Straipsnio ID: 947519 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Sistemos ?Windows Vista? 1 pakeitim? paketo (SP1) palaikymas buvo nutrauktas 2011 m. liepos 12 d. Jei norite toliau gauti ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows Vista? su 2 pakeitim? paketu (SP2). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?dieg? ?Windows Vista? 1 pakeitim? paket?, galite b?ti paraginti aktyvinti turim? ?Windows Vista? kopij?. Jus gali paraginti tai padaryti, net jei kompiuteris anks?iau buvo pa?ym?tas kaip ?Autenti?kas ir suaktyvintas?. Be to, dialogo lange ?Vista? sistemos ypatyb?s gali b?ti rodoma, kad j?s? turima ?Windows Vista? kopija nesuaktyvinta.

PRIE?ASTIS

1 prie?astis: Aptikta pakeitim? aparat?roje arba aparat?ros tvarkykl?se

?Windows? autenti?kumo proceso dalis reikalauja, kad i? naujo suaktyvintum?te savo kompiuter?, jei pakei?iama tam tikra aparat?ra arba jei pakei?iamos tam tikros aparat?ros tvarkykl?s. ?Windows Vista? pakeitim? paketai gali atnaujinti tam tikras ?diegtas ?rengini? tvarkykles. Tod?l jus gali paraginti i? naujo aktyvinti ?Windows Vista?.

2 prie?astis: J?s? kompiuteryje ?diegta ?Windows Vista? kopija nebuvo suaktyvinta

Prie? diegiant pakeitim? paket? j?s? kompiuteryje gal?jo b?ti ?diegta aktyvinimo programa. ?i aktyvinimo programa gal?jo b?ti sukurta siekiant apeiti ?Windows Vista? aktyvinimo proces?. ?io tipo programa gali s?lygoti didelius pakeitimus svarbiuose ?Windows Vista? sistemos komponentuose ir paveikti sistemos stabilum?. Pakeitim? paketai sprend?ia problemas, susijusias su programomis, sukurtomis aktyvinimo procesui apeiti. Tokie pakeitim? paketai taip pat apima naujinimus, kurie yra skirti ?ioms programoms ir jas atjungia.

Pastaba Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti, ar ?Windows Vista? kopija autenti?ka, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/genuine/validate/?displaylang=lt&sGuid=1f58c90b-8819-423e-a380-9080d4fc3ce8

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s vienu i? ?i? b?d?.

1 prie?asties sprendimas

Dar kart? suaktyvinkite savo ?Windows Vista? kopij?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip aktyvinti ?Windows Vista?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
940315 Kaip suaktyvinti ?Windows Vista?

2 prie?asties sprendimas

?diegus pakeitim? paket? kompiuteryje su ?Vista? ir ?io tipo programa, ?Vista? aktyvinimo procesas pradedamas i? naujo. Jus gali paraginti aktyvinti ?Vista? ir pateikti dabartin? ir galiojant? ?Windows Vista? licencijos kod?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 947519 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
  • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947519

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com