Artikel-id: 947821 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

Följande tabell innehåller de Windows Update-installationsfel som bör kunna åtgärdas med verktyget för systemuppdatering. Det är dock inte säkert att alla problem där felen uppträder kan åtgärdas.
Dölj tabellenVisa tabellen
Kod Fel Beskrivning
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Det går inte att hitta filen.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Ogiltiga data.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Källan till paketet eller filen kunde inte hittas.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Komponentarkivet är i ett inkonsekvent tillstånd.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH En komponentfil motsvarar inte verifieringsinformationen i komponentmanifestet.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Det går inte att tolka begärda XML-data.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Ett ogiltigt tecken påträffades.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR En identitetssträng har fel format.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Namnet på ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Värdet för ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametern är felaktig.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Signatur saknades.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Det uppstod ett fel medan Windows Update läste eller skrev till en fil.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Ett nödvändigt certifikat är inte inom dess giltighetsperiod vid verifiering mot den aktuella systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE En eller flera nödvändiga medlemmar av transaktionen finns inte.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows kunde inte söka efter nya uppdateringar.

LÖSNING

Åtgärda fel som uppstår när du använder Windows Update genom att installera och köra verktyget för systemuppdatering. Verktyget söker igenom datorn efter inkonsekvenser och korrigerar dessa allt eftersom de installeras.

Viktigt!
 • Trots att genomsökningen vanligtvis tar mindre än 15 minuter kan det ta mycket längre tid på vissa datorer. Förloppsindikatorn kan ibland verka stanna trots att genomsökningen pågår och du bör inte avbryta uppdateringen.
 • Du kan använda verktyget för systemuppdatering på datorer med Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 och Windows Vista.
Obs! Kontrollverktyget för systemuppdateringar är inte avsett för Windows 8. Använd Deployment Image Servicing and Management när du vill lösa problem med Windows Update i Windows 8.

Använd Microsoft Download Center när du vill installera kontrollverktyget för systemuppdateringar

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Dölj tabellenVisa tabellen
OperativsystemLänk för hämtning
Alla x86-baserade versioner av Windows Vista som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows Vista som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows 7 som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet nu.

Mer Information

Hur fungerar verktyget för systemuppdatering?

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Verktyget för systemuppdatering kontrollerar att följande resurser är felfria:
 • Filer i följande kataloger:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registerdata i följande registerundernycklar:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Dölj bildenVisa bilden
2683283
Obs! Den här listan kan när som helst uppdateras.

När verktyget för systemuppdatering upptäcker felaktiga manifest, arkivfiler eller registerdata kanske det ersätter felaktiga data med en korrigerad version.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Loggning

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Verktyget för systemuppdatering skapar en loggfil där alla problem som identifierats eller åtgärdats via verktyget registreras. Loggfilen finns på följande plats:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Använd Deployment Image Servicing and Management för att lösa problem med Windows Update

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. Det gör du genom att klicka på Start, Alla program, Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och klicka på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Skriv följande kommandon Tryck på Retur efter varje kommando.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Starta om datorn och kör sedan Windows Update igen.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Egenskaper

Artikel-id: 947821 - Senaste granskning: den 29 oktober 2013 - Revision: 13.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Nyckelord: 
atdownload kbfix kbqfe kbcip kbseo KB947821

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com