Kvůli chybám poškození Windows nejde instalovat aktualizace systému Windows a aktualizace Service Pack. Aktualizace se například nenainstaluje, je-li poškozen systémový soubor. Pokud je zobrazená chyba uvedena v následujícím seznamu, vyzkoušejte řešení v tomto článku.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Pokud tady chyba není uvedená nebo pokud používáte Windows XP, zkuste Řešení běžných potíží se službou Windows Update.

Řešení

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte nástroj Obsluha a správa bitových kopií (DISM). Potom znovu nainstalujte danou aktualizaci systému Windows nebo aktualizaci Service Pack.
 1. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, ukažte místo toho do pravého dolního rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat. Do pole Hledat zadejte text Příkazový řádek, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.
 2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
  Může trvat několik minut, než se tahle operace dokončí.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Důležité Když spustíte tenhle příkaz, DISM použije pro stažení souborů potřebných pro opravu poškození službu Windows Update. Pokud je už ale klient služby Windows Update poškozený, použijte jako zdroj opravy instalaci nainstalovaných Windows nebo použijte instalaci ze souběžné složky ve sdíleném síťovém úložišti nebo výměnném médiu, jako je třeba DVD Windows, jako zdroj potřebných souborů. Spusťte proto následující příkaz:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Poznámka Místo cesty C:\RepairSource\Windows zadejte umístění vašeho zdroje opravy. Další informace o opravě systému Windows pomocí nástroje DISM najdete v článku Jak opravit image Windows.
 3. Zavřete okno příkazového řádku a znovu spusťte službu Windows Update.
Nástroj Obsluha a správa bitových kopií vytvoří soubor protokolu (%windir%/Logs/CBS/CBS.log), v němž jsou zaznamenány všechny problémy, které tento nástroj nalezl nebo vyřešil. %windir% je složka, v níž je nainstalován systém Windows. Složkou %windir% může být například složka C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008

Chcete-li vyřešit tyto potíže, použijte Nástroj připravenosti aktualizace systému. Potom znovu nainstalujte danou aktualizaci systému Windows nebo aktualizaci Service Pack.
 1. Stáhněte Nástroj připravenosti aktualizace systému.
  V následující tabulce klikněte na odkaz ke stažení, který odpovídá verzi systému Windows, která je spuštěna v počítači.
  Ověření, zda je v počítači spuštěna 32bitová nebo 64bitová verze systému Windows

  Tento nástroj je pravidelně aktualizován, proto doporučujeme vždy stáhnout nejnovější verzi.

  Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
  Operační systémOdkazy na soubory ke stažení
  Verze systému Windows 7 SP1 pro platformu x86 (32bitové)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze systému Windows 7 SP1 pro platformu x64 (64bitové)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze systému Windows Server 2008 R2 SP1 pro platformu x64 (64bitové)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze systému Windows Server 2008 R2 SP1 pro počítače s procesorem Itanium
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze systému Windows Vista SP2 a Windows Vista SP1 pro platformu x86 (32bitové)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze systému Windows Vista SP2 a Windows Vista SP1 pro platformu x64 (64bitové)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze Windows Serveru 2008 SP2 pro platformu x86 (32bitové)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze systému Windows Server 2008 SP2 pro platformu x64 (64bitové)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
  Verze systému Windows Server 2008 SP2 pro počítače s procesorem Itanium
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Stáhnout
  Stáhnout balíček
 2. Nainstalujte tento nástroj a spusťte jej.
  1. Klikněte na položku Stáhnout na webové stránce Stažení softwaru a potom proveďte jeden z následujících kroků:
   • Chcete-li nástroj okamžitě nainstalovat, klikněte na tlačítko Otevřít nebo Spustit a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
   • Chcete-li nástroj nainstalovat později, klikněte na tlačítko Uložit a stáhněte instalační soubor do počítače. Až budete připraveni k instalaci nástroje, dvakrát klikněte na stažený soubor.
  2. V dialogovém okně Samostatný instalační program systému Windows Update klikněte na tlačítko Ano.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   potvrzení
  3. Nástroj je po dokončení instalace automaticky spuštěn. Tato operace obvykle trvá méně než 15 minut, ale v některých počítačích může spuštění tohoto nástroje trvat výrazně déle. I když se indikátor průběhu může zdánlivě zastavit, operace stále probíhá. Proto neklikejte na tlačítko Storno.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   instalace
  4. Jakmile se zobrazí zpráva Instalace dokončena, klikněte na tlačítko Zavřít.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   zavření
  5. Znovu nainstalujte aktualizaci nebo aktualizaci Service Pack, kterou jste se pokoušeli dříve nainstalovat.
Informace o tom, jak ručně opravit chyby poškození, které nástroj najde ale neopraví, najdete v článku Jak opravit chyby uvedené v souboru CheckSUR.log.

Byly potíže vyřešeny?

Pokud jste aktualizaci systému Windows nebo aktualizaci Service Pack nainstalovali úspěšně, jste hotovi. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte nás.

Další informace

Popis chyb poškození

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Kód Chyba Popis
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Data nejsou platná.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Zdroj pro balíček nebo soubor nebyl nalezen.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Úložiště součástí je v nekonzistentním stavu.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Soubor součásti neodpovídá informacím pro ověření v manifestu součásti.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Nelze analyzovat požadovaná data XML.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Byl nalezen neplatný znak.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Řetězec identity je chybný.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Název atributu v identitě se nenachází v platném rozsahu.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Hodnota atributu v identitě se nenachází v platném rozsahu.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametr není správný.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE V subjektu nebyl podpis.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Došlo k chybě při čtení nebo zápisu do souboru službou Windows Update.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Při porovnání se systémovými hodinami nebo časovým razítkem podepsaného souboru bylo zjištěno, že požadovaný certifikát je mimo lhůtu platnosti.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Není k dispozici jeden nebo více požadovaných členů transakce.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Systém Windows nemůže provést vyhledávání nových aktualizací.

Jaká je funkce Nástroje připravenosti aktualizace systému

Ověření integrity prostředků

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Nástroj připravenosti aktualizace systému ověří integritu následujících prostředků:
 • Soubory umístěné v následujících adresářích:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Data registru umístěná v následujících podklíčích registru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Tento seznam může být kdykoliv aktualizován.

Pokud nástroj připravenosti aktualizace systému zjistí nesprávné manifesty, soubory CAB nebo data registru, může nesprávná data nahradit opravenou verzí
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Protokolování

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Nástroj připravenosti aktualizace systému vytvoří soubor protokolu, do kterého jsou zaznamenány všechny problémy, které nástroj nalezl nebo vyřešil. Tento soubor protokolu je umístěn zde:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Jak opravit chyby uvedené v souboru CheckSUR.log.

Pokud chcete ručně opravit chyby poškození, které nástroj připravenosti aktualizace systému najde, ale nemůže opravit, postupujte podle těchhle kroků:
 1. Otevřete %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log. %SYSTEMROOT% je složka, ve které jsou nainstalované Windows. %SYSTEMROOT% může být třeba složka C:\Windows.
 2. Identifikujte balíčky, které nástroj nedokáže opravit. V souboru protokolu můžete třeba najít následující text:
  Shrnutí:
  Seconds executed: 264
  Found 3 errors
  CBS MUM Missing Total Count: 3
  Unavailable repair files:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
  ...
  V tomhle případě je poškozený balíček KB958690.
 3. Stáhněte si tenhle balíček z webu Stažení softwaru nebo z Katalogu služby Microsoft Update .
 4. Zkopírujte balíček (.msu) do složky %SYSTEMROOT%\CheckSUR\složka balíčků. Tahle složka standardně neexistuje a je potřeba ji vytvořit.
 5. Znovu spusťte nástroj připravenosti aktualizace systému. Viz Instalace a spuštění nástroje připravenosti aktualizace systému.

O tomto článku

ID článku: 947821
Poslední revize: 16. prosince 2014
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2
Chcete uvést svůj názor na tento článek?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.