ไม่มีรู้จักบัตร Secure Digital สูงกำลังการผลิต (SDHC) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949126 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัตร Secure Digital สูงกำลังการผลิต (SDHC) ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 1 บัตร SDHC ไม่รู้จัก อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บัตร SDHC เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่นที่จำหน่ายต้นฉบับของ Windows Vista

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb949126 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,67515 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb949126 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,51315 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb949126 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,32215 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42515 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36715 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71215 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42515 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43115 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
X86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20773_none_703d6c52e684304f.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,66415 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
X86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22115_none_72668b14e3784c48.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,66415 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
X86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20773_none_a29638920617123e.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,83615 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
X86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22115_none_a4bf5754030b2e37.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,83615 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Sdbus.sys6.0.6000.2077382,43215 2008 Feb01:45x86
Sdbus.sys6.0.6001.2211589,08815 2008 Feb01:46x86
Sffdisk.sys6.0.6000.2077313,31215 2008 Feb02:05x86
Sffp_mmc.sys6.0.6000.2077312,28815 2008 Feb02:05x86
Sffp_sd.sys6.0.6000.2077312,28815 2008 Feb02:05x86
Sffdisk.sys6.0.6001.2211513,31215 2008 Feb02:08x86
Sffp_mmc.sys6.0.6001.2211512,28815 2008 Feb02:08x86
Sffp_sd.sys6.0.6001.2211511,77615 2008 Feb02:08x86
windows Vista, x รุ่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20773_none_cc5c07d69ee1a185.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,66615 2008 Feb19:15ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22115_none_ce8526989bd5bd7e.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,66615 2008 Feb19:15ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20773_none_feb4d415be748374.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,83815 2008 Feb19:15ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22115_none_00ddf2d7bb689f6d.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,83815 2008 Feb19:15ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb949126 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,69115 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb949126 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,52715 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb949126 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,33615 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43315 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37515 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72215 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43315 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43915 2008 Feb19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Sdbus.sys6.0.6000.20773104,44815 2008 Feb02:04x64
Sdbus.sys6.0.6001.22115111,10415 2008 Feb02:19x64
Sffdisk.sys6.0.6000.2077314,84815 2008 Feb02:26x64
Sffp_mmc.sys6.0.6000.2077314,84815 2008 Feb02:26x64
Sffp_sd.sys6.0.6000.2077315,36015 2008 Feb02:26x64
Sffdisk.sys6.0.6001.2211514,84815 2008 Feb02:43x64
Sffp_mmc.sys6.0.6001.2211514,33615 2008 Feb02:43x64
Sffp_sd.sys6.0.6001.2211513,82415 2008 Feb02:43x64
รุ่นของ windows Vista, IA-64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22113_none_72662e76e3782296.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,66513 2008 Feb20:09ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb949126 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81513 2008 Feb20:09ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42913 2008 Feb20:09ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb949126_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43413 2008 Feb20:09ไม่สามารถใช้งานได้
Sdbus.sys6.0.6001.22113268,28813 2008 Feb02:04IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949126 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbHotfixServer kbqfe kbmt KB949126 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:949126

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com