วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่าสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948917 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่าสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการปรับใช้การปรับปรุงการตั้งค่าด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือ เมื่อคุณอัพเกรด Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าการปรับปรุง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกการตรวจสอบการตั้งค่าการปรับปรุง แอพลิเคชันดาวน์โหลดการปรับปรุงการตั้งค่าใหม่ใด ๆ และใช้ได้กับการติดตั้งระหว่างกระบวนการติดตั้งกำลังทำงาน

หมายเหตุ::การปรับปรุงการตั้งค่ามี Update Rollup 7


ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณคลิกแฟ้มการติดตั้งการปรับปรุงในระหว่างการติดตั้ง ถ้ามีการปรับปรุงการตั้งค่าใด ๆ โปรแกรมปรับปรุงถูกดาวน์โหลด และนำไปใช้กับการติดตั้ง

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือ ถ้าคุณต้องการปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่าด้วยตนเองเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรุงได้ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

หมายเหตุ:ปรับปรุงเหล่านี้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการตัดสินค้าจากคลังเท่านั้น การปรับปรุงเหล่านี้จะไม่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่จำเป็นต้องใช้หลังจากที่มีการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM นอกจากนี้ หมายเหตุบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ บทความเหล่านี้ประกอบด้วยขั้นตอนอย่างละเอียดที่อาจจำเป็นต้องใช้ถ้าคุณติดตั้ง หรือปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM โดยไม่มีการปรับปรุงการตั้งค่า

เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุงการติดตั้ง ใช้ url ต่อไปนี้ การดาวน์โหลดภาษาถูกต้องสำหรับการปรับปรุงการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเพิ่มค่าหมายเลขรหัสภาษาของประเทศ (CLCID) ถูกต้องไปยัง url ค่า CLCID อยู่ในตารางต่อไปในบทความนี้

URLS ที่ต่อไปนี้จะใช้สำหรับ x แพลตฟอร์มที่ใช้ x86:url ต่อไปนี้มีสำหรับ x แพลตฟอร์มที่ใช้ x64:หมายเหตุ:แต่ละรุ่นภาษาที่ไม่ซ้ำกัน และค่า CLCID แตกต่างกัน การขอรับรุ่นภาษาที่ถูกต้อง คุณต้องผนวกค่า CLCID ที่ถูกต้องสำหรับภาษาที่คุณต้องลงในส่วนท้ายของ URL

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการภาษาที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Dynamics CRM และค่า CLCID สอดคล้องกัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ภาษาclcid
อาหรับ - ซาอุดิอาระเบีย0x401
จีน (ฮ่องกง S.A.R.)0xc04
จีน (PRC)0x804
จีน (ไต้หวัน)0x404
เช็ก0x405
เดนมาร์ก0x406
ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์)0x413
English (United States)0x409
ฟินแลนด์0x40b
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)0x40c
เยอรมัน0x407
กรีก0x408
ฮิบรู0x40d
ฮังการี0x40e
อิตาลี0x410
ภาษาญี่ปุ่น0x411
ภาษาเกาหลี0x412
นอร์เวย์ (Bokmal)0x414
โปแลนด์0x415
โปรตุเกส (บราซิล)0x416
โปรตุเกส (โปรตุเกส)0x816
รัสเซีย0x419
สเปน (ระหว่างประเทศ)0xc0a
สวีเดน0x41d
ตุรกี0x41f
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Microsoft Dynamics CRM รุ่นภาษาอังกฤษ และต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงการติดตั้ง คุณต้องเพิ่มค่า CLCID ภาษาอังกฤษ (0x409) ลงในส่วนท้ายของ URL ดังนั้น ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Microsoft Dynamics CRM รุ่นภาษาอังกฤษ คุณต้องใช้การเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94937&clcid=0x409
เมื่อต้องการปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างแฟ้มการกำหนดค่าที่จะใช้ในระหว่างการติดตั้ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก ให้ดูที่คู่มือการใช้งาน โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104413
 2. ในแฟ้มการกำหนดค่า ระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของการปรับปรุง เป็นดังนี้
  <Patch update="true">LOCATION OF SAVED FILE.MSP</Patch>
  
 3. ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER::
  ไดรฟ์>: \server\setupserver.exe /config C:\config.xml
  หมายเหตุ:คำสั่งนี้เรียกแฟ้ม Setupserver.exe จาก Microsoft Dynamics ดีวีดี CRM แล้ว แฟ้ม Setupserver.exe ถูกส่งผ่านไปยังแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก XML ขั้นตอนถัดไป กระบวนการติดตั้งทำงาน และใช้การปรับปรุงการตั้งค่าการติดตั้ง คุณสามารถดำเนินการตัวช่วยสร้างการติดตั้ง

การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในการปรับปรุงการตั้งค่าสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในการปรับปรุงการตั้งค่าสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 โปรแกรมแก้ไขด่วนมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับ เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เจาะจง และ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต้องใช้ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการติดตั้ง ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความวันที่วางจำหน่าย:
948593เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0: " Microsoft.Crm.CrmArgumentException: ชื่อโดเมนที่ไม่ถูกต้อง ชื่อโดเมนไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง"29 กุมภาพันธ์ 2008
947982Lookup attributes are inactive on the activity form after you upgrade from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0February 29, 2008
950476วันหรือเวลาจะไม่แปลงเป็นเวลา UTC ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0March 26, 2008
951337Error message when you import the Quick Campaign entity into a clean environment of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Failure: bulkoperation: Invalid Argument"April 4, 2008
949250Error message when you upgrade from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Could not find a part of the path "D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\metabase_23a69d8481384682b81420223b8138e3.mdf""April 25, 2008
950128You cannot create a new CRM organization by using Deployment Manager in Microsoft Dynamics CRM 4.0April 25, 2008
951178Error message when you delete cases from a queue or when you assign records in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Record is unavailable" or "More than one user queue was found for the given object"April 25, 2008
949598Error message when you try to upgrade an existing organization from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Action Microsoft.Crm.Setup.Server.CreateCrmGroupsAction failed. General access denied error"June 4, 2008
950526You receive error messages when you try to import a customization XML file in Microsoft Dynamics CRM 4.0June 23, 2008
951180Error message when you upgrade from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Action Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction failed. Object reference not set to an instance of an object"เดือน 24 มิถุนายน 2008
952601เกิดข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ทำเครื่องหมายในหมาย Environmental การวินิจฉัยตัวช่วยสร้าง (EDW): " FullTextRunningValidator เช็ค Error|: ล้มเหลว: ไม่พบบริการ msftesql บนคอมพิวเตอร์ '[Computer_Name]' "August 15, 2008
952602เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลตัวเชื่อมต่อสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่สามารถเพื่อตรวจสอบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงานบริการรายงานของ sql server"August 15, 2008
947278เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM SSRS: "ตัวเชื่อมต่อ CRM Microsoft Dynamics สำหรับการตั้งค่าการตั้งค่า SSRS ไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว"August 19, 2008
950490Error message when you upgrade workflow rules from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException"March 18, 2008
956354The revenue amount that is calculated for a closed opportunity is multiplied by 10,000 after you upgrade the Italian version of Microsoft Dynamics CRM 3.0 to the Italian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0October 29, 2008
958571You cannot import an organization in Deployment Manager in Microsoft Dynamics CRM 4.0October 30, 2008
956757You cannot import security roles from an upgraded organization to an organization that is not upgraded in Microsoft Dynamics CRM 4.0October 27, 2008
957701กระแสงานยังในระหว่างดำเนินหรือกำลังรอสถานะเมื่อคุณเรียกใช้กระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.021 ตุลาคม 2008
957454เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัพเกรด Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ตัวบ่งชี้ไม่มีความยาวมากกว่า 50 อักขระได้"24 ตุลาคม 2008
952945แท็บเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าการตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลไม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปที่ข้อผิดพลาดรายงานบุคคลใน Microsoft Dynamics CRM 4.09 พฤษภาคม 2008
956869เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างองค์กรที่ใหม่ หรือองค์กรที่ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 การนำเข้า: "บริการ msftesql ไม่พบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ '[Computer_name]' "14 สิงหาคม 2008
958074เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัพเกรดจาก Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ออกจากหน่วยความจำข้อยกเว้น"24 กันยายน 2008
958363คุณไม่สามารถปรับรุ่นบางแบบสอบถามที่บันทึกไว้จาก Microsoft Dynamics CRM 3.0 ไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.03 ตุลาคม 2008
959775ไม่มีข้อความอีเมลที่ถูกส่งหลังจากที่คุณได้ดำเนินการตัวช่วยสร้างสร้างแคมเปญด่วนแม้ว่าคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 954673 ใน Microsoft Dynamics CRM 4.07 พฤศจิกายน 2008
956526เมื่อคุณสร้างการส่งเสริมการขายหรือแคมเปญที่รวดเร็วในการสร้างกิจกรรมอีเมล์ โดยใช้ตัวเลือก “กำหนดไปยังคิว ” ผู้ส่งที่มีการตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้องเป็นเจ้าของงานการดำเนินงานเป็นกลุ่มใน Microsoft Dynamics CRM 4.029 มกราคม 2009
959246คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณปรับรุ่นกฎของกระแสงานจาก Microsoft Dynamics CRM 3.0 ไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.030 มกราคม 2009
954813เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัพเกรด Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0: " System.ArgumentOutOfRangeException: ดัชนีถูกออกจากช่วง"30 มกราคม 2009
956543หมายเลขที่ซ้ำกันถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างบางเอนทิตีใหม่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.013 สิงหาคม 2009
958753เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM 3.0 มี Update Rollup 2 Microsoft Dynamics CRM 4.0: "MaxLength อยู่นอกช่วงสำหรับคุณลักษณะ 'คำอธิบาย' "13 สิงหาคม 2009
968243บัญชีบริการรายงานของ Microsoft SQL Server จะไม่ถูกบวกเพิ่มเข้าในกลุ่ม PrivUserGroup หากคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 และบริการรายงานของ Microsoft SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก13 สิงหาคม 2009
974353เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 กับ Microsoft SQL Server 2008 บริการรายงานของรุ่นฮิบรู: "ค่าของคุณสมบัติ BorderStyle สำหรับข้อความกล่อง"textbox9 "เป็น" " ซึ่งไม่ได้ BorderStyle ที่ถูกต้อง"13 สิงหาคม 2009
970650เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการค้นหาด่วนที่มีเขตข้อมูลการค้นหาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอ"29 กันยายน 2009
974434คุณไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือสร้างองค์กรเพิ่มเติมใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยไม่มีระบบสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบใน Microsoft SQL Server22 ตุลาคม 2009
974584คุณไม่สามารถปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลท้องถิ่นบน Microsoft SQL Server27 ตุลาคม 2009
977253ข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0: "คีย์รีจิสทรี CRM หาย CRM คีย์รีจิสทรีหายไป"9 พฤศจิกายน 2009
958039เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในโดเมน ที่ประกอบด้วยอักขระ apostrophe (') ในชื่อโดเมน21 มกราคม 2010
2257681proccess ปรับรุ่นของกระแสงานที่ใช้เวลานานเมื่อคุณปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM 3.0 ไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0เดือน 16 มิถุนายน 2010
2257632รุ่นของแฟ้ม SetupServer.exe จะยังคง 7333.3 หลังจากที่คุณสร้างรูปภาพของผู้ดูแล SHS โดยการใช้แฟ้ม.msp ของ Update Rollup 7 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0เดือน 16 มิถุนายน 2010
2257688ข้อความพร้อมต์ประกอบด้วยอักขระที่ซ้ำซ้อนจุด(.)เมื่อคุณติดตั้ง Update Rollup 3 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นภาษาญี่ปุ่นเดือน 16 มิถุนายน 2010
2255979บทบาทแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์จะถูกเอาออกเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการซ่อมแซมในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0เดือน 16 มิถุนายน 2010
2256009" System.ComponentModel.Win32Exception: ไม่พบชื่อกลุ่ม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008เดือน 16 มิถุนายน 2010
2254283"ตัวแบ่งคำสำหรับภาษา 2074 ไม่ได้ติดตั้ง" ข้อความที่แจ้งเตือนเมื่อคุณอัพเกรดจาก Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0เดือน 16 มิถุนายน 2010
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948917 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbcrossrefmbs kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB948917 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948917

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com