จะไม่มีพิมพ์เอกสาร Word ตามที่คาดไว้หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack ของแบบอักษรขยายสหภาพยุโรปของ Windows ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 948046 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้ง service pack ของแบบอักษรขยายสหภาพยุโรปของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP
 • คุณพยายามพิมพ์เอกสาร Microsoft Word โดยใช้คอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
  • แบบอักษร Arial จาก service pack ของ Windows ยุโรปสหภาพขยายอักษร
  • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ควบคุมภาษา (PCL) 5 ที่รุ่น 6 แฟ้ม Unidrv.dll
ในสถานการณ์สมมตินี้ เอกสาร Word จะไม่พิมพ์ตามที่คาดไว้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องการให้คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08803 2008 แจ05:23ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48903 2008 แจ05:22ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29303 2008 แจ05:22ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76812 2008 มีนาคม04:48x86SP2
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81612 2008 มีนาคม04:48x86SP2
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28012 2008 มีนาคม04:48x86SP2
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87203 2008 แจ05:10x86SP2
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37503 2008 แจ05:22ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2008 แจ05:22ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81203 2008 แจ05:10ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36203 2008 แจ05:23ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11603 2008 แจ05:10ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27803 2008 แจ05:10ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69803 2008 แจ05:23ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrv.dll0.3.6001.22116373,24819 2008 มีนาคม12:55x86SP2
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22503 2008 แจ05:10ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrvui.dll0.3.6001.22116744,96019 2008 มีนาคม12:55x86SP2
Unires.dll0.3.6001.22116761,34412 2008 มีนาคม04:48x86SP2
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08805 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48905 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29305 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76805 2008 Jun02:09x64SP2
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81605 2008 Jun02:09x64SP2
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28005 2008 Jun02:09x64SP2
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87205 2008 Jun02:09x64SP2
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37505 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15605 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81205 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36205 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11605 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27805 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69805 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrv.dll0.3.6001.22116523,77605 2008 Jun02:09x64SP2
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22505 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrvui.dll0.3.6001.22116884,22405 2008 Jun02:09x64SP2
Unires.dll0.3.6001.22116761,34405 2008 Jun02:09x64SP2
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08805 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48905 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29305 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76805 2008 Jun02:08IA-64SP2
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81605 2008 Jun02:08IA-64SP2
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28005 2008 Jun02:08IA-64SP2
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87205 2008 Jun02:08IA-64SP2
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37505 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15605 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81205 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36205 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11605 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27805 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69805 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrv.dll0.3.6001.221161,149,44005 2008 Jun02:08IA-64SP2
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22505 2008 Jun02:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrvui.dll0.3.6001.221161,650,17605 2008 Jun02:08IA-64SP2
Unires.dll0.3.6001.22116761,34405 2008 Jun02:08IA-64SP2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องการให้คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) หรือ Windows XP Professional x64 Edition ที่ติดตั้ง SP2
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
windows XP ที่ SP3, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08830 2007 พฤศจิกายน15:33ไม่สามารถใช้งานได้SP3
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48930 2007 พฤศจิกายน15:32ไม่สามารถใช้งานได้SP3
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29330 2007 พฤศจิกายน15:32ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76813 2008 มีนาคม04:52x86SP3
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81613 2008 มีนาคม04:52x86SP3
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28013 2008 มีนาคม04:52x86SP3
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87230 2007 พฤศจิกายน15:26x86SP3
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37530 2007 พฤศจิกายน15:32ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15630 2007 พฤศจิกายน15:32ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81230 2007 พฤศจิกายน15:26ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36230 2007 พฤศจิกายน15:33ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11630 2007 พฤศจิกายน15:26ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27830 2007 พฤศจิกายน15:26ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69830 2007 พฤศจิกายน15:33ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Unidrv.dll0.3.6001.22116373,24820 2008 มีนาคม08:15x86SP3
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22530 2007 พฤศจิกายน14:16ไม่สามารถใช้งานได้SP3
Unidrvui.dll0.3.6001.22116744,96020 2008 มีนาคม08:15x86SP3
Unires.dll0.3.6001.22116761,34413 2008 มีนาคม04:52x86SP3
windows XP Professional x64 Edition ที่ติดตั้ง SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08805 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48905 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29305 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76805 2008 Jun02:09x64SP2
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81605 2008 Jun02:09x64SP2
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28005 2008 Jun02:09x64SP2
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87205 2008 Jun02:09x64SP2
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37505 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15605 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81205 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36205 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11605 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27805 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69805 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrv.dll0.3.6001.22116523,77605 2008 Jun02:09x64SP2
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22505 2008 Jun02:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Unidrvui.dll0.3.6001.22116884,22405 2008 Jun02:09x64SP2
Unires.dll0.3.6001.22116761,34405 2008 Jun02:09x64SP2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Windows ยุโรปสหภาพขยายอักษร แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0ec6f335-c3de-44c5-a13d-a1e7cea5ddea
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันที่เกิดขึ้น ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
948349กระบวนการพิมพ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพิมพ์หลายสำเนาของเอกสาร multipage ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 948046 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbHotfixServer kbqfe kbmt KB948046 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:948046

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com