วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่คุณพบหลังจากติดตั้ง Windows Vista Service Pack

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948481 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายปัญหา

บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับเสียงดังต่อไปนี้:
 • ไม่มีเสียงเมื่อคุณเล่นแฟ้มเสียงหรือเรียกใช้โปรแกรมที่มีคอมโพเนนต์ของเสียง
 • สัญลักษณ์รูปลำโพงที่อยู่ติดกับนาฬิกาในพื้นที่แจ้งเตือนอาจแสดงข้อความต่อไปนี้:
  ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เล่นเสียง
 • ตัวควบคุมเสียงในตัวจัดการอุปกรณ์แสดงเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) สีเหลือง
 • คุณภาพเสียงเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ถ้าก่อนหน้านี้คุณมีระบบเสียงเซอร์ราวด์ ปัจจุบันอาจเป็นระบบเสียงสเตอริโอ


ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหาเหล่านี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน" ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ในหน้า บริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
บริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft: ไม่มีเสียงใน Windows


ขณะนี้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ หลังจากทดลองแต่ละวิธีแล้ว ให้ฟังว่าคุณได้ยินเสียงหรือไม่ ให้ลองเล่นแฟ้มเสียงโดยใช้โปรแกรมเช่น Windows Media Player

คุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

หมายเหตุ ตรวจสอบว่าต่อลำโพงและเปิดใช้งานแล้ว นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าลำโพงไม่ได้มีการปิดเสียงอยู่ และระดับเสียงในลำโพงของคอมพิวเตอร์และตัวควบคุมระดับเสียงของโปรแกรมมีการตั้งค่าในระดับที่คุณสามารถได้ยิน

วิธีที่ 1: เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่คุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว ตรวจสอบว่าคุณได้ยินเสียงหรือไม่ ถ้าคุณได้ยินเสียง แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ทดลองวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ทดลองใช้อุปกรณ์เสียงอื่น

ถ้าเป็นไปได้ ทดลองต่ออุปกรณ์เสียงอื่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ลำโพง ให้ทดลองใช้ลำโพงคู่อื่น หรือใช้ชุดหูฟัง เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหานี้ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เสียง

ตรวจสอบว่าคุณได้ยินเสียงหรือไม่ ถ้าคุณได้ยินเสียง หมายความว่าอุปกรณ์เสียงเดิมมีปัญหา แสดงว่าปัญหาของบทความนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ต่ออุปกรณ์เสียงเดิมเข้ากับคอมพิวเตอร์ จากนั้นไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ถอดลำโพงของคอมพิวเตอร์ออก

ถอดลำโพงของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ ที่คุณอาจใช้งานอยู่ เช่น หูฟัง จากคอมพิวเตอร์ จากนั้นต่อกลับไปยังพอร์ตเดิม การ์ดเสียงส่วนใหญ่ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista จะมีคุณลักษณะที่ตรวจหาอุปกรณ์เสียงที่ต่อกับแจ็คเสียง กระบวนการนี้อาจพร้อมท์คุณลักษณะการตรวจหาเสียง ให้ตรวจหาและกำหนดค่าอุปกรณ์เสียงเพื่อให้ทำงาน

ตรวจสอบว่าคุณได้ยินเสียงหรือไม่ ถ้าคุณได้ยินเสียง แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ทดลองวิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นมีการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack คุณอาจพบว่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียงมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณอาจพบว่าคุณภาพของเสียงเปลี่ยนไป ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นมีการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องสำหรับอุปกรณ์เสียงที่คุณใช้งานอยู่ เมื่อต้องการตั้งค่าอุปกรณ์เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ให้พิมพ์ Sound ในกล่อง เริ่มค้นหา จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 2. คลิกที่ Sound ในผลลัพธ์การค้นหาที่ด้านบนของเมนู Start
 3. คลิกแท็บ เล่นเสียง สังเกตเครื่องหมายถูกถัดจากอุปกรณ์เริ่มต้น สำหรับผู้ใช้ทั่วไป อุปกรณ์เริ่มต้นคือ ลำโพง ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงว่าได้รับการกำหนดค่าตามไว้ตามที่ต้องการ ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
  1. ในแท็บ เล่นเสียง เลือกอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียง คลิก คุณสมบัติ คลิกที่แท็บ ขั้นสูง ตรวจสอบว่า รูปแบบเริ่มต้น มีการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่างนี้เพื่อกลับสู่หน้าต่างก่อนหน้า
  2. ในแท็บ เล่นเสียง ให้เลือกอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียง คลิก กำหนดค่า จากนั้นตรวจสอบว่าการกำหนดค่าถูกต้อง
  ถ้าการตั้งค่าเสียงถูกต้องแล้ว แสดงว่าคุณใช้ลำโพงเป็นอุปกรณ์เสียง และมีการตั้งค่าลำโพงของคุณเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นแล้ว โปรดทดลองวิธีที่ 5
 4. เลือกอุปกรณ์เสียงที่คุณต้องการใช้เป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น จากนั้นคลิก ตั้งค่าเริ่มต้น
 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดกล่องโต้ตอบ เสียง
ตรวจสอบว่าคุณได้ยินเสียงหรือไม่ ถ้าคุณได้ยินเสียง แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ทดลองวิธีที่ 5

วิธีที่ 5: ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียง

ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุมเสียง คุณจะไม่ได้ยินเสียง ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงไว้แล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการอุปกรณ์ ให้ขยาย เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม

  ถ้ามีไอคอนลำโพงถัดจากโปรแกรมควบคุมเสียง แสดงว่ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมแล้ว ถ้ามีเครื่องหมายคำถามสีเหลืองถัดจากโปรแกรมควบคุมเสียง แสดงว่าไม่มีโปรแกรมควบคุมหรือไม่สามารถโหลด
ไปที่วิธีที่ 6 เพื่อโหลดโปรแกรมควบคุมเสียงปัจจุบันอีกครั้ง และทดสอบเสียง

วิธีที่ 6: โหลดโปรแกรมควบคุมเสียงปัจจุบันอีกครั้ง

ถ้าในวิธีที่ 5 คุณพบว่าไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียง หรือมีการติดตั้งไว้แต่โปรแกรมควบคุมไม่ทำงาน ให้ทดลองโหลดโปรแกรมควบคุมเสียงอีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการอุปกรณ์ ให้ขยาย เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม
 3. ระบุหาตำแหน่งของอุปกรณ์เล่นเสียงที่รวมอยู่ในคอมพิวเตอร์
 4. คลิกขวาที่อุปกรณ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 5. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 6. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีการทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ แล้วคลิก ตกลง
 7. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการอุปกรณ์ ให้คลิกเมนู Action แล้วคลิก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

  คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่ากำลังติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อยู่ จากนั้นอุปกรณ์เสียงที่ถอนการติดตั้งจะปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์
 8. ปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าคุณได้ยินเสียงหรือไม่ ถ้าคุณได้ยินเสียง แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าโปรแกรมควบคุมเสียงปัจจุบันไม่สามารถโหลดใหม่ หรือโหลดใหม่แล้ว แต่คุณไม่ได้ยินเสียง ให้ทดลองวิธีที่ 7

วิธีที่ 7: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเสียงปัจจุบัน

ถ้าโปรแกรมควบคุมเสียงปัจจุบันไม่ทำงาน โปรดดูว่ามีโปรแกรมควบคุมเสียงที่ปรับปรุงซึ่งคุณสามารถติดตั้งหรือไม่ ถ้าต้องการขอโปรแกรมควบคุมเสียงที่ปรับปรุง โปรดติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมเสียงนั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดต่อกับผู้ขายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
หมายเหตุ ในบางกรณี ผู้ผลิตอาจแนะนำให้คุณถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงปัจจุบัน และลบแฟ้มโปรแกรมควบคุม เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในวิธีที่ 5 แต่ในขั้นที่ 6 ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาทั่วไปเรื่องเสียงใน Windows Vista โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์:
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสียงที่ทราบว่าทำให้เกิดปัญหา เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
971220 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสียงที่ทราบว่าทำให้เกิดปัญหา เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

ตัวแก้ไขปัญหา: ไม่มีเสียงใน Windows

วิธีใช้เกี่ยวกับเพลงและเสียงสำหรับ Windows 7

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948481 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2
Keywords: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com