εάν δεν γνωρίζετε πώς να πραγματοποιήσετε τη σάρωση του υπολογιστή, ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα σάρωσης ασφαλείας της Microsoft.

Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer ξανά αφού ολοκληρώσετε τη σάρωση του υπολογιστή για κακόβουλο λογισμικό. Αν με αυτή τη μέθοδο δεν λύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε τη μέθοδο Γ.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Μέθοδος Γ: Απενεργοποιήστε προσωρινά το λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 8 (Χαρακτηρισμός: Εύκολη)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Σημείωση Προτού απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό προστασίας από ιούς, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο. Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά, ενεργοποιήστε ξανά το λογισμικό προστασίας από ιούς.

Το λογισμικό προστασίας από ιούς έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθάει να προστατεύετε τον υπολογιστή σας από ιούς. Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε λήψη ή άνοιγμα αρχείων από πηγές τις οποίες δεν εμπιστεύεστε, να επισκέπτεστε τοποθεσίες Web τις οποίες δεν εμπιστεύεστε ή να ανοίγετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι απενεργοποιημένο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
129972 Ιοί υπολογιστών: περιγραφή, πρόληψη και αποκατάσταση

Προειδοποίηση Αυτή η λύση ενδέχεται να κάνει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό όπως οι ιοί. Αυτή η λύση δεν συνιστάται, όμως οι πληροφορίες αυτές παρέχονται ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη λύση κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λύση με δική σας ευθύνη.

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη μέθοδο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας και το λογισμικό προστασίας από ιούς. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο για το λογισμικό προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς στην περιοχή ειδοποιήσεων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος (Exit) ή κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Disable).
 2. Όταν απενεργοποιηθεί το λογισμικό προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας και προστασίας από ιούς, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τον Internet Explorer 8.
 3. Όταν η εγκατάσταση του Internet Explorer 8 ολοκληρωθεί, επανενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας και το λογισμικό προστασίας από ιούς.
Αν με αυτήν τη μέθοδο δεν λύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε τη μέθοδο Δ.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Μέθοδος Δ: Εγκαταστήστε τον Internet Explorer 8 σε κατάσταση καθαρής εκκίνησης (Χαρακτηρισμός: Σχετικά εύκολη)


Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 8 σε κατάσταση καθαρής εκκίνησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σε κατάσταση καθαρής εκκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης του υπολογιστή σας με εκτέλεση καθαρής εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  310353 Τρόπος ρύθμισης των Windows για εκκίνηση σε κατάσταση λειτουργίας "καθαρής εκκίνησης"
 2. Μετά την εκκίνηση του υπολογιστή σας σε κατάσταση καθαρής εκκίνησης, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τον Internet Explorer 8.
 3. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, αφού εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 8.
Αν με αυτή τη μέθοδο δεν λύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε τη μέθοδο Ε.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Μέθοδος E: Ελέγξτε για τυχόν αρχεία για τα οποία δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας ή τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν (Χαρακτηρισμός: Σχετικά εύκολη)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Αυτόματη επίλυση

Για αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή τη σύνδεση Fix it . Στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού Fix it. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 8, αφού εκτελέσετε την αυτόματη επίλυση.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Επίλυση του προβλήματος
Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50779
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλωσσών των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση της Αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Επίλυση από το χρήστη

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για αυτήν τη μέθοδο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εξακριβώστε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που εμποδίζει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την ενημέρωση των αρχείων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) το ακόλουθο κείμενο στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ανοίξετε το αρχείο ie8_main.log:
   %windir%\ie8_main.log
   Σημείωση Από προεπιλογή, το αρχείο ie8_main.log βρίσκεται στο φάκελο C:\Windows.
  3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END, για να μετακινηθείτε στο τέλος του αρχείου ie8_main.log.
  4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit) κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση (Find).
  5. Στο πλαίσιο Εύρεση του (Find what), πληκτρολογήστε ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled.
  6. Στην περιοχή Κατεύθυνση (Direction), κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω (Up) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου (Find Next).

   Αν βρείτε το κείμενο "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled", αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την αποθήκευση ενός αρχείου Internet Explorer 8 για κατάργηση. Για παράδειγμα, το κείμενο που μοιάζει με το ακόλουθο στο αρχείο καταγραφής υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
 2. Επαναφέρετε τα δικαιώματα για το αρχείο Vgx.dll. Για να ορίσετε τα δικαιώματα του αρχείου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) μία από τις παρακάτω εντολές στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  • Αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows XP, αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Αν το λειτουργικό σας πρόγραμμα είναι Windows Server 2003, αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
  • Αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows Vista, αντιγράψτε και επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή:
   Takeown /f "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /a

   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P "NT SERVICE\TrustedInstaller:F" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" BUILTIN\Users:R
 3. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 8. Εάν στο αρχείο καταγραφής εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα, επαναλάβετε όλα τα βήματα αυτής της μεθόδου.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας


Εάν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα μετά τη χρήση αυτών των μεθόδων, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες

Όταν προσπαθείτε να καταργήσετε τον Windows Internet Explorer 8, το πρόγραμμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη λίστα Τρέχουσες εγκατεστημένες ενημερώσεις στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
965227 Ο Windows Internet Explorer 8 δεν εμφανίζεται στη λίστα "Τρέχουσες εγκατεστημένες ενημερώσεις" στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Αναγν. άρθρου: 949220
Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:: Windows Internet Explorer 8
Θέλετε να κάνετε σχόλια για αυτό το άρθρο;
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.