เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ c ++ Visual: "โปรแกรมประยุกต์นี้ล้มเหลวในการเริ่มการทำงานเนื่องจากการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกต้อง การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใหม่อาจแก้ไขปัญหา"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948854 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มที่ปฏิบัติ c ++ Visual หรือ DLL ที่ประกอบด้วยข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องที่ฝังตัว แอพลิเคชันที่ไม่ได้เริ่มทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกต้อง การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใหม่อาจแก้ไขปัญหา
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีการใช้งาน Microsoft Visual c ++ Redistributable ชุด (VCRedist.exe) จัด DLLs c ++แสดงผลบนคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • แฟ้ม VCRedist.exe ที่ติดตั้งอยู่สำหรับ c ++ Visual รุ่นอื่น
 • แฟ้ม VCRedist.exe ไม่ได้ติดตั้งการสร้างการตรวจแก้จุดบกพร่องของ DLLs c ++แสดงผลบนคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ Walker อ้างอิงเอกสาร DLLs ทั้งหมดที่ใช้เป็นโปรแกรมประยุกต์ c ++ Visual เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏ

วิธีที่ 1: ติดตั้งเครื่องมือการอ้างอิง Walker

เครื่องมือ Walker อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือสนับสนุนของ Windows ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุน โดยระบบปฏิบัติการ Windows แทน คุณต้องทำการติดตั้งแยกต่างหากจากโฟลเดอร์ \Support\Tools ของซีดีของระบบปฏิบัติการ Windows เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows ดูส่วน "เครื่องติดตั้ง Windows มือสนับสนุน" ของเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/baa79cdd-83b0-4f10-9356-b2d14462d5b21033.mspx?mfr=true

วิธีที่ 2: กำหนด DLLs ที่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์

การตรวจสอบ DLLs ที่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ ใช้เครื่องมือ Walker อ้างอิงในการสแกนของโปรแกรมประยุกต์ c ++ Visual โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน Windows Explorer ค้นหาโปรแกรมประยุกต์และ DLLs ใด ๆ ที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมประยุกต์
 2. คลิกขวาที่โปรแกรมประยุกต์ และจากนั้น คลิกดูการอ้างอิง.
Walker อ้างอิงแอพลิเคชันที่สแกน และสร้างแผนภูมิแบบลำดับชั้นที่แสดงรายการการอ้างอิงทั้งหมดที่มีแอพลิเคชัน การอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งคือการ C ทำห้อง (CRT) ที่มีการใช้ เช่นแฟ้ม Msvcr80d.dll รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่อง

วิธีที่ 3: คัดลอกแฟ้ม DLL ที่อ้างถึง

ถ้ามีการติดตั้งรุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องของ CRT รุ่นที่เก่ากว่า หรือ ถ้าแฟ้มไม่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องมีสำเนาของ CRT ซึ่งถูกใช้เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ c ++ Visual รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนคอมพิวเตอร์การพัฒนา ค้นหา CRT รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่อง รุ่นนี้จะอยู่ใน Visual Studio โฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ..\VC\redist\Debug_NonRedist
 2. การคัดลอกแอสเซมบลีแฟ้ม DLL จำเป็นจากโฟลเดอร์นี้
 3. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ คัดลอกแอสเซมบลีแฟ้ม DLL ลงในโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกันและเส้นทางภายใต้โฟลเดอร์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ c ++ Visual
สิ่งสำคัญไม่ redistributable DLLs CRT รุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องได้ เราไม่แนะนำให้ คุณปรับใช้กับ end-users สำหรับการปรับใช้ที่วางจำหน่ายของโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม redistributable ให้ดูที่แฟ้ม Redist.txt ในโฟลเดอร์รากของการติดตั้ง Visual Studio

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948854 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
 • Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
Keywords: 
kbdevsicnvrtkb kbmt KB948854 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948854

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com