לאחר התקנת Windows Vista Service Pack 1 מנהל התקן אינו מותקן או שהתקן חומרה אינו פועל כראוי

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 948187 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר התקנת Windows Vista Service Pack 1 (SP1)? במחשב שבו פועלת מערכת Windows Vista, אתה נתקל באחת התופעות הבאות, או בשתיהן:
 • מנהל התקן אינו מותקן, וסימן קריאה (!) מופיע לצד מנהל ההתקן במנהל ההתקנים.
 • נראה כי מנהל התקן הותקן כראוי במנהל ההתקנים. עם זאת, התקן החומרה לא פועל כראוי.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר ש- Window Vista SP1 מעדכן קבצי מערכת וחלק ממנהלי ההתקנים כדי לשפר את מהימנות ההתקן. בעת התקנת Window Vista SP1, תהליך ההתקנה של ערכת ה- Service Pack עשוי להתקין מחדש מנהלי התקנים מסוימים בסוף ההתקנה.

הערה מומלץ להתקין את מנהלי ההתקנים האחרונים עבור החומרה שלך לפני שתתקין Window Vista SP1. פעולה זו תסייע לך למנוע את הבעיה המתוארת בסעיף "מאפייני הבעיה".

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, היעזר בשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן.

שיטה 1: קבע אם מנהל ההתקן נמצא במנהל ההתקנים

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד מנהל ההתקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER.
 2. אם מנהל ההתקן לא נמצא במנהל ההתקנים, מופיע סימן קריאה לצד ההתקן. אם לא מופיע סימן קריאה, ואם ההתקן לא פועל כראוי, עבור לשיטה 2.
 3. אם מופיע סימן קריאה לצד מנהל ההתקן במנהל ההתקנים, באפשרותך להשתמש ב- Windows Update כדי לסרוק ולאתר מנהל התקן. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על Windows Update.

   אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה, או ספק את האישור.
  2. לחץ על בדוק אם יש עדכונים.
  3. כדי לקבוע אם קיימים מנהלי התקנים מעודכנים זמינים, לחץ על הצג עדכונים זמינים.

   אם קיימים עדכונים זמינים, לחץ על מנהל ההתקן שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על התקן. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה, או ספק את האישור.
אם ל- Windows Update אין אפשרות לאתר את מנהל ההתקן הדרוש, פנה ליצרן ההתקן כדי להוריד את מנהל ההתקן האחרון עבור Windows Vista. לקבלת מידע נוסף אודות פעולה זו, עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

שיטה 2: הסר ולאחר מכן התקן מחדש את מנהלי ההתקנים

אם נראה שמנהל ההתקן הותקן כראוי במנהל ההתקנים, אך ההתקן אינו פועל כראוי, הסר באופן ידני את מנהלי ההתקנים ולאחר מכן התקן אותם מחדש. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד מנהל ההתקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER.
 2. בתיבת הדו-שיח מנהל ההתקנים, אתר את התקן החומרה שאינו פועל.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן.
 5. לחץ על הסר התקנה.
 6. ודא שתיבת הסימון מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה נקיה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. בתיבת הדו-שיח מנהל ההתקנים, לחץ על תפריט פעולה ולאחר מכן לחץ על סרוק שינויים בחומרה.

  ייתכן שתופיע הודעה המציינת כי התקן חומרה מותקן כעת וכי ההתקן שהתקנתו הוסרה קיים כעת במנהל ההתקנים.
 8. אם מנהל ההתקן של התקן החומרה לא מותקן, השתמש ב- Windows Update כדי לבצע סריקה לאיתו מנהל התקן עדכני. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על Windows Update.

   אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה, או ספק את האישור.
  2. לחץ על בדוק אם יש עדכונים.
  3. כדי לקבוע אם קיימים מנהלי התקנים מעודכנים זמינים, לחץ על הצג עדכונים זמינים.

   אם קיימים עדכונים זמינים, לחץ על מנהל ההתקן שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על התקן. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה, או ספק את האישור.
אם ל- Windows Update אין אפשרות לאתר את מנהל ההתקן הדרוש, פנה ליצרן ההתקן כדי להוריד את מנהל ההתקן האחרון עבור Windows Vista. לקבלת מידע נוסף אודות פעולה זו, עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

מידע נוסף

לקבלת פרטים על הדרך ליצירת קשר עם ספקי החומרה והתוכנה, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור בעיות שמע שעלולות להתרחש לאתר התקנת Windows Vista Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
948481 לאחר התקנת Windows Vista Service Pack 1 אתה נתקל בבעיות הקשורות לקול

מאפיינים

Article ID: 948187 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948187

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com