Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému opravuje chyby služby Windows Update v systémoch Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 947821 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Súhrn

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam chýb pri inštalácii aktualizácií zo služby Windows Update, ktoré možno odstrániť pomocou Nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému. Nástroj však nemusí byť schopný opraviť všetky inštancie týchto chýb.
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Kód Chyba Popis
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Systém nemôže nájsť zadaný súbor.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Údaje sú neplatné.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Nenašiel sa zdroj alebo súbor balíka.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Ukladací priestor je v nekonzistentnom stave.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Súbor súčasti sa nezhoduje s overovacími informáciami uvedenými v manifeste súčasti.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Nemožno analyzovať vyžiadané údaje XML.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Vyskytol sa neplatný znak.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Reťazec identity má nesprávny tvar.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Názov atribútu identity nie je z platného rozsahu.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Hodnota atribútu identity nie je z platného rozsahu.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parameter je nesprávny.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE V predmete sa nenachádza podpis.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Pri čítaní zo súboru alebo zápise do súboru prostredníctvom lokality Windows Update sa vyskytla chyba.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Pri porovnaní so systémovými hodinami alebo časovou pečiatkou v podpísanom súbore sa zistilo, že požadovaný certifikát je mimo obdobia platnosti.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Chýba niektorý z požadovaných členov transakcie.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Systém Windows nemohol vyhľadať nové aktualizácie.

RIEŠENIE

Ak chcete opraviť chyby, ktoré sa vyskytujú pri používaní služby Windows Update, nainštalujte a spustite Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému. Tento nástroj počas svojej inštalácie skontroluje a opraví nekonzistencie v počítači.

Dôležité upozornenie
 • Hoci kontrola zvyčajne trvá menej než 15 minút, v niektorých počítačoch môže trvať oveľa dlhšie. Aj keď sa zdá, že indikátor priebehu sa zastavil, kontrola stále prebieha, a preto proces nerušte.
 • Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému možno použiť v počítačoch so systémom Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Vista.
Poznámka: Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému nie je určený pre systém Windows 8. Na odstránenie chýb služby Windows Update v systéme Windows 8 použite nástroj DISM (Deployment Image Servicing and Management).

Inštalácia Nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Operačný systémPrepojenie na súčasti na prevzatie
Všetky podporované verzie systému Windows Vista s procesorom typu x86
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Vista s procesorom typu x64
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x86
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x64
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu IA-64
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevezmite balík aktualizácie.

Ďalšie informácie

Ako funguje Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému?

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému overuje integritu nasledujúcich prostriedkov:
 • Súbory, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcich adresároch:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Údaje databázy Registry, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcich podkľúčoch databázy Registry:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Tento zoznam môže byť kedykoľvek aktualizovaný.

Keď Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému zistí nesprávne manifesty, kabinety alebo údaje databázy Registry, môže nesprávne údaje nahradiť opravenou verziou.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Zápis do denníka

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému vytvára súbor denníka, do ktorého sa zaznamenávajú všetky problémy, ktoré nástroj našiel alebo opravil. Tento súbor denníka sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Odstránenie chýb služby Windows Update pomocou nástroja DISM (Deployment Image Servicing and Management)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení. Postupujte tak, že kliknete na tlačidlo Start (Štart), kliknete na položku All Programs (Všetky programy), kliknete na položku Accessories (Príslušenstvo), kliknete pravým tlačidlom myši na položku Command Prompt (Príkazový riadok) a potom kliknete na položku Run as administrator (Spustiť ako správca). Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Allow (Povoliť).
 2. Zadajte nasledujúce príkazy. Po každom príkaze stlačte kláves Enter.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Zatvorte príkazový riadok a potom znova spustite službu Windows Update.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Vlastnosti

ID článku: 947821 - Posledná kontrola: 26. júna 2013 - Revízia: 9.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Kľúčové slová: 
atdownload kbfix kbqfe kbcip kbseo KB947821

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com