Fel med skadade data i Windows förhindrar att uppdateringar och service pack installeras. En uppdatering installeras kanske inte om en systemfil är skadad. Om felet du ser finns med på följande lista testar du lösningen i den här artikeln.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Om felet inte finns med eller om du kör Windows XP ska du testa Lösningar för vanliga Windows Update-fel.

Lösning

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Lös problemet genom att använda verktyget Deployment Image Servicing and Management (DISM). Installera sedan Windows-uppdateringen eller service packet igen.
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. Gör det genom att svepa in från skärmens högra kant och trycka på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök. Skriv Kommandotolken i Sök-rutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller bekräfta skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Skriv följande kommando och tryck sedan på Retur:
  Det kan ta flera minuter innan åtgärden har slutförts.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Viktigt När du kör det här kommandot använder DISM Windows Update för att tillhandahålla de fler som krävs för att åtgärda skadade data. Om Windows Update-klienten redan är skadad ska du använda en fungerande Windows-installation som reparationskälla eller en Windows sida-vid-sida-mapp från en nätverksresurs eller från ett flyttbart medium, som Windows DVD:n, som filkälla. Gör detta genom att köra följande kommando istället:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Obs! Ersätt platshållaren C:\RepairSource\Windows med platsen för reparationskällan. Mer information om att använda DISM-verktyget för att reparera Windows finns i Reparera en Windows-avbildning.
 3. Starta om datorn och kör sedan Windows Update igen.
DISM skapar en loggfil (%windir%/Logs/CBS/CBS.log) som registrerar alla problem som hittats eller åtgärdats i verktyget. %windir% är namnet på mappen där Windows är installerat. Exempelvis är mappen %windir% C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Lös problemet genom att använda verktyget för systemuppdatering. Installera sedan Windows-uppdateringen eller service packet igen.
 1. Hämta verktyget för systemuppdatering.
  Klicka på hämtningslänken i följande tabell som motsvarar den version av Windows som körs på din dator.
  Ta reda på om datorn kör 32- eller 64-bitarsversionen av Windows

  Det här verktyget uppdateras regelbundet, vi rekommenderar att du alltid hämtar den senaste versionen.

  Dölj tabellenVisa tabellen
  OperativsystemLänk för hämtning
  x86-baserade versioner (32-bitar) av Windows 7 SP1 och Windows 7
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows 7 SP1 och Windows 7
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows 2008 R2 SP1
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  Itanium-baserade versoiner av Windows Server 2008 R2 SP1
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  x86-baserade versioner (32-bitar) av Windows 7 SP2 och Windows Vista SP1
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows Vista SP2 och Windows Vista SP1
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  x86-baserade versioner (32-bitar) av Windows Server 2008 SP2
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows Server 2008 SP2
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
  Itanium-baserade versoiner av Windows Server 2008 SP2
  Dölj bildenVisa bilden
  Hämta
  Hämta paketet nu.
 2. Installera och kör verktyget.
  1. Klicka på Hämta på webbsidan Download Center och gör sedan något av följande:
   • Om du vill installera verktyget direkt klickar du på Öppna eller Kör och följer sedan anvisningarna på skärmen.
   • Om du vill installera verktyget senare klickar du på Spara och hämtar installationsfilen till datorn. När du är redo att installera verktyget dubbelklickar du på filen.
  2. I dialogrutan Fristående installationsprogram för Windows Update klickar du på Ja.

   Dölj bildenVisa bilden
   bekräfta
  3. När verktyget installeras körs det automatiskt. Trots att genomsökningen vanligtvis tar mindre än 15 minuter kan den ta mycket längre tid på vissa datorer. Förloppsindikatorn kan ibland verka stanna trots att genomsökningen pågår och du bör inte avbryta uppdateringen genom att klicka på Avbryt.

   Dölj bildenVisa bilden
   installera
  4. När du ser Installation slutförd klickar du på Stäng.

   Dölj bildenVisa bilden
   stäng
  5. Installera om den uppdatering eller det service pack du tidigare försökte installera.
Om du vill åtgärda fel med skadad data manuellt som verktyget identifierar men inte kan korrigera läser du Så här åtgärdar du fel som finns i CheckSUR.log.

Löste det här problemet?

Om Windows-uppdateringen eller service packet har installerats korrekt är du klar. Kontakta oss för mer hjälp om problemet inte har lösts.

Mer information

Beskrivning av felen

Dölj tabellenVisa tabellen
Kod Fel Beskrivning
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Det går inte att hitta filen.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Ogiltiga data.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Källan till paketet eller filen kunde inte hittas.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Komponentarkivet är i ett inkonsekvent tillstånd.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH En komponentfil motsvarar inte verifieringsinformationen i komponentmanifestet.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Det går inte att tolka begärda XML-data.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Ett ogiltigt tecken påträffades.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR En identitetssträng har fel format.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Namnet på ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Värdet för ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametern är felaktig.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Signatur saknades.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Det uppstod ett fel medan Windows Update läste eller skrev till en fil.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Ett nödvändigt certifikat är inte inom dess giltighetsperiod vid verifiering mot den aktuella systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE En eller flera nödvändiga medlemmar av transaktionen finns inte.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows kunde inte söka efter nya uppdateringar.

Hur fungerar verktyget för systemuppdatering?

Verifiera resursernas integritet

Dölj bildenVisa bilden
Verktyget för systemuppdatering kontrollerar att följande resurser är felfria:
 • Filer i följande kataloger:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registerdata i följande registerundernycklar:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Den här listan kan uppdateras när som helst.

När verktyget för systemuppdatering upptäcker felaktiga manifest, arkivfiler eller registerdata kanske det ersätter felaktiga data med en korrigerad version.
Dölj bildenVisa bilden

Loggning

Dölj bildenVisa bilden
Verktyget för systemuppdatering skapar en loggfil där alla problem som identifierats eller åtgärdats via verktyget registreras. Loggfilen finns på följande plats:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Dölj bildenVisa bilden

Så här åtgärdar du fel som finns i CheckSUR.log

Följ de här stegen om du manuellt vill åtgärda fel som identifieras av verktyget för systemuppdatering men som inte kan korrigeras i verktyget:
 1. Öppna %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log. %SYSTEMROOT% är mappen som Windows är installerat i. Exempelvis är mappen %SYSTEMROOT% C:\Windows.
 2. Identifiera de paket som verktyget inte kan åtgärda. Du kan exempelvis hitta följande i loggfilen:
  Översikt:
  Körningstid i sekunder: 264
  3 fel påträffades
  CBS MUM Totalt antal som saknas: 3
  Otillgängliga reparationsfiler:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
  ...
  I det här fallet är det skadade paketet KB958690.
 3. Hämta paketet från Microsoft Download Center eller Microsoft Update Catalog.
 4. Kopiera paketet (.msu) till katalogen %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Som standard finns inte den här katalogen och du måste skapa den.
 5. Kör verktyget för systemuppdatering på nytt. Se Hämta och kör verktyget för systemuppdatering.

Om den här artikeln

Artikel-id: 947821
Senaste recension: den 16 december 2014
Informationen i denna artikel gäller:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2
Vill du lämna feedback om den här artikeln?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.