ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นรหัสใบอนุญาตใน Deployment Manager ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "รหัสใบอนุญาตที่ใส่ไม่ถูกต้องสำหรับการปรับรุ่น"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947272 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เนื้อหา Microsoft Dynamics มีจำนวนจำกัดบนเว็บไซต์สาธารณะของ Microsoft Knowledge Base หากต้องการดูเนื้อหาที่สมบูรณ์และทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics กรุณาไปที่:

Dynamics Customers
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics Partners
Microsoft Dynamics PartnerSource

* ลูกค้าที่ต้องการมีแผนบริการของ Microsoft Dynamics เช่น แผนการเสริมความพร้อมทางธุรกิจหรือการให้การรับรองซอฟต์แวร์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นใบอนุญาตใน Deployment Manager ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ใบอนุญาตที่ใส่ไม่ถูกต้องสำหรับการปรับรุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ใบอนุญาตที่ถูกต้อง แล้วลองใหม่อีกครั้ง
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เมื่อเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง
 • อาการ 1: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาต Enterprise รุ่นทดลอง และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup หรือ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional
 • อาการ 2: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาต Professional รุ่นทดลอง และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup
 • อาการ 3: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาตทดลองใช้ 30 วัน และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Developer Network (MSDN)
 • อาการ 4: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาตทดลองใช้ 30 และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Business Ready License (BRL)

สาเหตุ

สาเหตุ 1

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM Enterprise รุ่นทดลองให้เป็น Microsoft Dynamics CRM Professional หรือ Microsoft Dynamics CRM Workgroup ได้

สาเหตุ 2

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM Professional ให้เป็น Microsoft Dynamics CRM Workgroup ได้

สาเหตุ 3

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM รุ่นทดลองใช้ 30 วันให้เป็น MSDN ได้

สาเหตุ 4

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM รุ่นทดลองใช้ 30 วันให้เป็น BRL ได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ติดตั้งการปรับใช้ Microsoft CRM 4.0 ใหม่โดยใช้รหัสใบอนุญาตใหม่ สร้างองค์กรใหม่ แล้วจึงนำเข้าองค์กรจากการติดตั้งที่มีอยู่ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หลังจากที่ทำขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถเข้าระบบสู่องค์กรใหม่ ตลอดจนมองเห็นข้อมูลและการกำหนดค่าเองทั้งหมดจากการติดตั้งที่มีอยู่

หมายเหตุ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เช่นกัน ในการปรับลดรุ่นรหัสใบอนุญาตหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 แล้ว
 1. ขอรับรหัสใบอนุญาตที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสใบอนุญาต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/dynamics/purchase/editionsandlicensing.mspx
 2. สำรองข้อมูลฐานข้อมูล OrganizationName_MSCRM
 3. ถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม และคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
  2. ค้นหาโปรแกรม Microsoft Dynamics CRM Server แล้วคลิก เปลี่ยน/ลบออก
  3. คลิก ถอนการติดตั้ง
 4. หลังจากที่ถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 แล้ว ลบฐานข้อมูล MSCRM_Config บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Microsoft SQL Server
 5. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน SQL Server อีกครั้ง
 6. ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้รหัสใบอนุญาตใหม่ที่คุณได้รับ

  หมายเหตุ เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้งให้ใส่ชื่อองค์กร ให้ใช้ชื่อที่ต่างจากชื่อองค์กรเดิม คุณจะนำเข้าองค์กรเก่าไปยังการติดตั้งใหม่ เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ต้องการให้สร้างองค์กรขึ้นโดยใช้ชื่อที่เหมือนกัน
 7. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 950680 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
  950680 กฎเวิร์กโฟลว์ทำงานไม่ได้อีกต่อไป เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าองค์กรของ Deployment Manager ในการนำเข้าองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 8. หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เรียกใช้กระบวนการ Deployment Manager
 9. คลิกขวาที่ องค์กร แล้วคลิก นำเข้าองค์กร
 10. คลิก ตกลง เพื่อลบองค์กรที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 6
 11. ทำขั้นตอนให้ครบถ้วนในตัวช่วยสร้างการนำเข้าองค์กร แล้วคลิกฐานข้อมูล OrganizationName_MSCRM ที่คุณได้สำรองข้อมูลเอาไว้ในขั้นตอนที่ 2
 12. เข้าสู่ระบบไปที่องค์กร
หมายเหตุ
 • คุณจะต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า เพื่อให้อีเมลเราเตอร์ของ Microsoft Dynamics CRM กำหนดค่าให้สำหรับระบบการทำงานใหม่ หากคุณวางแผนที่จะใช้อีเมลเราเตอร์ของ Microsoft Dynamics CRM เดียวกัน
 • คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ SQL Server Reporting Services เพื่อลงทะเบียนคอมโพเนนต์กับฐานข้อมูล MSCRM_Config ตัวใหม่
 • คุณจะต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า เพื่อให้ Microsoft Dynamics CRM สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ Microsoft Dynamics CRM
 • คุณจะต้องติดตั้งตัวจัดการในการย้ายข้อมูล เพื่อชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ Microsoft Dynamics CRM

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947272 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmbsadministration kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947272

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com