ID c?a bi: 947519 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi ban cai t Windows Vista Goi Dich vu 1, ban co th c nhc kich hoat ban sao Windows Vista cua minh. Ban co th c nhc thc hin vic nay ngay ca khi may tinh c chi inh trc o la "Chinh gc va a c kich hoat." Ngoai ra, hp thoai Thuc tinh H thng Vista co th chi ra rng ban sao Windows Vista cha c kich hoat.

NGUYN NHN

Trng hp 1: Cac thay i v phn cng hoc v trinh iu khin thit bi phn cng c phat hin

Mt phn quy trinh Windows Genuine yu cu ban kich hoat lai may tinh cua minh khi phn cng nao o c thay i hoc khi trinh iu khin thit bi phn cng nao o c thay i. Windows Vista Goi Dich vu 1 co th cp nht mt s trinh iu khin thit bi c cai t. Do o, ban co th c nhc kich hoat lai Windows Vista.

Nguyn nhn 2: Ban sao Windows Vista c cai t trn may tinh khng c kich hoat

Trc khi ban cai t goi dich vu, khai thac kich hoat co th c cai t trn may tinh cua ban. Vic khai thac kich hoat nay co th c tao ra nhm pha v quy trinh kich hoat Windows Vista. Loai khai thac nay co th gy sa i nghim trong i vi cac cu phn h thng quan trong trong Windows Vista va co th anh hng n s n inh cua h thng. Windows Vista SP1 giai quyt cac khai thac c tao ra nhm pha v quy trinh kich hoat. Windows Vista SP1 cung bao gm ban cp nht nhm n va v hiu hoa cac khai thac nay.

Chu y co thm thng tin v cach xac inh liu ban Windows Vista co ban quyn hay khng, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=86921&clcid=0x409

GI?I PHP

giai quyt vn nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau.

Giai phap cho Nguyn nhn 1

Kich hoat lai ban Windows Vista cua ban. bit thm thng tin v cach kich hoat Windows Vista, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
940315 Cach kich hoat Windows Vista (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Giai phap cho Nguyn nhn 2

Sau khi ban a cai t goi dich vu trn may tinh chay trn Vista ang chay loai khai thac nay, quy trinh kich hoat Vista c kich hoat lai. Ban co th c nhc kich hoat Vista va a ra khoa cp phep Windows Vista hin co va hp l.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 947519 - L?n xem xt sau cng: 16 Thang T 2008 - Xem xt l?i: 1.3
p d?ng
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
T? kha:
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947519

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com