Windows-beschadigingsfouten verhinderen dat Windows-updates en servicepacks worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld als een update niet kan worden geïnstalleerd omdat er een systeembestand beschadigd is. Als de fout die u ziet in de volgende lijst staat, probeert u de oplossing in dit artikel.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Als uw foutbericht niet in de lijst staat of als u Windows XP uitvoert, probeert u de Oplossingen voor algemene Windows Update-fouten.

Oplossing

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012

Gebruik het hulpprogramma DISM (Deployment Image Servicing and Management) om dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u de Windows-update of het servicepack opnieuw.
 1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden. Veeg hiervoor vanaf de rechterkant naar het midden van het scherm en tik op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, naar de rechterhoek onder aan het scherm en klik vervolgens op Zoeken. Typ Opdrachtprompt in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 2. Typ de volgende opdracht en druk op Enter.
  Het kan een paar minuten duren voordat de opdracht voltooid is.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Belangrijk Bij het uitvoeren van deze opdracht gebruikt DISM Windows Update om bestanden te leveren die vereist zijn om beschadigingen te repareren. Als uw Windows Update-client echter al beschadigd is, moet u een werkende Windows-installatie gebruiken als bron voor de reparatie, of een side-by-side map van Windows uit een netwerkshare of vanaf een verwijderbaar medium, zoals de Windows-dvd, als bron van de bestanden. Gebruik hiervoor in de plaats de volgende opdracht:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Opmerking Vervang de tijdelijke aanduiding C:\RepairSource\Windows door de locatie van uw reparatiebron. Meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma DISM om Windows te herstellen vindt u hier: Een Windows-installatiekopie herstellen.
 3. Sluit de opdrachtprompt en voer Windows Update opnieuw uit.
DISM maakt een logboekbestand (windir%/Logs/CBS/CBS.log %) waarin de gevonden of gecorrigeerde problemen worden vastgelegd. %windir% is de map waarin Windows is geïnstalleerd. %windir% kan bijvoorbeeld de map C:\Windows zijn.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008

Gebruik het hulpprogramma System Update Readiness om dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u de Windows-update of het servicepack opnieuw.
 1. Het hulpprogramma System Update Readiness downloaden
  Klik in de volgende tabel op de downloadkoppeling die overeenkomt met de Windows-versie die op de computer wordt uitgevoerd.
  Uitzoeken of de 32- of 64-bits versie van Windows op de computer wordt uitgevoerd

  Dit hulpprogramma wordt regelmatig bijgewerkt; het is raadzaam altijd de meest recente versie te downloaden.

  Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
  BesturingssysteemDownloadkoppeling
  x86-versies (32-bits) van Windows 7 SP1 en Windows 7
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows 7 SP1 en Windows 7
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows Server 2008 R2 SP1
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  Itanium-versies van Windows Server 2008 R2 SP1
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  x86-versies (32-bits) van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  x86-versies (32-bits) van Windows Server 2008 SP2
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows Server 2008 SP2
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
  Itanium-versies van Windows Server 2008 SP2
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het pakket nu downloaden.
 2. Het hulpprogramma installeren en uitvoeren
  1. Klik op Downloaden op de webpagina van het Downloadcentrum en voer een van de volgende handelingen uit:
   • Als u het hulpprogramma onmiddellijk wilt installeren, klikt u op Openen of Uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
   • Als u wilt het hulpprogramma later wilt installeren, klikt u op Opslaan en downloadt u het installatiebestand naar uw computer. Dubbelklik op het bestand om het hulpprogramma te installeren.
  2. Klik in het dialoogvenster Zelfstandig installatieprogramma voor Windows Update op Ja.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   bevestigen
  3. Wanneer het hulpprogramma wordt geïnstalleerd, wordt het automatisch uitgevoerd. Het scannen duurt gewoonlijk minder dan een kwartier, maar op bepaalde computers kan het veel langer duren. Ook als de voortgangsbalk lijkt stil te staan, wordt er nog steeds gescand. Klik daarom niet op Annuleren.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   installeren
  4. Wanneer Installatie voltooid wordt weergegeven, klikt u op Sluiten.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   sluiten
  5. Installeer de update of het servicepack dat u eerder probeerde te installeren, opnieuw.
Zie Fouten in CheckSUR.log repareren om beschadigingen die het hulpprogramma gevonden heeft maar niet kon repareren handmatig te herstellen.

Is het probleem opgelost?

Als de Windows-update of het servicepack is geïnstalleerd, bent u klaar. Als het probleem niet is verholpen, neemt u contact met ons op voor meer hulp.

Voor meer informatie

Beschrijving van de beschadigingsfouten

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Code Fout Beschrijving
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA De gegevens zijn ongeldig.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING De bron voor het pakket of het bestand is niet gevonden.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Het onderdeelarchief is inconsistent.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Het bestand van een onderdeel komt niet overeen met de verificatiegegevens die aanwezig zijn in het onderdeelmanifest.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR De gevraagde XML-gegevens kunnen niet worden geparseerd.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Er is een ongeldig teken aangetroffen.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Een id-tekenreeks heeft een ongeldige indeling.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME De naam van een kenmerk in een id valt niet binnen het geldige bereik.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE De waarde van een kenmerk in een id valt niet binnen het geldige bereik.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER De parameter is onjuist.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Geen handtekening aanwezig in het onderwerp.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Er is een fout opgetreden tijdens het lezen of schrijven van een bestand door Windows Update.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Een benodigd certificaat valt niet binnen de geldigheidsduur als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Eén of meer voor de transactie vereiste leden zijn niet aanwezig.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Er kan niet naar nieuwe updates worden gezocht.

Wat doet het hulpprogramma System Update Readiness?

De integriteit van bronnen controleren

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Het hulpprogramma System Update Readiness controleert de integriteit van de volgende bronnen:
 • Bestanden in de volgende mappen:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registergegevens in de volgende registersubsleutels:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Deze lijst kan op elk moment worden bijgewerkt.

Wanneer het hulpprogramma System Update Readiness onjuiste manifesten, cabinetbestanden of registergegevens aantreft, worden deze onjuiste gegevens mogelijk vervangen door een juiste versie.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Logboekregistratie

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Het hulpprogramma System Update Readiness genereert een logboekbestand met gegevens over gevonden of gecorrigeerde inconsistenties. Het logboekbestand bevindt zich hier:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Fouten in CheckSUR.log repareren

Ga als volgt te werk om fouten die het hulpprogramma System Update Readiness heeft gevonden maar niet kon repareren handmatig te herstellen:
 1. Open %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log. %SYSTEMROOT% is de map waarin Windows is geïnstalleerd. De map %SYSTEMROOT% is bijvoorbeeld C:\Windows.
 2. Identificeer de pakketten die het hulpprogramma niet kan repareren. U kunt bijvoorbeeld het volgende zoeken in het logboekbestand:
  Overzicht:
  Seconden uitgevoerd: 264
  3 fouten gevonden
  Totaal aantal ontbrekende CBS MUM: 3
  Afwezige herstelbestanden:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~AMD64~~6.0.1.6.mum
  ...
  In dit geval is KB958690 het beschadigde pakket.
 3. Download het pakket vanaf het Microsoft Downloadcentrum of de Microsoft Update-catalogus.
 4. Kopieer het pakket (MSU) naar de map %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Standaard bestaat deze map niet en moet u de map maken.
 5. Start het hulpprogramma System Update Readiness opnieuw. Zie Het hulpprogramma System Update Readiness installeren en uitvoeren.

Over dit artikel

Artikel ID: 947821
Laatste beoordeling: dinsdag 16 december 2014
De informatie in dit artikel is van toepassing op:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2
Wilt u feedback geven over dit artikel?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.